start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2023
znak dotyczy data
ogłoszenie/SWZ
AE/ZP-27-37/23 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 25.05.23/25.05.23
AE/ZP-27-35/23 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 24.05.23/24.05.23
AE/ZP-27-36/23 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 23.05.23/23.05.23
AE/ZP-27-34/23 dostawy środków dezynfekcyjnych 19.05.23/19.05.23
AE/ZP-27-32/23 dostawa systemu angiograficznego z wyposażeniem 17.05.23/17.05.23
AE/ZP-27-33/23 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
15.05.23/15.05.23
AE/ZP-27-31/23 dzierżawa automatycznego systemu w technologii multiplex PCR do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności wraz z dostawami materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w tym zakresie oraz wymazówki i podłoża transportowe stanowiące dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR
UWAGA:zmiana treści SWZ, Załącznik Nr 4 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
09.05.23/09.05.23
AE/ZP-27-30/23 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularza Cenowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
05.05.23/05.05.23
AE/ZP-27-29/23 dostawy: materiałów do sterylizacji: testów, naboi i innych 05.05.23/05.05.23
AE/ZP-27-28/23 rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM 05.05.23/05.05.23
AE/ZP-27-27/23 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
27.04.23/27.04.23
AE/ZP-27-26/23 dostawy: lateksów do identyfikacji bakterii oraz odczynników do oznaczania białka w moczu 27.04.23/27.04.23
AE/ZP-27-25/23 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” w zakresie zadania 1 tj. „Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych, każda o mocy do 50 kWp dla trzech osobnych punktów poboru energii.”
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 11 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
21.04.23/21.04.23
AE/ZP-27-24/23 dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych 20.04.23/20.04.23
AE/ZP-27-23/23 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu i chlorku wapnia oraz przyrządów do żywienia dojelitowego 20.04.23/20.04.23
AE/ZP-27-22/23 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
06.04.23/06.04.23
AE/ZP-27-21/23 dostawy wody mineralnej 06.04.23/06.04.23
AE/ZP-27-20/23 dostawy: wyrobów medycznych do endoskopii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów oraz stentów do dróg żółciowych i przełyku
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.04.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
27.03.23/27.03.23
AE/ZP-27-19/23 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej 22.03.23/22.03.23
AE/ZP-27-18/23 dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej 20.03.23/20.03.23
AE/ZP-27-17/23 dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów i innych
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 4 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
17.03.23/17.03.23
AE/ZP-27-16/23 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 14.03.23/14.03.23
AE/ZP-27-15/23 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
07.03.23/07.03.23
AE/ZP-27-14/23 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 06.03.23/06.03.23
AE/ZP-27-13/23 dostawy wody mineralnej 28.02.23/28.02.23
AE/ZP-27-12/23 dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
22.02.23/22.02.23
AE/ZP-27-11/23 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej 17.02.23/17.02.23
AE/ZP-27-10/23 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów, laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany; wyposażenia: do diatermii, pompy irygacyjnej, aparatury do operacji laparoskopowych, bronchofiberoskopu, mat chłonnych antypoślizgowych, ostrzy do mikropiły 15.02.23/15.02.23
AE/ZP-27-09/23 dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
13.02.23/13.02.23
AE/ZP-27-08/23 dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran 09.02.23/09.02.23
AE/ZP-27-07/23 dostawy artykułów spożywczych, pieczywa i wody mineralnej 09.02.23/09.02.23
AE/ZP-27-06/23 wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. Pawilonu Zakaźnego (dawny Szpital Żydowski) na budynek administracyjno-biurowy wraz z przebudową zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 23/36, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 36 w Tarnowie”
UWAGA:zmiana treści SWZ,zmiana pkt.9.1.3 b)SWZ,zmiana pkt.26.51SWZ, zmiana Załącznika Nr 21 do SWZ, zmiana Załącznika Nr 30 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
06.02.23/06.02.23
AE/ZP-27-05/23 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, automatycznego analizatora do wykonywania testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości; oraz testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
31.01.23/31.01.23
AE/ZP-27-04/23 dostawy opatrunków
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.02.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
25.01.23/25.01.23
AE/ZP-27-03/23 dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt. 23.01.23/23.01.23
AE/ZP-27-02/23 dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów 23.01.23/23.01.23
AE/ZP-27-01/23 dostawy leków 18.01.23/18.01.23
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2022
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-97/22 dostawy warzyw i owoców 30.12.22/30.12.22
AE/ZP-27-96/22 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.01.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.12.22/29.12.22
AE/ZP-27-95/22 dostawy sprzętów medycznych do wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych wraz z dzierżawą systemu do aterektomii rotacyjnej 29.12.22/29.12.22
AE/ZP-27-94/22 dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, ASD II oraz introduktorów do tętnicy udowej, przetworników do linii ciśnień w pompie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2023 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
28.12.22/28.12.22
AE/ZP-27-93/22 wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” jako kontynuacja rozpoczętej budowy 28.12.22/28.12.22
AE/ZP-27-92/22 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 28.12.22/28.12.22
AE/ZP-27-91/22 dostawa oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory 23.12.22/23.12.22
AE/ZP-27-90/22 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych 23.12.22/23.12.22
AE/ZP-27-89/22 dostawy: osprzętu do urządzeń medycznych
UWAGA:zmiana treści SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY w pkt. 22.1.
