start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA ANALITYCZNA

KIEROWNIK: mgr Marta Janicka
Kontakt/fax:
Sekretariat Laboratorium: 14 63 10 334
e-mail: laboratorium@ssz.tar.pl
Pracownie  
Pracownia Analityczna: 14 63 10 335 14 63 10 348
Pracownia Mikrobiologii: 14 63 10 370
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: 14 63 10 410

Pracownia analityczna czynna:Dni Rejestracja
Poniedziałek - Piątek (dni robocze) 7.00-19.00 7.00-18.30
Soboty 7.00-13.00 7.00-12.30
Niedziele i święta 7.00-10.00 7.00-09.30


Cały panel oferowanych badan dostępny w dni robocze od pon-piątek 7,00-15,00
Czas pracy Laboratorium w godzinach pozaregulaminowych, tj.: dni robocze po 15-tej, soboty, niedziele i święta realizowane sa TYLKO badania dyżurowe.

Badania realizowane w trybie „pilne”                     w dni robocze +30% ceny;
w soboty, niedziele i święta- narzut świąteczny +100% cenyBadania dyżurowe:

 • Morfologia krwi 5 diff;
 • czas protrombinowy: PT,INR;
 • glukoza;
 • jonogram ( Sód, potas);
 • transaminazy: AST, ALT;
 • bilirubina całkowita;
 • białko całkowite;
 • kreatynina, eGFR;
 • mocznik;
 • albuminy;
 • badanie ogólne moczu;
 • badanie kału w kierunku RotaAdenoNorowirus;


W tym w „trybie pilnym” (wykonanie badania-1 godzina) dostępne:

 • Morfologia krwi 5 diff;
 • czas protrombinowy: PT, INR;
 • glukoza;
 • Jonogram (Sód, potas);
 • badanie ogólne moczu;

Pracownia Mikrobiologii czynna:

 • * od pon. - piątku 7,30-14,00.

Pobieranie materiału u dzieci:


 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium. Rejestracja do godziny 13.30.
 2. W soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8.00-09.30. pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.

  Rejestracja do godziny 9.00

WAŻNE: Dziecko powyżej lat 3 należy do badania przygotować, aby spokojnie i dobrowolnie poddało się zabiegowi pobrania krwi. Jeżeli jest to niemożliwe opiekunowie dziecka muszą unieruchomić dziecko przy zabiegu, aby zapewnić pielęgniarce swobodny dostęp do naczynia krwionośnego a dziecku bezpieczeństwo.

Personel laboratorium nie uczestniczy w unieruchomieniu pacjenta.

Materiał biologiczny do badań pobierany jest bezpiecznym systemem próżniowym. Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Misja Laboratorium

Misją Laboratorium jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej , w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Misją Laboratorium jest również zapewnienie aby sposób wykonywania badań był zgodny z realnym rachunkiem ekonomicznym , ale równocześnie gwarantował utrzymanie wysokiego poziomu jakości, stanowiącego zapewnienie wiarygodności wyników dostarczanych przez Laboratorium. Laboratorium ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Laboratorium ma być partnerem w całym zintegrowanym procesie postępowania medycznego, w stosunku do klinicystów ma pełnić rolę pomocniczą. Laboratorium ma przedstawiać swoje opinie i umożliwiać ich prawidłowe wykorzystywanie - poprzez prowadzone szkolenia i działalność informacyjną dla personelu medycznego i innych odbiorców wyników.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej:

 • hematologii
 • koagulologii
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • monitorowania stężenia leków
 • wirusologii
 • analityki ogólnej
 • parazytologii
 • równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii)
 • mikrobiologii
 • serologii chorób zakaźnych
 • serologii grup krwi

Wyniki badań są czytelne, przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania klientów stale pracuje nad poprawą standardów jakości świadczeń laboratoryjnych oraz rozszerza zakres badań.

Jakość badań

Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców, Laboratorium posiada opracowany system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową potwierdzona stosownymi certyfikatami oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023