start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2018
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-03/18 wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie” 12.01.18/12.01.18
AE/ZP-27-02/18 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
08.01.18/08.01.18
AE/ZP-27-01/18 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Formularza ofertowego, Załacznika Nr 6 i Załącznika Nr 7
04.01.18/04.01.18
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2017
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-68/17 dostawy testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych 27.12.17/27.12.17
AE/ZP-27-67/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie” 20.12.17/20.12.17
AE/ZP-27-66/17 dostawy: jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-65/17 dostawy implantów ortopedycznych barkowych: śrub tytanowych, kotwic tytanowych i elastycznych 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-64/17 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
04.12.17/04.12.17
AE/ZP-27-63/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 01.12.17/01.12.17
AE/ZP-27-62/17 dostawy szwów chirurgicznych, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.11.17/21.11.17
AE/ZP-27-61/17 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
17.11.17/17.11.17
AE/ZP-27-60/17 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 15.11.17/15.11.17
AE/ZP-27-59/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, aparatów do inhalacji) 03.11.17/03.11.17
AE/ZP-27-58/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
31.10.17/31.10.17
AE/ZP-27-57/17 dostawy implantów ortopedycznych, tj. płytek: do dalszej nasady kości promieniowej, do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej, klinowych do osteotomii, do stopy, do Halluxa oraz wkrętów 17.10.17/17.10.17
AE/ZP-27-56/17 dostawy dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 11.10.17/11.10.17
AE/ZP-27-55/17 dostawy endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałaowych 28.09.17/28.09.17
AE/ZP-27-54/17 dostawy materiałów do sterylizacji: włókniny, papieru absorpcyjnego, testów 22.09.17/22.09.17
AE/ZP-27-53/17 dostawy środków myjących,dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ, zmiana treści Załącznika Nr 4
21.09.17/21.09.17
AE/ZP-27-52/17 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.09.17/20.09.17
AE/ZP-27-51/17 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 08.09.17/08.09.17
AE/ZP-27-50/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki. 24.08.17/24.08.17
AE/ZP-27-49/17 dostawy płynnego zasadowego wodorowęglanowego koncentratu do dializ 21.08.17/21.08.17
AE/ZP-27-48/17 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
18.08.17/18.08.17
AE/ZP-27-47/17 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.07.17/28.07.17
AE/ZP-27-46/17 dostawy leków oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA: zmiana do zapisów SIWZ prostująca oczywistą omyłkę pisarską w pkt.III.11 SIWZ w zakresie terminu otwarcia ofert
20.07.17/20.07.17
AE/ZP-27-45/17 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-44/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne) 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-43/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele 11.07.17/11.07.17
AE/ZP-27-42/17 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-41/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6
28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-40/17 dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego 26.06.17/26.06.17
AE/ZP-27-39/17 dostawy sprzętu do terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care 23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-38/17 wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4
23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-37/17 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 19.06.17/19.06.17
AE/ZP-27-36/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 12.06.17/12.06.17
AE/ZP-27-35/17 dostawy leków 07.06.17/07.06.17
AE/ZP-27-34/17 dostawy artykułów medycznych (kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki) 06.06.17/06.06.17
AE/ZP-27-33/17 dostawy: akcesoriów do zabiegów naprawczych, introduktorów z długą koszulką do wprowadzania elektrod, stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku i innego sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym osprzętu do: pulsoksymetrów, defibrylatorów, urządzenia do uśmierzania bólu polisomnografu, spirometru, respiratora 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-32/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych oraz gazu medycznego 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-30/17 dostawa aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka 27.05.17/27.05.17
AE/ZP-27-31/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko zastępczych, gazu medycznego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 11. Oraz zmiana w SWIZ w pkt V.
23.05.17/23.05.17
AE/ZP-27-29/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki 12.05.17/12.05.17
AE/ZP-27-28/17 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 02.05.17/02.05.17
AE/ZP-27-27/17 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych 28.04.17/28.04.17
AE/ZP-27-25/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Załacznika Nr 6 oraz zmiana w pkt VI.2 SIWZ.
