start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

W ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia od 01.02.2004r. Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie realizuje Pielęgniarką Opiekę Długoterminową w domu pacjenta.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest świadczona nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu i wymagającymi udzielania systematycznymi świadczeń pielęgniarskich, takich jak:

  • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
  • wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi)
  • karmienie przez zgłębnik lub przetokę
  • pielęgnacja przetoki
  • założenie i usunięcie cewnika do pęcherza moczowego (zlecenie stałe)
  • płukanie pęcherza moczowego
  • pielęgnacja rurki tracheotomijnej

Pielęgniarka świadcząca opiekę współpracuje i informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkę środowiskową/rodzinną.

Opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w terminalnej fazie choroby nowotworowej i ostrej fazie choroby psychicznej.

Zgłoszenia zakwalifikowanych pacjentów oraz informacje na temat realizacji opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod nr tel. 63-10-472 lub 63-10-140, nr fax 621-36-37.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023