start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA
ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów
CENTRALA - SZPITAL:
tel. 14 63 10 100  całodobowy
IZBA PRZYJĘĆ:
tel. 14 63 10 372
DYREKCJA:
tel. 14 63 10 110
fax 14 62 13 637
DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU:
tel. 14 63 10 303
fax 14 63 10 303
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
tel. 14 63 10 341
fax 14 63 10 337
APTEKA:
tel. 14 63 10 357
fax 14 63 10 350
DZIAŁ ZAOPATRZENIA I MAGAZYNÓW:
tel. 14 63 10 342
DZIAŁ INFORMATYKI:
tel. 14 63 10 170
e-mail: oi@ssz.tar.pl
DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 14 63 10 450
e-mail: dt@ssz.tar.pl
SEKCJA NADZORU NAD SPRZĘTEM I APARATURĄ MEDYCZNĄ:
tel. 14 63 10 395
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:
tel. 14 63 10 301
tel. 14 63 10 503
DZIAŁ KADR I SZKOLENIA:
tel. 14 63 10 484
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ:
tel. 14 63 10 514
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH:
tel. 14 63 10 130
PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI:
tel. 14 63 10 605
DZIAŁ HIGIENY I EPIDEMIOLOGII:
tel. 14 63 10 605
TRANSPORT CHORYCH:
tel. 14 63 10 493
DZIAŁ ŻYWIENIA:
tel. 14 63 10 342
Specjalista ds. controllingu i kontroli zarządczej
tel. 14 63 10 411
INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:
tel. 14 63 10 411
IOD - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel. 14 63 10 130
e-mail: iod@ssz.tar.pl
Numery do poszczególnych oddziałów, pracowni oraz poradni dostępne są na odpowiednich podstronach
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023