start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2010
Jubileusz 175 lecia Szpitala
example1

17 grudnia 2010 r. odbyły się uroczystości kończące rok jubileuszowy naszego Szpitala. W okresie całego 2010 roku odbyło się szereg wydarzeń mających pokazać mieszkańcom Tarnowa i regionu chlubną tradycję oraz dzisiejszy wizerunek "starego" Szpitala. Zorganizowanych zostało szereg akcji bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców. Zrealizowane zostały kolejne ważne inwestycje – zmodernizowano oddział chirurgii ogólnej, zmodernizowano i wyposażono w nowoczesną aparaturę zakład rentgenodiagnostyki, zmodernizowana została centralna sterylizacja, zakupiono nowy angiograf oraz nowy tomograf komputerowy.

W dniu 17 grudnia br. odbyły się imprezy, które symbolicznie zamknęły okres 175-lecia istnienia "starego" Szpitala i otworzyły nowy etap w jego historii. Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w tarnowskiej Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża, w której uczestniczyli zarówno obecni jak i byli pracownicy Szpitala. Wzruszającym akcentem było koncelebrowanie mszy św. przez 7 byłych kapelanów naszego Szpitala wraz z obecnym kapelanem, którzy bez względu na swój wiek i miejsce posługi kapłańskiej przyjechali do Tarnowa by wraz z nami uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach.

Po nabożeństwie złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze na grobach byłych 10 dyrektorów Szpitala, którzy spoczywają na Starym Cmentarzu w Tarnowie tj. Włodzimierza Skowrońskiego, Henryka Kowalskiego, Karola Grabowicza, Teodora Kozeli, Józefa Starkla, , Piotra Prikrila, Włodzimierza Rogalskiego, Tadeusza Krukara, Adama Syrka, Jerzego Kapusty a także na grobie wieloletniej naczelnej pielęgniarki Szpitala – Emilii Potępy.

Wieczorem odbyła się Wielka Gala z okazji Jubileuszu w Mościckim Centrum Kultury. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Ministra Zdrowia, Wojewoda Małopolski, Wicemarszałek Małopolski, Prezydent m. Tarnowa, przedstawiciele władz miasta, samorządów, środowisk akademickich a przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, technicy, oraz pracownicy administracyjni Szpitala. Przybyli także emerytowani lekarze i pielęgniarki, dla których była to okazja do spotkania po latach ze swoimi młodszymi kolegami. Na Galę przybyli licznie ponadto byli pracownicy "starego" Szpitala – obecna kadra medyczna innych placówek służby zdrowia w Tarnowie i regionie.

Po otwarciu uroczystości odbyła się prezentacja dziejów Szpitala – bogata dokumentacja zdjęciowa wzbogacona odpowiednim tłem muzycznym przedstawiała przeplatające się wzajemnie losy placówki z historią Tarnowa, ukazywała Szpital i jego kadrę, przeszłość i współczesność. Prezentacja poruszyła widownię – ożyły wspomnienia. Historię Szpitala w "pigułce" przedstawili następnie Antoni Sypek – tarnowski historyk oraz Marcin Kuta – obecny dyrektor placówki.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz Szpitala dla wyróżniających się pracowników. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski odznaczony został Jerzy Marciniak poprzedni dyrektor Szpitala. Złote Krzyże Zasługi za zasługi na rzecz rozwoju ochrony zdrowia otrzymali Danuta Nosek, Bogusław Derlaga i Dorota Kuca. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Danuta Mazurek, Janusz Fiala, Julisz Kacalski, Grzegorz Sterkowicz, Grażyna Zawada-Skrobisz, Brązowy Krzyż Zasługi wręczono Teresie Twaróg.

22 pracowników otrzymało Złoty Medal za Długoletnią Służbę i 13 pracowników otrzymało Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. 20 osób zostało wyróżnione statuetkami Szpitala, listami gratulacyjnymi i pamiątkowymi medalami za wkład pracy w rozwój i zasługi na rzecz Szpitala. Szczególnym akcentem było uhonorowanie osób, którym placówka wiele zawdzięcza – byłym 4 prezydentom miasta Tarnowa oraz byłym 6 dyrektorom Szpitala.

example1 example1

Na ręce dyrektora Szpitala Marcina Kuty złożono wiele listów gratulacyjnych.

20101217_06.jpg, 7,6kB

Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu Wiceminister Zdrowia Marek Haber przekazał gratulacje i wyrazy uznania od Minister Zdrowia Ewy Kopacz, podkreślił wysiłek oraz osiągnięcia ostatnich lat, które sprawiły, że placówka znalazła się w czołówce polskich szpitali. Zwrócił uwagę na ciągłość i kontynuację działań na rzecz rozwoju Szpitala przez jego kolejnych dyrektorów oraz przychylność władz miasta Tarnowa.

