start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII

example1
ORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Grzegorz Sterkowicz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 365
Dyżurka lekarska: 14 63 10 329
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 417
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 354
Sekretariat: 14 63 10 312

PROFIL ODDZIAŁU:

Oddział specjalizuje się w planowym leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu u dorosłych, schorzeń zapalnych oraz zwyrodnień układu kostno stawowego. Obecnie wykonuje się około 200 zabiegów wszczepienia endoprotez stawu biodrowego i około 90 zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Ostatnio rozszerzono zakres zabiegów o wykonywanie alloplastyki stawów barkowych. Istotna grupa zabiegów to operacje artroskopowe stawów kolanowych, a ostatnio stawów barkowych.

Lekarze pracujący w Oddziale są certyfikowanymi specjalistami w wykonywaniu badań ultrasonograficznych stawów.
Oddział jest przygotowany i zaopatruje każdego rodzaju urazy narządu ruchu wykorzystując nowoczesne metody zespoleń dynamicznych i śródszpikowych oraz stabilizację zewnętrzną. Oddział stosuje rehabilitację pacjentów, wdrażając ćwiczenia usprawniające w okresie okołooperacyjnym.

W Oddziale rocznie leczonych jest przeszło 1000 pacjentów.
Średni pobyt chorego w Oddziale wynosi 8 – 9 dni.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Oddział oferuje leczenie szerokiego wachlarza schorzeń ortopedycznych
i reumatycznych:

 • alloplastyki pierwotne cementowe i bezcementowe stawu biodrowego
  z możliwością wykorzystania elementów ceramicznych
 • alloplastyki pierwotne stawu kolanowego
 • alloplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
 • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego oraz ramienno-łopatkowego
 • artroskopowe rekonstrukcje więzadeł krzyżowych z użyciem śrub interferencyjnych oraz instrumentarium „cross-pin”
 • artroskopowe rekonstrukcje uszkodzonych powierzchni chrzęstnych w obrębie stawu kolanowego metodą przeszczepów mozaikowych
 • leczenie wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu u dorosłych i dzieci
 • leczenie schorzeń zapalnych układu kostno-stawowego
 • zabiegi z zakresu chirurgii ręki oraz stopy.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Oddział uprawiony jest do prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz staży kierunkowych z ortopedii wymaganych programami specjalizacji w innych dziedzinach medycyny.
 • Dnia 20.04. 2007r po raz pierwszy w Tarnowie specjaliści pod kierunkiem dr Grzegorza Sterkowicza przeprowadzili zabieg operacji wszczepienia „stawu barkowego”. Do zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej stawu barkowego przygotowywali się od kilku tygodniu w ośrodkach klinicznych. Operacja przebiegła pomyślnie i należy sądzić, iż kilka tego typu zabiegów zostanie przeprowadzonych jeszcze w tym roku.
 • Oddział dysponuje sprzętem do nawigacji komputerowej firmy Stryker do bardzo precyzyjnego przeprowadzania zabiegów stawów biodrowych i kolanowych. Ta najnowocześniejsza metoda została po raz pierwszy zastosowana w Małopolsce właśnie na naszym Oddziale (7 maja 2007). Pozwala na precyzyjne umiejscowienie protezy, zmniejsza ryzyko powikłań i w sposób zasadniczy skraca okres rekonwalescencji. Szpital przez kilkanaście dni będzie testował system tak by może w niedługim czasie zakupić te urządzenia.
 • Dnia 4 czerwca 2007r. wdrożono nową metodę operacyjną stawu biodrowego – kapoplastykę, będącą alternatywą dla endoprotezoplastyki całkowitej. Technika ta polega na zastąpieniu uszkodzonych powierzchni stycznych metalem o niskiej ścieralności. Rożnica w technice operacyjnej polega na braku konieczności usunięcia (resekcji) głowy kości udowej. Kapoplastyka polecana jest szczególnie ludziom młodym, dla których szczególnie ważny jest krótki okres rekonwalescencji i szybki powrót do pełnej aktywności fizycznej. Szpital dysponuje obecnie 5 kompletami protez. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne zakupy.
 • W pierwszym tygodniu czerwca 2007r. zastosowano enodoprotezoplastykę jednoprzedziałową stawu kolanowego. Stosowana jest ona w sytuacji gdy procesem zwyrodnieniowym objęta jest jedna część stawu. Pozwala na wymianę uszkodzonych chorobą powierzchni stawowych, przy pozostawieniu zdrowych części stawu. Ważne jest, iż zabiegi te są wykonywane techniką małoinwazyjną, która skraca pobyt chorego w szpitalu i ułatwia rehabilitację. Do końca 2007r. planowane jest wykonanie 20 tego typu zabiegów.

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Sławomir Zwolenik
 • lek. Dariusz Noskowicz
 • lek. Jan Michalski
 • lek. Arkadiusz Sak
 • lek. Krzysztof Morydz
 • lek. Maciej Wójtowicz
 • lek. Radosław Wojtas
 • lek. Michał Piotrowicz
 • lek. Michał Pawluś

REZYDENCI:

 • lek. Anna Mikosz
 • lek. Mateusz Mirek
 • lek. Mateusz Kisała
 • lek. Piotr Witkowski
oddziałowa
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr piel. Alicja Ciesielczyk specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023