08.12.22/08.12.22
AE/ZP-27-88/22 wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” jako kontynuacja rozpoczętej budowy
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.12.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
02.12.22/02.12.22
AE/ZP-27-87/22 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
02.12.22/02.12.22
AE/ZP-27-86/22 dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 28.11.22/28.11.22
AE/ZP-27-85/22 dostawy przyrządów do pobierania płynu i przyrządów do żywienia dojelitowego 28.11.22/28.11.22
AE/ZP-27-84/22 dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 10.11.22/10.11.22
AE/ZP-27-83/22 dostawa zestawu do badania EBUS 1 kpl.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 5 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
02.11.22/02.11.22
AE/ZP-27-81/22 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych 26.10.22/26.10.22
AE/ZP-27-82/22 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 25.10.22/25.10.22
AE/ZP-27-80/22 wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego budynku tzw. dawnej Portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szpitalnej 36 w Tarnowie na części działek nr 23/25 i 23/36, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika” 17.10.22/17.10.22
AE/ZP-27-79/22 dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.10.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
07.10.22/07.10.22
AE/ZP-27-78/22 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 07.10.22/07.10.22
AE/ZP-27-74/22 dostawy leków 07.10.22/07.10.22
AE/ZP-27-77/22 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych 06.10.22/06.10.22
AE/ZP-27-76/22 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.10.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
05.10.22/05.10.22
AE/ZP-27-75/22 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.10.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
05.10.22/05.10.22
AE/ZP-27-73/22 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
23.09.22/23.09.22
AE/ZP-27-71/22 dzierżawa analizatorów do badań z koagulologii wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach 21.09.22/21.09.22
AE/ZP-27-72/22 świadczenie usług odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 16.09.22/16.09.22
AE/ZP-27-70/22 dostawa serwera – wymiana serwera dla istniejącego w szpitalu systemu PACS 14.09.22/14.09.22
AE/ZP-27-69/22 dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do biopsji, igły do znieczuleń nerwów obwodowych, zestawy do kaniulacji, worki stomijne)
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.09.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
09.09.22/09.09.22
AE/ZP-27-68/22 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych 07.09.22/07.09.22
AE/ZP-27-67/22 dostawy: sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki 01.09.22/01.09.22
AE/ZP-27-66/22 dostawa 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 3 do SWZ, zmiana Formularza Ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.09.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.08.22/29.08.22
AE/ZP-27-65/22 dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana treści Załącznika Nr 4 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.09.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.08.22/29.08.22
AE/ZP-27-64/22 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego 24.08.22/24.08.22
AE/ZP-27-63/22 dostawa deduplikatora
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 3 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.09.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
23.08.22/23.08.22
AE/ZP-27-62/22 dostawa serwera – wymiana serwera dla istniejącego w szpitalu systemu PACS 18.08.22/18.08.22
AE/ZP-27-61/22 dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 17.08.22/17.08.22
AE/ZP-27-58/22 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 17.08.22/17.08.22
AE/ZP-27-60/22 dzierżawa analizatorów do badań z koagulologii wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach 16.08.22/16.08.22
AE/ZP-27-59/22 wykonanie zadania pn. „Przebudowa Oddziału Dermatologii na Oddział Ginekologii (IV piętro) w istniejącym budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Nr I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie na działce Nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie – Etap I”
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 32 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.09.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
16.08.22/16.08.22
AE/ZP-27-57/22 dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.08.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
10.08.22/10.08.22
AE/ZP-27-55/22 dzierżawa analizatorów do badań z koagulologii wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach 10.08.22/10.08.22
AE/ZP-27-56/22 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate Pro firmy Fresenius Medical Care
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.08.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
09.08.22/09.08.22
AE/ZP-27-54/22 dzierżawa analizatorów do badań z koagulologii wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach 04.08.22/04.08.22
AE/ZP-27-53/22 dostawa Stacji Multimodalnej Diagnostycznej z oprogramowaniem oraz 5 szt. licencji dla nowych Stacji Multimodalnych Diagnostycznych pracujących zdalnie 22.07.22/22.07.22
AE/ZP-27-50/22 dostawy leków 22.07.22/22.07.22
AE/ZP-27-49/22 dostawa pościeli medycznej 22.07.22/22.07.22
AE/ZP-27-52/22 wykonanie zadania pn. „Przebudowa Oddziału Dermatologii na Oddział Ginekologii (IV piętro) w istniejącym budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Nr I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie na działce Nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie – Etap I” 21.07.22/21.07.22
AE/ZP-27-51/22 dostawy: ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady 21.07.22/21.07.22
AE/ZP-27-48/22 dostawa defibrylatorów 2 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ,zmiana Ząłacznika Nr 5 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.08.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
18.07.22/18.07.22
AE/ZP-27-47/22 dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ,zmiana Ząłacznika Nr 3 do SWZ, Załącznika Nr 4 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.08.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
11.07.22/11.07.22
AE/ZP-27-46/22 dostawa Stacji Multimodalnej Diagnostycznej z oprogramowaniem oraz 5 szt. licencji dla nowych Stacji Multimodalnych Diagnostycznych pracujących zdalnie 11.07.22/11.07.22
AE/ZP-27-45/22 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych 08.07.22/08.07.22
AE/ZP-27-44/22 dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu i jego osadu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach oraz materiałów kontrolnych do oznaczeń
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 6.7 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.07.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
28.06.22/28.06.22
AE/ZP-27-43/22 dostawy opakowań i różnych artykułów recepturowych (m.in. butelki szklane, etykiety, pudełka z polipropylenu) oraz benzyny aptecznej 21.06.22/21.06.22
AE/ZP-27-42/22 dostawy cewników balonowych angioplastycznych 13.06.22/13.06.22
AE/ZP-27-41/22 dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 13.06.22/13.06.22
AE/ZP-27-40/22 dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii oraz masek krtaniowych 13.06.22/13.06.22
AE/ZP-27-38/22 dostawa echokardiografu 3D 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 5 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.07.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
08.06.22/08.06.22
AE/ZP-27-39/22 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie” 07.06.22/07.06.22
AE/ZP-27-36/22 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 31.05.22/31.05.22
AE/ZP-27-37/22 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 30.05.22/30.05.22
AE/ZP-27-35/22 dostawy: rękawic medycznych chirurgicznych, sprzętu jednorazowego do laboratorium, w tym szkiełek podstawowych i nakrywkowych do mikroskopu 26.05.22/26.05.22
AE/ZP-27-34/22 dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Formularza Ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
20.05.22/20.05.22
AE/ZP-27-33/22 dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 41 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 4 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.05.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
16.05.22/16.05.22
AE/ZP-27-32/22 dostawy leków 13.05.22/13.05.22
AE/ZP-27-31/22 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. Pawilonu zakaźnego na budynek administracyjno-usługowy wraz z przebudową zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 23/27, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 38 w Tarnowie” 10.05.22/10.05.22
AE/ZP-27-30/22 dostawy: odczynników do metody manualnej probówkowej badań serologicznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Formularza Cenowego w Pakiecie Nr 1, Załącznika Nr 4 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
26.04.22/26.04.22
AE/ZP-27-29/22 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.04.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
14.04.22/14.04.22
AE/ZP-27-28/22 dostawy opatrunków i pieluchomajtek 11.04.22/11.04.22
AE/ZP-27-27/22 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu i chlorku wapnia
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.04.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
07.04.22/07.04.22
AE/ZP-27-24/22 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji, osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.05.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.03.22/29.03.22
AE/ZP-27-26/22 dostawa rejestratorów EKG systemem Holtera 11 szt. oraz rejestratorów ciśnienia krwi systemem Holtera 7 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Formularza Ofertowego, zmiana Załącznika Nr 4.2 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.04.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
28.03.22/28.03.22
AE/ZP-27-25/22 dostawy: masek operacyjnych, czepków chirurgicznych, fartuchów włókninowych i foliowych, osłon na buty, pokrowców na zwłoki, myjek-rękawic
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.04.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
25.03.22/25.03.22
AE/ZP-27-23/22 dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z aktualizacjami
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.04.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
25.03.22/25.03.22
AE/ZP-27-22/22 dostawa aparatu USG do badań neonatologicznych 1 szt. 17.03.22/17.03.22
AE/ZP-27-21/22 dostawy: testów do oznaczeń metodą ELISA poziomu kalprotektyny w kale oraz płynach ustrojowych oraz szybkich testów kasetkowych do oznaczenia antygenów Salmonella i Campylobacter w próbkach kału
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
11.03.22/11.03.22