Wicemarszałek Roman Ciepiela gratulując wspaniałej rocznicy podziękował wszystkim, którzy zapracowali na tak bogatą historię Szpitala. Podkreślił, że Szpital ma bardzo dobrą opinię wśród pacjentów, a w imieniu mieszkańców Tarnowa podziękował za sprawowaną opiekę. Na ręce dyrektora Szpitala przekazał historyczny dokument: oryginał dyplomu nadania stopnia doktora nauk medycznych w 1855 roku przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla pierwszego lekarza zatrudnionego w tarnowskim Szpitalu - Wilhelma Jana Kocha.

example1

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała podziękował wszystkim pracownikom Szpitala za wieloletni trud niesienia pomocy medycznej pacjentom, za to że pacjenci w naszym mieście mogą czuć się bezpieczni. Podkreślił zaangażowanie pracowników Szpitala oraz ich oddanie pracy. Zwrócił uwagę na zmiany jakie dokonują się w ostatnich latach w placówce a które wpisują się w unowocześnianie naszego miasta.

Dyrektorowi Marcinowi Kucie wręczył Tarnowskiego Dukata "za zasługi dla miasta i rozwoju Tarnowa". Prezydent Ścigała przekazał ponadto dyrektorowi symboliczny klucz do nowo tworzonego przez Gminę Miasta Tarnowa zakładu opiekuńczo-leczniczego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53, który będzie trzynastym oddziałem Szpitala.

Słowa podziękowania i uznania za wysiłek całej załogi oraz gratulacje przekazali ponadto Wojewoda Tarnowski Stanisław Kracik, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Mirosław Banach oraz Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Antoni Sydor.

Kolejnym punktem programu Gali był wykład profesora dr hab. n. med. Andrzeja Szczeklika, syna patrona Szpitala, wybitnego lekarza, będącego uznanym autorytetem w dziedzinie kardiologii i pulmonologii. Wykład "Marzenia o szpitalu" pokazał inny wymiar medycyny, inny wymiar relacji pomiędzy lekarzem a chorym oraz "inny" szpital. Źródła medycyny w czasach starożytnych, sposoby leczenia sprzed lat oraz historia szpitalnictwa zostały odniesione do relacji pomiędzy lekarzem a chorym, do przestrzeni w której zderzają się oczekiwania chorego i rola lekarza. Prof. A. Szczeklik pokazał szpital jako miejsce nadziei i marzeń, z których odradza się życie. Wykładem z pogranicza filozofii, literatury oraz medycyny prof. Andrzej Szczeklik potwierdził swą sławę wybitnego humanisty.

W dalszej części uroczystości zaprezentowane zostało jubileuszowe wydanie monografii "Dzieje starego szpitala w Tarnowie 1835- 2010" , autorstwa Antoniego Sypka i Danuty Nosek. Autorzy monografii oraz jej wydawca Dariusz Kobylański (wydawnictwo SCAN) podzieli się swoimi refleksjami związanymi z powstaniem tej pierwszej monografii Szpitala. Opracowanie prezentuje bogatą historię Szpitala na tle wydarzeń historycznych w kraju, regionie oraz naszym mieście. Ukazuje dzieje placówki w kontekście rozwoju lecznictwa i kształtowania się systemu ochrony zdrowia w Polsce w różnych okresach historycznych. Monografia pokazuje losy placówki, jej pracę oraz ludzi związanych ze szpitalem na przestrzeni prawie dwóch wieków. Zawarto w niej archiwalne dokumenty oraz liczne fotografie, dzięki którym praca i personel Szpitala w minionych i obecnych czasach zostały uwidocznione. Wydanie to – dziś jubileuszowe i pamiątka dla pracowników Szpitala – będzie ważnym źródłem informacji dla następnych pokoleń oraz historyków.

example1

Uroczystość uświetnił koncert tarnowskiego Kwartetu Smyczkowego CON AFFETTO oraz pianisty jazzowego Piotra Kity, w wykonaniu których goście wysłuchali znanych utworów muzyki klasycznej oraz filmowej i rozrywkowej. Kolęda oraz życzenia świąteczne i noworoczne zakończyły część oficjalną, po której obecni i byli pracownicy naszego Szpitala mieli okazję do spotkań i rozmów po latach, do wymiany poglądów oraz wielu wspomnień.