27.04.17/27.04.17
AE/ZP-27-26/17 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 26.04.17/26.04.17
AE/ZP-27-24/17 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
24.04.17/24.04.17
AE/ZP-27-23/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 20
13.04.17/13.04.17
AE/ZP-27-22/17 dostawy: profesjonalnych i tradycyjnych środków czystości, dozowników ściennych łokciowych oraz sprzętu do utrzymania czystości
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 2
11.04.17/11.04.17
AE/ZP-27-21/17 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-19/17 dostawę urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.V i Załącznika Nr 6
04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-20/17 dostawy implantów ortopedycznych 03.04.17/03.04.17
AE/ZP-27-18/17 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 31.03.17/31.03.17
AE/ZP-27-17/17 dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.03.17/28.03.17
AE/ZP-27-16/17 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 20.03.17/20.03.17
AE/ZP-27-15/17 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 15.03.17/15.03.17
AE/ZP-27-14/17 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów 10.03.17/10.03.17
AE/ZP-27-13/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i chłonnych gąbek żelatynowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.02.17/28.02.17
AE/ZP-27-12/17 dostawy opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 1, 14, 15 i 21
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-10/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 31
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-11/17 dostawy artykułów spożywczych i pieczywa 21.02.17/21.02.17
AE/ZP-27-09/17 dostawy: odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczeń anty-CCP
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.02.17/16.02.17
AE/ZP-27-08/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
13.02.17/13.02.17
AE/ZP-27-07/17 dostawa i instalacja lampy RTG w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt. XIV.5, XIV.16, XIV.19
09.02.17/09.02.17
AE/ZP-27-06/17 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 08.02.17/08.02.17
AE/ZP-27-05/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.IV.1.4.1 SIWZ
04.02.17/04.02.17
AE/ZP-27-04/17 dostawy leków i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.2 i Pakietu Nr 6 poz. 1-7
30.01.17/30.01.17
AE/ZP-27-03/17 dostawy: odczynników, testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-02/17 dostawy odczynników do badań serologicznych 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-01/17 wykonanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stacji Dializ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 19.01.17/19.01.17
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2016
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-101/16 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.01.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Formularza Cenowego
30.12.16/30.12.16
AE/ZP-27-100/16 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 23.12.16/23.12.16
AE/ZP-27-99/16 dostawy sprzętu laboratoryjnego 22.12.16/22.12.16
AE/ZP-27-98/16 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG
UWAGA:zmiana ogłoszenia o zamówieniu w pkt.IV.6.6)
21.12.16/21.12.16
AE/ZP-27-97/16 dostawa wideoendoskopów 3 szt. oraz pompy WaterJet 1 szt.
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.XIV - Ogólne warunki umowy
20.12.16/20.12.16
AE/ZP-27-96/16 dostawy: jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.01.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 1 i Załącznika Nr 4 do SIWZ
14.12.16/14.12.16
AE/ZP-27-95/16 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek 13.12.16/13.12.16
AE/ZP-27-94/16 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.12.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
09.12.16/09.12.16
AE/ZP-27-93/16 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.12.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego
23.11.16/23.11.16
AE/ZP-27-92/16 dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.11.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
31.10.16/31.10.16
AE/ZP-27-91/16 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.11.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.10.16/28.10.16
AE/ZP-27-90/16 dostawy leków i substancji recepturowych 26.10.16/26.10.16
AE/ZP-27-89/16 dostawa aparatu do echokardiografii 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.10.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 1, Załącznika Nr 2, Załącznika Nr 3, Załącznika Nr 5 do SIWZ oraz dodanie Załącznika Nr 6 do SIWZ
09.08.16/09.08.16
AE/ZP-27-88/16 wykonanie przeniesienia tomografu komputerowego typ BrightSpeed produkcji firmy GE z budynku B do budynku E znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego wraz z wykonaniem stałych osłon radiologicznych w docelowej lokalizacji tomografu 27.07.16/27.07.16
AE/ZP-27-87/16 dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz osprzętu do aparatu do znieczulenia Carestation 650 (producent Datex-Oxmeda Inc)
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 4,9,10, Pakietu Nr 2 poz.4,5,6 oraz Pakietu Nr 13 poz.1
27.07.16/27.07.16
AE/ZP-27-86/16 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, wkłuć centralnych, portów naczyniowych, igieł specjalistycznych)
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
27.07.16/27.07.16
