start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2014

W dniu 11 grudnia br. podczas sympozjum e-Zdrowie – Medycyna 3.0 ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego rankingu szpitali wg Dziennika Gazeta Prawna pn. "Skrzydła Zdrowego Biznesu".

Nagrody przyznano w czterech kategoriach placówek, tj. tych w których roczny obrót wynosi poniżej 21 mln zł, 21-51 mln zł, 51-100 mln zł oraz powyżej 100 mln zł. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znalazł się w gronie laureatów pierwszej edycji tego rankingu, zajmując III miejsce w kategorii placówek o obrotach 51- 100 mln zł.

Wywiadownia gospodarcza Bisnode na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej dokonała oceny danych finansowych wszystkich podmiotów medycznych, tj. szpitali, klinik, uzdrowisk (zarówno państwowych jak i prywatnych) za ostatnie 2 lata; efektem tych prac stało się wyłonienie najlepszych placówek szpitalnych w kraju – w tym tarnowskiego "starego" szpitala. Badano wskaźniki finansowe, wypracowany zysk, uzyskaną rentowność.

Celem rankingu było znalezienie odpowiedzi czy można realizować przedsięwzięcia w obszarze opieki zdrowotnej w taki sposób, aby były rentowne, miały zdrowe finanse i spełniały wysokie kryteria w zakresie standingu finansowego – tak jak firmy z innych obszarów gospodarki. Odpowiedź była twierdząca a "stary", publiczny szpital w Tarnowie jest tego dowodem.

12 grudnia 2014r

Fotorelacja z wizyty św Mikołaja w Szpitalu Szczeklika

6 grudnia 2014r
..:: zobacz zdjęcia

W dniu 27 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć w Szpitalu V-ce Ministra Zdrowia pana Sławomira Neumanna
oraz V-ce Marszałka Województwa Małopolskiego pana Romana Ciepielę.

Goście zwiedzili kilka oddziałów szpitalnych, zapoznając się z warunkami leczenia pacjentów i warunkami pracy kadry medycznej a także z realizowaną obecnie rozbudową "starego" Szpitala.

Duże wrażenie na gościach zrobiła skala inwestycji, tempo prac oraz zastosowane nowoczesne rozwiązania. Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów na temat pożądanych kierunków rozwoju lecznictwa szpitalnego.

V-ce Minister Neumann wysoko ocenił nasz Szpital oraz pogratulował osiągniętej pozycji na rynku szpitalnictwa.

28 listopada 2014r
..:: zobacz zdjęcia

7 listopada 2014 r. na Sali lustrzanej miała miejsce uroczystość wręczenia Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie 5 certyfikatów jakości. To wyjątkowe wydarzenie, gdyż niewiele jest w kraju placówek medycznych mogących poszczycić się uzyskaniem tak wielu dokumentów potwierdzających jakość oferowanych usług medycznych.

Szpital ponownie, na kolejny 3-letni okres uzyskał certyfikat akredytacji medycznej - najbardziej prestiżowy dokument w ochronie zdrowia będący potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych usług medycznych - przyznawany przez Ministra Zdrowia. Na ręce Dyrektora Szpitala Marcina Kuty certyfikat przekazał Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości p. Jerzy Hennig.

Posiadanie przez "stary" Szpital akredytacji medycznej dla pacjentów przekłada się na odpowiednią jakość procesu diagnozowania i leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa, mniejsze ryzyko występowania błędów i powikłań.

W Szpitalu od 4 lat wdrożonych jest 260 opisanych standardów akredytacyjnych, obejmujących wszystkie procedury medyczne, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, właściwej opieki w okresie pooperacyjnym, leczenia bólu, racjonalnej antybiotykoterapii, profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej ochrony radiologicznej w trakcie wykonywanych badań, zapewnienia jakości wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych, działań mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych itd. Są wdrożone standardy dot. bezpiecznego stosowania sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji czy prowadzenia segregacji, transportu i utylizacji odpadów medycznych, itp.

Oprócz akredytacji medycznej w Szpitalu im. Szczeklika wdrożony został zintegrowany system jakości, obejmujący:

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 (re certyfikacja, kontynuacja od 2006 r.)
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BS/OHSAS 18001:2007
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 22000:2005

Wręczenia certyfikatów jakości dokonał p. Kamil Oleś, przedstawiciel na Polskę włoskiej firmy certyfikującej IMQ.