W foyer wystawiona była okolicznościowa wystawa "Stary Szpital w Tarnowie na dawnych fotografiach i dokumentach". Zaprezentowano na niej zmieniający się na przestrzeni lat Szpital - tworzone i zmieniające się pawilony oraz oddziały szpitalne. Wystawa była okazją do przedstawienia przede wszystkim pracowników naszego Szpitala w różnych okresach historycznych a także w różnych sytuacjach – zarówno przy pracy, jak i nauce oraz w chwilach przerw czy wypoczynku.

20101217_07.jpg, 6,0kB

Wszyscy goście otrzymali monografię oraz drobne upominki jako upamiętnienie tego wyjątkowego i podniosłego wieczoru w "życiu" naszego Szpitala, będącego podsumowaniem 175 lat jego istnienia

17 grudnia 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Złoty Krzyż Zasługi dla Dyrektora Szpitala
example1

W dniu 10 listopada 2010 r., podczas IV Rautu Prezydenckiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Dyrektor Szpitala Marcin Kuta odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie to zostało przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa za wyróżniającą postawę i zaangażowanie oraz osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju, miasta i społeczeństwa pracy zawodowej, a przede wszystkim za wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia..

10 listopada 2010r
Nowoczesna radiologia w szpitalu
example1

3 listopada oddano do użytku zmodernizowane pomieszczenia Zakładu Rentgenodiagnostyki w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zakład radiologii od ponad 30 lat mieści się w centralnej części Pawilonu I, a wykonana obecnie modernizacja była pierwszą gruntowną jego przebudową.

Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych m.in. wyburzone i przebudowane zostały ściany działowe w pracowni oraz korytarzu, dzięki czemu pomieszczenia stały się bardziej funkcjonalne i przestrzenne.

W ramach prac zostały skute i położone nowe tynki, wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymieniono stolarkę wewnętrzną, wymalowano pomieszczenia oraz częściowo wymienione zostało wyposażenie w pracowni. Modernizacja pomieszczeń trwała ponad 4 miesiące, w trakcie których nie przerwano wykonywania badań. W październiku br. został zainstalowany w pracowni nowoczesny aparat rentgenowski typu telekomando, który zastąpił stary, wysłużony aparat.

Aktualnie Zakład Rentgenodiagnostyki, którym kieruje lek. med. Paweł Blicharz, jest wyposażony w dwa nowoczesne, zdalnie sterowane aparaty rentgenowskie typu telekomando i trzy aparaty do zdjęć przyłóżkowych. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,4 mln zł, z czego ponad 500 tys. zł to koszt zakupu aparatu RTG. Gmina Miasta Tarnowa przekazała 250 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatu RTG, pozostałe koszty inwestycji pokrył Szpital ze środków własnych.

Wraz z modernizacją pomieszczeń radiologii nową lokalizację uzyskała Centralna Pracownia USG, którą kieruje lek. med. Marek Brodacki. Przeniesienie Pracowni do nowych wyremontowanych pomieszczeń pozwala poprawić warunki pracy lekarzy oraz przyjmowania i diagnozowania pacjentów. Wraz z oddaniem zmodernizowanego Zakładu RTG odbyło się w Szpitalu oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń przyziemia w Pawilonie I, gdzie mieszczą się szatnie dla ponad 400 pracowników placówki.

Zakres prac budowlanych objął izolację i przebudowę ścian, wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych węzłów sanitarnych, wymianę posadzek oraz wymianę wyposażenia. Dzięki tej inwestycji, której koszt wyniósł około 800 tys. zł prawie połowa załogi Szpitala ma zapewnione odpowiednie warunki socjalno-bytowe w zakładzie pracy. Pozostałe szatnie wyremontowane i wyposażone zostały w okresie ostatnich 3 lat. Do modernizacji pozostały jeszcze pomieszczenia dla około 50 pracowników.

3 listopada 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Złota Perła Medycyny dla "starego" Szpitala w Tarnowie
example1

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY ogłosiła laureatów tegorocznej edycji zmagań o prymat instytucji w branży medycznej. Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie okazał się najlepszy w swojej kategorii.

- Zdobyliśmy I miejsce w kraju i otrzymaliśmy ZŁOTĄ PERŁĘ MEDYCYNY w gronie wieloprofilowych szpitali do 400 łóżek, tym samym znaleźliśmy się wśród placówek medycznych nagrodzonych za ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług. "Złota Perła Medycyny" to dla nas wielki zaszczyt ale i zobowiązanie wobec naszych pacjentów.

