start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - HARMONOGRAM PRZYĘĆ

W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się po raz pierwszy do Specjalistycznego Szpitala pacjent wpisywany jest do harmonogramu przyjęć.

Wprowadzenie pacjentów do harmonogramu przyjęć na udzielanie planowych świadczeń w oddziałach szpitalnych odbywa się w Izbie Przyjęć Szpitala na podstawie:

  • posiadanego przez pacjenta skierowania na hospitalizację
  • wykonanego przez lekarza Izby Przyjęć badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z kwalifikacją do określonej rozporządzeniem kategorii medycznej i wyznaczeniem terminu przyjęcia – co zostaje odnotowane w dokumentacji pacjenta oraz prowadzonym elektronicznie harmonogramie przyjęć na wybrane świadczenia medyczne.

Pacjenci oczekujący na świadczenia udzielane w placówkach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego wpisywani są do harmonogramu przyjęć we właściwej poradni specjalistycznej.

Kolejność w harmonogramie przyjęć określa lekarz badający chorego na podstawie następujących kryteriów medycznych:

  • stanu zdrowia pacjenta
  • rokowania co do dalszego przebiegu choroby
  • chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie
  • zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" lub "przypadek stabilny"

Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się w harmonogramie przyjęć przed chorymi zakwalifikowanymi do kategorii "przypadek stabilny".

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023