AE/ZP-27-20/22 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.03.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
04.03.22/04.03.22
AE/ZP-27-19/22 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawy do cewnikowania, linie infuzyjne), parafiny granulowanej i benzyny 28.02.22/28.02.22
AE/ZP-27-18/22 dostawy osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex, panewek zatrzaskowych oraz endoprotez stawu ramiennego 23.02.22/23.02.22
AE/ZP-27-16/22 dostawy leków 22.02.22/22.02.22
AE/ZP-27-17/22 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 21.02.22/21.02.22
AE/ZP-27-15/22 dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych 17.02.22/17.02.22
AE/ZP-27-11/22 dostawa komputerów oraz monitorów 16.02.22/16.02.22
AE/ZP-27-10/22 dostawa aktualizacji dla urządzenia UTM oraz dostawa urządzenia UTM z aktualizacjami 16.02.22/16.02.22
AE/ZP-27-14/22 dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów 15.02.22/15.02.22
AE/ZP-27-13/22 dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.02.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
14.02.22/14.02.22
AE/ZP-27-12/22 dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
11.02.22/11.02.22
AE/ZP-27-09/22 dostawy sprzętu laboratoryjnego 09.02.22/09.02.22
AE/ZP-27-06/22 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych 09.02.22/09.02.22
AE/ZP-27-08/22 dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów pracujących: jeden w Laboratorium, drugi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednego analizatora back up 07.02.22/07.02.22
AE/ZP-27-07/22 dostawy sond do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) 04.02.22/04.02.22
AE/ZP-27-05/22 dostawy leków i gazów medycznych 31.01.22/31.01.22
AE/ZP-27-04/22 dostawy artykułów spożywczych, pieczywa i wody mineralnej 31.01.22/31.01.22
AE/ZP-27-03/22 dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów 31.01.22/31.01.22
AE/ZP-27-02/22 dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 4.1 do SWZ i dwukrotna zmiana Załącznika Nr 4.2 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.02.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
24.01.22/24.01.22
AE/ZP-27-01/22 dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych 20.01.22/20.01.22
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2021
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-65/21 dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, ASD II oraz prowadników diagnostycznych hydrofilnych 30.12.21/30.12.21
AE/ZP-27-64/21 dostawy warzyw i owoców 29.12.21/29.12.21
AE/ZP-27-63/21 dostawy ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.01.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.12.21/29.12.21
AE/ZP-27-61/21 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych 28.12.21/28.12.21
AE/ZP-27-60/21 dostawa aktualizacji dla urządzenia UTM oraz dostawa urządzenia UTM z aktualizacjami 28.12.21/28.12.21
AE/ZP-27-59/21 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych 28.12.21/28.12.21
AE/ZP-27-62/21 dostawy sprzętów medycznych do wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych wraz z dzierżawą systemu do aterektomii rotacyjnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 27.12.21/27.12.21
AE/ZP-27-58/21 dostawa aparatu RTG do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 5 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.01.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
21.12.21/21.12.21
AE/ZP-27-57/21 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.12.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
13.12.21/13.12.21
AE/ZP-27-55/21 dostawa cykloergometru leżankowego do testów prób wysiłkowych 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Załącznika Nr 5 do SWZ i Formularza Ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
29.11.21/29.11.21
AE/ZP-27-56/21 dostawy leków 25.11.21/25.11.21
AE/ZP-27-53/21 dostawa procesora tkankowego 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Załącznika Nr 5 do SWZ i Formularza Ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.01.2022 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
23.11.21/23.11.21
AE/ZP-27-54/21 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularza Cenowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
19.11.21/19.11.21
AE/ZP-27-52/21 dostawa kardiotokografu z komputerową analizą zapisu 1 szt. 17.11.21/17.11.21
AE/ZP-27-51/21 dostawa łóżka porodowego 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Załącznika Nr 5 do SWZ i Formularza Ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.12.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
15.11.21/15.11.21
AE/ZP-27-49/21 dostawa cyto-wirówki 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
09.11.21/09.11.21
AE/ZP-27-50/21 dostawy gazów medycznych 08.11.21/08.11.21
AE/ZP-27-48/21 dostawy gazów medycznych 28.10.21/28.10.21
AE/ZP-27-47/21 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych 25.10.21/25.10.21
AE/ZP-27-46/21 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin 20.10.21/20.10.21
AE/ZP-27-43/21 dostawa jednej stacji opisowej RTG 15.10.21/15.10.21
AE/ZP-27-45/21 dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku 14.10.21/14.10.21
AE/ZP-27-44/21 dostawy: sprzętu medycznego do: endoskopii, bronchoskopii, laparoskopii, zestawów do nakłucia i drenażu worka osierdziowego
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
14.10.21/14.10.21
AE/ZP-27-42/21 dostawa zestawu do wideoendoskopii 1 kpl
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załacznika Nr 5 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.11.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
13.10.21/13.10.21
AE/ZP-27-41/21 dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi 27.09.21/27.09.21
AE/ZP-27-40/21 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, instrumentów (fixatorów) do mocowania siatek laparoskopowych, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej 22.09.21/22.09.21
AE/ZP-27-39/21 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.10.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
16.09.21/16.09.21
AE/ZP-27-38/21 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.09.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
13.09.21/13.09.21
AE/ZP-27-37/21 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych 10.09.21/10.09.21
AE/ZP-27-36/21 świadczenie usług odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 30.08.21/30.08.21
AE/ZP-27-35/21 dostawy: mikrocewników, wyrobów medycznych jednorazowego użytku do terapii tlenowej oraz cewników urologicznych
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.09.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
27.08.21/27.08.21
AE/ZP-27-34/21 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 26.08.21/26.08.21
AE/ZP-27-33/21 świadczenie usług odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 19.08.21/19.08.21
AE/ZP-27-32/21 dostawy narzędzi do laparoskopii i bronchoskopii 19.08.21/19.08.21
AE/ZP-27-31/21 dostawa zestawu do artroskopii 1 kpl.
UWAGA:Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.09.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
17.08.21/17.08.21
AE/ZP-27-30/21 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care. 05.08.21/05.08.21
AE/ZP-27-29/21 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów oraz stentów do dróg żółciowych i przełyku 04.08.21/04.08.21
AE/ZP-27-28/21 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych 30.07.21/30.07.21
AE/ZP-27-26/21 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych 26.07.21/26.07.21
AE/ZP-27-27/21 wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” 23.07.21/23.07.21
AE/ZP-27-25/21 dostawa sprzętu komputerowego 13.07.21/13.07.21
AE/ZP-27-24/21 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, linie infuzyjne, wkłucia centralne, przyrządy do przetoczeń) 09.07.21/09.07.21
AE/ZP-27-23/21 dostawy: sterylnych: fartuchów, serwet,zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów,prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę,pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.07.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
06.07.21/06.07.21
AE/ZP-27-22/21 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady 29.06.21/29.06.21
AE/ZP-27-21/21 wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
28.06.21/28.06.21
AE/ZP-27-20/21 dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię 24.06.21/24.06.21
AE/ZP-27-19/21 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz miejsc postojowych Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie” 14.06.21/14.06.21
AE/ZP-27-18/21 dostawa przenośnego aparatu USG o typie laptopowym
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 3 do SWZ, Załącznika Nr 5 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
14.06.21/14.06.21
AE/ZP-27-16/21 dostawa stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ w zakresie Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 5 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.08.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
11.06.21/11.06.21
AE/ZP-27-17/21 dostawa sprzętu komputerowego 08.06.21/08.06.21
AE/ZP-27-15/21 dostawa aparatu USG wraz z przystawką biopsyjną
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 5 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
07.06.21/07.06.21
AE/ZP-27-13/21 dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 61 szt. 04.06.21/04.06.21
AE/ZP-27-12/21 dostawa aparatu USG do badań ginekologicznych 01.06.21/01.06.21
AE/ZP-27-14/21 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SWZ w tym Załącznika Nr 1 - Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 4, Załącznika Nr 6 i Załącznika Nr 8 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.07.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
31.05.21/31.05.21
AE/ZP-27-11/21 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych 31.05.21/31.05.21
AE/ZP-27-10/21 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.06.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00 oraz zmiana treści SWZ - Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 27
28.05.21/28.05.21
AE/ZP-27-09/21 dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 19.05.21/19.05.21
AE/ZP-27-08/21 dostawy: lateksów do identyfikacji bakterii, szybkich testów lateksowych i innych testów diagnostycznych do wykrywania antygenów i przeciwciał, szybkich testów kasetkowych do wykrywania antygenów bakterii Legionella pneumophila, szybkich testów immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i norowirusa 19.05.21/19.05.21
AE/ZP-27-07/21 dostawy implantów ortopedycznych, tj.: wkrętów, śrub, gwoździ, grotów, podkładek, drutów, płytek, w tym do kości: udowej, piszczelowej, strzałkowej, stopy, piętowej, Halluxa, ramiennej, promieniowej, obojczykowej, łokciowej; implanty do złamań około protezowych; panewki zatrzaskowe
UWAGA:zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
17.05.21/17.05.21
AE/ZP-27-04/21 dostawa przyłóżkowego aparatu RTG 1 szt.