Uroczystość wręczenia certyfikatu była okazją do wyróżnienia osób, które swą pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do wdrożenia systemów jakości i rozwoju szpitala.

Odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia", przyznane przez Ministra Zdrowia na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa otrzymali z rąk V-ce Marszałka p. R.Ciepieli oraz V-ce Prezydenta Henryka Słomki-Narożańskiego: p. Grażyna Kubarek -zastępca ordynatora oddziału chorób zakaźnych dzieci, p. Janina Niemiec - kierownik działu higieny szpitalnej, p. Renata Święcicka - pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiologii inwazyjnej,
p. Teresa Twaróg - kierownik działu statystyki medycznej i realizacji świadczeń, p. Paweł Blicharz - kierownik działu rentgenodiagnostyki, p. Marek Brodacki - kierownik centralnej pracowni USG, p. Bogdan Januś - kierownik pracowni hemodynamiki.

Dyrektor Szpitala wyróżnił osoby szczególnie zaangażowane w przygotowanie placówki do akredytacji – listy gratulacyjne otrzymali lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci, informatycy, pracownicy administracji.

W uroczystości na Sali Lustrzanej uczestniczyła kadra kierownicza Szpitala i pracownicy odpowiedzialni za proces akredytacji i wdrożenie systemów jakości oraz zaproszeni goście m.in.: przedstawiciele władz samorządowych województwa, miasta Tarnowa, radni Miasta Tarnowa a także delegacja z zaprzyjaźnionego szpitala w Tarnopolu na Ukrainie, reprezentowanego przez dyrektora doktora Wiktora Kmitę, który przekazał list gratulacyjny i wyrazy podziękował za dotychczasową pomoc i współpracę.

Uzyskanie 5 certyfikatów jakości, w tym jakości opieki medycznej oznacza, iż Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie jest bezsprzecznie w gronie najlepszych szpitali w Polsce.

Warto przypomnieć, iż w ostatnich dniach "stary" Szpital zdobył w rankingu polskich szpitali 8 pozycję w kraju, na ponad 1000 szpitali zarówno prywatnych jak i publicznych działających w Polsce.

7 listopada 2014r
..:: zobacz zdjęcia

Nasz "stary" szpital w zajął 8-me miejsce w rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości.

To już 11 edycja tego najbardziej prestiżowego rankingu szpitali w Polsce, do którego zapraszanych jest ponad 1000 szpitali – zarówno publicznych jak i prywatnych. W ubiegłym roku zajęliśmy 20 pozycję i i wtedy wydawało się, że to już szczyt możliwości. Gdy 10 lat temu, weszliśmy do pierwszej setki najlepszych szpitali była to ogromna radość lecz miejsce w pierwszej dziesiątce było jak marzenie o "miejscu na księżycu".
Dzisiaj tam jesteśmy!  

Przy okazji prezentowany jest ranking najlepszych szpitali w danym województwie – zdobywając tak wysokie miejsce w Polsce zostaliśmy  najlepszym szpitalem w Małopolsce.
Na drugim miejscu uplasował się prywatny szpital św.Rafała w Krakowie (14 miejsce w rankingu), na trzecim niepubliczny szpital im.Rydygiera w Krakowie (17 w rankingu), na czwartym szpital w Suchej Beskidzkiej (39) a na piątym tarnowski szpital św. Łukasza (43 miejsce w rankingu ogólnopolskim).

Pełna lista i szczegóły w dzisiejszym dodatku Rzeczpospolitej.

example1

W tym rankingu oceniane i punktowane są najważniejsze obszary funkcjonowania szpitala takie jak: opieka medyczna, jakość świadczonych usług, zarządzanie, bezpieczeństwo i analiza zdarzeń niepożądanych, komfort pobytu pacjenta, certyfikaty jakości czy choćby tak ważny obszar jakim są zakażenia szpitalne. Na marginesie dodam, że gdyby w większym stopniu oceniany był stan finansów szpitala (a te szpital ma dobre) to pewnie bylibyśmy jeszcze wyżej!

Bardzo się cieszymy - wszyscy w szpitalu ! To powód do olbrzymiej satysfakcji! Chciałbym również tą drogą podziękować wszystkim moim współpracownikom i całemu personelowi szpitala, którzy przez 11 lat pracowali na ten sukces, pracowali szczególnie ciężko w ostatnim roku, w którym zdobywaliśmy kolejne certyfikaty dokumentujące wysoki poziom leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie.

