start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2022

WFOŚiGW
W ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, Szpital otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 a po ustaniu epidemii wykorzystywanego do codziennej pracy placówki.
Zakupiono:

  • echokardiograf 3D
  • aparat RTG cyfrowy śródoperacyjny
  • 2 ambulanse sanitarne

    • Całkowita wartość zadania wyniosła 1 853 139,80 zł, z czego wartość dotacji 1 800 000 zł.


      27.12.2022

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył w listopadzie 2022 roku realizację projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. W ramach projektu Szpital zakupił: aparat RTG aparat do oznaczeń genetycznych pościel medyczną.

Koszty kwalifikowalne zadania – 590 694,66 zł;
w tym:
kwota dofinansowania – 502 090,46 zł
wkład własny Szpitala – 88 604,20 zł.24.11.2022

9 sierpnia, z naszego szpitala, wyruszył trzeci transport darów dla ogarniętej działaniami wojennymi Ukrainy. Tym razem, do połtawskiego szpitala wojskowego, pojechała karetka, która, przekazana nam kilka lat temu przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, służyła pacjentom Starego Szpitala.

Mercedes, który przeszedł gruntowny remont i którego stan techniczny jest bez zarzutu, zostanie wykorzystany w Połtawie, w której obecnie przebywa ponad 8 tys. uchodźców z terenów wojennych w Ukrainie.

Z informacji uzyskanych od wolontariuszy bezpośrednio uczestniczących w przekazywaniu darów i organizacji transportu wiemy, że miasto na szczęście nie jest bombardowane, zatem stało się pierwszą linią medycznego frontu pomocy rannym i poszkodowanym. Połtawa położona jest w środkowo-wschodniej części Ukrainy, a zatem w strategicznym rejonie walk toczącej się wojny.

W Połtawie udzielana jest pierwsza pomoc najciężej rannym, którzy następnie przewożeni są do innych szpitali na zachodzie Ukrainy, gdzie przechodzą kolejne zabiegi i rehabilitację. Dlatego przekazana przez nas karetka będzie potrzebna do niesienia pomocy w samym mieście, jak i do transportu rannych z terenów, gdzie toczą się walki, a więc z miast wschodniej Ukrainy: Charkowa, Ługańska i Doniecka.

Szpital, jak tylko to możliwe, stara się pomagać walczącym i poszkodowanym mieszkańcom terenów wschodniej Ukrainy, o czym świadczą dotychczasowe ilości darów medycznych a także już rozpoczęte przygotowania do przekazania kolejnej partii aparatury, drobnego sprzętu medycznego i być może kolejnego pojazdu sanitarnego.


09.08.2022
akredytacja

W dniu 18 lipca 2022 r Minister Zdrowia po pozytywnej opinii Komisji Akredytacyjnej przyznał Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie akredytację medyczną na cały zakres prowadzonej przez nas działalności na kolejne 3 lata.

Przyznanie certyfikatu zostało poprzedzone trzydniowym przeglądem akredytacyjnym przeprowadzonym w kwietniu 2022r przez zespół ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wnikliwa kontrola akredytacyjna potwierdziła poprawność funkcjonowania Szpitala w odniesieniu do międzynarodowych wymogów na bardzo wysokim poziomie 87 %. Certyfikat akredytacyjny zostaje przyznany po spełnieniu min.75% wymagań zawartych w standardach. Proces akredytacji, w którym biorą udział szpitale jest dobrowolny. Ze względu na ciągłe podnoszenie wymogów oceniających poziom spełnienia standardów obecnie nieliczne szpitale, które przystępują do przeglądu przechodzą pozytywnie ocenę wizytatorów. Uzyskany przez Szpital Certyfikat, jako jedyny certyfikat skutkuje wyższym poziomem finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych w danym szpitalu.
akredytacja
To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane Szpitalowi po raz czwarty. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika pierwszy certyfikat akredytacyjny otrzymał w 2011r . Tym samym Szpital znalazł się w elitarnym gronie zaledwie 170 szpitali w Polsce posiadających Akredytację Ministra Zdrowia.

Wysoko oceniony poziom świadczonych przez Szpital usług medycznych , to efekt zespołowej pracy wszystkich Pracowników Szpitala.


18.07.2022
WFOŚiGW

W miesiącach kwiecień – lipiec 2022 roku na terenie otaczającym budynki Szpitala powstały nowe strefy zieleni. Nasadzonych zostało 476 sztuk drzew iglastych i liściastych oraz wieloletnich roślin ozdobnych. Zagospodarowano tereny po zakończonej rozbudowie i modernizacji kompleksu Szpitala a jednocześnie zachowane zostały zasoby przyrody w centrum Tarnowa. Utworzenie 7 nowych stref zieleni pozwala kształtować przyjazną przestrzeń publiczną oraz zwiększyć estetykę terenów szpitalnych i komfort pacjentów.

