start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2016

W dniu 23 grudnia harcerze I Tarnowskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego przynieśli pacjentom naszego Szpitala Światełko Pokoju. W tym miejscu i w tym czasie świąteczne życzenia zdrowia nabierają szczególnego znaczenia…

23 grudnia 2016r

14 grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa Rankingu Szpitali 2016, podczas której ogłoszono listę 100 najlepszych szpitali w Polsce. „Stary” Szpital znalazł się na 19 miejscu w Polsce ale zajął 1-sze miejsce w Województwie Małopolskim.

Organizatorami 13 edycji rankingu Bezpieczny Szpital Przyszłości są Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dziennik Rzeczpospolita i firma doradcza Idea Trade. Szpitale, zdecydowały się złożyć wnioski kwalifikacyjne (a było ich ponad 360) badane były pod względem różnych obszarów funkcjonowania szpitali. Oceniano m.in. jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, występowanie zdarzeń niepożądanych, komfort pobytu, zarządzanie jednostką czy uzyskane certyfikaty jakości i akredytacje.

Wysokie kwalifikacje kadry medycznej, dobry sprzęt medyczny i modernizacja szpitala pozwalają Leczyć i diagnozować chorych na wysokim poziomie. Wdrożone standardy pozstępowania gwarantują efekty leczenia, zwiększają bezpieczeństwo pacjentów oraz zmniejszają ryzyko występowania błędów i powikłań. To wszystko pozwala naszemu Szpitalowi już od kilku edycji, corocznie utrzymywać bardzo wysokie miejsca w rankingu.

15 grudnia 2016r

Choroba niestety nie wybiera. W Oddziale Zakaźnym dla Dzieci dziś wszystkie łóżka zajęte przez małych pacjentów, ale Święty Mikołaj znalazł ich nawet w Szpitalu.

6 grudnia 2016r
..:: zobacz zdjęcia

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie kończy właśnie realizację projektu "Świadoma mama – zdrowie dziecko – lepsze jutro - program zwiększenia liczby urodzeń w Tarnowie i powiecie tarnowskim". Projekt miał na celu poprawę jakości i dostępności do opieki okołoporodowej oraz upowszechnianie postaw prozdrowotnych zaczynając od młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym a kończąc na badaniach przesiewowych noworodków. Projekt był realizowany przez 2 lata.

W ramach projektu doposażone zostały oddziały pionu matki i dziecka w Szpitalu. Zakupiono sprzęt medyczny dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz do Oddziału Noworodków. Wartość sprzętu, który otrzymały oba oddziały to 1,6 mln zł.

Równolegle z doposażeniem oddziałów realizowano duży program profilaktyczno-edukacyjny. Była to kluczowa cześć projektu. Program ukierunkowany był na edukację, profilaktykę zdrowotną oraz wczesną diagnostykę w celu zwiększenia w dłuższej perspektywie liczby urodzeń w subregionie tarnowskim.

Część szkoleniowa projektu obejmowała:

  • cykl wykładów promujących aktywny i zdrowy styl życia (hasło przewodnie wykładów: "Dbam o siebie – to modne i mądre") oraz zajęć praktycznych z nauka samobadania piersi; szkolenia prowadzone były w szkołach ponadgimnazjalnych w Tarnowie i regionie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej a udział w nich wzięło blisko 3500 dziewcząt;
  • program badań profilaktycznych dla kobiet planujących ciążę i ciężarnych, szczególnie z grup ryzyka; do badań zakwalifikowano ponad 200 kobiet planujących potomstwo i ponad 200 kobiet będących w I lub II trymestrze ciąży;
  • program badań profilaktycznych noworodków, pod kątem wad serca i dysplazji stawów biodrowych; noworodkom w 2-3 dobie życia wykonywano echo serca zaś maluszkom około 6 tygodnia życia wykonywano badania usg i fizykalne stawów biodrowych - w przypadku obu rodzajów badań mówimy o 2000 przebadanych dzieci;
  • promocja karmienia piersią - ponad 1,5 tys. młodych mam skorzystało z tego poradnictwa zarówno podczas pobytu po porodzie w oddziale jak również w Poradni Rodzinnej.
  • uruchomienie Poradni Rodzinnej - korzystający z niej młodzi rodzice mieli bezpłatny dostęp do porad lekarza ginekologa, neonatologa, pielęgniarki i położnej;
  • rozszerzenie działalność Szkoły Rodzenia – zajęcia były prowadzone przez 6 dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników; były także prowadzone edycje weekendowe. W Szkole prowadzono ponadto zajęcia pilates dla matek z dzieckiem – nowość w skali regionu. Z zajęć w Szkole Rodzenia skorzystało blisko 600 uczestników.

Wszystkie w/w programy profilaktyczne i promocji zdrowia były bezpłatne dla uczestników.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie z "funduszy norweskich" to 1,8 mln zł czyli 80 % wartości całego przedsięwzięcia.

..:: Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą podjęte w ramach projektu działania.

