start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2021

7 listopada w Centrum Sztuki Mościce odbyła się uroczysta gala „Fundusze z kulturą”. Gala była okazją do zaprezentowania rezultatów projektów zrealizowanych w subregionie tarnowskim w latach 2014-2020, przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej. Były to projekty bardzo różnorodne – począwszy od ochrony środowiska, przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia po dziedzictwo kulturowe czy też inicjatywy społeczne. Podczas gali ogłoszone zostały wyniki internetowego plebiscytu „Fundusze Europejskie w Małopolsce”, w którym mieszkańcy Małopolski głosowali na najciekawsze projekty zrealizowane w powiatach: dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, tarnowskim i mieście Tarnowie.

W Tarnowie laureatem plebiscytu został nasz Szpital za projekt „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich wybudowano 3 kondygnacyjny pawilon Centrum Kardiologii, w którym znajdują się poradnie specjalistyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, leczenie stacjonarne. Ponadto w ramach współfinansowanej ze środków unijnych inwestycji zmodernizowano stację dializ oraz część pawilonu chirurgicznego a także zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną dla bloku operacyjnego i pionu kardiologii.

Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim mieszkańcom Tarnowa oraz regionu za udział w głosowaniu oraz głosy oddane na projekt dotyczący naszego Szpitala. Nagroda mieszkańców to najcenniejsza nagroda.

Składamy podziękowania również pracownikom Szpitala oraz wszelkim innym osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i zrealizowanie projektu.

Wartość całego projektu: „Szpital przyjazny mieszkańcom” – 24,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 12,3 mln zł
Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa – 2 mln zł
Środki własne Szpitala 10,1 mln zł

Wyróżniono ponadto projekty renowacji Cmentarza Żydowskiego, rewitalizacji Parku Strzeleckiego, obniżenia poziomu niskiej emisji oraz zakupu niskoemisyjnych autobusów.15 listopad 2021 r.

Trwają prace rozbiórkowe nieużytkowanego budynku technicznego na którego miejscu zostanie wybudowany 3-kondygnacyjny budynek administracyjno-techniczny o łącznej powierzchni użytkowej 663m2. Budowa nowego budynku konieczna jest z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez Dział Techniczny Szpitala w dawnym budynku „Szpitala Żydowskiego” pochodzącym z XIX w.

Zaplanowane prace obejmować będą również przebudowę istniejącego wjazdu z ulicy Szpitalnej oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej wokół budynku w tym: - rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz centralnego ogrzewania. Wybudowany zostanie również podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe. Wykonany zostanie także niezbędny fragment dróg wewnętrznych wokół nowopowstałego budynku oraz zagospodarowane zostaną tereny zielone i montaż tzw. małej architektury. Wartość robót budowlanych to ok. 4,5 mln zł. Ukończenie w/w prac planowane jest na 2022 rok.2 listopad 2021 r.

W Specjalistycznym Szpitalu trwają prace budowlane związane z rozbudową istniejących miejsc parkingowych. Realizowana jest budowa 55 miejsc postojowych z kolorowej kostki brukowej (w tym 1 miejsce dla karetek i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Inwestycja obejmuje też budowę dróg wewnętrznych oraz dojść, chodników i ogrodzenia. Planowane jest również utworzenie nowego wjazdu od strony ul. Szpitalnej przy budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych, który ułatwi komunikację w tej części Szpitala. Po zakończeniu prac budowlanych utworzone zostaną także nowe tereny zielone.Kadra naszego Szpitala włączyła się do pikniku rodzinnego organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa w dniu 25 września br. Podczas tego wydarzenia m.in. promowano wśród mieszkańców Tarnowa akcję szczepień przeciw COVID-19; działał punkt szczepień. Kadra medyczna „starego” Szpitala oraz przychodni ZPS i MCM przekazywała zainteresowanym osobom informacje oraz swoje doświadczenia zawodowe w sprawach szczepień, rehabilitacji po przejściu zachorowania, wykonywano m.in. próby wysiłkowe, pomiar ciśnienia krwi czy poziom cukru.

Była to kolejna akcja; w poprzedniej zorganizowanej w lipcu br. również czynnie uczestniczyli nasi pracownicy.


27 wrzesień 2021 r.

nagroda Marcin Kuta dyrektor Szpitala odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie wyjątkową nagrodę. Jest to statuetka i tytuł „Obiektu XXV lecia” za modernizację Szpitala Specjalistycznego w Tarnowie. Nagroda przyznana została inwestorowi podczas 25-ej jubileuszowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. Ten „budowlany Oskar” został przyznany za wieloletnią i wieloetapową modernizację placówki. Kilka lat temu Marcin Kuta odebrał statuetkę „Modernizacja roku 2015”, to jest główną, doroczną nagrodę tego samego konkursu w kategorii obiekty użyteczności publicznej i zdrowia.

Tym razem szpital nagrodzono wyjątkowo, gdyż porównano i oceniono wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach z minionych 25 lat. W jubileuszowej 25. edycji konkursu wręczono nagrody dla najciekawszych inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Szpital był jedynym - spośród 13 nagrodzonych - obiektem branży ochrony zdrowia.