Marcin Kuta
Dyrektor Szpitala

 
example1 example1 example1
30 października 2014r
..:: zobacz raport

Decyzją Ministra Zdrowia "stary" Szpital w Tarnowie otrzyma środki w wysokości 1 818 074 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 r.
na realizację projektu pn.
"Świadoma mama – zdrowe dziecko – lepsze jutro – program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim".

Konkurencja o środki z w/w Funduszy była ogromna.
Z ponad 580 złożonych projektów Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia wybrał zaledwie 26 projektów do dofinansowania; wniosek "starego" Szpitala został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na 10 miejscu.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do opieki okołoporodowej oraz upowszechnianie postaw prozdrowotnych mających w efekcie zwiększyć liczbę urodzeń dzieci w naszym rejonie.

W ramach projektu zaplanowano unowocześnienie wyposażenia oddziałów pionu matki i dziecka w Szpitalu. Zakupiona zostanie aparatura i sprzęt medyczny dla oddziału ginekologiczno-położniczego oraz bloku porodowego i sali cięć cesarskich m.in. najnowszy typ aparatu USG z głowicami do badań ginekologicznych oraz neonatologicznych. Nowością będzie koło porodowe tj. specjalny rodzaj łóżka porodowego, którego konstrukcja pozwala rodzącym kobietom na przybranie dowolnej pozycji wygodnej dla nich - taki sprzęt posiadają nieliczne szpitale w kraju. Z kolei na oddział noworodków trafią inkubatory i respiratory. Wprawdzie obydwa oddziały zostały 2 lata temu gruntownie zmodernizowane ale zostały tylko częściowo doposażone w nowe urządzenia medyczne co pozwoliło podnieść komfort pobytu pacjentek. Nowoczesny sprzęt medyczny z "funduszy norweskich" pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa przyszłych mam i ich nowonarodzonych dzieci.

Działalność Szkoły Rodzenia zostanie rozszerzona – przewidywane jest uruchomienie edycji weekendowych. Będą także nowe formy zajęć - w tym aerobik dla młodych matek, które będą mogły przyjść na zajęcia wraz z maluszkiem – to nowość w skali regionu. Przy Szkole Rodzenia uruchomiona zostanie także poradnia rodzinna – młodzi rodzice będą mogli, mając jakiekolwiek wątpliwości i pytania, skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy, psychologa, położnych, doradców laktacyjnych.

Kluczową częścią projektu Szpitala będą jednak programy ukierunkowane na edukację i profilaktykę w celu zwiększenia liczby urodzeń w subregionie tarnowskim oraz wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz na uczelniach wyższych planowane są spotkania z udziałem lekarzy ginekologów. Wykłady będą próbą obalenia mitów dotyczących seksualności, ciąży i macierzyństwa, przekonania młodych kobiet do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia oraz promowania badań profilaktycznych. Po wykładach planowane są ćwiczenia praktyczne, podczas których każda uczestniczka zostanie przeszkolona w zakresie prawidłowej samokontroli piersi.
Szkoleniem planuje się objąć ok. 4,6 tys. młodych kobiet.

Mieszkanki subregionu tarnowskiego, włączone do programu, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych zarówno przed zajściem w ciążę jak i w okresie ciąży. Dobrany pakiet badań specjalistycznych pozwoli zminimalizować ryzyko ewentualnych komplikacji podczas ciąży i wystąpienia wad rozwojowych dziecka. Są to badania wykraczające poza standardową opiekę finansowaną przez NFZ.

Niezwykle ważnym elementem profilaktycznym projektu będą badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad serca i dysplazji stawów biodrowych, którymi objęte zostaną wszystkie noworodki urodzone w Szpitalu im. E. Szczeklika. Specjaliści w dziedzinie kardiologii i ortopedii (dla dzieci) wykonywać będą badania echo serca oraz USG stawów biodrowych tak, by wcześnie wykrywając wadę u noworodka można było niezwłocznie podjąć dalsze specjalistyczne leczenie.

Podczas całego okresu trwania projektu prowadzona będzie aktywna promocja karmienia piersią.

