start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA RADIOLOGICZNA

example1
KIEROWNIK: lek. med. Paweł Blicharz
Kontakt telefoniczny:
Rejestracja: 146310465

Pracownia dostępna jest przez 24 godziny na dobę
we wszystkie dni w tygodniu.

LOKALIZACJA:

Zakład mieści się na I piętrze budynku E.

PROFIL PRACOWNI:

Wykonujemy pełny zakres znanych zdjęć i badań rentgenowskich o ustalonych protokołach. W szczególnych przypadkach wykonujemy także badania nietypowe.

Opisy zdjęć rentgenowskich oraz wyniki badań rentgenowskich pacjenci otrzymują w dniu wykonania, a w szczególnych przypadkach najpóźniej na drugi dzień o ile przypadek nie wymaga natychmiastowej pomocy z powodu stanu zagrożenia życia lub wysokiego ryzyka trwałego kalectwa.

Wszystkie zdjęcia i badania wymagają przedstawienia przez pacjenta skierowania potwierdzającego celowość zastosowania promieni X.

W ciągu roku średnio wykonywanych jest 16 130 badań. Pracownia świadczy również usługi dla podmiotów zewnętrznych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

  

PERSONEL:

Ciągłość pracy zapewnia zespół

  • 3 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej
  • 16 dyplomowanych techników elektroradiologii
  • dyplomowana pielęgniarka
  • pomoc laboratoryjna z długoletnim stażem
  • sekretarki medyczne

WYPOSAŻENIE:

  • Nowoczesne, zdalnie sterowane aparaty typu telekomando do radiologii klasycznej (Opera System O-T90CE, Siregraph CF - Siemens)
  • Aparaty do zdjęć przyłóżkowych POLYMOBIL PLUS (Siemens)
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023