start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2013

Od 8 lat w "starym" Szpitalu realizowany jest program modernizacji istniejących pawilonów i oddziałów. Wynikało to z konieczności dostosowania obiektów liczących kilkadziesiąt lat do wymogów stawianych współczesnym placówkom medycznym przez Unię Europejską. Wraz z modernizacją pomieszczeń jednocześnie była wymieniana i dokupowana nowa, specjalistyczna aparatura i sprzęt medyczny. W efekcie tych prac mamy dzisiaj w Tarnowie nowoczesny wieloprofilowy miejski szpital, który jest wysoko oceniany na rynku usług medycznych a przede wszystkim cieszy się zaufaniem wśród mieszkańców Tarnowa i okolic.

Obecnie przyszedł czas na nowe, od dawna planowane i potrzebne inwestycje rozwojowe. Prace koncepcyjne nad rozbudową placówki trwały od dłuższego czasu i były trudne - nie było łatwo stworzyć spójną architektonicznie i funkcjonalnie całość w sytuacji, gdy poszczególne pawilony pochodzą z różnych okresów czasu (najstarsze sprzed ponad 100 lat, najmłodsze - 35 lat) i są w części oddzielnymi obiektami.

Powstały ciekawe koncepcje, które rozwiążą problemy związane z logistyką Szpitala a jednocześnie są prorozwojowe. Szpital miejski uzyska ponadto nowoczesną bryłę architektoniczną zachowując jednocześnie swoje historyczne walory/aspekty.

Najważniejszą inwestycją będzie budowa nowego pawilonu zabiegowego, który zostanie zlokalizowany od strony ul. Starodąbrowskiej. To w przyszłości będzie nowe "wejście" do Szpitala. Na parterze mieścić się będą nowa izba przyjęć oraz pracownie diagnostyczne. Na I piętrze skoncentrowana zostanie diagnostyczno-zabiegowa działalność pionu kardiologii oraz pracownie endoskopowe. Kolejne piętro przeznaczone zostanie na blok operacyjny z salami operacyjnymi, stanowiący zaplecze nie tylko wszystkich oddziałów zabiegowych ale umożliwiający operacje w systemie chirurgii 1-go dnia w nowych specjalnościach.

Nowy pawilon będzie ponadto budynkiem "węzłowym", który połączy przewiązkami 4 obiekty szpitalne w jedną całość. Stanie się to możliwe dzięki budowie systemu napowietrznych, przeszklonych przewiązek komunikacyjnych. Brak skomunikowania pawilonów szpitalnych to od wielu lat ogromny problem dla pacjentów, którzy zmuszeni są przemieszczać się (lub są przewożeni) na badania do pracowni diagnostycznych czy pomiędzy oddziałami drogami komunikacji zewnętrznej, w bardzo różnych warunkach pogodowych /śnieg, mróz, deszcz/. Inwestycja ta planowana jest do realizowania w latach 2014-2016 r.

Kolejna inwestycja wiąże się z potrzebą poprawy fatalnych od wielu lat warunków funkcjonowania oddziału zakaźnego dzieci, który obecnie pracuje w dawnym szpitalu żydowskim. Obiekt liczący ponad 100 lat nie nadaje sie do modernizacji i adaptacji na cele lecznicze. Oddział zakaźny dzieci jest jednym z trzech tego typu oddziałów w całej Małopolsce; jest niezbędny z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb epidemiologicznych województwa. Tym bardziej że to świetny oddział, ze znakomitą kadrą. Brak wolnych powierzchni w Szpitalu sprawia, iż nie było możliwości przeniesienia oddziału do innego budynku. Powstała więc koncepcja nadbudowy jednej kondygnacji w pawilonie nr II. Konstrukcja obiektu pozwala na wykonanie tego typu nadbudowy. Pomieszczenia nowego oddziału zapewnią komfort pobytu małym dzieciom i ich rodzicom oraz warunki pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek. Za rok o tej porze mali pacjenci powinni już przebywać w nowym oddziale.