25 listopada 2016r
..:: zobacz zdjęcia

24 sierpnia 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników
XX jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2015". Ideą konkursu jest propagowanie zrealizowanych przedsięwzięć budowlanych w minionym roku, które wyróżniają się "szczególnymi walorami". Ocenie podlegał poziom zastosowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność przebudowywanych obiektów, nowoczesność stosowanej technologii, jakość (trwałość i estetyka) stosowanych materiałów a także dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W kategorii Zdrowie i opieka społeczna główną nagrodę i tytuł "Modernizacja Roku 2015" zdobył Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - za zrealizowaną rozbudowę i modernizację placówki w minionym roku. Podczas audytu i wizji lokalnej przeprowadzonej przez zespół ekspertów podkreślano, że udało się stworzyć nowoczesna bryłę architektoniczną, która dobrze wpisała się w historyczny charakter budynków z XIX i XX wieku rozwiązując ponadto wszystkie problemy logistyczne (w tym osób niepełnosprawnych) funkcjonującego szpitala. Nowa jakość świetnie wpisała się także w charakter części miasta – zabytkowej z elementami nowoczesności.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 672 projektów z całego kraju, z których 79 zakwalifikowano do finału, w 13 kategoriach. W każdej kategorii przyznawana jest tylko jedna nagroda główna.

Konkurs jest organizowany od 20 lat przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
we współpracy z Polską Izbą Przemysłowo Handlową Budownictwa i Związkiem Powiatów Polskich.
Patronat naukowy objęło 12 uczelni w Polsce, w tym m.in. Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Gdańska. Patronat merytoryczny sprawują m.in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nagroda w konkursie jest wyrazem uznania dla inwestora, projektantów oraz wykonawców. Podczas uroczystej Gali, która odbywała się w reprezentacyjnych salach Zamku Królewskiego w Warszawie Dyrektor Marcin Kuta odebrał statuetkę i pamiątkowy dyplom. To prestiżowe wyróżnienie jest powodem do olbrzymiej satysfakcji za trud i wysiłek włożony w przebudowę i unowocześnianie "starego", już ponad 180-letniego tarnowskiego szpitala.

26 sierpnia 2016r

Kolejny raz mieszkańcy Małopolski będą wybierać najlepszych lekarzy, najlepsze placówki ochrony zdrowia,
a w tym roku także pielęgniarki i położne naszego regionu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku 5 osób reprezentuje nasz Szpital w plebiscycie.

W kategorii Lekarz Specjalista są to:
- lek. med. Krzysztof Młynarczyk
- lek. med. Grzegorz Sterkowicz

W kategorii Pielęgniarka można głosować na:
- mgr piel. Grażynę Grądzką
- mgr piel. Renatę Gabinek

W kategorii Położna można oddawać głosy na mgr położnictwa Danutę Franczak–Musiał

Ponadto w kategorii Szpital znalazł się Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Głosować można od 12 do 26 sierpnia br. wysyłając kupony drukowane w "Gazecie Krakowskiej", przez stronę www gazety oraz przez aplikację na facebook’u.
Ponadto do dnia 9 września można wysyłać sms (2,46 zł z VAT) na każdą z podanych kandydatur.
Zachęcamy do głosowania na naszą kadrę!

Wszystkie szczegóły dotyczące głosowania znajdziesz na:
www.gazetakrakowska.pl/lekarz-malopolski/plebiscyt/a/zaglosuj-na-liderow-medycyny-plebiscyt,10508808/

12 sierpnia 2016r

Kolejny raz Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika otrzymał certyfikat "Szpital Bez Bólu" – certyfikat przyznawany szpitalom, w których realizowane są standardy podnoszące jakość uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Program "Szpital Bez Bólu" został opracowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Szpitale sprawdzane w procesie certyfikacji poddawane są ocenie
w 5 kryteriach, których spełnienie ma na celu poprawę przeciwbólowego postępowania pooperacyjnego. Te kluczowe warunki to informowanie pacjenta o sposobach uśmierzania bólu, wychwytywanie niepożądanych reakcji na zastosowane metody walki z bólem, pomiar natężenia bólu i jego dokumentowanie oraz szkolenia dla personelu medycznego podnoszące ich kwalifikacje w dziedzinie uśmierzania bólu.

W naszym Szpitalu uśmierzanie bólu pooperacyjnego stosuje się u blisko 3000 pacjentów rocznie – tyle jest przeprowadzanych operacji. Mowa tu o pacjentach oddziałów chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologiczno-położniczego
i oddziałów kardiologicznych. Procedura polega na kontroli poziomu natężenia bólu (oceniany przez pacjenta w specjalnej skali) i na jej podstawie doborze przez lekarza prowadzącego leku lub kombinacji leków – najczęściej w postaci dożylnej.

To już trzeci raz kiedy "stary" Szpital został pozytywnie zweryfikowany przez specjalistów.

1 lipca 2016r

23 czerwca br. odbyła się w Krakowie konferencja "Mamy Prawo – jak jest realizowane przez małopolskie szpitale i oddziały położnicze?", której celem było posumowanie wyników audytu społecznego przeprowadzonego w 28 szpitalach i oddziałach położniczych w Małopolsce.