Konkurs Perły Medycyny, organizowany w kraju już po raz czwarty jest synonimem profesjonalizmu i efektywności zarządzania, a przede wszystkim wszelkich działań podejmowanych na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia. W skład Kapituły Konkursu wchodzą m.in.: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskie Towarzystwo Lekarskie, przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskiego oraz instytucji medycznych. W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku to kolejne wyróżnienie dla szpitala nie jest to jednak efekt działań podejmowanych wyłącznie w ciągu ostatnich miesięcy. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy program wszechstronnego rozwoju szpitala oraz zmiany jakościowej podejścia do pacjentów.

W konkursie oceniane są dokonania i osiągnięcia ostatnich lat m.in.: zakres oraz poziom usług medycznych, możliwości i jakość badań diagnostycznych, struktura i wykształcenie kadr medycznych, podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników, zrealizowane inwestycje, rozwój i innowacyjność w medycynie, wdrożenie systemów jakości oraz prowadzona międzynarodowa współpraca naukowa. Pod uwagę brana jest także aktywność w środowisku medycznym, przestrzeganie zasad etycznych, opinie pacjentów.

Nasz szpital często zwyczajowo nazywany "starym" zdobywa coraz większe uznanie łącząc tradycję z osiągnięciami medycyny i życzliwym traktowaniem chorych ludzi. Złota Perła Medycyny dla Szpitala jest uhonorowaniem ciężkiej pracy i starań wszystkich naszych pracowników, którym za ten trud oraz zaangażowanie składamy wielkie podziękowania.

23 października 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Sukces w rankingu "Bezpieczny Szpital" 2010 r
example1

Już po raz siódmy Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie wziął udział w corocznie organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rankingu polskich szpitali. Ten prestiżowy ranking przedstawia i proponuje pacjentom te szpitale, które gwarantują wysoką jakość oraz bezpieczeństwo procesu leczenia. W tym roku nasz Szpital zajął 35 miejsce tj. o ponad 30 pozycji wyżej niż rok temu. Trzeba podkreślić, że nasz Szpital jest najstarszym spośród tych placówek, które znalazły się "w złotej setce", a to sprawia, że tym bardziej cenimy sobie to wyróżnienie.

Każdy ze szpitali był oceniany w 15 obszarach i w kilku spośród nich zdobyliśmy maksymalną lub prawie maksymalną liczbę punktów (np. w zarządzaniu szpitalem, w ocenie bloku operacyjnego, systemu sterylizacji, polityki lekowej, diagnostyki, analizy zdarzeń niepożądanych i skarg, zarządzaniem finansami, systemami informatycznymi a przede wszystkim jakości usług !!).

Lepiej niż rok temu oceniono komfort pobytu pacjenta, co jest wynikiem wielu prac modernizacyjnych oddziałów, które wykonano w ostatnim czasie. Nie było to łatwe wyzwanie bo trzeba pamiętać, że leczenie odbywa się także w budynkach pamiętających czasy przedwojenne. Niestety niekorzystnie na końcowy wynik wpływało to, że szpital nadal nie jest właścicielem gruntów i budynków co sprawiło, iż niektóre oceniane wskaźniki ekonomiczne są nieporównywalne z innymi szpitalami i wypadają mniej korzystnie.

Trzeba jednak podkreślić, że wysoka pozycja szpitala w tym roku cieszy i daje powód do satysfakcji, gdyż znajduje potwierdzenie w innych rankingach i uzyskanych certyfikatach. Warto dodać, że zdobywając 3 pozycję wśród ocenianych szpitali w Małopolsce szpital tym bardziej ugruntował swoją mocną pozycje na rynku usług medycznych, wyprzedzając po raz pierwszy wszystkie szpitale krakowskie.

20 października 2010r
Będzie nowy tomograf!

W Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie już niebawem pojawi się nowy tomograf. Nowoczesny aparat uzupełni bogatą ofertę medyczną tej najstarszej tarnowskiej placówki zdrowia.

- Trwa postępowanie przetargowe – wyjaśnia Marcin Kuta, Dyrektor Szpitala – a to oznacza, że decyzja o zakupie już zapadła. Po wyborze najlepszej oferty niezwłocznie podpiszemy umowy z producentem.

Tomografia to metoda nieinwazyjnego i bardzo dokładnego diagnozowania szeroko stosowana we współczesnej medycynie.
- To bezpieczna metoda, którą można stosować praktycznie w każdym przypadku – dodaje Dyrektor.