Obie inwestycje będą realizowane jednoczasowo. Szacowany koszt (bez wyposażenia) wyniesie ok. 16 mln zł; planuje sie montaż finansowy ze środków Szpitala, Gminy Miasta Tarnowa, Województwa Małopolskiego oraz PFRON.

Na terenie Szpitala już ruszyły prace przygotowawcze związane z nowymi inwestycjami. We wrześniu br. wyburzony został m.in. budynek dawnej pralni. Przebudowy wymagają sieci energetyczne oraz sieci gazów medycznych. Zostanie przebudowany układ komunikacji wewnętrznej oraz powstaną nowe parkingi.

25 listopada 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Ranking szpitali 2013
"Szczeklik" najlepszym szpitalem publicznym w Małopolsce

8 listopada 2013 r. Rzeczpospolita wraz z Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia podały wyniki jubileuszowego, dziesiątego już rankingu "Bezpieczny Szpital". Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie uczestniczył we wszystkich edycjach rankingu. Po raz dziesiąty jesteśmy w "złotej setce’ polskich szpitali – w tym roku plasując się na bardzo wysokiej 20 pozycji.

W każdej edycji rankingu uczestniczy ok. 300 szpitali z ponad 800 placówek w kraju. Nie wszystkie szpitale mają odwagę poddać pod ocenę specjalistycznej agencji rządowej (CMJ) sposób zarządzania placówką, jej wyposażenie, bezpieczeństwo leczenia pacjentów i wiele innych standardów. Z roku na rok organizatorzy rankingu stawiają szpitalom coraz wyższe wymogi co powoduje, iż chcąc znaleźć się w gronie najlepszych niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług poprzez kształcenie kadr, zakup nowej aparatury medycznej, modernizacje obiektów, wysoki poziom zarządzania placówką, dbałość o finanse, doskonalenie systemów jakości usług.

W pierwszych rankingach jako sukces odnotowywaliśmy sam fakt zakwalifikowania się naszego Szpitala do setki najlepszych polskich szpitali – początkowo plasowaliśmy się na około 70 miejscu. Sukcesywnie w miarę rozwoju placówki pozycja "starego" Szpitala w rankingu rosła.

Prowadzony od kilku lat proces inwestycyjny, kwalifikacje kadry medycznej, szeroki zakres usług medycznych i ich wysoka jakość sprawiają, że obecnie jesteśmy jednym z lepiej prowadzonych szpitali w Polsce.

W tegorocznym rankingu za nami uplasowały się tak renomowane szpitale z naszego regionu jak m. in.: szpital w Suchej Beskidzkiej, szpital w Chrzanowie, Szpital Jana Pawła II w Krakowie Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Wysoka pozycja tarnowskich szpitali to dla mieszkańców regionu tarnowskiego gwarancja wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia a dla naszych pracowników powód do satysfakcji.

8 listopada 2013r.
Puzzle i kredki dla małych pacjentów zamiast kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela
example1

28 października br. Młodzież wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie odwiedziła pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Dzieci "starego" Szpitala. Podczas wizyty reprezentacja szkoły przekazała zestaw artykułów biurowych i rysunkowych, który będzie do dyspozycji dzieci przebywających na leczeniu w szpitalu. W ten sposób będą mogły choć trochę umilić sobie czas choroby i pobytu w szpitalu.

Pomysł zbiórki zrodził się w szkole w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Zaproponowano, aby zamiast tradycyjnych kwiatów wręczanych nauczycielom w tym dniu, każdy kto ma taki zamiar przyniósł do szkoły kredki, bloki rysunkowe, pisaki czy ołówki. W ten sposób do rąk małych pacjentów trafi blisko 300 upominków.

W imieniu małych pacjentów pomysłodawcom i młodzieży zaangażowanej w organizację akcji serdecznie dziękujemy!!!

28 października 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Szpital lideruje projektowi utworzenia systemu tele EKG w całej Małopolsce
example1

17 października 2013 r. w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Teletransmisja EKG – budowa jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce". Konferencję prowadził lek. med. Marcin Kuta – dyrektor Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku, który z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego był koordynatorem i osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu. Merytorycznego wsparcia udzielali prof. Piotr Podolec oraz prof. Dariusz Dudek.

