PRACOWNIA ANALITYCZNA

KIEROWNIK:
  
mgr Marta Janicka
 
Kontakt telefoniczny: (014)
Kierownik:   
e-mail: laboratorium@ssz.tar.pl
Sekretariat Laboratorium 63-10-334
FAX 63-10-120
Pracownie:   
Biochemii Klinicznej
i Immunochemii
63-10-335
Hematologii i Koagulologii 63-10-348
Analiz Ogólnych 63-10-435
Mikrobiologii 63-10-370
Serologii Transfuzjologicznej 63-10-410

Laboratorium przyjmuje pacjentów i wykonuje badania:
* analityczne i serologiczne codziennie:
   - 24h,
   - 7 dni w tygodniu,
* mikrobiologiczne: od poniedziałku do piątku: 7:30-14:30

Od 6:00-16:30 - wejście główne od ul. Szpitalnej-budynek B
od 16:30-6:00 - wejście od strony dziedzińca szpitalnego.
 

Pobieranie materiału u dzieci:

♣ Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala. Pobranie przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.

♣ W soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8:00 - 10:00. Pobranie materiału następuje przez pielęgniarkę oddziału. Może wystąpić ewentualność oczekiwania pacjenta na pobranie ze względów logistycznych.
Procedura uruchomiona TYLKO W PRZYPADKU ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ
W TRYBIE "CITO"♣ Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych - pobranie materiału następuje przez pielęgniarkę oddziału. Może wystąpić ewentualność oczekiwania pacjenta na pobranie ze względów logistycznych.
Procedura uruchomiona TYLKO W PRZYPADKU ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ
W TRYBIE "CITO" 

Badania w trybie pilnym „cito”

Istnieje możliwość wykonania badań w trybie „cito”- czas oczekiwania na wynik do 1 godziny (w zależności od rodzaju badania) opłata za badania wyższa o 30%.


Materiał biologiczny do badań pobierany jest bezpiecznym systemem próżniowym: Vacutainer-firmy Becton-Dickinson
-Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co
w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Misją Laboratorium
jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej , w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym.
Misją Laboratorium jest również zapewnienie aby sposób wykonywania badań był zgodny z realnym rachunkiem ekonomicznym , ale równocześnie gwarantował utrzymanie wysokiego poziomu jakości, stanowiącego zapewnienie wiarygodności wyników dostarczanych przez Laboratorium.
Laboratorium ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.
Laboratorium ma być partnerem w całym zintegrowanym procesie postępowania medycznego, w stosunku do klinicystów ma pełnić rolę pomocniczą.
Laboratorium ma przedstawiać swoje opinie i umożliwiać ich prawidłowe wykorzystywanie - poprzez prowadzone szkolenia i działalność informacyjną dla personelu medycznego i innych odbiorców wyników.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej:
• hematologii
• koagulologii
• chemii klinicznej
• immunochemii
• monitorowania stężenia leków
• wirusologii
• analityki ogólnej
• parazytologii
• równowagi kwasowo- zasadowej ( gazometrii)
• mikrobiologii
• serologii chorób zakaźnych
• serologii grup krwi

-Wyniki badań są czytelne, przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania klientów stale pracuje nad poprawą standardów jakości świadczeń laboratoryjnych oraz rozszerza zakres badań.


Jakość badań

Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców, Laboratorium posiada opracowany system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową potwierdzona stosownymi certyfikatami oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego.
 

 

           wszelkie prawa zastrzeżone przez   Specjalistyczny Szpital - 2007