start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
OGŁOSZENIA 2023
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-12/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy materiałów papierniczych i biurowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

19 maj 2023
- Pytania i odpowiedzi
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-11/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wózka medycznego oraz stolików medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

10 maj 2023
- Wynik
- Zmiana terminu składania ofert
- Pytania i Odpowiedzi
- Pytania i Odpowiedzi
- Załącznik 4
- Załącznik 2 / 3
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-10/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony przed diagnostycznym promieniowanie rentgenowskim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

10 maj 2023
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-09/23

Dotyczy zapytania ofertowego dostawy zapytania ofertowego na dostawy: płyt DVD, płyt Blu-ray, kopert na płyty oraz baterii alkalicznych, vaterii litowych i akumulatorów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

28 kwiecień 2023
- Wynik
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-08/23

Dotyczy zapytania ofertowego dostawy zapytania ofertowego na produktów chemicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

29 marca 2023
- Wynik
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: SZ/DŻ/ZO-560-3/2023

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych (Jaja kurze świeże Klasa A, Klasa wagowa M) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

22 marca 2023
- Wynik
- Instrukcja do specyfikacji
- Zpecyfikacja produktu - wzór
- Ogólne Warunki Umowy
- Formularz Cenowy
- Formularz Ofertowy
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-07/23

Dotyczy zapytania ofertowego dostawy zapytania ofertowego na dostawę wózka medycznego oraz wózka do transportu czystej i brudnej bielizny dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

16 marca 2023
- Wynik
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-06/23

Dotyczy zapytania ofertowego dostawy pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

09 marca 2023
- Wynik
- Załącznik 4
- Załącznik 2,3
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: SZ/DŻ/ZO-560-2/2023

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych (Jaja kurze świeże Klasa A, Klasa wagowa M) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

7 marca 2023
- Unieważnienie
- Instrukcja do specyfikacji
- Zpecyfikacja produktu - wzór
- Ogólne Warunki Umowy
- Formularz Cenowy
- Formularz Ofertowy
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-05/23

Dotyczy zapytania ofertowego na szafy archiwalnej na szkiełka mikroskopowe dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

01 marca 2023
- Wynik
- Pytania i Odpowiedzi
- Załącznik 4
- Załącznik 2,3
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-04/23

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi drukarskie dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

22 lutego 2023
- Wynik
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: SZ/DŻ/ZO-560-1/2023

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych (Jaja kurze świeże Klasa A, Klasa wagowa M) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

20 lutego 2023
- Unieważnienie
- Instrukcja do specyfikacji
- Zpecyfikacja produktu - wzór
- Ogólne Warunki Umowy
- Formularz Cenowy
- Formularz Ofertowy
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-24-03/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy odzieży i obuwia dla personelu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

7 lutego 2023
- Wynik
- Załącznik 4
- Załącznik 2 i 3
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: SSZ-DT/05/2023

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów kontrolnych rocznych instalacji elektrycznej i odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

1 lutego 2023
- Wyniki
- Formularz ofertowy
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-02/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

3 stycznia 2023
- Wyniki
- Informacja o zmianie wyniku
- Załącznik 3
- Załącznik 2
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Zapytanie Ofertowe

Znak: AE/DZiM/ZO-01/23

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę płyty chłodzącej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

3 stycznia 2023
- Wynik
- Pytania i odpowiedzi
- Pytania i odpowiedzi
- Załącznik 4
- Załącznik 2 i 3
- Załącznik 1
- Zapytanie Ofertowe
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023