Od kilku lat w Polsce intensywnie rozwija się system teletransmisji danych kardiologicznych. Jednak w Małopolsce dotychczas te możliwości były bardzo ograniczone. Zaledwie z kilku karetek można było przesłać sygnał do niektórych szpitali mających pracownię hemodynamiki. W tej sytuacji Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o wdrożeniu systemu teletransmisji EKG w całej Małopolsce. Po okresie przygotowań zrobiono to w sposób nowatorski w skali kraju. Oznacza to, że po raz pierwszy w Polsce, jednoczasowo i kompleksowo na obszarze województwa zbudowano system przesyłu danych zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej, w oparciu o jedną platformę informatyczną. Doposażono lub wymieniono defibrylatory we wszystkich 113 karetkach systemu ratowniczego Małopolski na takie, które umożliwiają transmisję zapisu EKG. Również w 10 pracowniach hemodynamiki małopolskich szpitali zainstalowano urządzenia odbierające sygnał EKG, umożliwiające także bezpośredni kontakt z ratownikiem lub lekarzem w miejscu zdarzenia. Cechą wyróżniającą małopolski system jest możliwość komunikacji ratowników z dowolnie wybraną, a nie tylko z najbliższą pracownią hemodynamiki, wpływ pacjenta na wybór szpitala (oczywiście z uwzględnieniem odległości i czasu dotarcia) oraz automatyzm czynności wynikający z działań w jednym systemie co zmniejsza prawdopodobieństwo błędów.

Koszt wdrożenia systemu wyniósł 1,5 mln zł i zawierał m.in. wymianę 45 defibrylatorów, doposażenie pozostałych 67 w modemy i urządzenia nadawcze w karetkach pogotowia ratunkowego oraz doposażenie 10 stacji odbiorczych w szpitalach. Projekt w 85% został sfinansowany ze środków strukturalnych, przy 15% udziale szpitali i stacji pogotowia ratunkowego.

19 październik 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Misie od Fundacji TVN i Allegro dotarły do "starego" Szpitala
example1

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji Fundacji TVN i portalu Allegro "Przesyłka pełna szczęścia". Pod koniec sierpnia, przez jeden tydzień internauci oddawali na Facebook’u głosy na 4 wytypowane w kraju szpitale. Do szpitali miało trafić 4000 pluszaków stosownie do uzyskanej ilości głosów.

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie uzyskał 2 miejsce w głosowaniu i taki wynik sprawił, że do Tarnowa przyjechało 1500 misiów. Maskotki już trafiają do najmłodszych pacjentów Szpitala przebywających na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dzieci.

Wszystkim, którzy zaangażowali się i wsparli akcję przekazujemy gorące podziękowania.

DZIĘKUJEMY ZA 1500 MISIOWYCH UŚMIECHÓW!!!

12 września 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Ułatwienia w obsłudze pacjenta - informatyzacja Szpitala Szczeklika wkracza w kolejny etap.
example1

6 września odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował Pan Marszałek dr Stanisław Sorys zaś ze strony Szpitala podpis złożył Pan Dyrektor Marcin Kuta. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym "Stary" Szpital będzie jednym z pierwszych w Małopolsce i jednym z niewielu w Polsce, który w pełni wdroży elektroniczną dokumentację medyczną.

"Rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych" to już trzeci projekt realizowany w ramach MRPO przez nasz ośrodek. Projekt stanowi kontynuację procesu informatyzacji Szpitala i wprowadza ją na taki poziom zaawansowania, który pozwoli na całkowitą eliminację obiegu dokumentacji papierowej.

