start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2015

21 listopada 2015 r. był szczególnym dniem w 180-letniej historii naszego Szpitala. W tym dniu został uroczyście oddany do użytku nowy pawilon zabiegowo-operacyjny. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obiekt jest gotowy do użytku dokładnie półtora roku od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczynającego inwestycję. Na trzech kondygnacjach nowego pawilonu powstały: nowa, przestronna izba przyjęć, gabinety konsultacyjne, centralna pracownia endoskopii oraz pięć nowych sal operacyjnych. Dwie sale operacyjne mieszczą się na pierwszym piętrze – w jednej wykonywane będą ostre zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej; druga to sala przeznaczona do chirurgii naczyniowej i angiologii. Na drugim poziomie mieści się blok operacyjny z 3 salami, z których korzystać będą głównie ortopedzi, chirurdzy i ginekolodzy. W sumie zbudowano ponad 2 tys. m2 nowej powierzchni użytkowej.

Dla wszystkich korzystających z usług szpitala niezwykle istotne jest to, że wraz z nowym pawilonem wybudowany został system przewiązek co pozwoliło połączyć 5 budynków szpitala w jedną całość. Od tej pory ruch pieszy będzie się mógł odbywać w ramach zamkniętych przestrzeni, bez narażania chorych i personelu na kaprysy pogody. Na to rozwiązanie Szpital czekał prawie 40 lat.

 

Budowa nowego obiektu wymagała także odpowiedniego zmodernizowania i zagospodarowania prawie połowy terenu szpitala co pozwoliło wymienić część infrastruktury technicznej, przebudować drogi, chodniki i skwery oraz zlokalizować 86 nowych miejsc parkingowych.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 14 mln zł, z czego 6 mln zł pochodzić będzie ze środków funduszy strukturalnych, 2,5 mln zł od organu tworzącego tj. Gminy Miasta Tarnowa oraz 1,5 mln zł ze środków PFRON. Pozostałe nakłady to środki własne placówki.

Oddawana inwestycja stanowi symboliczny prezent dla mieszkańców miasta i regionu tarnowskiego z okazji przypadającej w dniu 22 listopada br. 180 rocznicy istnienia "starego" Szpitala w Tarnowie. Jedna z najstarszych lecznic w Polsce, przetrwała – nie bez uszczerbku – okres zrywów powstańczych, dwóch wojen światowych, panujących w regionie epidemii. Obecnie to nowoczesna jednostka, prowadząca leczenie stacjonarne pacjentów w 13 oddziałach szpitalnych. Szpital ma możliwość wykonania szerokiego spektrum badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej bazując na własnych pracowniach wyposażonych w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie wyróżnia profesjonalne podejście, zaangażowanie i empatia personelu medycznego oraz wysoka jakość procesu leczenia i opieki nad pacjentem.

W okresie ostatnich 10 lat powstały nowe pawilony, zmodernizowano nie tylko wszystkie oddziały szpitalne ale również pracownie i gabinety diagnostyczne. Zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną oraz wdrożono zintegrowany system informatyczny, którego kolejnym etapem rozbudowy jest wprowadzenie w bieżącym roku elektronicznej dokumentacji pacjenta. Szpital przeszedł dogłębną restrukturyzację finansową, od 8 lat osiąga dodatni wynik finansowy i nie jest zadłużony. Od 5 lat posiada akredytację medyczną i liczne certyfikaty jakości. Rocznie leczy się tu 30 tys. pacjentów, w tym 16 tys. jest hospitalizowanych. Placówka zatrudnia 850 osób.

Uroczystość oddania nowego obiektu i obchodów jubileuszu 180-lecia poprzedziła msza św. w zabytkowej kaplicy szpitalnej, którą celebrował ks. Biskup Stanisław Salaterski. Po mszy św. odsłonięto w najstarszej części szpitala tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci dr. Włodzimierza Rogalskiego, dyrektora szpitala
w latach 1902-1915, który zmarł niosąc pomoc chorym podczas epidemii tyfusu.

 

Podczas głównej uroczystości Dyrektor Marcin Kuta przedstawił wydarzenia z "życia" szpitala w okresie
od minionego jubileuszu 175-lecia oraz zaprezentował szczegóły związane z ostatnio dokonaną rozbudową placówki. Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego ogromnego przedsięwzięcia.

lata 2010 - 2015 w historii szpitala
kolejne etapy budowy

W ceremonii otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz województwa – Marszałek Jacek Krupa
oraz Wicemarszałek Wojciech Kozak, władz miasta – Prezydent Roman Ciepiela i Wiceprezydent Dorota Krakowska, posłowie na Sejm RP, radni miejscy i radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, kadra kierownicza szpitala. Ponadto uczestniczyli dyrektorzy sąsiednich placówek medycznych, dawni pracownicy szpitala, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz media.
Przyjechała także delegacja z Tarnopola, z Ukrainy, w osobach: Olgi Jarmolenko – z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Tarnopol, Wiktora Kmity – dyrektora szpitala zaprzyjaźnionego z naszą placówką oraz Włodzimierza Kaszyckiego – dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej m. Tarnopol.