Rozpoczynamy wdrażanie projektu już teraz a całość będzie realizowana do kwietnia 2016 r.

example1

Całkowity koszt projektu – 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie z "funduszy norweskich" wynosi 1,8 mln zł tj. 80 % wartości.

To drugi projekt "norweski" realizowany przez
Szpital im. E. Szczeklika. W latach 2007 – 2008 sięgając po środki z tego mechanizmu przeprowadzono termomodernizację budynków Szpitala, co pozwoliło ograniczyć zużycie energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery a przede wszystkim poprawiło komfort pobytu pacjentów w "starym" Szpitalu.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie "fundusze norweskie"/ to bezzwrotna pomoc finansowa dla mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Pomoc pochodzi z trzech krajów EFTA /Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu/, będących zarazem członkami EOG /Europejskiego Obszaru Gospodarczego/, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

20 października 2014r

Akcja profilaktyczna Szpitala w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Promocji Zdrowia cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno Pań jak i Panów. Mieszkańcom zaoferowano badania nakierowane na wczesne wykrycie cukrzycy oraz chorób układu krążenia.

Badania wykonało ponad 430 osób. Spora grupa osób zainteresowana była także poradami lekarskimi – ginekologa-położnika oraz kardiologa a także poradami dietetyka.

Klienci Galerii Tarnovia również chętnie korzystali ze sprawdzenia swojego ciśnienia tętniczego i uczyli się metod prawidłowego mierzenia.

Z akcji edukacyjno-zdrowotnej skorzystało ponad 200 osób, z czego pogłębione badania zalecono kilkunastu osobom. Wiele młodych par zainteresowanych było zajęciami prowadzonymi w "szkole rodzenia" przy naszym Szpitalu.

6 października 2014r
..:: zobacz zdjęcia

W dniach 1-3 października br. gościliśmy grupę lekarzy ze szpitala miejskiego w Tarnopolu. Tym samym zapoczątkowana została merytoryczna współpraca pomiędzy naszymi placówkami.

W składzie delegacji znaleźli się m.in. v-ce dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miasta Tarnopol lek. med. Olga Yarmolenko oraz dyrektor szpitala lek. med. Wiktor Kmita. Kadra zarządzająca zapoznawała się z rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi funkcjonowania szpitalnictwa, w tym organizacją pracy szpitala – oddziałów i całego zaplecza, sposobami finansowania usług medycznych, systemami informatycznymi usprawniającymi pracę placówki itp.

Goście wizytowali większość oddziałów i pracowni, zapoznając się z warunkami leczenia oraz aparaturą medyczną będącą na ich wyposażeniu.
Inna grupa osób – w charakterze obserwatorów – uczestniczyła w wybranych zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii oraz ortopedii, zapoznając się z technikami operacyjnymi oraz stosowanymi narzędziami i materiałami medycznymi. Interesowano się praktycznymi aspektami codziennej pracy oddziałów szpitalnych. Kolejne wizyty studyjne wkrótce.

4 października 2014r
..:: zobacz zdjęcia

4 października 2014 to Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia.
W tym dniu chcemy zachęcać mieszkańców miasta i regionu tarnowskiego do skorzystania z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych.

Ta inicjatywa "starego" Szpitala i Samorządu Województwa, ma na celu uświadamianie mieszkańców jak istotne w zachowaniu dobrego stanu zdrowia jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych, wyrabianie zdrowych nawyków, a także stałe poszerzanie własnej wiedzy.

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza do skorzystania z badań i porad, których udzielać będą lekarze, pielęgniarki, położne i dietetycy Szpitala na stoisku w Galerii Tarnovia w dniu 4 października br. w godz. 12:00 – 17:00.

Akcja "starego" Szpitala wpisuje się w organizowane przez Galerię Tarnovia Ladies Days. Akcja jest adresowana do kobiet, szczególnie młodych mam, które będą mogły zasięgnąć porad specjalistów ze "szkoły rodzenia", dietetyczek a także wykonać podstawowe badania nakierowane na wczesne wykrycie cukrzycy, chorób układu krążenia oraz otyłości. Będziemy zachęcać do wykonywania badań cytologicznych poprzez rozdawanie bezpłatnych kuponów na badania oraz ułatwiając dostęp do dalszej diagnostyki. Będzie można skorzystać także z porad kardiologa.

