start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ELEKTROTERAPII

Ordynator
ORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Dariusz Rajch specjalista kardiologii specjalista chorób wewnętrznych
Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 414
Dyżurka lekarska: 14 63 10 405
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 406
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 487
Sekretariat: 14 63 10 505
Fax: 14 63 10 505
Pracownia Kontroli Rozruszników: 14 63 10 408

PROFIL ODDZIAŁU:

Oddział specjalizuje się w implantacji stymulatorów (rozruszników) serca, a także w intensywnej terapii nagłych stanów kardiologicznych tj. ostrych zespołów wieńcowych w tym zawałów serca, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej, zaburzeń rytmu i ciężkiej niewydolności krążenia.

Dużą grupę pacjentów stanowią chorzy leczeni z powodu obrzęku płuc, ze wstrząsu kardiogennego, nadciśnienia złośliwego, napadowych zaburzeń rytmu serca. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca, diagnostyka oraz leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, a także leczenie współistniejących schorzeń internistycznych.

Oddział posiada 42 łóżek, na których hospitalizowanych jest rocznie1700 pacjentów.
Do dyspozycji chorych jest 16 sal w tym 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Średni pobyt chorego wynosi ok. 7 dni.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • pełnoprofilowa diagnostyka nieinwazyjna (echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa, testy wysiłkowe, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego i czynności serca metodą Holtera, badania elektrofizjologiczne),
 • diagnostyka inwazyjna (koronarografia),
 • inwazyjne procedury lecznicze (koronaroplastyka),
 • wszczepianie i wymiana kardiostymulatorów serca,
 • wszczepianie kardiowerterów serca,
 • profesjonalna opieka pielęgniarska i lekarska,
 • wczesna rehabilitacja kardiologiczna,
 • opieka psychologa.

Po zakończonym leczeniu szpitalnym pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych wymaganych programami specjalizacji w innych podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.
 • Oddział współuczestniczy w tworzeniu Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych i Rejestru Zatorowości Płucnej.
 • Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych i naukowych współpracując z ośrodkami akademickimi.
 • Oddział zajął w 2006r 2. miejsce w województwie małopolskim w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali opublikowanym przez "Wprost".

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Jacek Juza
 • lek. Krzysztof Młynarczyk
 • lek. Grzegorz Zborowski
 • lek. Ewa Taraszka – Kryczka
 • lek. Alicja Suseł
 • lek. Agnieszka Pasiowiec
 • lek. Aleksander Mulka
 • lek. Patrycja Ciurla
 • lek. Janusz Szczupak
example1
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Małgorzata Brożek

SPRZĘT MEDYCZNY:

 • Echokardiograf GE VIVID 3
 • System do badań holterowskich ASPEL
 • Aparaty EKG – system monitorujący ATAENA
 • Defibrylatory LIFEPAK 12
 • Zestawy reanimacyjne
 • Kardiomonitory
 • Rejestratory ASPEKT, Rejestratory ATHENA
 • Zestaw do prób wysiłkowych
 • Programatory do kontroli rozruszników i defibrylatorów serca
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2020