Na projekt składają się 3 kluczowe elementy:

  1. Elektroniczna dokumentacja medyczna Cała dokumentacja medyczna Szpitala będzie prowadzona w wersji elektronicznej, co zapewni błyskawiczny dostęp do historii choroby pacjenta wraz z załącznikami (np. wynikami badań)w każdym momencie, bez konieczności czasochłonnych wizyt w archiwum. Dostęp do pełnej dokumentacji pozwoli na jeszcze lepsze precyzowanie diagnoz i poprawę skuteczności podejmowanego leczenia. Docelowo pacjenci będą mieli możliwość wyboru czy dokumentacje po leczeniu chcą otrzymać w wersji elektronicznej czy papierowej. Ponad to, w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji przez 20 lat, wprowadzenie obiegu elektronicznego pozwoli ułatwić i zmniejszyć koszty archiwizacji danych.
  2. Elektroniczna identyfikacja pacjenta przy łóżku szpitalnym Zakup tabletów medycznych pozwoli rejestrować świadczenia i zdarzenia medyczne bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Taka elektroniczna identyfikacja pozwoli wyeliminować pewne czasochłonne czynności wykonywane przy łóżku pacjenta czy potem w dyżurce lekarskiej czy pielęgniarskiej. Personel medyczny będzie miał zatem szybki dostęp do danych pacjenta a czynności, które w szczególności narażone były na błędy zostaną zautomatyzowane.
  3. Rejestracja do poradni specjalistycznych przez stronę WWW Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, poczty elektronicznej, czy telefonów komórkowych pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do świadczeń medycznych drogą on-line. Aplikacja e-pacjent umożliwi każdemu zarejestrowanie się w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na konsultacje do poradni przyszpitalnych. To pozwoli pacjentom zaoszczędzić czas a osobom niepełnosprawnym umożliwi rejestrację do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu.

Realizacja projektu zakończy się w połowie przyszłego roku. Koszt projektu to 1,4 mln zł w tym dotacja kształtuje się na poziomie 855 tys. zł zaś pozostałe środki – ponad pół miliona złotych to wkład własny Szpitala

6 wrzesień 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
"Przesyłka pełna szczęścia" - Misie dla szpitali od Allegro
example1

W dniach 19 – 25 sierpnia br. prowadzona jest III ogólnopolska akcja "Misie dla szpitali", której organizatorami są Fundacja TVN i portal Allegro. W ramach akcji 4 000 pluszowych misiów trafi do dzieci przebywających w szpitalach.

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znalazł się w gronie 4 placówek z całej Polski zaproszonych do udziału w akcji. Im więcej oddanych głosów na dany szpital tym więcej pluszaków trafi do rąk jego małych pacjentów.

W oddziale obserwacyjno-zakaźnym dzieci tarnowskiego Szpitala leczonych jest rocznie ponad 1 600 dzieci. To szczególna grupa pacjentów – często małe dzieci z ciężkimi schorzeniami jak neuroinfekcje, sepsa, schorzenia neurologiczne, borelioza, choroby nerek, ostre i przewlekłe biegunki. Leczenie jest długie i często wiąże się z bólem i lękiem; dzieci są przestraszone badaniami oraz pobytem wśród obcych osób.

Gorąco zachęcamy wszystkich internautów do włączenia się w głosowanie na tarnowski szpital - podarujmy uśmiech i chwile szczęścia naszym małym pacjentom.

Swój głos można oddać na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/allegro/app_175122222669762

Misie Julia, Zosia, Czesio i Misia czekają już na przyjazd do Tarnowa

19 sierpnia 2013r.
Szpital Szczeklika partnerem międzynarodowego projektu kardiologicznego

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, jako jeden z czterech małopolskich szpitali, został włączony do prestiżowego projektu w zakresie diagnozowania i leczenia rzadkich chorób kardiologicznych. To ogromne wyróżnienie dla Szpitala zostać wytypowanym do udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.

Liderem projektu jest Klinika Chorób Serca Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II pod kierunkiem Profesora Piotra Podolca. W projekcie jako Partnerzy uczestniczą: Niemiecki Instytut Serca w Berlinie, Szpital San Rafaele w Mediolanie, Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kownie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rydze.

