start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNEJ I KARDIOLOGICZNEJ

ORDYNATOR ODDZIAŁU: Magdalena Baran-Czosnyka
Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 322
Dyżurka lekarska: 14 63 10 326
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 360
Sekretariat: 14 63 10 390
Rehabilitanci: 14 63 10 380

PROFIL ODDZIAŁU:

W 29-łóżkowym Oddziale prowadzona jest rehabilitacja chorych po urazach narządu ruchu, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych w tym schorzeń reumatoidalnych, zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu, pacjentów z wadami postawy, chorych po ostrych zespołach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i innych schorzeniach układu krążenia wymagających rehabilitacji ogólnoustrojowej lub kardiologicznej w warunkach szpitalnych.

W Oddziale wykonywane są następujące zabiegi rehabilitacyjne:

 • kinezyterapia tj. leczenie ruchem realizowane poprzez gimnastykę leczniczą i ćwiczenia usprawniające bierne, czynno-bierne, w odciążeniu, ćwiczenia czynne, z oporem, pionizację i naukę chodzenia. Prowadzą one do poprawy siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu, zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawy elastyczności i napięcia mięśni, wydolności krążeniowo-odddechowej, wystąpienia procesu kompensacji. Kinezyterapia realizowana jest z pomocą nowoczesnego sprzętu m. in. z oporem elastycznym.
 • fizykoterapia - jest formą leczenia wykorzystującą oddziaływanie na organizm bodźców fizycznych takich jak prąd, światło, ciepło, zimno ultradźwięki, pole magnetyczne, wodę w postaci natrysków, kąpieli wodnych aplikowanych przy pomocy urządzeń i aparatów zapewniających wysokie bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Efekty fizykoterapii to zwiększenie lub zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchu, działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, zmniejszenie obrzęków, usprawnienie przepływu krwi i limfy, poprawa czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, poprawa samopoczucia w efekcie prowadzące do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby w sposób umożliwiający maksymalną samodzielność.

Fizykoterapia prowadzona jest przy użyciu nowoczesnych urządzeń spełniających polskie i europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Pacjenci kierowani do oddziału winni posiadać skierowanie wystawione przez lekarzy z poradni specjalistycznych: ortopedycznej, chirurgicznej, neurologicznej, reumatologicznej, rehabilitacyjnej, a w przypadku rehabilitacji kardiologicznej - poradni kardiologicznej lub kardiochirurgicznej. Do skierowania winna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Lekarz Oddziału Rehabilitacji po ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz analizie przedłożonej dokumentacji dokonuje kwalifikacji do hospitalizacji i ustala termin przyjęcia do oddziału.

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Beata Toroń-Wiatr

REZYDENCI:

 • lek. Adrian Rybski
example1
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr piel. Danuta Czarnik

SPRZĘT MEDYCZNY:

 • Zestaw do elektroterapii
 • Zestaw do terapii ultradźwiękowej
 • Zestaw do laseroterapii
 • Zestaw do magnetoterapii
 • Lampa do zabiegów promieniami IR i UV
 • Lampa do terapii światłem spolaryzowanym
 • Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego
 • Wielostanowiskowy system rehabilitacji kardiologicznej z bieżniami rehabilitacyjnymi kardiologicznymi
 • Ergometry
 • Stepper
 • Atlas-siłownia
 • Zestaw do krioterapii
 • Sprzęt do kinezyterapii
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023