KONKURSY i  OFERTY  PRACY - ARCHIWUM (nieaktualne)

 

1.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO ORAZ CZĘŚCI KORYTARZA
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWO-MEDYCZNEJ (z wyłączeniem działalności leczniczej)

###################

 
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zatrudni inspektora ds kadrowych
Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe,
- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kadrach,
- znajomość programu MsOffice, InfoMedica Kadry-Płace, Płatnik
- znajomość przepisów m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności leczniczej.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny i cv
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.


Oferty należy kierować pod adresem:
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Kadr i Szkolenia tel. 014 6310484


#################

12.02.2013 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych
w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
w następujących specjalnościach:  
<< załącznik>>

 

##################

16.10.2012 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2012r.  <<załącznik>>
 

###################

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2012 rok

19.03.2012 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych
w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
 <<załącznik>>

###################

27.10.2011 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2011r.  <<załącznik>>

21.11.2011 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2011 rok

##############


22.06.2011 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie „Transportu sanitarnego” wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.
ZAŁĄCZNIKI:

- ogłoszenie
- szczegółowe warunki konkursu
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6.1
- załącznik nr 6.2
- załącznik nr 6.3
- załącznik nr 6.4
- załącznik nr 6.5
- załącznik nr 6.6
<<Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.07.2011>>

 

############


24.05.2011 r
*Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie „Transportu sanitarnego” wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - termin składania ofert zostaje przesunięty na 06.06.2011 r., godz. 11.00, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 06.06.2011 r., godz. 12.00.
 31.05.2011 r. - kliknij na link poniżej:
<< Zmiana terminu składania i otwarcia ofert >>

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - 02.06.2011r

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW cz2 - 03.06.2011r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 14.06.2011r

24.05.2011 r
WIĘCEJ INFORMACJI
:
1. Ogłoszenie
2. Szczegółowe warunki konkursu
3. Załącznik Nr 1 - Druk Oświadczeń
4. Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia
5. Załącznik Nr 3 - Druk Oświadczeń
6. Załącznik Nr 4 - Wykaz zawierający szczegółowe określenie wyposażenia w sprzęt medyczny, środki transportu i środki łączności karetek, którymi będą realizowane usługi w zakresie transportu sanitarnego będącego przedmiotem zamówienia.
7. Załącznik Nr 5 - Wykaz wskazujący liczbę i kwalifikacje zawodowe osób świadczących usługi w zakresie transportu sanitarnego będącego przedmiotem zamówienia
8. Załącznik Nr 6.1 - Projekt umowy
- Zlecenie na transport sanitarny
- Zbiorcze zestawienie wykonanych usług
9. Załącznik Nr 6.2 - Projekt umowy
- Zlecenie na transport sanitarny
- Zbiorcze zestawienie wykonanych usług
10. Załącznik Nr 6.3 - Projekt umowy
- Zlecenie na transport sanitarny
- Zbiorcze zestawienie wykonanych usług
11. Załącznik Nr 6.4 - Projekt umowy
- Zlecenie na transport sanitarny
- Zbiorcze zestawienie wykonanych usług

##############

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
                                                                  
                                                                     
<więcej informacji>

##############
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni
- lekarzy ze specjalizacja w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale
Rehabilitacji
- lekarzy do pracy / dyżury - w Izbie Przyjęć

                                                                  < więcej  informacji >

##############
-
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs ofert na udzielenie lekarskich świadczeń medycznych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie w następujących specjalnościach:            


1. anestezjologii i intensywnej terapii,
2. chirurgii ogólnej,
3. chorób wewnętrznych,
4. chorób zakaźnych,
5. dermatologii,
6. ginekologii i położnictwa,
7. kardiologii,
8. nefrologii lub innej uprawniającej do pracy w stacji dializ,
9. neonatologii,
10. ortopedii i traumatologii,
11. pulmonologii,
12. pediatrii,
13. radiologii,
14. rehabilitacji
oraz w Izbie Przyjęć Szpitala
                                                                           <więcej informacji>

##############
- Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych

##############
- Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału:
                   - Chirurgii Ogólnej i Naczyń
                   - Chorób Wewnętrznych
                       <więcej informacji>

##############
- Konkurs na usługi lekarskie

##############
- Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń

##############
-
Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych

##############
-
Konkurs na Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

##############
- Ogłoszenie o konkursie na usługi lekarskie

 

OFERTY PRACY - ARCHIWUM (oferty nieaktualne)

*Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
zatrudni :
do pracy głównie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
lekarza ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych lub geriatrii

Oferty należy kierować na adres:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
tel. 014 63 10 606, 014 63 10 303,
fax: 014 621 36 37 e’mail: kadry@ssz.tar.pl


##############

* Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni
w Oddziale Rehabilitacji
:
- lekarza ze specjalizacją w zakresie  rehabilitacji medycznej lub

- lekarza będącego w trakcie specjalizacji, ewentualnie mającego zamiar rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej.

 Warunki do uzgodnienia
Kontakt telefoniczny:  Sekcja Kadr  i Szkolenia 014 6310606
e: mail: kadry@ssz.tar.pl

##############

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni osoby na stanowisko opiekuna medycznego
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub średnie medyczne i kurs opiekuna medycznego,
• ukończone studium policealne o kierunku opiekun medyczny
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.(14)63-10-606, (14)63-10-484

##############

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA USŁUGI LEKARSKIE
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich swiadczen medycznych
w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie

                                                                     
< więcej informacji >

##############
- Szpital zatrudni Pielęgniarkę Oddziałową
    Oddziału Ginekologiczno - Położniczego  <więcej informacji>

##############
- Szpital zatrudni diagnostę laboratoryjnego
    do pracy w Pracowni Serologii         <więcej informacji>

##############
- Szpital zatrudni Lekarzy ze specjalizacja w zakresie:
      chirurgii ogólnej,
      chorób wewnętrznych,
      chorób płuc,
lub lekarzy chcących się specjalizować w powyższych dziedzinach
      lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć.             <więcej informacji>

##############
 -
Pielęgniarka – zatrudniona w Sterylizacji/ Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

- Mgr farmacji

- Diagnosta laboratoryjny

- Mikrobiolog

 

           wszelkie prawa zastrzeżone przez  Specjalistyczny Szpital - 2007