W tym gronie, ze strony polskiej, znalazł się Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz szpitale w Chrzanowie, w Zakopanem i właśnie tarnowski "stary" szpital. Projekt jest realizowany z dużym udziałem środków unijnych przy zaangażowaniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

10 czerwca 2013 r., w Krakowie odbędzie się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt. Podczas spotkania, w którym będą uczestniczyli dyrektorzy szpitali i kierownicy klinik, przewidziane jest m.in. omówienie pierwszych przypadków chorobowych z udziałem wszystkich partnerów na platformie internetowej. W trakcje realizacji projektu takie telemedyczne wideokonferencje będą odbywały się cyklicznie, podczas których będzie możliwa wymiana wiedzy i konsultacje przypadków w gronie wybitnych specjalistów.

Choroby rzadkie serca to schorzenia zagrażające życiu lub w znacznym stopniu upośledzające osoby chore. Ich specyfika sprawia, że diagnozowanie i leczenie wymaga szczególnych wysiłków i często wykracza poza ramy ogólnie przyjętych wytycznych. Występowanie tych chorób określa się na poziomie ok. 5 przypadków na 10 000 osób (!) W ostatnich latach leczenie właśnie tej grupy chorych staje się jednym z priorytetów polityki zdrowotnej krajów zachodnich, z coraz większym udziałem "nowych" członków Unii Europejskiej.

7 czerwca 2013r
Rok 2012 - Szpital na plusie

26 marca br. na posiedzeniu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie podsumowano rok 2012. Był to kolejny dobry rok dla miejskiego Szpitala. W oddziałach szpitalnych leczonych było ponad 16 tys. pacjentów, a w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych przyjętych zostało prawie 35 tys. chorych tj. o 1 więcej niż w roku poprzednim. Istotnym jest fakt, iż NFZ sfinansował leczenie prawie wszystkich pacjentów. Warto również podkreślić, iż prawie 5 % swoich przychodów (ok. 3 mln zł) Szpital pozyskuje z usług realizowanych odpłatnie na rzecz innych placówek medycznych, co jest efektem wysokiej jakości usług diagnostycznych.

Miniony rok to wykonane kolejne inwestycje, które podniosły bezpieczeństwo leczenia i komfort pobytu chorych. I tak w 2012 roku zmodernizowane zostały pomieszczenia oddziałów położnictwa, noworodków, kardiologii oraz pulmonologii. Zostały przygotowane pomieszczenia dla oddziału dziennej rehabilitacji, która powinna zostać uruchomiona w bieżącym roku. Utworzona i uruchomiona została "szkoła rodzenia", która cieszy się coraz większym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Podobnie jak w każdym roku do większości pracowni diagnostycznych oraz oddziałów zakupiono nową aparaturę i sprzęt medyczny m.in. aparaty USG, kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, stoły operacyjne i zabiegowe.

W 2012 r. Szpital wypracował ponad 5 mln zł zysku. To ósmy rok z rzędu, gdy Szpital osiąga dodatni wynik finansowy. Dobre wyniki finansowe są efektem ciężkiej pracy ponad 900 osobowej załogi oraz konsekwencji w działaniu na rzecz poprawy poziomu lecznictwa ze strony dyrektora Marcina Kuty. Dobra sytuacja finansowa sprzyja ambitnym, rozległym zamierzeniom inwestycyjnym związanym z rozbudową Szpitala a jednocześnie daje gwarancje stabilizacji dla załogi oraz poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego regionu.

26 marca 2013r.
Pierwsze zabiegi ablacji 3D w Tarnowie
example1

2 marca 2013 r. w godzinach przedpołudniowych odbył się pierwszy w Tarnowie zabieg ablacji zaburzeń rytmu serca podczas którego wykorzystano technikę 3D do pokazania obrazu serca. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika i Pracownia Kardiologii Inwazyjnej “CARINT" w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Szczeklika rozszerzają zakres świadczonych usług o zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca dzięki czemu mieszkańcy Tarnowa i regionu uzyskali dostęp do nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca finansowanych przez NFZ.