Marszałek Jacek Krupa pogratulował doniosłej rocznicy i podziękował wszystkim pracownikom szpitala za ich pracę, poświęcenie i troskę o zdrowie pacjentów. Podkreślił, że szpital jest znakomicie zarządzany; w uznaniu zasług i wkładu w rozwój szpitala odznaczył dyr. Marcina Kutę medalem Samorządu Województwa Polonia Minor. Z kolei Prezydent R. Ciepiela wręczył dyrektorowi szpitala odznakę honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej Primus in Agendo, nadawaną za szczególne działania oraz zasługi na rzecz rynku pracy i polityki społecznej.

Po symbolicznym poświęceniu obiektu, przecięciu wstęgi goście mieli okazję zwiedzić nowy pawilon.

Uroczystości towarzyszyła wystawa okolicznościowa pn.
"Stary Szpital w Tarnowie – Podróż w czasie – 1835 – 2015". Z okazji jubileuszu wydana została jednodniówka
– "Wiadomości Tarnowskie", numer specjalny w całości poświęcony "STAREMU" szpitalowi.

Wiadomoci Tarnowskie: 180 lat STAREGO Szpitala w Tarnowie Stary Szpital w Tarnowie - Podróż w czasie
23 listopada 2015r

14 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dzieci. W najbliższym czasie mali pacjenci Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie będą wreszcie leczeni w nowych, komfortowych warunkach. W ciągu niecałego roku nadbudowano kolejną kondygnację jednego ze szpitalnych budynków i to właśnie tam przeniosą się mali pacjenci wraz z opiekującymi się nimi rodzicami i personelem medycznym. Wszystkie prace wykonano w okresie od lipca 2014 do czerwca 2015. To bardzo krótki okres zważywszy, że roboty były prowadzone przy funkcjonującym obiekcie i pacjentach, którzy przebywali na niżej położonych kondygnacjach.

To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców oraz pracowników Szpitala.

Oddział przez kilkadziesiąt lat funkcjonował w zabytkowym obiekcie tzw. szpitala żydowskiego, gdzie warunki do leczenia i pobytu maluchów były fatalne a niestety ponad 100-letni obiekt nie nadawał się do remontu na cele lecznicze.

Oddział zakaźny dzieci mieści się teraz w pawilonie położonym od ul. Słonecznej.W budynku znajdują się także oddziały: kardiologii i elektroterapii, pulmonologii i alergologii oraz chorób wewnętrznych. Dotychczas oddział zajmował 495 m2 powierzchni. Nowe pomieszczenia to prawie 760 m2.

Przeszklona konstrukcja oraz kolorowe tafle szyb pozwoliły na uzyskanie nowoczesnej i ciekawej formy architektonicznej 35-letniego budynku. Również w pomieszczeniach oddziału zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, które będą niespodzianką dla dzieci i ich rodziców a w założeniu zdecydowanie poprawią warunki leczenia i pobytu.

Mniejsze sale chorych, izolatki z pełnymi węzłami sanitarnymi, rozkładane fotele dla rodziców zostających na noc ze swoimi dziećmi, zaplecze socjalne dla celów przygotowania lub podgrzania posiłków to jedne z wielu udogodnień, które przewidziano w nowym oddziale. Cały oddział jest sklimatyzowany. Pobyt rodzica w oddziale nadal będzie bezpłatny.

W nowej lokalizacji oddział będzie miał możliwości leczenia 30 dzieci, podobnie jak miało to miejsce dotychczas. Jednak w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego będzie mogło być przyjętych do 50 małych pacjentów. To istotne, gdyż jest to jeden z trzech tego typu oddziałów w Małopolsce.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 3,5 mln złotych. 1 000 000 zł wyniosło dofinansowanie otrzymane
z Urzędu Miasta Tarnowa. Pozostała cześć wydatków została poniesiona ze środków własnych Szpitala.
Należy także wziąć pod uwagę, nowe wyposażenie oddziału - również finansowane przez szpital, które pochłonęło kolejne 250 000 zł.

15 lipca 2015r
..:: zobacz zdjęcia

W imprezie plenerowej pod hasłem "Małopolska myśli o Tobie. Festiwal Funduszy Europejskich" organizowanej na tarnowskim rynku w dniu 28.06.2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta Tarnowa uczestniczył również nasz Szpital.