Aktualnie Szpital posiada aparat TK- dwurzędowy wykonujący kilka tysięcy badań rocznie. Siedmioletni sprzęt jest już wysłużony i mało precyzyjny w stosunku do obecnie stosowanych technik. Nowoczesny aparat TK będzie umożliwiał wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmujących badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, badania naczyniowe zarówno czaszkowe jak i obwodowe. Urządzenie będzie umożliwiało akwizycję 16 nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu lampą-detektorem. Konsola lekarska połączona z tomografem poprzez sieć komputerową będzie otrzymywała obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0. Nowoczesne urządzenie pozwoli na uzyskanie dokładniejszych zdjęć, skróci czas wykonywania badań oraz doprecyzuje diagnozy lekarskie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1,5 mln złotych. Środki finansowe na zakup w/w aparatu będą pochodzić w całości z budżetu Szpitala.

Przypomnijmy: ten rok jest wyjątkowy dla "Szczeklika". Upływa pod znakiem wielu inwestycji i remontów. Kilka tygodni temu Szpital otrzymał także spadek w wysokości prawie miliona złotych. To piękne podkreślenie zasług Szpitala i jego pracowników za nieprzerwane leczenie mieszkańców miasta i regionu już od 175 lat!

15 października 2010r
Oddział jak nowy dzięki spadkowi zza oceanu
example1

W dniu 27 września 2010 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Jego remont doszedł do skutku dzięki niezwykłej darowiźnie z Kanady. Ostatnią wolą zmarłego tam cztery lata temu Leona Ligusa było przekazanie części majątku właśnie szpitalowi w jego rodzinnym mieście.

Oddział w kilka miesięcy zmienił się nie do poznania, lśni teraz nowością i jest jedną z wizytówek szpitala. W ramach prac wymieniono wszystkie okna i drzwi, całość wymalowano oraz wymieniono podłogi. W salach chorych stoją nowiutkie łóżka, zakupiono nowy sprzęt diagnostyczny. Całość kosztowała blisko milion złotych. Pieniądze pochodziły z darowizny Leona Ligusa. Przypomina o tym tablica poświęcona darczyńcy i jego matce, którą odsłonięto w holu oddziału.

- "Pan Ligus zdecydował się umieścić nasz szpital w gronie beneficjentów jego ostatniej woli chcąc w ten sposób podziękować za opiekę, jaką otoczyli jego matkę lekarze i pracownicy jeszcze podczas II wojny światowej" – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala.

W 1943 roku do szpitala trafiła Franciszka Ligus. Kobieta umierała na raka wątroby. Personel zdobywał dla niej silne środki przeciwbólowe zarezerwowane wyłącznie dla Niemców, by ulżyć cierpieniom kobiety.

W finalizowaniu ostatniej woli Kanadyjczyka pochodzącego z Tarnowa pośredniczyły kancelarie adwokackie w Toronto i Warszawie oraz krewni zmarłego. – "Wujek niemal cały majątek przekazał szpitalom, dwóm w Kanadzie oraz tarnowskiemu" – mówi Elżbieta Kuta, dysponentka ostatniej woli Leona Ligusa. W sumie na konto placówki wpłynęło już około 900 tysięcy złotych, przekazanych w dwóch transzach. W najbliższym czasie dotrze tu jeszcze trzecia i ostatnia wpłata.

Remont zbiegł się z obchodzoną w tym roku rocznicą 175-lecia istnienia szpitala. W jubileuszowym roku w szpitalu oddano do użytku nowoczesną sterylizatornię oraz wyremontowany oddział dermatologiczny. Te inwestycje finansowano już dzięki funduszom unijnym, miasta oraz z budżetu szpitala.

27 września 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Otwarcie nowoczesnej Sterylizatorni - kolejna inwestycja zrealizowana
w Szpitalu
example1

W dniu 19 lipca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu. Zakończona inwestycja to kolejny etap realizowanego od 2 lat projektu "Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Centralna Sterylizatornia to jeden z kluczowych działów każdego szpitala, który zapewnia bezpieczeństwo pracy bloków operacyjnych i oddziałów szpitalnych. Tu przygotowuje się sterylne narzędzia chirurgiczne do zabiegów operacyjnych, sterylne pakiety z materiałami opatrunkowymi i narzędziami medycznymi. Procesy sterylizacji są zautomatyzowane i poddane pełnej kontroli skuteczności. Praca tego niewidocznego działu zapewnia pacjentom bezpieczeństwo, eliminując możliwości powikłań pozabiegowych związanych z zakażeniami szpitalnymi.