Ablacja to małoinwazyjna metoda leczenia najcięższych postaci zaburzeń rytmu serca, zagrażających życiu pacjentów. W czasie zabiegu dochodzi do podgrzania (do kilkudziesięciu stopni) tkanki serca odpowiadającej za powstawanie arytmii. Efektem ablacji jest powstanie niewielkiej blizny w tkance serca. Tkanka w obrębie blizny, traci swoje właściwości elektryczne i przestaje być źródłem zaburzeń rytmu serca. Precyzyjnej lokalizacji patologicznej tkanki, w której powstaje nieprawidłowy impuls dokonuje się w procesie mapowania serca z wykorzystaniem techniki obrazowania 3D. Pozwala to na ograniczenie promieniowania rtg używanego w czasie zabiegu oraz umożliwia bardzo precyzyjne określenie mechanizmu arytmii i wyznaczenie miejsca najbardziej istotnego dla powodzenia zabiegu. Zabieg jest zazwyczaj bezbolesny i trwa około 1 godziny. U wielu pacjentów ablacja eliminuje ryzyko nagłego zgonu, u części zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Większość pacjentów, dzięki tej metodzie leczenia może uwolnić się od stałego przyjmowania leków lub zmniejszyć ich ilość.

Większość pacjentów niezwykle szybko po zabiegu powraca do pełni normalnych aktywności życiowych.

- Cieszymy się, że ośrodek kardiologiczny w Tarnowie zapewnia pacjentom pełne spektrum możliwości diagnostycznych i leczniczych w zawale serca, stabilnej chorobie wieńcowej oraz zaburzeniach rytmu serca, tak jak wiodące centra kardiologiczne w kraju. Nie było by to możliwe bez współpracy z tarnowskim kardiologami oraz starań dyrekcji Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – podkreśla dr Sebastian Stec kardiolog wykonujący zabiegi ablacji w tarnowskiej placówce.

4 marca 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Pierwsze zajęcia w Szkole Rodzenia
example1

4 lutego 2013r. odbyło się pierwsze spotkanie w Szkole Rodzenia w ramach kursu dla rodziców oczekujących na przyjście swojej pociechy na świat. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowany personel pracujący na co dzień w oddziale położniczym i noworodkowym naszego Szpitala. Spotkania mają zarówno formę wykładów i pokazów jak również składają się na nie zajęcia praktyczne.

Czas zajęć w Szkole Rodzenia to także doskonała możliwość na spotkanie z innymi Przyszłymi Rodzicami, wymiana informacji, dyskusja ale przede wszystkim wzajemne wsparcie dla siebie. To dobry czas aby jeszcze lepiej przygotować się nie tylko do porodu ale przede wszystkim do rodzicielstwa. To dobry czas aby rozwiać ewentualne obawy, co pozwoli z większym spokojem oczekiwać na przyjście Dziecka na świat.

Kurs trwa od 4 do 6 tygodni. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły na terenie Szpitala (budynek I). Harmonogram ustalany jest indywidualnie z grupami, spotkania mogą odbywać się zarówno przed południem jak i w godzinach popołudniowych, możliwe są także zajęcia w soboty.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY a wszelkich informacji można uzyskać po numerami telefonów: 14 63 10 305, 631 10 420 lub 63 10 100.

Serdecznie zapraszamy!

5 luty 2013r.
Dyrektor Szpitala Laureatem Nagrody "Uskrzydlony"
example1

25 stycznia 2013 w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród "uskrzydlony" przyznawanych przez Tarnowską Fundację Kultury. Laureatem nagrody za rok 2012 w kategorii Firmy kreujące rozwój Małopolski i Podkarpacia został Marcin Kuta, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W uzasadnieniu werdyktu Wysoka Kapituła Nagrody Uskrzydlony wysoko oceniła osobę Dyrektora Marcina Kuty jako "… wspaniałego menadżera zdrowia, kreatora i twórcę, który potrafi pracować z ludźmi i dla nich". To kolejne ogromne wyróżnienie obok Portretu Polskiej Medycyny i tytułu Menedżer Rynku Zdrowia 2012. To kolejny dowód na to, że przyjęty kierunek działania szpitala, podejmowane decyzje dotyczące funkcjonowania i związana z tym jakość obsługi pacjenta znajdują najwyższe uznanie.