UWAGA:zmiana treści SWZ, zmiana Załącznika Nr 3 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.06.2021 - składanie ofert godz 09:00, otwarcie godz.10:00
14.05.21/14.05.21
AE/ZP-27-06/21 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 13.05.21/13.05.21
AE/ZP-27-05/21 dostawy środków dezynfekcyjnych 13.05.21/13.05.21
AE/ZP-27-03/21 dostawy leków 05.05.21/05.05.21
AE/ZP-27-02/21 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 30.04.21/30.04.21
AE/ZP-27-01/21 dostawa sprzętu komputerowego 23.04.21/23.04.21
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2020
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-101/20 dostawy materiałów do sterylizacji: rękawów, testów, naboi i innych 31.12.20/31.12.20
AE/ZP-27-100/20 wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa istniejącego budynku tzw. Chirurgii w zakresie elewacji i schodów zewnętrznych na części działki Nr 137/3, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie” 30.12.20/30.12.20
AE/ZP-27-99/20 dostawy: balonów do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, przetworników do linii ciśnień w pompie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, sprzętu do ciągłego leczenia nerkozastępczego na bazie aparatu MULTIFILTRATE PRO firmy Fresenius Medical Care, osprzęt do spirometru Lungtest 1000 firmy MES, osprzętu do bronchofiberoskopów 30.12.20/30.12.20
AE/ZP-27-98/20 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.01.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30
29.12.20/29.12.20
AE/ZP-27-97/20 dostawy opatrunków
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.01.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:15
28.12.20/28.12.20
AE/ZP-27-96/20 dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran 28.12.20/28.12.20
AE/ZP-27-92/20 dostawa tomografu komputerowego 1 sztuka wraz z adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu
UWAGA:zmiana treści SIWZ, zmiana Formularza Ofertowego, zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.02.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
24.12.20/24.12.20
AE/ZP-27-91/20 dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM wraz z urządzeniami sieciowymi stanowiącymi infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.02.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
24.12.20/24.12.20
AE/ZP-27-95/20 dostawy leków 23.12.20/23.12.20
AE/ZP-27-94/20 dostawy lateksów do identyfikacji bakterii 23.12.20/23.12.20
AE/ZP-27-90/20 unowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego wraz z systemem bazodanowym
UWAGA:zmiana treści SIWZ, zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.02.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
23.12.20/23.12.20
AE/ZP-27-93/20 dostawy sprzętu laboratoryjnego 22.12.20/22.12.20
AE/ZP-27-89/20 dostawy artykułów medycznych (m.in. igły, zestawy do kaniulacji, butelki do przechowywania pokarmu, smoczki do butelek, przyrządy do podaży diety, linie infuzyjne)
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.01.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.12.20/21.12.20
AE/ZP-27-88/20 dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran 16.12.20/16.12.20
AE/ZP-27-87/20 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 16.12.20/16.12.20
AE/ZP-27-86/20 dostawy sprzętów medycznych do wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych wraz z dzierżawą systemu do aterektomii rotacyjnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 14.12.20/14.12.20
AE/ZP-27-83/20 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.01.2021 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
14.12.20/14.12.20
AE/ZP-27-85/20 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 11.12.20/11.12.20
AE/ZP-27-84/20 dostawy: sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny ochraniaczy na obuwie, pokrowców na zwłoki
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.12.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
10.12.20/10.12.20
AE/ZP-27-82/20 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, automatycznego analizatora do wykonywania testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości; oraz testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.12.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.12.20/01.12.20
AE/ZP-27-81/20 dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej 27.11.20/27.11.20
AE/ZP-27-79/20 dostawa aparatu USG 1 sztuka
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.01.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
27.11.20/27.11.20
AE/ZP-27-80/20 dostawy pieczywa 26.11.20/26.11.20
AE/ZP-27-78/20 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych długich
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.12.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
23.11.20/23.11.20
AE/ZP-27-77/20 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 18.11.20/18.11.20
AE/ZP-27-76/20 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 17.11.20/17.11.20
AE/ZP-27-75/20 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi i innych 16.11.20/16.11.20
AE/ZP-27-74/20 dostawy leków 13.11.20/13.11.20
AE/ZP-27-73/20 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów i jogurtów 12.11.20/12.11.20
AE/ZP-27-72/20 Dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, ostrzy do dermatomu oraz matryc do nacinania skóry, ładunków do staplerów, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz, jednorazowych narzędzi do uszczelniania i rozdzielania tętnic, żył i naczyń limfatycznych, instrumentów do mocowania siatek laparoskopowych
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.11.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30
21.10.20/21.10.20
AE/ZP-27-70/20 dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych 10 sztuk oraz pomp infuzyjnych perystaltycznych 5 sztuk 07.10.20/07.10.20
AE/ZP-27-71/20 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
06.10.20/06.10.20
AE/ZP-27-69/20 dostawa aparatów EKG z wydrukiem badania na formacie A 4 3 sztuki oraz aparatów EKG 4 sztuki 30.09.20/30.09.20
AE/ZP-27-68/20 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i surowców farmaceutycznych
UWAGA:zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.11.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.09.20/28.09.20
AE/ZP-27-66/20 dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji wraz z przeniesieniem systemu szpitala
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.10.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
22.09.20/22.09.20
AE/ZP-27-67/20 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 21.09.20/21.09.20
AE/ZP-27-65/20 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID 15.09.20/15.09.20
AE/ZP-27-64/20 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych 09.09.20/09.09.20
AE/ZP-27-63/20 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych 07.09.20/07.09.20
AE/ZP-27-62/20 dostawy leków 04.09.20/04.09.20
AE/ZP-27-61/20 dostawy środków myjących oraz dezynfekcyjnych 01.09.20/01.09.20
AE/ZP-27-60/20 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek oraz chirurgicznego wosku kostnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
26.08.20/26.08.20
AE/ZP-27-59/20 dostawy dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu oraz przyrządów do żywienia dojelitowego 24.08.20/24.08.20
AE/ZP-27-57/20 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 24.08.20/24.08.20
AE/ZP-27-58/20 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych 21.08.20/21.08.20
AE/ZP-27-56/20 dostawa skanera do aparatu RTG 2 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.08.20/21.08.20
AE/ZP-27-55/20 unowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz Załącznika Nr 7 do SIWZ
21.08.20/21.08.20
AE/ZP-27-54/20 dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych 10 sztuk oraz pomp infuzyjnych perystaltycznych 5 sztuk
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ
18.08.20/18.08.20
AE/ZP-27-53/20 dostawa rejestratorów EKG systemem Holtera 7 szt. oraz rejestratorów ciśnienia krwi systemem Holtera 7 szt
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6.2 do SIWZ
14.08.20/14.08.20
AE/ZP-27-52/20 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.08.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
07.08.20/07.08.20
AE/ZP-27-50/20 dostawa myjni dezynfektora przelotowej 1 sztuka i myjni ultradźwiękowej 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6.1 do SIWZ
07.08.20/07.08.20
AE/ZP-27-51/20 dostawy cewników balonowych angioplastycznych wielozadaniowych 05.08.20/05.08.20
AE/ZP-27-49/20 dostawa aparatu do znieczulenia
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.09.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ
05.08.20/05.08.20
AE/ZP-27-48/20 dostawa myjni do sprzętu - myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu 2 sztuki 04.08.20/04.08.20
AE/ZP-27-47/20 dostawa aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego 1 sztuka 04.08.20/04.08.20
AE/ZP-27-45/20 dostawa videobronchofiberoskopu 1 sztuka 29.07.20/29.07.20
AE/ZP-27-46/20 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.08.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.07.20/28.07.20
AE/ZP-27-44/20 świadczenie usług odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 20.07.20/20.07.20
AE/ZP-27-43/20 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych 20.07.20/20.07.20
AE/ZP-27-42/20 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 16.07.20/16.07.20
AE/ZP-27-41/20 dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.07.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 pkt 13
07.07.20/07.07.20
AE/ZP-27-40/20 dostawa echokardiografu
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.08.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7 do SIWZ
30.06.20/30.06.20
AE/ZP-27-39/20 dostawa skanera do aparatu RTG 2 sztuki 25.06.20/25.06.20
AE/ZP-27-38/20 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.07.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
18.06.20/18.06.20
AE/ZP-27-37/20 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady 16.06.20/16.06.20
AE/ZP-27-34/20 dostawa automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji 10.06.20/10.06.20
AE/ZP-27-36/20 dostawy: endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałowe, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych 09.06.20/09.06.20
AE/ZP-27-35/20 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów, ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.06.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
05.06.20/05.06.20
AE/ZP-27-32/20 dostawa platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.07.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ, Formularza Ofertowego oraz pkt.VII.2 SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu
03.06.20/03.06.20
AE/ZP-27-33/20 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.06.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
02.06.20/02.06.20
AE/ZP-27-29/20 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych 28.05.20/28.05.20
AE/ZP-27-31/20 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 27.05.20/27.05.20
AE/ZP-27-30/20 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych 27.05.20/27.05.20
AE/ZP-27-28/20 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 25.05.20/25.05.20
AE/ZP-27-27/20 dostawa 30 sztuk kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla Oddziału Kardiologii
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.06.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ, pkt.VII.2 SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu
15.05.20/15.05.20
AE/ZP-27-26/20 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.05.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
12.05.20/12.05.20
AE/ZP-27-25/20 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 08.05.20/08.05.20
AE/ZP-27-24/20 dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, parametrów krytycznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach oraz materiałów kontrolnych do oznaczeń laboratoryjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 1 do SIWZ
08.05.20/08.05.20
AE/ZP-27-23/20 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 30.04.20/30.04.20
AE/ZP-27-22/20 dostawy środków dezynfekcyjnych, preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran, preparatu do czyszczenia komór autoklawu oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.04.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
15.04.20/15.04.20
AE/ZP-27-21/20 dostawa: łóżek szpitalnych, łóżek intensywnego nadzoru i szafek przyłóżkowych 30.03.20/30.03.20
AE/ZP-27-20/20 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.03.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.03.20/20.03.20
AE/ZP-27-19/20 dostawy środków dezynfekcyjnych, preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran, preparatu do czyszczenia komór autoklawu oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
13.03.20/13.03.20
AE/ZP-27-17/20 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 12.03.20/12.03.20
AE/ZP-27-18/20 dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym uwalniających lek antyproliferacyjny
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.03.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
10.03.20/10.03.20
AE/ZP-27-16/20 dostawy pieczywa
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.03.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana Formularza Ofertowego
21.02.20/21.02.20
AE/ZP-27-14/20 dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny 20.02.20/20.02.20
AE/ZP-27-15/20 dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.03.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
19.02.20/19.02.20
AE/ZP-27-13/20 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 14.02.20/14.02.20
AE/ZP-27-12/20 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 12.02.20/12.02.20
AE/ZP-27-10/20 dostawa respiratorów stacjonarnych 2 sztuki oraz respiratora stacjonarno-transportowego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.03.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6.1 do SIWZ, pkt.VII.1.2 SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu
11.02.20/11.02.20
AE/ZP-27-11/20 dostawy: lateksów do identyfikacji bakterii, testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenów Streptococcus pneumoniae 10.02.20/10.02.20
AE/ZP-27-09/20 dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej i pieczywa 05.02.20/05.02.20
AE/ZP-27-08/20 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 05.02.20/05.02.20
AE/ZP-27-07/20 dostawy opakowań i różnych artykułów recepturowych (m.in. butelki szklane, etykiety, pudełka z polipropylenu) oraz benzyny aptecznej 04.02.20/04.02.20
AE/ZP-27-06/20 dostawa defibrylatorów 3 sztuki
UWAGA:zmiana ogłoszenia o zamówieniu
04.02.20/04.02.20
AE/ZP-27-05/20 dostawy opatrunków 27.01.20/27.01.20
AE/ZP-27-04/20 dostawy preparatów do dezynfekcji ran 24.01.20/24.01.20
AE/ZP-27-03/20 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów i jogurtów 22.01.20/22.01.20
AE/ZP-27-01/20 dostawa paneli zasilających nadłóżkowych 30 sztuk oraz mostów zasilających 3 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.02.2020 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ, pkt.VII.2 SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu
17.01.20/17.01.20
AE/ZP-27-02/20 dostawy sprzętów medycznych do wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych wraz z dzierżawą systemu do aterektomii rotacyjnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 16.01.20/16.01.20
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2019
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-77/19 dzierżawa analizatorów do badań biochemicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.01.2020 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00
30.12.19/30.12.19
AE/ZP-27-76/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 23.12.19/23.12.19
AE/ZP-27-75/19 dostawy opakowań do sterylizacji: włókniny gwarantującej sterylność materiału 180 dni w podwójnej warstwie, papieru absorbcyjnego 19.12.19/19.12.19
AE/ZP-27-73/19 dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do hemodializy, worki stomijne, butelki do przechowywania pokarmu matki, przyrządy do podaży diety) i parafiny granulowanej 19.12.19/19.12.19
AE/ZP-27-74/19 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę 18.12.19/18.12.19
AE/ZP-27-72/19 dostawy artykułów medycznych (igły do hemodializy, worki stomijne, butelki do przechowywania pokarmu matki, przyrządy do podaży diety) i parafiny granulowanej 12.12.19/12.12.19
AE/ZP-27-71/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 05.12.19/05.12.19
AE/ZP-27-70/19 dostawy opakowań do sterylizacji oraz wskaźników do kontroli sterylizacji
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.12.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego
03.12.19/03.12.19
AE/ZP-27-68/19 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych 28.11.19/28.11.19
AE/ZP-27-69/19 dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 26.11.19/26.11.19
AE/ZP-27-67/19 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.12.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
18.11.19/18.11.19
AE/ZP-27-66/19 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.11.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00