1 października 2014r

Specjalistyczny Szpital im E. Szczeklika w Tarnowie ma przyjemność poinformować o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 14 tys. zł ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. Dzięki wsparciu Szpital wyposażył Pracownię Patomorfologii w nowoczesny mikrotom. Urządzenie wykorzystywane będzie do wykonywania badań histopatologicznych, które mają podstawowe znacznie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych.

To kolejna inwestycja wpierana finansowo przez PZU Życie S.A. W poprzednich latach zakupiono kardiomonitory, defibrylatory, respirator, aparat USG, pompy infuzyjne, kolonoskop, urządzenie do sterylizacji.

W imieniu pacjentów Szpitala dziękujemy za udzielone dofinansowanie.

4 września 2014r

28 sierpnia br., podczas obchodów Święta Miasta Tarnopola (połączonych z przyjęciem dokumentów przedakcesyjnych oraz ceremonią symbolicznego wręczenia Flagi Unii Europejskiej), miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie a Miejskim Szpitalem Komunalnym nr 2 w Tarnopolu.

Umowę zawarli dyrektorzy obu placówek medycznych oraz Prezydenci Tarnowa i Tarnopola w obecności konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z Łucka i Lwowa.

Współpraca obejmować będzie m.in. wizyty studyjne oraz pobyty szkoleniowe kadry medycznej mające na celu wymianę doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności zawodowych. Przewiduje się pomoc w zakresie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia szpitalnego. Nawiązanie bliskich relacji pomiędzy pracownikami obu placówek medycznych, umożliwia transfer wiedzy i technologii medycznych a jednocześnie sprzyja nawiązaniu kontaktów zbliżających Ukrainę i Polskę.

31 sierpnia 2014r
..:: zobacz zdjęcia

Kontynuujemy prace związane z rozbudową Szpitala. Kapryśna pogoda i krótkotrwałe acz intensywne deszcze trochę utrudniły prace ziemne.

Ukończono już wszystkie "przekładki" instalacji. Zbudowano nową stację tlenu oraz zakupiono i zamontowano nowy aparat prądotwórczy, który zabezpieczy w 100% cały Szpital w energię elektryczną. Prawie na ukończeniu są fundamenty pawilonu zabiegowego. Zaawansowane są prace na dachu pawilonu nr II, gdzie wkuwane są w istniejące stropy słupy konstrukcyjne pod nowy dach.

By umożliwić pracę oddziału wewnętrznego i zabezpieczyć strop przed opadami deszczu postanowiono zbudować nowy dach i dopiero pod nim rozebrać istniejący. To trudne i niestandardowe przedsięwzięcie, ale tylko w taki sposób można zapewnić funkcjonowanie oddziałów w trakcie prowadzonych prac. Rozpoczęto także demontaż jednej z 2 wind, by rozbudować szyb windowy i klatkę schodową.

4 sierpnia 2014r
..:: zobacz zdjęcia

Współpraca Tarnowa z tym miastem partnerskim z Ukrainy rozszerza się na nowe pola. Dyrektorzy szpitali podpisali list intencyjny. Porozumienie zawarli Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika Marcin Kuta i Wiktor Kmita Naczelny Lekarz Miejskiego Szpitala Komunalnego Nr 2 w Tarnopolu.
To jeden z efektów niedawnej wizyty przedstawicieli tarnowskiego szpitala na Ukrainie.

- Ustaliliśmy priorytety wzajemnej współpracy. Mowa przede wszystkim o wymianie wiedzy na tematy związane z zarządzaniem szpitalami oraz kwestiach związanych z przynależnością do Unii Europejskiej. Bardzo istotnym elementem jest oferta pomocy dla lekarzy i pielęgniarek w poznaniu metod leczniczych i diagnostycznych stosowanych w naszym szpitalu. Rozważana jest także pomoc sprzętowa i materialna dla szpitala w Tarnopolu – mówi dyrektor Marcin Kuta.

Podczas niedawnej wizyty w Tarnowie, gości zza wschodniej granicy interesowały kwestie związane z organizacją polskiego systemu ochrony zdrowia oraz finansowaniem świadczeń medycznych, rewitalizacją budynków szpitala i wyposażeniem placówki w nowoczesną aparaturę. Duże zainteresowanie wzbudziła informatyzacja miejskiego szpitala, w szczególności sprawy związane z elektronicznym obiegiem dokumentacji medycznej.

