start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - POBYT W ODDZIALE SZPITALNYM

Po przyjęciu pacjenta do oddziału opiekę nad nim sprawuje zatrudniony tam personel.

Każda z osób, która zetknie się z pacjentem posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami ich stanowiskami oraz miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje ordynator, któremu podlegają wszyscy zatrudnieni tam lekarze.

Do ordynatora lub innych upoważnionych lekarzy oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Zgodnie z prawem przysługującym pacjentom mogą oni zastrzec możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia osobom innym niż pacjent.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023