start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - SKARGI I WNIOSKI

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie jest otwarty na wszelkie opinie, skargi i wnioski z Państwa strony. Skargi i wnioski można składać w następującej formie:

 • wpis do Oddziałowej Książki Zażaleń i Wniosków
 • bezpośrednio do Ordynatora lub Pielęgniarki Oddziałowej
 • ustnie lub pisemnie do Dyrektora Szpitala – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i jego Zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania
 • osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 14 63-10-303, za pomocą faxu pod numerem 14 621-36-37 lub drogą elektroniczną na adres administracja@ssz.tar.pl
 • Pełnomocnik ds. Pacjentów w Szpitalu przyjmuje w godzinach pracy - pokój nr 5 (Budynek A – Dyrekcji Szpitala), tel. 14 63-10-411, e-mail: pacjent@ssz.tar.pl

Wszelkie państwa uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital

Pacjenci, których prawa zostały naruszone mogą kierować też skargi do:


 • Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia – Pana Bartłomieja Chmielowca

  Możliwości kontaktu
  Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

  800 - 190 - 590
  czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00,

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  Sekretariat:
  tel.: (22) 532 - 82 - 50
  fax.: (22) 532 - 82 - 30
  kancelaria@rpp.gov.pl

  Przyjęcia interesantów w Biurze:
  • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
  • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

 • Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Wydział Spraw Świadczeniobiorców, Dział Skarg i Wniosków, ul.Wadowicka 8w, 30-415 Kraków,
  tel. 12 29-88-404.
  e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023