start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA EEG

Kontakt telefoniczny:
Rejestracja do pracowni: 146310399

Rejestracja na badanie jest możliwa w godzinach pracy Pracowni EEG.

Pracownia jest czynna:

Poniedziałek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

LOKALIZACJA:

Pracownia mieści się w budynku L III piętro - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dzieci.

PROFIL PRACOWNI:

Pracownia EEG wykonuje badania elektroencefalograficzne przede wszystkim dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz innych oddziałów Szpitala.
Badania wykonywane są także pacjentom innych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o podpisaną umowę. Badanie ocenia czynność bioelektryczną mózgu i jest niezbędne w diagnostyce bólów głowy, drgawek, padaczki, różnicowaniu innych zaburzeń napadowych i zaburzeń świadomości. Wykonujemy badania w czuwaniu i we śnie.
Ilość średnio wykonywanych badań 500 (rocznie).

PERSONEL:

  • lek. Grażyna Kubarek
  • lekarz specjalista neurologii dziecięcej z licencją Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej na opisywanie badań EEG
  • pielęgniarka dyplomowana z odbytym szkoleniem dla techników EEG i wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań u dzieci i dorosłych
 

WYPOSAŻENIE:

  • Aparat EEG PICKER Schwarzem ED 24 przystosowany do komputerowej analizy zapisu EEG.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023