Na realizację zadania pn.: Urządzenie terenów zielonych wokół budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wartość ogólna zadania: 95 175,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie: 28 552,50 zł
12.07.2022
poltawa

Dzięki staraniom i wielomiesięcznym zabiegom, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów z terenu Małopolski informujemy, iż od lipca b.r. zwiększa się liczba poradni specjalistycznych działających przy tutejszym Szpitalu. Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarskich w ramach NFZ w Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci i w Poradni Geriatrycznej.

To ważny krok w diagnozowaniu i leczeniu zarówno najmłodszych jak i najstarszych pacjentów a dzięki temu, iż w nowych poradniach przyjmują lekarze pracujący w oddziałach szpitalnych, pacjenci kończący hospitalizację będą mieli ułatwioną kontynuację leczenia a pacjenci wymagający leczenia w warunkach szpitalnych szybszą kwalifikację do hospitalizacji we właściwym oddziale szpitalnym.

Do Poradni Gastroenterologicznej zapraszamy rodziców z dziećmi od okresu noworodkowego aż do ukończenia 18 r.ż., które wymagają diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego. Natomiast do Poradni Geriatrycznej zapraszamy pacjentów 60+, którym oferujemy całościową ocenę stanu zdrowia, wychwycenie ewentualnych interakcji przyjmowanych leków oraz ustalenie priorytetów w leczeniu, rehabilitacji i opiece nad pacjentem.

Informacje o rejestracji i godzinach pracy poradni znajdują się na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Poradnie”.


12.07.2022
Renata Ziaja Guzy

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci naszej Koleżanki dr Renaty Ziaja Guzy – Kierownika Działu Kadr i Szkolenia. 26 czerwca br. spadła w drodze powrotnej ze szczytu góry Szatan w słowackich Tatrach Wysokich, ginąc na miejscu.

Nieprzeciętnie pracowita, ambitna i konsekwentna w osiąganiu stawianych sobie wyzwań. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie, Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia doktoranckie i wymarzony doktorat zrobiła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Od 25 lat była zawodowo związana z ochroną zdrowia, 8 lat pracowała w Zespole Przychodni Specjalistycznych a od 17 lat kierowała Działem Kadr w naszym szpitalu. Inicjowała i wdrożyła wiele nowych rozwiązań w polityce kadrowej, za niektóre z nich szpital został wyróżniony w ogólnopolskich konkursach. Jej wiedza merytoryczna, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz determinacja decydowały o skuteczności podejmowanych działań na rzecz pracowników i szpitala.

W ostatnich latach pokochała góry. Szybko stały się jej ogromną pasją i nieustającym wyzwaniem – jak wszystko co robiła w życiu. Stale podnosiła swoje umiejętności i stale zdobywała kolejne, coraz trudniejsze szczyty. Nieprzewidziane sytuacje nie przerażały jej, były kolejnym wyzwaniem, z którym zawsze sobie poradziła. Góry dawały jej ogromną radość i satysfakcję. Nie chce się wierzyć w to co się stało …


27.06.2022

poltawa Do kolejnego ukraińskiego szpitala - tym razem w Połtawie - dojechał transport darów z naszej lecznicy.

To już drugi tir wypełniony różnorodnym sprzętem, który umożliwi pomoc ofiarom działań wojennych w Ukrainie.

Łącznie do szpitali w Żytomierzu i Połtawie przekazaliśmy ponad 800 przedmiotów, wśród których są m.in.: łóżka szpitalne, fotele porodowe, wózki inwalidzkie, negatoskopy, meble szpitalne, łóżeczka dziecięce, materace, parawany medyczne, ale także kuchenki mikrofalowe, czajniki, koce, poduszki, pościel.

Decyzja dyrektora Marcina Kuty, o przekazaniu darowizny ukraińskim szpitalom, była odpowiedzią na prośbę tamtejszych medyków, utrzymujących z naszą placówką kontakty partnerskie od lat.

Dziękujemy wszystkim, którzy w szpitalu pomogli w przygotowaniu, załadunku i transporcie sprzętów i środków medycznych.
14 maja 2022 r.

zytomierz Wobec tragedii Ukrainy nie możemy pozostać obojętni. Po otrzymaniu prośby z Żytomierza, w ekspresowym tempie, w ciągu kilku dni, zorganizowaliśmy transport do tamtejszego szpitala. Skompletowaliśmy, spakowaliśmy i wysłaliśmy tir pełen używanego sprzętu medycznego, znajdującego się w naszych magazynach.