Głównym zadaniem projektu było sprawdzenie poziomu realizacji standardów opieki okołoporodowej na terenie województwa. Audyt trwał od 1 lipca 2015 do 17 stycznia 2016, polegał na wypełnieniu ankiety opracowanej przez autorów projektu i toczył się dwutorowo: ankiety wypełniały pacjentki oddziałów położniczych podczas pobytu w oddziale oraz drogą internetową (kobiety, które urodziły dziecko po 1 maja 2013). W efekcie powstał raport ogólny dla całej Małopolski, rekomendacje dla poszczególnych szpitali oraz Ministerstwa Zdrowia a certyfikaty "Znamy i dbamy o prawo mamy" trafiły do szpitali, które w świetle audytu najlepiej realizują standardy w poszczególnych kategoriach.

"Stary" Szpital zajął 3 miejsce w województwie w kategorii warunki, która obejmowała swoim zakresem realizację prawa do zachowania intymności, dostępność do doradców laktacyjnych, wsparcia psychologicznego, dostępność i proponowanie dodatkowych sprzętów ułatwiających poród oraz oczywiście warunki
lokalowo-sanitarne. Serdecznie dziękujemy naszym pacjentkom za udział w projekcie i pozytywne oceny.

24 czerwca 2016r

22 czerwca br Prezydent Tarnowa Pan Roman Ciepiela podpisał umowę w sprawie przekazania 1 miliona zł dla "starego" Szpitala. Dotacja Gminy Miasta Tarnowa zostanie wykorzystana na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, który trafi na blok operacyjny w nowootwartym pawilonie szpitalnym. 

Zakupiony zostanie m.in. aparat do znieczulenia, nowoczesny stół operacyjny do skomplikowanych zabiegów ortopedycznych, zestawy laparoskopowe przeznaczone szczególnie do operacji ginekologicznych czy defibrylatory. Ponadto planowany jest zakup narzędzi artroskopowych do operacji stawu biodrowego. Nowy sprzęt medyczny umożliwi lekarzom rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów w obszarze ortopedii i ginekologii.

Zakupy prowadzone są systematycznie, a wszystkie urządzenia trafią do Szpitala najpóźniej do października 2016.

23 czerwca 2016r

30 maja b.r. minęło 5 lat od uruchomienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w strukturach naszego Szpitala. Zakład mieści się przy ul Szpitalnej 53, na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta. Dysponuje 30 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, salami do rehabilitacji wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt oraz salą do terapii zajęciowej. Placówka zapewnia podopiecznym domowe warunki pobytu.

Pacjentami ZOL-u są osoby przewlekle chore, które nie wymagają leczenia szpitalnego ale potrzebują całodobowej profesjonalnej długoterminowej opieki - leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Kompleksową opiekę pielęgniarską i rehabilitację zapewnia wykwalifikowany zespół pielęgniarek i opiekunek medycznych oraz rehabilitantów ZOL-u. Nad stanem zdrowia pacjentów opiekę sprawują lekarze naszego Szpitala. Podopieczni Zakładu mogą także korzystać z terapii zajęciowej oraz opieki psychologa i logopedy.

W okresie minionych 5 lat z usług ZOL-u skorzystało ponad 300 pacjentów a średni okres pobytu wynosił około
5 - 6 miesięcy. Wielomiesięczna i trudna praca z pacjentami, połączona z atmosferą życzliwości, cierpliwości i uśmiechem kadry medycznej zaskutkowała w przypadku sporej grupy podopiecznych odzyskaniem częściowej sprawności oraz zdolności do samoobsługi, pozwalającej powrócić do warunków domowych lub do innych placówek opiekuńczych.

Kadra Zakładu, pomimo prowadzenia ściśle medycznej działalności, organizuje swoim podopiecznym dodatkowe zajęcia i uroczystości okolicznościowe. Mimo, iż większość pacjentów jest głęboko niepełnosprawnych, zawsze sprawia im to wiele radości, dostarcza wzruszeń, pobudza chęć do życia. Organizowane są uroczystości o charakterze religijnym jak np. nabożeństwa, jasełka ze śpiewem kolęd czy imprezy o charakterze świeckim jak np. dzień kobiet.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu cieszy się doskonałą opinią mieszkańców Tarnowa; na taką opinię pracuje ciężko cały Zespół, którym od powstania placówki kieruje Pani mgr piel. Dorota Garstka.

10 czerwca 2016r

Kolejna edycja Festiwalu Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie" za nami. Szpital ponownie uczestniczył w plenerowej imprezie zorganizowanej w dniu 5 czerwca br. na tarnowskim Rynku. W ramach stoiska Miasto Tarnów prezentowane były wszystkie inwestycje zrealizowane w "Starym Szpitalu, które pozyskały dofinansowanie ze środków unijnych.

Na czas trwania imprezy przygotowaliśmy specjalną ofertę dla kobiet – fachowe porady oraz naukę prawidłowego samobadania piersi na specjalistycznych fantomach. Z kolei najmłodsi uczestnicy Festiwalu
z zapałem wypełniali kolorowe książeczki zdrowia, poznając przy tym najważniejsze zasady co jest zdrowe
i co zrobić gdy się zachoruje.

 
6 czerwca 2016r
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023