start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ PULMONOLOGII

example1
ORDYNATOR ODDZIAŁU: dr n. med. Piotr Nalepa specjalista chorób wewnętrznych specjalista chorób płuc
Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 358
Dyżurka lekarska: 14 63 10 376
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 362
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 314
Sekretariat: 14 63 10 378

PROFIL ODDZIAŁU:

Oddział zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem pacjentów z chorobami dolnego odcinka układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca, chorób infekcyjnych (z gruźlicą włącznie) a także chorób obturacyjnych i chorób śródmiąższowych. Prowadzimy diagnostykę i leczenie alergicznych chorób układu oddechowego zwłaszcza astmy oskrzelowej a także alergii na jady owadów błonkoskrzydłych.
W przypadku potwierdzenia alergii na jad owadów, prowadzimy odpowiednią immunoterapię (odczulanie) w warunkach szpitalnych. Zajmujemy się również diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu, posiadamy pracownię badania zaburzeń oddychania w czasie snu wyposażoną w pełny Polisomnograf najnowszej generacji.

Ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej w Zakopanem gdzie najczyściej kierujemy chorych wymagających leczenia lub diagnostyki torakochirurgicznej.

Aktualnie dysponujemy 30 łóżkami w 15 salach chorych (w tym izolatki), wszystkie sale chorych posiadają gniazda tlenowe, panele przyłóżkowe. Wszystkie sale chorych wyposażone są w telewizory. Dysponujemy dobrej jakości łóżkami chorych w miarę potrzeby z materacami przeciw odleżynowymi. Średni czas pobytu chorych w oddziale wynosi około 5 dni.

Oddział posiada wyodrębnioną część z izolatkami wyposażonymi w pełne węzły sanitarne pozwalającymi na izolowanie chorych na choroby zakaźne i zakażone wielolekopornymi drobnoustrojami. „Izolatorium” posiada oddzielne wejście, klatkę schodową i windę.

Posiadamy kuchenkę dla chorych oraz salę dziennego pobytu.

W oddziale eksponowane są prace liczne plastyczne   zarówno z zakresu   malarstwa  jak i rzeźby będące stałą   ekspozycją Liceum   Plastycznego
im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu.

W ramach oddziału funkcjonują:

 • Pracownia bronchoskopii
 • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
 • Pracownia polisomnografii
 • Gabinet zabiegowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

W ramach oddziału wykonujemy m.in. wymienione badania diagnostyczne:

 • bronchofiberoskopia z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych (w tym prątków gruźlicy), histologicznych
  i cytologicznych
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe przez oskrzelowe wykonywane
  w czasie bronchoskopii
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe płuca przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą RTG
 • biopsje igłowe węzłów chłonnych , kości, szpiku, skóry
 • testy alergiczne typu naskórkowego z podstawowymi alergenami wziewnymi
 • testy alergiczne z jadami owadów błonkoskrzydłych naskórkowe
  i śródskórne
 • immunoterapia swoista na jady owadów błonkoskrzydłych (pszczoła, osa, trzmiel)
 • badania czynnościowe układu oddechowego spirometryczne, spoczynkowe
 • testy prowokacyjne spirometryczne z Metacholiną
 • testy spirometryczne wysiłkowe na bieżni
 • test 6-minutowego marszu
 • punkcje jamy opłucnej pod kontrolą USG (własny aparat USG)
 • pełne badanie polisomnograficzne oraz miareczkowanie ciśnień do aparatu CPAP
 • 24-godzinne monitorowanie saturacji krwi tlenem
 • pełny zakres badań obrazowych zarówno konwencjonalnych jak tomograficznych
  i rezonansu magnetycznego i USG
 • w trakcie pobytu w oddziale pacjenci są edukowani przez personel pielęgniarski
  w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń przewlekłych zwłaszcza POChP, astmy
  i cukrzycy a także z zachowań prozdrowotnych zwłaszcza profilaktyki antynikotynowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Asystenci Oddziału zatrudnieni są w Poradni Chorób Płuc szpitala co powala na prowadzenie poszpitalnej obserwacji naszych pacjentów

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chorób płuc oraz do prowadzenia obowiązkowych staży dla lekarzy w ramach innych specjalizacji.

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Paulina Biel-Lewandowska
 • lek. Paweł Gomółka
 • lek. Monika Klich-Kalita
 • lek. Piotr Kowal w trakcie specjalizacji z pulmonologii
 • lek. Urszula Jargas
 • lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała
 • lek. Tomasz Januś
 • lek. Małgorzata Żurowska-Gębala

REZYDENCI:

 • lek. Hubert Wnęk
example1
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr piel. Anna Bogusz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023