15.11.19/15.11.19
AE/ZP-27-65/19 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00
07.11.19/07.11.19
AE/ZP-27-64/19 dostawa zaklejarki do preparatów histologicznych 1 sztuka, stołu formalinowego do pobierania materiału histologicznego 1 sztuka oraz szafy formalinowej do przechowywania materiału histologicznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.11.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7.1, Załącznika Nr 7.2 oraz Załącznika Nr 7.3 do SIWZ
06.11.19/06.11.19
AE/ZP-27-63/19 dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 04.11.19/04.11.19
AE/ZP-27-62/19 dostawy: endoprotez pierwotnych bezcementowych stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.11.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.11:30
31.10.19/31.10.19
AE/ZP-27-61/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.11.2019 - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie godz.10:30
30.10.19/30.10.19
AE/ZP-27-60/19 dostawy testów do oznaczania: czynników reumatoidalnych, krwi utajonej w kale 29.10.19/29.10.19
AE/ZP-27-59/19 wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” 25.10.19/25.10.19
AE/ZP-27-58/19 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.11.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
22.10.19/22.10.19
AE/ZP-27-57/19 dostawa i instalacja lampy RTG w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia 22.10.19/22.10.19
AE/ZP-27-56/19 dostawa kabiny bodypletyzmograficznej 1 sztuka 18.10.19/18.10.19
AE/ZP-27-55/19 dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.10.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.10.19/16.10.19
AE/ZP-27-54/19 dostawy: stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku, zatyczek do kanału zaworu biopsyjnego bronchofiberoskopu, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.10.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 4 do SIWZ
11.10.19/11.10.19
AE/ZP-27-53/19 dostawa i instalacja lampy RTG w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia 10.10.19/10.10.19
AE/ZP-27-52/19 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.10.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 1 - Formularza Cenowego
07.10.19/07.10.19
AE/ZP-27-51/19 wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” 20.09.19/20.09.19
AE/ZP-27-50/19 dostawy leków 29.08.19/29.08.19
AE/ZP-27-49/19 wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” 16.08.19/16.08.19
AE/ZP-27-48/19 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
12.08.19/12.08.19
AE/ZP-27-47/19 dostawy środków dezynfekcyjnych oraz zestawów do kaniulacji 06.08.19/06.08.19
AE/ZP-27-46/19 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego 05.08.19/05.08.19
AE/ZP-27-45/19 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.08.19/01.08.19
AE/ZP-27-44/19 dostawy endoprotez stawu ramiennego 30.07.19/30.07.19
AE/ZP-27-43/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 23.07.19/23.07.19
AE/ZP-27-42/19 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych 15.07.19/15.07.19
AE/ZP-27-41/19 dostawa urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka 04.07.19/04.07.19
AE/ZP-27-40/19 dostaw aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka 01.07.19/01.07.19
AE/ZP-27-39/19 dostawa urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka 24.06.19/24.06.19
AE/ZP-27-38/19 dostawy leków, płynu do irygacji oraz antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników 19.06.19/19.06.19
AE/ZP-27-37/19 dostawa przełącznic światłowodowych 22 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
14.06.19/14.06.19
AE/ZP-27-36/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30
10.06.19/10.06.19
AE/ZP-27-35/19 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
07.06.19/07.06.19
AE/ZP-27-34/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 06.06.19/06.06.19
AE/ZP-27-33/19 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii 04.06.19/04.06.19
AE/ZP-27-32/19 dostawy artykułów medycznych (m.in. worków stomijnych, kaniuli, portów centralnych tytanowych), kompresów termicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran, gazików do dezynfekcji oraz preparatu wspomagającego leczenie ran 04.06.19/04.06.19
AE/ZP-27-31/19 dostawy endoprotez stawu ramiennego 27.05.19/27.05.19
AE/ZP-27-30/19 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 16.05.19/16.05.19
AE/ZP-27-29/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 15.05.19/15.05.19
AE/ZP-27-28/19 dostawy implantów ortopedycznych, tj.: wkrętów, śrub, gwoździ, grotów, podkładek, drutów, płytek do: bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, dalszej nasady kości promieniowej, do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej, do stopy, do Halluxa 14.05.19/14.05.19
AE/ZP-27-27/19 dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.05.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
10.05.19/10.05.19
AE/ZP-27-26/19 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów 09.05.19/09.05.19
AE/ZP-27-25/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 06.05.19/06.05.19
AE/ZP-27-24/19 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 03.05.19/03.05.19
AE/ZP-27-23/19 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 26.04.19/26.04.19
AE/ZP-27-21/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele 24.04.19/24.04.19
AE/ZP-27-22/19 dostawy leków oraz preparatu do dezynfekcji ran 23.04.19/23.04.19
AE/ZP-27-20/19 dostawy artykułów medycznych (linii infuzyjnych, worków stomijnych, osłonek na głowicę USG, wkłuć centralnych, przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego). 15.04.19/15.04.19
AE/ZP-27-19/19 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 12.04.19/12.04.19
AE/ZP-27-18/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 6 i Załącznika Nr 8 do SIWZ
08.04.19/08.04.19
AE/ZP-27-17/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.04.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.03.19/21.03.19
AE/ZP-27-16/19 dostawy wody mineralnej 14.03.19/14.03.19
AE/ZP-27-15/19 dostawy środków dezynfekcyjnych 06.03.19/06.03.19
AE/ZP-27-14/19 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 05.03.19/05.03.19
AE/ZP-27-13/19 wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Chirurgii”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
04.03.19/04.03.19
AE/ZP-27-12/19 dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.03.19/01.03.19
AE/ZP-27-11/19 dostawy koncentratów do dializ 27.02.19/27.02.19
AE/ZP-27-10/19 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 18.02.19/18.02.19
AE/ZP-27-09/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 14.02.19/14.02.19
AE/ZP-27-08/19 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
08.02.19/08.02.19
AE/ZP-27-07/19 dostawy mleka i jego przetworów oraz serów 04.02.19/04.02.19
AE/ZP-27-06/19 dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej i pieczywa 29.01.19/29.01.19
AE/ZP-27-05/19 dostawy artykułów medycznych (przyrządy do żywienia dojelitowego, igły do portów naczyniowych, zestaw do cewnikowania tętnic udowych, zestaw do histologicznej biopsji aspiracyjnej) i opatrunków
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.01.19/21.01.19
AE/ZP-27-04/19 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów
UWAGA:zmiana treści SIWZ
16.01.19/16.01.19
AE/ZP-27-03/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 14.01.19/14.01.19
AE/ZP-27-02/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 11.01.19/11.01.19
AE/ZP-27-01/19 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową 04.01.19/04.01.19
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2018
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-86/18 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 21.12.18/21.12.18
AE/ZP-27-85/18 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową 17.12.18/17.12.18
AE/ZP-27-84/18 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 12.12.18/12.12.18
AE/ZP-27-83/18 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
04.12.18/04.12.18
AE/ZP-27-82/18 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.11.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie: Formularza Ofertowego, Formularza Cenowego, Załącznika Nr 4, Załącznika Nr 5
13.11.18/13.11.18
AE/ZP-27-81/18 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 31.10.18/31.10.18
AE/ZP-27-80/18 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.11.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
26.10.18/26.10.18
AE/ZP-27-79/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.01.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.10.18/16.10.18
AE/ZP-27-78/18 dostawa videokolonoskopu 1 sztuka 11.10.18/11.10.18