- Ta nagroda jest uznaniem za staranność oraz pieczołowitość z jaką remontujemy i modernizujemy „stary” szpital w Tarnowie, który ma przecież 185 letnią historię – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala. Zostaliśmy docenieni przez ekspertów z branży architektonicznej i budowlanej za pomysły i jakość prowadzonych od kilku lat inwestycji. Wygraliśmy kategorię obiektów ochrony zdrowia w najbardziej prestiżowym konkursie w Polsce. I to rywalizując z projektami zrealizowanym w minionych 25 latach. Mamy ogromny powód do satysfakcji, radości i dumy!

Do konkursu wybierane są najciekawsze dokonania w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, m.in. obiekty mieszkalne, obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej, drogi i mosty, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz. Konkurs jest okazją do promocji najbardziej wartościowych dokonań polskich inwestorów, projektantów, architektów i budowlańców oraz najlepiej przeprowadzonych inwestycji. Konkursowi patronują najlepsze uczelnie techniczne w Polsce a w jury zasiadają eksperci branży budowlanej; wszystkie zgłoszone do konkursu obiekty są przez nich również wizytowane.

– Dziś wiadomo, że znacznie prościej jest wyburzyć i zbudować od nowa. Dlaczego remontujemy, modernizujemy? Odpowiedzią jest potrzeba zachowania pamięci miejsca, tożsamości, że stąd jesteśmy, że to jest nasze miejsce życia – podkreślał podczas gali wręczenia nagród Roman Pikuła, komisarz konkursu.25 wrzesień 2021 r.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył w miesiącu wrześniu br. realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Projekt był realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu było Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych) a partnerami placówki medyczne z terenu województwa. Była to kontynuacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie otrzymał dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego tj. tomografu komputerowego, echokardiografu, przyłóżkowego aparatu RTG, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. Sprzęt trafił do specjalistycznych pracowni zwiększając możliwości wykonania badań diagnostycznych – zarówno w okresie pandemii jak i podczas normalnego funkcjonowania Szpitala. Ponadto zakupione zostały 3 bramki dezynfekcyjne zainstalowane w głównych wejściach do placówki a także 5 materacy przeciwodleżynowych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2,9 mln zł w tym dofinansowanie UE wyniosło 1,5 mln zł, pozostałe 1,4 mln zł pochodziło ze środków własnych Szpitala.20 wrzesień 2021 r.

W sierpniu br. ruszyły w Szpitalu badania na nowoczesnym 64-rzędowym tomografie komputerowym firmy Siemens. Tomograf został zakupiony w ramach programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2. Aparat został zainstalowany w Dziale Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie I.

To bardzo zaawansowany technologicznie tomograf, który jest wyposażony w specjalistyczne aplikacje pozwalające uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy oraz zwiększy możliwości diagnostyczne Szpitala. Nowe urządzenie podniesie również bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas badań poprzez skrócenie czasu niezbędnego do wykonania obrazów diagnostycznych a także ograniczenie dawki promieniowania.

Zakup kolejnego tomografu sprawia, że Szpital posiadając dwa tomografy – dotychczas używany

16-rzędowy oraz nowo zakupiony 64-rzędowy - będzie w stanie wykonać zdecydowanie więcej badań obrazowych, likwidując praktycznie kolejki oczekujących.

Koszt zakupu tomografu komputerowego wyniósł 2,6 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy strukturalnych a pozostałe 1,5 mln zł to środki własne placówki.
25 sierpnia 2021 r.

azoty W tym wyjątkowo trudnym 2020 roku doświadczmy wsparcia zewnętrznych firm w walce z pandemią COVID-19; jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc. Pragniemy poinformować, iż Decyzją Zarządu Grupy Azoty S.A oraz jej spółek (Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z. o.o, Automatyka Sp.z o.o., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z. o.o., PROREM Sp. z o.o.) do Szpitala przekazana została darowizna finansowa w wysokości 130 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sterylizatora niskotemperaturowego do centralnej sterylizatorni Szpitala. Nowe urządzenie pozwoliło wymienić wyeksploatowany ponad 15-letni sprzęt. Sterylizatornia to jedno z najbardziej newralgicznych miejsc Szpitala, gdyż od skuteczności procesów sterylizacji zależy bezpieczeństwo zabiegów operacyjnych, personelu medycznego oraz pacjentów. W skali roku wykonywanych jest około 240 tys. sterylizacji, którą objęte są narzędzia chirurgiczne, osprzęt anestezjologiczny, bielizna operacyjna oraz materiały opatrunkowe.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom w imieniu Zespołu i Pacjentów.szczepienia W nawiązaniu do komunikatu NFZ dotyczącego wykazu „szpitali węzłowych” realizujących bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19 dedykowanych dla personelu podmiotów leczniczych i aptek - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że do dnia 13.01.2020 r. do godziny 15.00 można przekazywać listy personelu medycznego jak i niemedycznego chętnego do zaszczepienia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania poniżej - na adres e-mail: organizacja@ssz.tar.pl
Koordynator: Agnieszka Bartnik tel: 14 63 10 404


- Zgoda na przetwarzanie danych
- Lista osób

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023