Nagroda "Uskrzydlony" jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym od 1989 roku. "Uskrzydlony" to symbol pięknego człowieka, który uduchowiony swoim sukcesem potrafi go smakować, nie tracąc jego ludzkiego wymiaru. To symbol zwycięstwa, które jak wiatr pociąga innych za sobą. To ludzkie pragnienie posiadania skrzydeł, dzięki którym można pokonać przestrzeń. To wreszcie spełnienie norwidowskiego posłania zawartego w "Promethidionie": Bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

28 stycznia 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Sztuka zagościła w naszym Szpitalu
example1

W styczniu 2013 r. zakończyła się kompleksowa modernizacja oddziału chorób płuc. Po 4 miesiącach prac do dyspozycji pacjentów zostały oddane kompletnie przebudowane i zmodernizowane wnętrza. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z kompletnym remontem węzłów sanitarnych. Powstały dwie nowe sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym. Wymieniona została stolarka wewnętrzna, podłogi a wszystkie pomieszczenia oddziału wyposażono w nowe łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, meble oraz pozostały sprzęt. Koszt inwestycji wyniósł ponad 500 tys. zł i został w całości został sfinansowany przez Szpital.

Na podkreślenie zasługuje nietypowa aranżacja oddziału – na ścianach pojawiły się akwarele, grafiki a także rzeźby, autorstwa absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Wystrój odbiegający od stereotypu szpitala ma zainspirować pacjentów do kontaktu ze sztuką i oderwać myśli od choroby.

W uroczystym oddaniu oddziału, które miało miejsce 18 stycznia 2013 r. uczestniczyli m.in.: p. prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka – Konsultant Wojewódzki w zakresie chorób płuc, p. Roman Ciepiela - V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego, p. Urszula Augustyn – poseł na Sejm RP, p. Dorota Skrzyniarz – V-ce Prezydent Miasta Tarnowa oraz p. Elżbieta Kucybała – Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.

Oddział, którym kieruje dr n. med. Piotr Nalepa rozszerza działalność w zakresie alergologii oraz wprowadza diagnostykę zaburzeń snu w nowoutworzonej pracowni polisomnografii. To odpowiedź na rosnące problemy zdrowotne społeczeństwa.

18 stycznia 2013r.
..:: zobacz zdjęcia
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Szpitala "Szczeklika"
example1

W grudniu 2012 r. do Oddziału Noworodków "starego" Szpitala trafił nowoczesny sprzęt medyczny w postaci respiratora, inkubatora i nawilżacza powietrza. Darczyńcą jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Jerzego Owsiaka od ponad 20 lat wspiera polskie ośrodki medyczne. Dla naszego Szpitala to ogromny zaszczyt ale przede wszystkim radość, że nasze starania znalazły swój wymierny efekt.

To nie pierwsza pomoc WOŚP dla Szpitala. W minionych latach otrzymaliśmy: respirator, pulsoksymetry, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do pomiaru słuchu oraz przyłóżkowy aparat RTG. Przekazany obecnie respirator noworodkowy oraz inkubator do opieki noworodkowej to najnowocześniejsza aparatura ratująca życie wcześniakom. Wartość sprzętu, który obecnie trafił do naszego szpitala to ponad 200 tys. zł. Dzięki otrzymanym urządzeniom mogliśmy wymienić pracujące od kilkunastu lat aparaty, aby jeszcze lepiej pomagać naszym najmłodszym pacjentom a ich rodzicom dać przede wszystkim tak ważne poczucie bezpieczeństwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że termin otrzymania aparatury z Fundacji zbiegł się z otwarciem po gruntownej modernizacji Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym i właśnie Noworodkowego. W tej chwili zatem pacjentki mają do dyspozycji komfortowe wnętrza, nowe wyposażenie sal i nowy sprzęt medyczny.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "zagra" w tym roku 21 raz. Finał zbiórki przypada w niedziele 13 stycznia 2013r. Kadra medyczna Szpitala, jak co roku, zaangażuje się w tarnowską część imprezy. Serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy.

3 stycznia 2013r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023