AE/ZP-27-85/16 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących z osprzętem 25.07.16/25.07.16
AE/ZP-27-84/16 dostawy rękawic medycznych-diagnostycznych i chirurgicznych 22.07.16/22.07.16
AE/ZP-27-83/16 dostawy kotłów warzelnych gazowych - 6 sztuk, kuchni gazowej - 1 sztuka 22.07.16/22.07.16
AE/ZP-27-82/16 dostawy zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, szybkich testów immunochromatograficznych do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i noro wirusa oraz odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczania anty-CCP"
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.08.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Załącznika Nr 6 do SIWZ
20.07.16/20.07.16
AE/ZP-27-81/16 wykonanie zadania pn. "Remont elewacji budynku Pawilonu Nr I strona wschodnia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie" 18.07.16/18.07.16
AE/ZP-27-80/16 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 18.07.16/18.07.16
AE/ZP-27-79/16 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i siatek do operacyjnego leczenia przepuklin
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.08.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załacznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 i 3
05.07.16/05.07.16
AE/ZP-27-78/16 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stęzenia glukozy w krwi pełnej
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.07.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
29.06.16/29.06.16
AE/ZP-27-77/16 wykonanie zadania pn. "Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13" 24.06.16/24.06.16
AE/ZP-27-76/16 wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling 20.06.16/20.06.16
AE/ZP-27-75/16 dostawy sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.06.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 4 do SIWZ
16.06.16/16.06.16
AE/ZP-27-74/16 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 13.06.16/13.06.16
AE/ZP-27-73/16 dostawy: ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.07.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załacznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 i 2
10.06.16/10.06.16
AE/ZP-27-72/16 dostawy leków (narkotyków) oraz jałowego roztworu zawierającego substancje czynne: (cyklo) taurolidyna, cytrynian, heparyna 10.06.16/10.06.16
AE/ZP-27-71/16 dostawy: zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników urologicznych, zatyczek do cewników, stentów wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy 31.05.16/31.05.16
AE/ZP-27-70/16 dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet. opłatków) 30.05.16/30.05.16
AE/ZP-27-69/16 dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet. opłatków) 17.05.16/17.05.16
AE/ZP-27-68/16 dostawy: ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 17.05.16/17.05.16
AE/ZP-27-67/16 wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C.
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:15 oraz zmiana TREĹšCI SIWZ z dnia 03.06.2016
17.05.16/17.05.16
AE/ZP-27-66/16 wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6 do SIWZ z dnia 21.04.2016 i 10.05.2016 oraz zmianan Formularza Ofertowego
16.04.16/16.04.16
AE/ZP-27-65/16 dostawy leków, dializatu bezwapniowego i cytrynianu sodu 16.04.16/16.04.16
AE/ZP-27-59/16 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.05.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego, Formularza Cenowego w Pakiecie Nr 5 poz.1 oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ
16.04.16/16.04.16
AE/ZP-27-62/16 dostawa kardiomonitorów w ilości 8 sztuk 20.04.16/20.04.16
AE/ZP-27-61/16 dostawy artykułów medycznych (strzykawek, przyrządów do przetoczeń, butelek do przechowywania pokarmu), szwów chirurgicznych oraz opatrunków. 15.04.16/15.04.16
AE/ZP-27-63/16 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 20.04.16/20.04.16
AE/ZP-27-64/16 dostawy:stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, termometrów lekarskich, czujników do pulsoksymetrów, żelu do EEG, elektrod endokawitarnych, wielofunkcyjnych oraz elektrod do defibrylatorów, akcesoriów do respiratora dla wcześniaków i dzieci Fabian THERAPY EVOLUTION oraz do respiratora dla noworodków i dzieci FABIAN+NCPAP
UWAGA: omyłka pisarska w zakresie pkt.III.3.11, IX.1 i X.1 SIWZ
15.04.16/15.04.16
AE/ZP-27-57/16 dzierżawa: zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego wraz analizatorami uzupełniającymi oraz 4 analizatorów do badań immunochemicznych, z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.05.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 7.1 i 7.3 do SIWZ
20.04.16/20.04.16
AE/ZP-27-60/16 dzierżawę automatycznego czytnika do OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową. 14.04.16/14.04.16
AE/ZP-27-58/16 dostawy dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 14.04.16/14.04.16
AE/ZP-27-56/16 wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku Pawilonu Nr I - jako element modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie" w ramach "Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego oraz przebudowy zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13"
UWAGA: zmiana treści pkt.XVI.39 SIWZ
14.04.16/14.04.16
AE/ZP-27-54/16 dostawy staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany 14.04.16/14.04.16
AE/ZP-27-50/16 dostawa jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt, monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt.