W ramach modernizacji przebudowano całkowicie dotychczasowy punkt sterylizacji. Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych: rozebrane i przebudowane zostały ściany działowe, skuto i położono nowe tynki, usunięto i położono nowe posadzki, wymieniono okna i drzwi. Wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Gruntownie zmodernizowane pomieszczenia zostały w całości wyposażone w nowe urządzenia i sprzęt – nowoczesne myjnie-dezynfektory, wysokiej jakości sterylizatory parowe i pozostałe wyposażenie.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł z czego 1 mln zł pochodziło ze środków strukturalnych, 340 tys. zł przekazała Gmina Miasta Tarnowa oraz 500 tys. zł ze środków własnych Szpitala.

19 lipca 2010r
..:: zobacz zdjęcia
ZMARŁ TWÓRCA TARNOWSKIEJ KARDIOLOGII
20100715.jpg, 8,9kB

15 lipca 2010 r. zmarł po długiej chorobie dr n. med. Stefan Słowiński. Internista, kardiolog. W 1980 r. zorganizował od podstaw oddział kardiologiczny wraz z ośrodkiem intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, dziś Szpitalu Specjalistycznym im. E. Szczeklika.

Jako znakomity fachowiec i organizator wkrótce doprowadził oddział do poziomu klinicznego. Pod jego kierunkiem 97 lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji zawodowej.

15 lipca 2010r
..:: więcej informacji
Zebranie Naukowe Oddziału Małopolskiego PTOiT
example1

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w Pałacu w Janowicach odbyło się zebranie naukowe Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Uroczysta sesja wyjazdowa zorganizowana została z okazji jubileuszu 175-lecia Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Organizatorem Konferencji był Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Program Konferencji obejmował tematykę związaną m. in. z prezentacją wyników stosowanych metod alloplastyki, złamaniami okołoprotezowymi, metodami leczenia operacyjnego patologii stawowych, rehabilitacją z wykorzystaniem magnetoterapii u pacjentów ze złamaniami kości długich, oraz niestabilnością endoprotez stawu kolanowego.

Wykłady połączone były z warsztatami prowadzonymi przez zaproszone firmy medyczne, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi systemami endoprotez stosowanych w endoprotezoplastykach stawów kolanowych pierwotnych oraz rewizyjnych.

W konferencji uczestniczyli lekarze zajmujący się dysfunkcjami ruchu w województwie małopolskim, w tym m.in. konsultant wojewódzki z zakresu ortopedii i traumatologii dr Julian Dutka oraz zaproszeni goście.

Konferencja była okazją do zaprezentowania gronu profesjonalistów osiągnięć i doświadczeń Szpitala w dziedzinie ortopedii, jak również doskonałą promocją świadczonych usług.

19 czerwca 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez tarnowski Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie w ramach Jubileuszu 175 – lecia istnienia
example1

Tym razem akcją badań objęte były dzieci. Z okazji Dnia Dziecka Szpital przygotował specjalistyczne, bezpłatne badania postaw ciała, realizowane przez Oddział Rehabilitacji. Badaniem objęte były dzieci od 4 do 17 roku życia.

W Dniu Dziecka specjalne prezenty w postaci wyprawek dla niemowląt otrzymały pacjentki Oddziału Położniczego, natomiast przez cały miesiąc czerwiec dzieci przebywające na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym dostawały drobne upominki.

Przypomnijmy – w tym roku Szpital obchodzi jubileusz 175 - lecia istnienia. Oprócz regularnych akcji bezpłatnych badań skierowanych do mieszkańców Tarnowa i okolic, trwają prace nad publikacją monografii "Szczeklika".

Funkcjonuje także specjalna, jubileuszowa strona www.175latszpitala.pl, na której publikowane są informacje jubileuszowe, a także życzenia od pacjentów. Zapraszamy!

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne
example1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Miasta Tarnowa:

 • "Wczesne wykrywanie raka jajnika" – adresowany do kobiet w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
 • konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym
 • badanie Usg jajników
 • badanie poziomu markera nowotworowego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 14 63-10-420 lub 14 63-10-506.

 • "Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego" – program adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
 • konsultację pulmonologiczną
 • badanie Rtg klatki piersiowej
 • spirometrię
 • poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 14 63-10-378.

Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii (I piętro, budynek L).

Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów:
(14) 63-10-420, (14) 63-10-378, (14) 63-10-303
Programy profilaktyczne realizowane będą do 15.12.2010r.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Światowy Dzień Zdrowia w "Szczekliku"
example1

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest na całym świecie od 7 do 11 kwietnia. Tegoroczny przebiegał pod hasłem "Człowiek i Miasto" i był dedykowany głównie mieszkańcom miast i metropolii. Takie przesłanie zostało wybrane nieprzypadkowo przez WHO (Światową Organizację Zdrowa) (WHO) – żyjąc i pracując w miastach jesteśmy bardziej narażeni na zwiększoną zapadalność na choroby cywilizacyjne (m.in. nowotwory i choroby układu krążenia), które są efektem nieprawidłowego odżywiania, zanieczyszczenia środowiska, braku aktywności fizycznej, permanentnego stresu. Jeśli nie możemy zmienić trybu życia – powinniśmy zadbać o to, by regularnie się badać co pozwoli wcześniej wykryć wiele schorzeń.

"Stary" szpital – w ramach obchodów jubileuszu 175-lecia placówki - przygotował na 9 kwietnia br. kolejną akcję bezpłatnych badań analitycznych. Tym razem zaoferowano mieszkańcom badania nakierowane na wczesne wykrycie cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Były to badania wskaźników tłuszczowych i poziomu cukru. Diabetycy mogli zrealizować retrospektywne badania wskaźników cukrzycy, by móc zdiagnozować postępy w leczeniu cukrzycy. Można było także zmierzyć ciśnienie i nauczyć się metod prawidłowego mierzenia. Ponadto były wykonywane badania przesiewowe na wirusowe zapalenie wątroby typu "B". Pacjenci otrzymywali także specjalne broszury informacyjne i drobne upominki.

Akcja badań analitycznych prowadzona była w holu Budynku Głównego od 8:00-12:00 a wyniki badań były dostępne tego samego dnia po godzinie 15.

Wykonano ponad 500 oznaczeń pobranego materiału. Stwierdzono, iż 30 % wyników było nieprawidłowych - głównie w zakresie gospodarki tłuszczowej (poziomu cholesterolu) oraz nieprawidłowego poziomu cukru we krwi. Najgorzej sytuacja wyglądała po oznaczeniu hemoglobiny glikozylowanej - czyli wskaźnika obrazującego retrospektywnie skuteczność leczenia cukrzycy – tu poziom nieprawidłowych wyników wyniósł aż 70 %. Blisko 100 osobom wykonano oznaczenie na obecność antygenu HBs (żółtaczka); dwóch pacjentów nie wiedziało, że są nosicielami żółtaczki zakaźnej. Z akcji edukacyjno-zdrowotnej pomiaru ciśnienia skorzystało ponad 200 osób, z czego dalsze konsultacje zalecono kilkunastu osobom.

Niezależnie od akcji badań dla mieszkańców Szpital przygotował także propozycję dla swoich pracowników. Na terenie Szpitala zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia typu aerobik, gdyż aktywność fizyczna ma wielkie znaczenie dla zdrowia. Jest to jednocześnie ważny aspekt w działalności firmy.

9 kwietnia 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Oddział Zakaźny bez opłat
example1

Od 7 kwietnia br. zniesione zostają opłaty za całodzienny pobyt rodziców dzieci przebywających na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dzieci. Jest to reakcja na prośby rodziców dzieci, którzy często zmuszeni byli do okresowego rezygnowania z pracy, by czuwać przy dziecku a pobyt w szpitalu wiązał się z dodatkowym obciążeniem finansowym.

Badania medyczne wykazują, że chory szybciej powraca do zdrowia, gdy leczony jest w warunkach zbliżonych do domowych. Obecność osób bliskich wyzwala u pacjentów dodatkową motywację do walki. Jest to widoczne szczególnie właśnie u dzieci. Obecność rodziców lub rodzin przy łóżkach tych najmłodszych chorych – jest więc wskazana.

7 kwietnia 2010r
Badania bez skierowania, konkurs i strona
example1

To najważniejsze elementy przygotowane przez szpital im. E. Szczeklika z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 175-lecia istnienia tej firmy.

- Dla pacjentów najważniejsze będą zapewne badania, na które będą mogli przyjść bez skierowania – tłumaczy Dyrektor Szpitala, Marcin Kuta – za nami już akcja związana z wczesnym wykrywaniem nowotworów, a już w poniedziałek, w Dniu Kobiet zapraszamy wszystkie zainteresowane panie na badania cytologiczne
(UWAGA SZCZEGÓŁY w kolejnym newsie).

Warto dodać, że podobne przedsięwzięcia realizowane będą także przy innych okolicznościowych okazjach np. w Dniu Chorego, czy w Dniu Dziecka.

