start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

CENTRUM KARDIOLOGII

example1
ORDYNATOR ODDZIAŁU: lek med. Paweł Kocik specjalista chorób wewnętrznych specjalista kardiologii
Parter:
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 520
I piętro:
Ordynator: 14 63 10 538
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 539
Dyżurka lekarska: 14 63 10 541
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 521
Sekretariat: 14 63 10 517
Fax: 14 63 10 518
II piętro:
Dyżurka lekarska: 14 63 10 526

PROFIL ODDZIAŁU:

Oddział prowadzi inwazyjną i nieinwazyjną diagnostykę leczenia chorób serca i chorób układu krążenia, a w szczególności diagnostykę choroby wieńcowej oraz jej powikłań. Od sierpnia 2005 r. prowadzony jest całodobowo dyżur hemodynamiczny - „zawałowy”, który umożliwia przyjmowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i zawałami przez 7 dni w tygodniu. Obecnie jest to najnowocześniejsza i wysoce skuteczna metoda leczenia, która chroni pacjentów od ciężkich następstw zawału serca, pozwala skrócić okres pobytu w szpitalu i umożliwia szybki powrót do poprzednio wykonywanych zajęć.

Oddział zapewnia także profesjonalną opiekę lekarsko-pielęgniarską pacjentom po wykonanych zabiegach koronarografii oraz angioplastyce wieńcowej. Badania hemodynamiczne i echokardiograficzne serca wykonywane są przez doświadczonych lekarzy-specjalistów w dziedzinie kardiologii. Lekarze systematycznie podnoszą swoje umiejętności i zdobywają wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Wszyscy posiadają liczne certyfikaty uprawniające do wykonywania badań echokardiograficznych i do badań hemodynamicznych serca.

Oddział hospitalizuje rocznie 1800 pacjentów.
Oddział dysponuje salami z węzłami sanitarnymi oraz nowoczesną i dobrze wyposażoną salą intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Średni pobyt chorego w Oddziale wynosi około 4 dni.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • Zabiegi diagnostyczne - koronarografie (zabieg polegający na wprowadzeniu
  do aorty poprzez małe nakłucie tętnicy udowej specjalnych cienkich cewników,
  za pomocą których do tętnic wieńcowych wstrzykuje się tzw. środki kontrastujące; dzięki temu przepływając przez naczynia wieńcowe uwidaczniają na ekranie monitora ich przebieg i obecność ewentualnych zwężeń)
 • Zabiegi lecznicze – koronaroplastyki (poszerzenie zwężonej lub udrożnieniu zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego, wymagającego rozcięcia klatki piersiowej z użyciem specjalnego cewnika balonowego lub stentów niewielkich "sprężynek", umieszczanych wewnątrz naczynia krwionośnego w celu zapobiegania jego zwężeniu)
  - w systemie całodobowego „ostrego” dyżuru hemodynamicznego
 • Pełna diagnostyka echokardiograficzna (echokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, próby obciążeniowe farmakologiczne)
 • Całodobowe badanie ekg metodą Holtera
 • Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • Diagnostyka choroby wieńcowej nieinwazyjna z użyciem testu wysiłkowego ekg
  i prób obciążeniowych echokardiograficznych
 • Ustalanie wskazań i implantacje stymulatorów serca

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Oddział prowadzi specjalizacje lekarzy z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. oraz staże kierunkowe wymagane programami innych specjalizacji.
 • Współuczestniczy w tworzeniu Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.
 • Prowadzi liczne badania kliniczne i naukowe we współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju.
 • Oddział zajął 3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2006 opublikowanym przez Wprost.

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Karolina Bajon-Kułacz
 • lek. Kinga Bem-Orszulak
 • lek. Grzegorz Brzeski
 • lek. Volodymyr Buno
 • dr n. med. Jacek Gacoń
 • lek. Jacek Juza
 • lek. Dawid Kantor
 • lek. Lucyna Kasztelowicz
 • lek. Beata Kijak
 • lek. Krzysztof Młynarczyk
 • lek. Aleksander Mulka
 • lek. Jarosław Paździerz
 • lek. Dariusz Rajch
 • lek. Alicja Suseł
 • lek. Janusz Szczupak
 • lek. Sławomir Szynal
 • lek. Tomasz Śpiewak
 • lek. Ewa Taraszka-Kryczka
 • lek. Krystyna Wantuch
 • lek. Aleksandra Wróblewska
 • lek. Grzegorz Zborowski

REZYDENCI:

 • lek. Patrycja Ciurla
 • lek. Barbara Krupa
 • lek. Łukasz Sikora
oddziałowa
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr piel. Renata Święcicka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023