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.05.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 7.1 do SIWZ
14.04.16/14.04.16
AE/ZP-27-55/16 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu oraz roztworu heparyny i NaCl 13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-53/16 dostawa łóżka porodowego 1szt. 13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-47/16 świadczenie usług przygotowania i dostaw wyporcjowanych posiłków dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w systemie cateringu 13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-51/16 dostawy narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.09.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30 oraz zmiana Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ
13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-49/16 dostawę aparatu do echokardiografii 1 sztuka 13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-48/16 dzierżawę: 2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, 2 analizatorów do badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, analizatorów automatycznej i półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Formularza Cenowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2, Załacznika Nr 7.3 i Załącznika Nr 7.4
13.04.16/13.04.16
AE/ZP-27-52/16 dostawa głowicy wieloczęstotliwościowej endowaginalnej 1 szt. 12.04.16/12.04.16
AE/ZP-27-46/16 dostawy opatrunków, smoczków i artykułów medycznych (m.in. butelki, etykiety, opłatki)
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.04.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz FORMULARZ CENOWY po dokonanej omyłce pisarskiej
11.04.16/11.04.16
AE/ZP-27-45/16 dostawę aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz automatcznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ
07.04.16/07.04.16
AE/ZP-27-44/16 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.04.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 3
06.04.16/06.04.16
AE/ZP-27-42/16 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, substancji recepturowych, kontrastów oraz płynów infuzyjnych 06.04.16/06.04.16
AE/ZP-27-40/16 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 16
02.04.16/02.04.16
AE/ZP-27-41/16 dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych w ilości 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 8 sztuk oraz pomp infuzyjnych przepływowych w ilości 6 sztuk 31.03.16/31.03.16
AE/ZP-27-43/16 dostawy miesa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 31.03.16/31.03.16
AE/ZP-27-39/16 dostawa respiratora stacjonarno-transportowego 3 sztuki 30.03.16/30.03.16
AE/ZP-27-38/16 dostawa mebli na blok operacyjny 26.03.16/26.03.16
AE/ZP-27-37/16 dostawy: profesjonalnych i tradycyjnych środków czystości, dozowników ściennych łokciowych oraz sprzętu do utrzymania czystości 25.03.16/25.03.16
AE/ZP-27-36/16 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 22.03.16/22.03.16
AE/ZP-27-35/16 wykonanie zadania pn."Przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu Administracji w zakresie kuchni szpitalnej wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną - jako elementu modernizacji Specjalistycznego Spitala im. E.Szczeklika w Tarnowie" 21.03.16/21.03.16
AE/ZP-27-34/16 dostawy: mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 18.03.16/18.03.16
AE/ZP-27-33/16 dostawy: implantów do złamań okołoprotezowych 16.03.16/16.03.16
AE/ZP-27-32/16 dostawy: koła porodowego 1 sztuka oraz urządzenia do urodynamiki 1 sztuka 16.03.16/16.03.16
AE/ZP-27-30/16 dostawy: soli warzonej tabletkowanej, baterii alkalicznych i litowych, akumulatorów, opasek identyfikacyjnych dla pacjentów 09.03.16/09.03.16
AE/ZP-27-31/16 dostawę mikroskopu laboratoryjnego świetlnego z systemem akwizycji obrazu
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.04.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7 do SIWZ
09.03.16/09.03.16
AE/ZP-27-29/16 dostawy sprzętu medycznego do endoskopii
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
02.03.16/02.03.16
AE/ZP-27-28/16 dostawy leków, gazów medycznych 29.02.16/29.02.16
