i  n  f  o  r  m  a  c  j  e   -  a  k  t  u  a  l  n  o  ś  c  i

Szczeklik dołącza do akcji "Koperta życia"

Od Akcję zapoczątkowaną w tych dniach przez Urząd Gminy Wierzchosławice podjął także "stary" Szpital. To ważna inicjatywa – zarówno dla mieszkańców jak i personelu medycznego, który będzie udzielał pomocy szczególnie w stanach nagłych.

Plany rozbudowy Specjalistycznego Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Od 8 lat w „starym” Szpitalu realizowany jest program modernizacji istniejących pawilonów i oddziałów. Wynikało to z konieczności dostosowania obiektów liczących kilkadziesiąt lat do wymogów stawianych współczesnym placówkom medycznym przez Unię Europejską. Wraz z modernizacją pomieszczeń jednocześnie była wymieniana
i dokupowana nowa, specjalistyczna aparatura i sprzęt medyczny. W efekcie tych prac mamy dzisiaj w Tarnowie nowoczesny wieloprofilowy miejski szpital, który jest wysoko oceniany na rynku usług medycznych a przede wszystkim cieszy się zaufaniem wśród mieszkańców Tarnowa i okolic.


<< STREFA  DLA  PACJENTA >>

 

           wszelkie prawa zastrzeżone przez  Specjalistyczny Szpital - 2007