start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

OŚRODEK DIALIZ

example1
KIEROWNIK: lek. med. Wacław Wacławski specjalista chorób wewnętrznych specjalista nefrologii
Kontakt telefoniczny:
Dyżurka lekarska: 14 63 10 313
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 456
Sekretariat: 14 63 10 363

PROFIL ODDZIAŁU:

Stacja Dializ powstała w 1981r. i jest najstarszą po Klinicznym Ośrodku Krakowskim Stacji Dializ w Małopolsce. W okresie gdy w szpitalach sąsiednich powiatów nie funkcjonowały Stacje Dializ, w tym szpitalu dializy były wykonywane w systemie 4-ro zmianowym (a więc przez całą dobę). Obecnie dializowanych jest 25 pacjentów w trybie przewlekłym i kilkudziesięciu pacjentów rocznie w trybie „ostrym”.

Wykonywane są w niej zabiegi hemodializ, pacjentom, u których doszło do nagłego lub powolnego pogorszenia funkcji nerek. Planowe zabiegi są prowadzone od poniedziałku do soboty w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 6:30 do 18:30, ale w sytuacjach naglących Stacja zapewnia możliwość wykonania dializy o dowolnej porze.

Ponadto, po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość wykonania dializ u pacjentów spoza tutejszego Ośrodka, którzy czasowo przebywają w Tarnowie. Nad bezpieczeństwem chorych i prawidłowym przebiegiem zabiegów czuwa wykwalifikowany, posiadający wieloletnie doświadczenie personel.

LEKARZE ODDZIAŁU:

  • lek. Wacław Wacławski
  • lek. Krzysztof Skuza

p.o. PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:

lic. piel. Maria Górka

Informacje:

35-lecie Stacji Dializ

8 września br. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych pomieszczeń Stacji Dializ w naszym Szpitalu. Stacja powstała w 1982 r. i wówczas jako pierwsza była zorganizowana w tej części kraju poza ośrodkiem akademickim. Powstała przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu dr Antoniego Sydora – ówczesnego ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych i wsparciu prof. Zygmunta Hanickiego – kierownika Kliniki Nefrologii w Krakowie. (...) Czytaj więcej

25 lecie:

jubileusz 25-lecia Dializoterapii w Tarnowie. Rocznica ta jest szczególnie uroczyście obchodzona, gdyż właśnie tutejsza Stacja Dializ była drugą po Szpitalu Uniwersyteckim Stacją działającą w tej części Polski. Na uznanie zasługuje fakt, iż od początku swojego istnienia, głównie dzięki dobrej organizacji pracy oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze lekarzy i pielęgniarek, tarnowska Stacja Dializ zapewnia całodobową pomoc chorym. To ważne, w sytuacji kiedy każdego roku w Polsce liczba osób wymagających stałego dializowania wzrasta średnio o ok. 7-10 procent.

Jednak nie sposób pominąć osób, które dzięki swojej pracy i trudu w nią włożonego szczególnie przyczyniły się do powstania tarnowskiej Stacji Dializ. Te osoby to m.in.: p. dr Rela Bogucka – ówczesny Lekarz Wojewódzki, czy też dr med. Zdzisław Czarnobilski – ówczesny dyrektor Szpitala, a przede wszystkim inicjator i pomysłodawca czyli dr med. Antoni Sydor. Pierwsza nerka darowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II została przekazana przez arcybiskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 5 maja 1982r.

Od lipca 1982r. Ośrodek Dializ utworzony przy Oddziale Wewnętrznym ówczesnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie zaczął przyjmować pierwszych pacjentów. Ogółem koszt zainstalowanej aparatury wynosił 46 tysiące dolarów. Przed uruchomieniem ośrodka, pracująca w nim kadra medyczna oraz technicy zostali przeszkoleni w krakowskiej Akademii Medycznej. Coraz większa liczba dializowanych pacjentów sprawiła, że były lata, w których Stacja pracowała nawet w czterozmianowym systemie pracy. Obecnie dializowanych jest 25 pacjentów w trybie przewlekłym i kilkudziesięciu pacjentów rocznie w trybie „ostrym”.

Uruchomienie w 1993r. nowego ośrodka dializoterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie spowodowało większy dostęp dla pacjentów do tego rodzaju świadczeń. Program obchodów 25-lecia Dializoterapii w Tarnowie był bogaty w treści merytoryczne jak również artystyczne. Uroczystość otwarł dr Antonii Sydor - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Po zakończeniu wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. med. Bolesława Rutkowskiego oraz przemówieniach dostojnych gości uczestnicy spotkania udali się do Bazyliki Katedralnej na mszę św. dziękczynną. Drugi dzień obchodów był dniem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod hasłem „Perspektywy rozwoju nefrologii i dializoterapii”, zorganizowanej przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

W jubileuszu wzięli udział m in. lekarze tarnowskiej Stacji Dializ, lek med. Wacław Wacławski oraz Krzysztof Skuza. Z rąk Prezydenta Tarnowa zespół pielęgniarek oraz zespół lekarzy Stacji otrzymał pamiątkowe dyplomy uznania za poświęcenie i zaangażowanie w niesieniu fachowej pomocy chorym.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023