AE/ZP-27-27/16 dostawy artykułów spożywczych, pieczywa oraz produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt 26.02.16/26.02.16
AE/ZP-27-26/16 dostawy artykułów medycznych (zestawy do histologicznej biopsji aspiracyjnej, przyrządy do żywienia dojelitowego) 24.02.16/24.02.16
AE/ZP-27-24/16 dostawa aparatu do znieczulania 1 sztuka
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7 do SIWZ i Formularza Ofertowego
20.02.16/20.02.16
AE/ZP-27-25/16 dostawy ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 18.02.16/18.02.16
AE/ZP-27-22/16 dostawę urządzenia do ultradĹşwiękowego cięcia i koagulacji tkanek 1 sztuka oraz zestawu do wykonywania badań bronchoskopowych składającego się z 2 sztuk videobronchoskopów, 1 sztuki monitora medycznego, systemu archiwizacji obrazu i procesora wizyjnego
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7.2 do SIWZ i Formularza Ofertowego
17.02.16/17.02.16
AE/ZP-27-21/16 dostawę inkubatora zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 sztuki
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego
12.02.16/12.02.16
AE/ZP-27-23/16 dostawy artykułów medycznych (zestawy do histologicznej biopsji aspiracyjnej, przyrządy do żywienia dojelitowego) 11.02.16/11.02.16
AE/ZP-27-20/16 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 05.02.16/05.02.16
AE/ZP-27-16/16 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mlekozastępczych płynnych i gazów medycznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego
05.02.16/05.02.16
AE/ZP-27-18/16 dostawy: żyletek do mikrotomu, ostrzy do wykrawania materiału, uchwytów do żyletek i ostrzy, atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia 04.02.16/04.02.16
AE/ZP-27-17/16 dostawę miernika poziomu bilirubiny u noworodka 1 sztuka oraz materacyka wodnego “Ciepłe gniazdko" 2 sztuki 04.02.16/04.02.16
AE/ZP-27-15/16 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 03.02.16/03.02.16
AE/ZP-27-19/16 dostawy opatrunków i zestawów szewnych metalowych 02.02.16/02.02.16
AE/ZP-27-14/16 dostawy sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz czyścików do koagulacji
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana Załącznika Nr 1
27.01.16/27.01.16
AE/ZP-27-12/16 dostawy stymulatorów serca z osprzętem 27.01.16/27.01.16
AE/ZP-27-13/16 dostawy leków, gazów medycznych oraz chłonnej gąbki żelatynowej tamującej krwawienie
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.02.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 4
26.01.16/26.01.16
AE/ZP-27-11/16 dostawy testów paskowych do oznaczania wartości MIC oraz testów do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych 26.01.16/26.01.16
AE/ZP-27-10/16 dostawy stymulatorów serca z osprzętem 22.01.16/22.01.16
AE/ZP-27-08/16 dostawa wózków do przewożenia chorych z szerokim materacem, wózków do przewożenia chorych, wózków inwalidzkich, stołu zabiegowego
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w Pakiecie Nr 1
22.01.16/22.01.16
AE/ZP-27-09/16 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 21.01.16/21.01.16
AE/ZP-27-06/16 dostawa przenośnego aparatu USG dla potrzeb Stacji Dializ 19.01.16/19.01.16
AE/ZP-27-07/16 dostawy środków dezynfekcyjnych 15.01.16/15.01.16
AE/ZP-27-04/16 dostawa zestawu do laparoskopii 1szt
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 7 w dniu 25.01.2016 oraz w dnu 16.02.2016 i Załącznika Nr 4
15.01.16/15.01.16
AE/ZP-27-05/16 dostawa wideokolposkopu 1szt 12.01.16/12.01.16
AE/ZP-27-03/16 dostawy odczynników do badań serologicznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.01.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
11.01.16/11.01.16
AE/ZP-27-02/16 dostawy testów do badań mikrobiologicznych 05.01.16/05.01.16
AE/ZP-27-01/16 dostawy: niesterylnych jednorazowych mataeriałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjenta oraz masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny i ochraniaczy na obuwie
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.01.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
04.01.16/04.01.16
żółw gżegżółka
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018