start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2019

kardiologia Za nami 16 Ogólnopolski Ranking Szpitali przeprowadzany cyklicznie przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Jak co roku wyłaniana jest „Złota setka” najlepszych szpitali w Polsce. W tym roku, z uwagi na trudną sytuację finansową większości placówek, tylko 202 na ponad 800 szpitali w kraju poddało się ocenie. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w tegorocznej edycji zajął 27 miejsce w Polsce oraz 2 miejsce w Małopolsce.
Ocena szpitali obejmuje wiele zagadnień w trzech obszarach funkcjonowania. W obszarze „opieki medycznej” oceniane były m.in.: kadra medyczna i jej kwalifikacje, diagnostyka medyczna, polityka lekowa, blok operacyjny, systemy sterylizacji – to wszystko co przekłada się na poziom leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. W kategorii „jakość usług” ocenie podlegały m.in.: certyfikaty jakości – szczególnie akredytacja medyczna, gwarantująca spełnianie szczegółowych standardów a ponadto zdarzenia niepożądane oraz komfort pobytu pacjentów i komfort pracy personelu. W zakresie „zarządzania” kryteriami oceny były m.in. zarządzanie majątkiem (inwestycje, odtwarzanie majątku), bezpieczeństwo obiektów (instalacje, zasilanie w media – w tym systemy awaryjne), systemy informatyczne (w tym przede wszystkim wdrożone systemy medyczne), zarządzanie placówką oraz finansami.
Organizatorzy rankingu podkreślili, iż najlepsze szpitale odnalazły się nowej rzeczywistości czyli po wprowadzeniu sieci szpitali, która całkowicie zmieniła zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Placówki te nie obawiają się nowych wyzwań zarządczych, mają dobrą kondycję finansową, inwestują w najnowsze technologie i rozwiązania poprawiające jakość opieki medycznej.

Warto podkreślić, iż od 16 lat nasz Szpital niezmiennie plasuje się w czołówce najlepszych polskich szpitali.

20 grudzień 2019 r.

usgDzięki przychylności Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia – Oddział w Tarnowie oraz wspólnej inicjatywy Samorządu Miasta Tarnowa z Gminami: Wierzchosławice, Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów zakupiony został wysokiej klasy aparat USG typ Voluson S6, dla potrzeb pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego Szpitala.

Aparat VOLUSON E6 firmy GE Healthcare jest najwyższej klasy klinicznym aparatem USG z oprogramowaniem udostępniającym najnowszej generacji obrazowanie 3D/4D, połączone narzędziami diagnostycznymi. Jest wykorzystywany przez najlepsze ośrodki diagnostyczne na świecie. Aparat został stworzony przede wszystkim do wysokiej jakości badań prenatalnych, położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, badań echa serca płodu. Doposażenie Oddziału w w/w aparat USG pozwoli podnieść poziom diagnostyki i leczenia mieszkanek Tarnowa oraz okolicznych miejscowości.

NFOZ przeznaczył na zakup aparatu 49 tys. zł, Gmina Miasta Tarnowa – 50 tys. zł, pozostałe gminy po 12,5 tys. zł; łącznie Szpital otrzymał 149 tys. zł. Otrzymane wsparcie finansowe ma ważny wymiar symboliczny. Stanowi oznakę troski i odpowiedzialności za zdrowie lokalnej społeczności oraz poziom diagnostyki i leczenia tarnowskiego „starego” Szpitala.

W imieniu Zespołu oraz Pacjentek serdecznie dziękujemy Darczyńcom.

08 listopad 2019 r.

Podczas Wielkiej Gali „30 lat wolności RP”, odbywającej się w Warszawie pod patronatem m.in. władz samorządów wojewódzkich oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców, Dyrektor Marcin Kuta odebrał nagrodę specjalną „Placówka medyczna 30-lecia wolności RP” przyznaną Szpitalowi w plebiscycie „Orły polskiej przedsiębiorczości”.
Gala była okazją do podsumowania 30 lat wolności gospodarczej w naszym kraju, odradzania się przedsiębiorczości a także trudnych przemian. Nie wszystkim firmom udało się osiągnąć sukces. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika zdobył nagrodę specjalną za wieloletni proces przemian, w wyniku których stary i zadłużony 180-letni szpital został przekształcony w nowoczesną placówkę medyczną. Doceniono m.in. restrukturyzację naprawczą, skalę modernizacji starych pawilonów szpitalnych oraz inwestycje rozwojowe. Wzięto pod uwagę dostosowanie potencjału placówki do potrzeb zdrowotnych, odpowiedni rozwój działalności, jakość i bezpieczeństwo leczenia a do tego od 14 lat dobrą kondycję finansową szpitala.
Organizatorzy Gali uhonorowali także Dyrektora Szpitala Marcina Kutę statuetką „Osobowość 30-lecia RP” – podkreślając, iż tarnowski szpital wykorzystał istniejące możliwości dzięki aktywności, odwadze i konsekwencji działania Dyrektora. Zbudował silną i rozpoznawalną placówkę na rynku medycznym.21 czerwiec 2019 r.
Projekty unijne

kardiologiaRozpoczęła się budowa pawilonu „kardiologicznego”. Obiekt powstaje obok skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej i Mickiewicza, na wysokości budynku szkoły. Będzie to 3 kondygnacyjny pawilon o powierzchni użytkowej liczącej ponad 2,8 tys. m2. Parter budynku przewidziany jest na prowadzenie działalności ambulatoryjnej. Tu znajdą się specjalistyczne poradnie kardiologiczne, gabinety iagnostyczno-zabiegowe oraz łóżka szybkiej diagnostyki kardiologicznej. I i II piętro budynku jest przeznaczone na działalność stacjonarną; tu zostanie przeniesiona działalność oddziałów kardiologii z Pawilonu II. Budynek zostanie połączony przeszklonym łącznikiem z Pawilonem Chirurgii (a tym samym – resztą pawilonów Szpitala).

Prace budowlane ruszyły w kwietniu br., po wcześniejszym wykonaniu dokumentacji projektowej. Wybrana została warstwa ziemi w miejscu, w którym stanie nowy pawilon, wylano fundamenty, wykonano izolacje podziemne; rozpoczęto stawianie konstrukcji żelbetowych. Nowy obiekt będzie gotowy za rok.

Wykonawcą inwestycji jest rzeszowskie przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k. z R. Wartość inwestycji to 19,5 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Gmina Miasta Tarnowa przeznaczy 2 mln zł na dofinansowanie powyższej inwestycji.22 maj 2019 r.

To Emilka, która przyszła na świat w naszym Szpitalu 2 stycznia br. Dziewczynka urodziła się zdrowa, waży 3.14 kg i ma 53 cm wzrostu. Pierwszą Tarnowiankę i jej Rodziców odwiedził Prezydent Tarnowa p. Roman Ciepiela wraz z dyrektorami Szpitala oraz zespołem oddziałów położniczego i noworodków. Rodzicom oprócz życzeń przekazane zostały także upominki dla maluszka.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy !

fot. Artur Gawle

3 stycznia 2019 r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023