Wśród darów przekazanych do zbombardowanego w marcu szpitala w Żytomierzu, znalazły się głównie łóżka szpitalne, stojaki na kroplówki, szafki, materace, łóżeczka dziecięce, fotel ginekologiczny, łóżko porodowe i stół zabiegowy, które umożliwią niesienie pomocy chorym i poszkodowanym.

Jest to pierwszy z zaplanowanych transportów z darowizną. Kolejny wyruszy z naszego szpitala już za kilka dni.

Dzielimy się tym, co mamy, wiedząc, że w obliczu wojny, bezcennymi stają się jedność i solidarność, mogące ocalić niejedno życie.5 maja 2022 r.
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny W 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kolejne środki na wsparcie placówek medycznych, kontynuując walkę z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz jej następstwami.
Uruchomiony projekt nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
Projekt – podobnie jak MTA-PM 1 i MTA-PM 2 - jest realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami placówki medyczne z terenu województwa. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie przystąpił do projektu w kwietniu 2022 roku.
W ramach projektu planowany jest zakup aparatu RTG, aparatu do oznaczeń genetycznych oraz pościeli medycznej.
Koszty kwalifikowalne zadania – 590 694,66 zł
w tym:
kwota dofinansowania – 502 090,46 zł
wkład własny Szpitala – 88 604,20 zł.


5 maja 2022

geriatria Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że 4 kwietnia, z inicjatywy Dyrektora Szpitala, Marcina Kuty, rozpoczął działalność pierwszy w Tarnowie i regionie, Oddział Geriatryczno – Internistyczny z Pododdziałem Reumatologii.

Oddział powstał w całości ze środków własnych Szpitala.

W ciągu 10 dni, a był to prawdziwy wyścig z czasem, gruntownie wyremontowaliśmy pomieszczenia, w których jeszcze 2 tygodnie wcześniej przebywali pacjenci chorzy na Covid 19. Plany uruchomienia Oddziału Geriatrycznego dojrzewały od 2014 r. Kiedy gotowa była już powierzchnia, wybrane projekty oraz specjaliści, na przeszkodzie realizacji, ponad 2 lata temu, stanęła pandemia. Wszystkim pacjentom nowo powstałego oddziału zapewniamy kompleksową opiekę medyczną, diagnostykę oraz konsultacje specjalistyczne. Koordynujemy pacjentów tak, aby proces leczenia mógł być kontynuowany w lecznictwie ambulatoryjnym.

Oddział, który posiada 30 łóżek w salach dwuosobowych, rozpoczął pracę w dniu otwarcia i obecnie przebywa w nim maksymalna liczba pacjentów.

Znakomitym zespołem lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeuty oraz psychologa klinicznego, kieruje ordynator, dr n. med. Paweł Królik.

Otwieramy zupełnie nową kartę w historii Starego Szpitala.4 kwietnia 2022 r.

flaga_uk Повідомлення
В зв’язку з нападом військ
Російської Федерації на Україну
Наша Лікарня надає медичну допомогу всім громадянам України які мають посвідчення перетину кордону
по 24 лютим 2022 року,
отримане від Прикордонної Служби Польщі, яке є підтвердженням легального перебування на території Польщі .

ВСІ ПОСЛУГИ ОПЛАЧУЄ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Informujemy, że w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, nasz Szpital udziela pomocy medycznej wszystkim Obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP po 24 lutego 2022r., będące potwierdzeniem legalnego pobytu na terytorium Polski.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.27 lutego 2022 r.

pzuw Miło nam poinformować, że do oddziałów naszego Szpitala zakupiony został przenośny system endoskopowy – bronchoskop. Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. do badań bronchoskopowych (w tym: diagnostyki drzewa oskrzelowego, biopsji, odsysania, BAL) oraz endoskopowej kontroli okolic ust, nosa, gardła. Będzie również wykorzystywany do prowadzenia prewencyjnych badań w kierunku wykrywania nowotworów płuc. Szpital na zakup bronchoskopu pozyskał 15 tys. zł z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Zakup sprzętu wypłynie na wczesną wykrywalność schorzeń i poprawę dostępności diagnostyki chorób płuc.

Wartość zakupu wyniosła 27 tys. zł, z czego 15 tys. zł to dofinansowanie TUW PZUW a 12 tys. zł środki własne placówki.20 stycznia 2022 r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023