AE/ZP-27-77/18 dostawa defibrylatora 1 sztuka oraz defibrylatora przystosowanego do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka 11.10.18/11.10.18
AE/ZP-27-76/18 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
05.10.18/05.10.18
AE/ZP-27-75/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej
24.09.18/24.09.18
AE/ZP-27-74/18 dostawa kabiny do naświetlań promieniowaniem UVB/UVA 1 sztuka
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
18.09.18/18.09.18
AE/ZP-27-73/18 dostawy parafiny granulowanej i opatrunków
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.09.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
07.09.18/07.09.18
AE/ZP-27-72/18 dostawa systemu do ogrzewania pacjenta 7 sztuk
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
06.09.18/06.09.18
AE/ZP-27-71/18 dostawy leków, preparatów mlekozastępczych płynnych i w proszku oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 03.09.18/03.09.18
AE/ZP-27-70/18 dostawa kardiotokografu 2 sztuki
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 4
31.08.18/31.08.18
AE/ZP-27-69/18 dostawy leków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana treści SIWZ oraz zmiana Załącznika Nr 1 w zakresie Pakietu Nr 5 jak również zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
25.08.18/25.08.18
AE/ZP-27-68/18 dostawa lampy zabiegowej 1 sztuka
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
24.08.18/24.08.18
AE/ZP-27-67/18 dzierżawę analizatorów do badań hematologicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
20.08.18/20.08.18
AE/ZP-27-66/18 dostawy testów: ciążowych, ureazowych do wykrywania Helicobacter pylori, zanurzeniowych do wykrywania wód płodowych w wydzielinie z pochwy 16.08.18/16.08.18
AE/ZP-27-65/18 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, akcesoriów do wykonywania badań polisomnograficznych na aparacie Alice 6 LDe (producent Philips Respironics), sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, akcesoriów do bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 13.08.18/13.08.18
AE/ZP-27-64/18 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 09.08.18/09.08.18
AE/ZP-27-63/18 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
31.07.18/31.07.18
AE/ZP-27-61/18 dostawa aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka 27.07.18/27.07.18
AE/ZP-27-62/18 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego 25.07.18/25.07.18
AE/ZP-27-60/18 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 23.07.18/23.07.18
AE/ZP-27-59/18 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.07.18/20.07.18
AE/ZP-27-58/18 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 19.07.18/19.07.18
AE/ZP-27-57/18 dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi 16.07.18/16.07.18
AE/ZP-27-56/18 wykonanie zadania pn.„Instalacja podnośnika śrubowego dla niepełnosprawnych przy Budynku Szpitalnym „I” tzw. „Budynek Krwiodawstwa”” 12.07.18/12.07.18
AE/ZP-27-55/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele 06.07.18/06.07.18
AE/ZP-27-54/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, akcesoriów do wykonywania badań polisomnograficznych na aparacie Alice 6 LDe (producent Philips Respironics) 04.07.18/04.07.18
AE/ZP-27-53/18 dzierżawa analizatorów do badań hematologicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.07.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
02.07.18/02.07.18
AE/ZP-27-52/18 wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek numer: 137/1 i 122/5, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 13 w Tarnowie” 02.07.18/02.07.18
AE/ZP-27-51/18 dostawy artykułów medycznych (introduktory, przyrządy do przetoczeń, zestawy do kaniulacji) oraz opatrunków 26.06.18/26.06.18
AE/ZP-27-50/18 dostawy: stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, ostrzy do dermatomu oraz matryc do nacinania skóry
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
25.06.18/25.06.18
AE/ZP-27-49/18 wykonanie zadania pn.„Instalacja podnośnika śrubowego dla niepełnosprawnych przy Budynku Szpitalnym „I” tzw. „Budynek Krwiodawstwa”” 22.06.18/22.06.18
AE/ZP-27-45/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych, pasków do zamykania ran i opatrunków 20.06.18/20.06.18
AE/ZP-27-48/18 dostawy opakowań i różnych artykułów recepturowych (m.in. butelki szklane, etykiety, pudełka z polipropylenu) oraz benzyny aptecznej 19.06.18/19.06.18
AE/ZP-27-47/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów siatkowych do korekcji cystocoele 18.06.18/18.06.18
AE/ZP-27-46/18 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i kontrastów 15.06.18/15.06.18
AE/ZP-27-44/18 dostawy endoprotez pierwotnych bezcementowch stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym oraz implantów do złamań okołoprotezowych 13.06.18/13.06.18
AE/ZP-27-43/18 dostawy endoprotez pierwotnych bezcementowch stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym oraz implantów do złamań okołoprotezowych 04.06.18/04.06.18
AE/ZP-27-42/18 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 23.05.18/23.05.18
AE/ZP-27-39/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 23.05.18/23.05.18
AE/ZP-27-41/18 dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
21.05.18/21.05.18
AE/ZP-27-40/18 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady 18.05.18/18.05.18
AE/ZP-27-38/18 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz 15.05.18/15.05.18
AE/ZP-27-37/18 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 14.05.18/14.05.18
AE/ZP-27-36/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
14.05.18/14.05.18
AE/ZP-27-35/18 wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treśći SIWZ w zakresie Załącznika Nr 17 w dniu 07.06.2018r i Załącznika Nr 19 w dniu 04.06.2018r
11.05.18/11.05.18
AE/ZP-27-34/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. wkłucia centralne, linie infuzyjne, przyrządy do przetoczeń), opatrunków oraz parafiny granulowanej 07.05.18/07.05.18
AE/ZP-27-33/18 dostawy leków, kontrastu oraz antyseptyku błon śluzowych 25.04.18/25.04.18
AE/ZP-27-32/18 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.04.18/20.04.18
AE/ZP-27-31/18 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki
UWAGA:zmiana ogłoszenia o zamówieniu w pkt.IV.2.6) i pkt.IV.2.7) oraz SIWZ w zakresie pkt.IV.1.4.3.2 oraz pkt.XV.25 i pkt.XV.26
17.04.18/17.04.18
AE/ZP-27-30/18 dostawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 1 sztuka 14.04.18/14.04.18
AE/ZP-27-29/18 dzierżawa analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.3 i Załącznika Nr 6.5
13.04.18/13.04.18
AE/ZP-27-27/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele 13.04.18/13.04.18
AE/ZP-27-28/18 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
09.04.18/09.04.18
AE/ZP-27-22/18 dostawa rejestratorów holterowskich EKG 7 sztuk oraz rejestratora obwodowego ciśnienia krwi 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.1
07.04.18/07.04.18
AE/ZP-27-26/18 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
06.04.18/06.04.18
AE/ZP-27-24/18 dostawa barwiarki automatycznej do preparatów histologicznych 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6
06.04.18/06.04.18
AE/ZP-27-25/18 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
05.04.18/05.04.18
AE/ZP-27-23/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz uzupełnienie Załącznika Nr 10 do SIWZ
04.04.18/04.04.18
AE/ZP-27-20/18 dzierżawa analizatorów do badań immunochemicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.3 oraz Załącznik Nr 8
06.03.18/06.03.18
AE/ZP-27-21/18 dostawy opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
05.03.18/05.03.18
AE/ZP-27-19/18 dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 28.02.18/28.02.18
AE/ZP-27-17/18 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 27.02.18/27.02.18
AE/ZP-27-18/18 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 23.02.18/23.02.18
AE/ZP-27-16/18 dostawa aktualizacji licencji programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej Szpitala na okres 3 lat 16.02.18/16.02.18
AE/ZP-27-15/18 dostawy leków 14.02.18/14.02.18
AE/ZP-27-14/18 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 13.02.18/13.02.18
AE/ZP-27-13/18 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 13.02.18/13.02.18
AE/ZP-27-12/18 dostawa myjni - dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów giętkich - 3 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6
10.02.18/10.02.18
AE/ZP-27-11/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, introduktorów) oraz opatrunków 05.02.18/05.02.18
AE/ZP-27-10/18 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 02.02.18/02.02.18
AE/ZP-27-09/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