Podobnie jak inni beneficjenci – przedsiębiorcy, instytucje, uczelnie, twórcy – prezentowaliśmy mieszkańcom naszego miasta efekty projektów, które zrealizowaliśmy i aktualnie realizujemy ze środków Unii Europejskiej.

example1 example1 example1 example1
..:: zobacz prezentację
29 czerwca 2015r

W dniu 25 czerwca br. w Szpitalu im. E. Szczeklika miało miejsce spotkanie znamienitych kardiologów Instytutu Kardiologii
CM UJ w Krakowie oraz obu tarnowskich szpitali. Spotkanie prowadził prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, kierujący międzynarodowym projektem Rozszerzenia Europejskiej Sieci Współpracy
w Zakresie tzw. "Sierocych" Chorób Kardiologicznych
.

Szpital im. E. Szczeklika został oficjalnie Partnerem Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia Szpitala
im. Jana Pawła II, który lideruje projektowi i jest jednym
z 4 małopolskich szpitali uczestniczących w projekcie wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu, Szpitalem Powiatowym w Zakopanem oraz Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do diagnostyki i leczenia bardzo rzadkich chorób kardiologicznych oraz stworzenie i koordynowanie regionalnej sieci współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. To także zdobycie doświadczeń klinicznych w czasie staży w wyspecjalizowanych ośrodkach zagranicznych, wymiana doświadczeń, wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk a także upowszechnienie wiedzy na temat sierocych chorób kardiologicznych.

Uczestnictwo w tym projekcie jest wyróżnieniem dla ośrodka kardiologicznego naszego Szpitala, dającym lekarzom możliwość dostępu do najnowszej wiedzy klinicznej i jej zastosowania w codziennej praktyce.

26 czerwca 2015r

Najnowsze rozwiązania e-zdrowia, w tym m.in.: elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna i teleopieka oraz aplikacje na smartfony, będą rozwijane, testowane
i projektowane w Tarnowie. Naukowcy, studenci, lekarze, personel medyczny już wkrótce będą mogli korzystać
z "Laboratorium E-Zdrowia", które powstanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Umowę o współpracy
w tej sprawie podpisała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika, CenterMed i firmą Kamsoft S.A.

  

Oprogramowanie i wsparcie technologiczne w "Laboratorium E-Zdrowia" zapewni spółka Kamsoft S.A., która od lat tworzy dla szpitali, przychodni, aptek programy informatyczne. W ramach programu OSOZ-u- Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia już teraz pacjenci m.in. rejestrują się przez Internet, mają swoje konto zdrowia gdzie gromadzone są wszystkie dane medyczne w bezpieczny sposób, mogą sprawdzać wyniki badań.

 

Na szybkie wykorzystanie projektów powstałych w Laboratorium E-Zdrowia liczy tarnowski szpital
im. E. Szczeklika, gdzie wiele elementów e-zdrowia już działa, a projekt pomoże je połączyć.

Laboratorium E-Zdrowia na tarnowskiej uczelni ma ruszyć już jesienią tego roku, ale przygotowania już się rozpoczęły. Twórcy projektu będą korzystać ze środków własnych oraz starać się o rozwój przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej, która mocna stawia na e-technologie.

Dla mieszkańców pierwsze wymierne korzyści będą dostępne już w jesieni tego roku, bo w ślad za Laboratorium E –Zdrowia planowany jest pilotaż z zaangażowaniem mieszkańców.

17 czerwca 2015r

Mija blisko rok od czasu pierwszych rozmów z przedstawicielami szpitala miejskiego w Tarnopolu (Ukraina) na temat możliwości wzajemnej współpracy, kiedy kolejna już grupa lekarzy i pielęgniarek odwiedziła nasz Szpital.

Tym razem skład delegacji to wyłącznie personel medyczny, ale oprócz poznawania stosowanych metod pracy i urządzeń goście pytali także o organizację systemu leczenia w naszym szpitalu i specyfikę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Naszym gościom bardzo podobał się cały szpital, z wielkim zainteresowaniem podglądali pracę naszego personelu "od kuchni". Duże wrażenie zrobiły na nich procedury, stosowane procesy i sprzęt używany do sterylizacji narzędzi medycznych.

Trudno nie stwierdzić, że ich pobyt tutaj to możliwość poznania nowszych metod leczenia, nowoczesnej aparatury medycznej jak i innego stylu zarządzania pracą oddziału. Polskie szpitalnictwo część tej drogi ma już za sobą. Dlatego te wizyty są ważne zarówno dla nich jak i dla nas, jako mogących wspomóc ich doświadczeniami.

example1 example1 example1
23 kwietnia 2015r

Dziewczynka o imionach Weronika Maria przyszła na świat
1 stycznia, po godzinie 16.00 w Szpitalu im. E. Szczeklika.

Dziewczynka waży 2650g i ma 52 cm wzrostu. To drugie dziecko Magdaleny i Tomasza. Noworodek i jego rodzice otrzymali czek na kwotę dwóch i pół tysiąca złotych. Pierwszą tarnowiankę oraz pozostałe dzieci urodzone 1 stycznia odwiedził prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

example1 example1
2 stycznia 2015r
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023