start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się po raz pierwszy do Specjalistycznego Szpitala pacjent wpisywany jest do książki oczekujących.

Wprowadzenie pacjentów do książki oczekujących na udzielanie planowych świadczeń w oddziałach szpitalnych odbywa się w Izbie Przyjęć Szpitala na podstawie:

  • posiadanego przez pacjenta skierowania na hospitalizację
  • wykonanego przez lekarza Izby Przyjęć badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z kwalifikacją do określonej rozporządzeniem kategorii medycznej i wyznaczeniem terminu przyjęcia – co zostaje odnotowane w dokumentacji pacjenta oraz prowadzonej elektronicznie książce oczekujących na wybrane świadczenia medyczne.

Pacjenci oczekujący na świadczenia udzielane w placówkach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego wpisywani są na listę oczekujących we właściwej poradni specjalistycznej.

Kolejność w książce oczekujących określa lekarz badający chorego na podstawie następujących kryteriów medycznych:

  • stanu zdrowia pacjenta
  • rokowania co do dalszego przebiegu choroby
  • chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie
  • zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" lub "przypadek stabilny"

Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed chorymi zakwalifikowanymi do kategorii "przypadek stabilny".

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2020