01.02.18/01.02.18
AE/ZP-27-08/18 dostawa aparatu do znieczulania ogólnego 1 sztuka 01.02.18/01.02.18
AE/ZP-27-07/18 dostawa i instalacja lampy RTG oraz kolimatora obrazu w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.02.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
29.01.18/29.01.18
AE/ZP-27-06/18 dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej i pieczywa 24.01.18/24.01.18
AE/ZP-27-05/18 dostawy testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
22.01.18/22.01.18
AE/ZP-27-04/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 4
20.01.18/20.01.18
AE/ZP-27-03/18 wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie” 12.01.18/12.01.18
AE/ZP-27-02/18 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
08.01.18/08.01.18
AE/ZP-27-01/18 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Formularza ofertowego, Załacznika Nr 6 i Załącznika Nr 7
04.01.18/04.01.18
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2017
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-68/17 dostawy testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych 27.12.17/27.12.17
AE/ZP-27-67/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie” 20.12.17/20.12.17
AE/ZP-27-66/17 dostawy: jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-65/17 dostawy implantów ortopedycznych barkowych: śrub tytanowych, kotwic tytanowych i elastycznych 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-64/17 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
04.12.17/04.12.17
AE/ZP-27-63/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 01.12.17/01.12.17
AE/ZP-27-62/17 dostawy szwów chirurgicznych, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.11.17/21.11.17
AE/ZP-27-61/17 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
17.11.17/17.11.17
AE/ZP-27-60/17 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 15.11.17/15.11.17
AE/ZP-27-59/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, aparatów do inhalacji) 03.11.17/03.11.17
AE/ZP-27-58/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
31.10.17/31.10.17
AE/ZP-27-57/17 dostawy implantów ortopedycznych, tj. płytek: do dalszej nasady kości promieniowej, do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej, klinowych do osteotomii, do stopy, do Halluxa oraz wkrętów 17.10.17/17.10.17
AE/ZP-27-56/17 dostawy dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 11.10.17/11.10.17
AE/ZP-27-55/17 dostawy endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałaowych 28.09.17/28.09.17
AE/ZP-27-54/17 dostawy materiałów do sterylizacji: włókniny, papieru absorpcyjnego, testów 22.09.17/22.09.17
AE/ZP-27-53/17 dostawy środków myjących,dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ, zmiana treści Załącznika Nr 4
21.09.17/21.09.17
AE/ZP-27-52/17 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.09.17/20.09.17
AE/ZP-27-51/17 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 08.09.17/08.09.17
AE/ZP-27-50/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki. 24.08.17/24.08.17
AE/ZP-27-49/17 dostawy płynnego zasadowego wodorowęglanowego koncentratu do dializ 21.08.17/21.08.17
AE/ZP-27-48/17 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
18.08.17/18.08.17
AE/ZP-27-47/17 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.07.17/28.07.17
AE/ZP-27-46/17 dostawy leków oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA: zmiana do zapisów SIWZ prostująca oczywistą omyłkę pisarską w pkt.III.11 SIWZ w zakresie terminu otwarcia ofert
20.07.17/20.07.17
AE/ZP-27-45/17 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-44/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne) 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-43/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele 11.07.17/11.07.17
AE/ZP-27-42/17 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-41/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6
28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-40/17 dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego 26.06.17/26.06.17
AE/ZP-27-39/17 dostawy sprzętu do terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care 23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-38/17 wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4
23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-37/17 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 19.06.17/19.06.17
AE/ZP-27-36/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 12.06.17/12.06.17
AE/ZP-27-35/17 dostawy leków 07.06.17/07.06.17
AE/ZP-27-34/17 dostawy artykułów medycznych (kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki) 06.06.17/06.06.17
AE/ZP-27-33/17 dostawy: akcesoriów do zabiegów naprawczych, introduktorów z długą koszulką do wprowadzania elektrod, stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku i innego sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym osprzętu do: pulsoksymetrów, defibrylatorów, urządzenia do uśmierzania bólu polisomnografu, spirometru, respiratora 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-32/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych oraz gazu medycznego 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-30/17 dostawa aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka 27.05.17/27.05.17
AE/ZP-27-31/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko zastępczych, gazu medycznego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 11. Oraz zmiana w SWIZ w pkt V.
23.05.17/23.05.17
AE/ZP-27-29/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki 12.05.17/12.05.17
AE/ZP-27-28/17 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 02.05.17/02.05.17
AE/ZP-27-27/17 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych 28.04.17/28.04.17
AE/ZP-27-25/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Załacznika Nr 6 oraz zmiana w pkt VI.2 SIWZ.
27.04.17/27.04.17
AE/ZP-27-26/17 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 26.04.17/26.04.17
AE/ZP-27-24/17 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
24.04.17/24.04.17
AE/ZP-27-23/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 20
13.04.17/13.04.17
AE/ZP-27-22/17 dostawy: profesjonalnych i tradycyjnych środków czystości, dozowników ściennych łokciowych oraz sprzętu do utrzymania czystości
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 2
11.04.17/11.04.17
AE/ZP-27-21/17 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-19/17 dostawę urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.V i Załącznika Nr 6
04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-20/17 dostawy implantów ortopedycznych 03.04.17/03.04.17
AE/ZP-27-18/17 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 31.03.17/31.03.17
AE/ZP-27-17/17 dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.03.17/28.03.17
AE/ZP-27-16/17 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 20.03.17/20.03.17
AE/ZP-27-15/17 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 15.03.17/15.03.17
AE/ZP-27-14/17 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów 10.03.17/10.03.17
AE/ZP-27-13/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i chłonnych gąbek żelatynowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.02.17/28.02.17
AE/ZP-27-12/17 dostawy opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 1, 14, 15 i 21
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-10/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 31
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-11/17 dostawy artykułów spożywczych i pieczywa 21.02.17/21.02.17
AE/ZP-27-09/17 dostawy: odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczeń anty-CCP
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.02.17/16.02.17
AE/ZP-27-08/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
13.02.17/13.02.17
AE/ZP-27-07/17 dostawa i instalacja lampy RTG w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt. XIV.5, XIV.16, XIV.19
09.02.17/09.02.17
AE/ZP-27-06/17 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 08.02.17/08.02.17
AE/ZP-27-05/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.IV.1.4.1 SIWZ
04.02.17/04.02.17
AE/ZP-27-04/17 dostawy leków i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.2 i Pakietu Nr 6 poz. 1-7
30.01.17/30.01.17
AE/ZP-27-03/17 dostawy: odczynników, testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-02/17 dostawy odczynników do badań serologicznych 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-01/17 wykonanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stacji Dializ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 19.01.17/19.01.17
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023