start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Oddział Geriatryczno - Internistyczny z Pododdziałem Reumatologii

ORDYNATOR ODDZIAŁU: dr n. med. Paweł Królik specjalista geriatrii specjalista reumatologii specjalista chorób wewnętrznych
Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 151
Dyżurka lekarska: 14 63 10 155
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 152
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 154
Sekretariat: 14 63 10 150

PROFIL ODDZIAŁU:

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Oferuje diagnostykę i leczenie pacjentów po 60 roku życia ze schorzeniami typowymi dla wieku podeszłego z uwzględnieniem zespołów geriatrycznych (otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, upadki, odleżyny). Kompleksowe świadczenia medyczne obejmują choroby: układu krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego, reumatologiczne, układu moczowego, poczynając od diagnostyki poprzez konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, porady psychologiczne, leczenie oraz edukację.

Postępowanie w Oddziale Geriatrii skupia się przede wszystkim na przeprowadzeniu całościowej oceny geriatrycznej, leczeniu ostrych stanów chorobowych oraz zaostrzeń chorób przewlekłych, eliminacji czynników wpływających na pogorszenie sprawności funkcjonalnej oraz zdolności poznawczych. Celem nadrzędnym jest utrzymanie niezależności oraz poprawa jakości życia chorych w podeszłym wieku, szczególnie najstarszych. Oceniane są możliwości zapobiegania polipragmazji, zwłaszcza tzw. niekorzystnej. Przeprowadzane jest badanie psychologiczne służące m.in. szacowaniu występowania i nasilenia stopnia zaburzeń otępiennych. Badane są ograniczenia w zakresie sprawności ruchowej i możliwość ich eliminacji. Pacjenci Oddziału Geriatrii są oceniani pod kątem występowania zespołu kruchości, sarkopenii oraz niedożywienia (anorexia of aging). W przypadku schorzeń nieodwracalnych i całkowitej niepełnosprawności podejmowane są wysiłki w celu poprawy komfortu ich życia. Przeprowadzane są zabiegi rehabilitacyjne. Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrii korzystają z identycznego jak pozostali chorzy pełnego zakresu badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. W ramach zespołu geriatrycznego planowane jest ich dalsze leczenie, rehabilitacja oraz możliwości wsparcia środowiskowego (care and suport plan).

W proces decyzyjny i leczniczy zaangażowane są rodziny oraz prawni opiekunowie pacjentów naszego Oddziału.

LEKARZE ODDZIAŁU:

  • lek. Urszula Fornal
  • lek. Tomasz Klocek
  • lek. Robert Kozub
  • lek. Anna Lew
  • lek. Cezary Osika
  • lek. Elżbieta Papuga-Szela
  • lek. Jakub Zając
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr piel. Wioleta Ryba specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023