Z kolei delegacja ze "Szczeklika" goszcząc w Tarnopolu miała okazję poznać zasady funkcjonowania ukraińskiej służby zdrowia, a przede wszystkim warunki i sposób organizacji leczenia w miejskim szpitalu. Dyskutowano na temat wyzwań jakie – w kontekście akcesji z Unią Europejską – stoją przed placówkami medycznymi Ukrainy i niosą szansę na poprawę poziomu opieki zdrowotnej mieszkańców oraz sytuacji kadry medycznej.

- Będziemy odpowiadać na wzajemne, bieżące potrzeby. Generalnie - strona ukraińska chce korzystać z doświadczeń tarnowskiej służby zdrowia, nabytych w okresie zmian systemowych – mówi zastępca dyrektora Szpitala Szczeklika Danuta Nosek.

21 lipca 2014r
..:: zobacz zdjęcia

Dzień 14 maja 2014 roku to data, kiedy "stary" Szpital wkracza w nowe jutro. Uroczyście podpisano umowę na realizację inwestycji, przekazano plac budowy wykonawcy i oficjalnie rozpoczęła się budowa nowego obiektu, w którym zostaną zlokalizowane nowe sale operacyjne, gabinety diagnostyczne i izba przyjęć oraz który pozwoli na połączenie oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w 5 budynkach w jeden, połączony systemem przewiązek "organizm".

Pierwszego "wbicia łopat" dokonali: Pan Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Henryk Słomka-Narożański – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, Pan Grzegorz Mars – Prezes Zarządu firmy Frapol z Krakowa, lidera konsorcjum firm Frapol Sp. z o.o. i BTH Instalacje Sp. z o.o., przedsiębiortswa, które będzie prowadziło rozbudowę oraz Pan Marcin Kuta – Dyrektor Szpitala. Uroczystość stała się także doskonała okazją do oficjalnego przekazania pierwszych transz dotacji na tę inwestycję przez Pana Marszałka i Pana Prezydenta na kwotę blisko półtora miliona złotych (prawie milion złotych z Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i pół miliona od Gminy Miasta Tarnowa).
Planowany koszt całej inwestycji to ok. 13 mln zł.

To historyczna chwila, ponieważ wprowadza zdecydowaną zmianę na lepsze zarówno dla pracowników jak i pacjentów. To promesa jeszcze wyższej jakości leczenia, opieki nad pacjentami i ich komfortu pobytu w szpitalu.

14 maja 2014r
..:: zobacz zdjęcia

Akcję zapoczątkowaną w tych dniach przez Urząd Gminy Wierzchosławice podjął także "stary" Szpital. To ważna inicjatywa – zarówno dla mieszkańców jak i personelu medycznego, który będzie udzielał pomocy szczególnie w stanach nagłych.

Idea akcji jest bardzo prosta – w widocznym, łatwo dostępnym miejscu w mieszkaniu powinny znajdować się podstawowe informacje o stanie zdrowia szczególnie osób zamieszkałych samotnie czy też osób w podeszłym wieku. Takim miejscem w każdym domu jest kuchnia i lodówka. To tu powinna znaleźć się plastikowa koperta zawierającą podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe członków rodziny oraz krótką ankietę nt. stanu zdrowia (na co się choruje, jakie są przyjmowane leki, alergie)oraz kserokopia dowodu osobistego lub paszportu. Sytuacje zagrożenia zdrowia czy życia, gdy wzywamy pogotowie ratunkowe mogą zdarzyć się każdemu. Związany z tym stres, zdenerwowanie, a być może utrata przytomności utrudniają ekipie ratunkowej pozyskanie cennych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która wymaga interwencji służb medycznych. Odpowiednio oznakowana lodówka i znajdująca się w niej Karta życia w takiej sytuacji może pozwolić na szybkie zapoznanie się z potrzebnymi informacjami, a tym samym zadecydować o życiu chorego.

Szpital dołączając do inicjatywy Wójta Gminy Wierzchosławice p. Wiesława Rajskiego już wydaje "Koperty życia" dla pacjentów z tej gminy; od 1 marca br. wszyscy pacjenci Szpitala, zainteresowani akcją, opuszczając placówkę otrzymają bezpłatnie pakiet (plastikową kopertę zamykaną na zatrzask, ankietę wraz z naklejkami) oraz fachową pomoc w wypełnieniu ankiety i skompletowaniu dokumentacji.

19 lutego 2014r
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023