Ale to nie jedyne atrakcje przygotowane w roku jubileuszowym.
- Chcemy wydać monografię – dodaje dyrektor Kuta. Prace nad publikacją już się rozpoczęły. Wydawnictwo będzie zbiorem materiałów archiwalnych związanych ze szpitalem, pracownikami, pacjentami i samym Tarnowem. Jest tu także miejsce na wspomnienia ludzi związanych ze "starym" szpitalem.

- Uruchomiliśmy specjalny portal jubileuszowy, na którym będziemy publikować informacje związane z naszą rocznicą – wyjaśnia Marcin Kuta. Pod adresem www.175latszpitala.pl będzie można znaleźć informacje historyczne i wspomnienia internatów. Ogłoszono także specjalny konkurs na najciekawsze wspomnienie. Udział może wziąć w nim każdy. Nagrodami w rywalizacji będą monografie szpitala oraz możliwość publikacji wspomnień w tym przekrojowym dziele o historii szpitala.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

4 marca 2010r
Zdrowie – nasz prezent na Dzień Kobiet

Kolejną akcję badań profilaktycznych w ramach jubileuszu 175 lecia istnienia przygotował tarnowski "stary" Szpital. Tym razem dokładnie 8 marca w dniu święta wszystkich kobiet, personel medyczny czekać będzie na Panie z ofertą badań przesiewowych.

I podobnie jak w naszej poprzedniej akcji, nie są wymagane skierowania. Zachęca się jednak osoby zainteresowane o zabranie ze sobą wyników ostatnich badań, szczególnie cytologii, gdyż ułatwia to znacznie diagnozę po realizacji badań.

Otwarte drzwi będą w pracowni ginekologicznej (cytologia - w godz. 8.00 – 15.00 Poradnia K, I piętro, budynek M; badania ginekologiczne - w godz. 10.00 – 15.00 w Izbie Przyjęć Ginekologicznej parter, budynek D).

Wyniki wszystkich badań dostępne będą do końca tygodnia. Wszystkie osoby, u których stwierdzone zostaną niepokojące objawy otrzymają od razu skierowania na dalszą diagnostykę - badania te zostaną niezwłocznie wykonane w "starym" Szpitalu.

Akcja z okazji Dnia Kobiet kierowana jest do kobiet bez żadnych ograniczeń wiekowych, bez względu na miejsce zamieszkania.

Badania i konsultacje dla pacjentek będą bezpłatne - wszystkie koszty poniesie Szpital.
Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu: 14 63-10-420.

Szczegółowe informacje na temat Akcji będzie można uzyskać również pod numerem:
14 63-10-303

Liczba miejsc jest ograniczona.
Jest to już druga taka akcja realizowana przez Szpital im.E.Szczeklika. W pierwszej przebadano ponad pół tysiąca osób pod kątem wykrycia nowotworów.

4 marca 2010r
175 lat tradycji

Historia

Tarnowski "Stary" Szpital został założony w 1835 r. w budynku nieczynnego browaru księcia Sanguszki – w okresie panującej epidemii tyfusu, cholery oraz klęsk powodzi i głodu. Już 15 lat później placówka zaczęła spełniać wszystkie normy obowiązujące w Cesarstwie Austriackim, dzięki czemu mogła działać jako szpital publiczny. Po rozbudowie dokonanej w latach 1860-1865 był to jeden z największych i wzorowo urządzonych szpitali w Galicji.

W wyniku zniszczeń, jakich Szpital doznał w czasie II wojny światowej, leczenie przeniesiono do szpitala żydowskiego, mieszczącego się po drugiej stronie ulicy po czym wkrótce oba szpitale połączono w jedną placówkę. Po wojnie zdewastowany Szpital został odbudowany i stał się drugim pod względem wielkości w byłym województwie krakowskim. W latach 1945-89 struktura Szpitala była kilkakrotnie zmieniana.

W 1973 roku w ramach reorganizacji służby zdrowia - na bazie Szpitala utworzony został Zespół Opieki Zdrowotnej, scalający całość lecznictwa zamkniętego i otwartego. Zmiany administracyjne, które nastąpiły w kraju w 1975 roku tj. utworzenie 49 województw sprawiły, iż Tarnów został miastem wojewódzkim a Zespół Opieki Zdrowotnej w Tarnowie przekształcony został w Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnowie. W jego strukturze oprócz Szpitala im. Domańskiego (taka była ówczesna nazwa placówki) znalazły się: m.in. szpital w Tuchowie, miejskie przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia z terenu powiatu tarnowskiego, a ponadto znajdujący się w trakcie budowy "nowy" szpital. Zmiana polityki zdrowotnej w kraju uruchomiła od 1996 roku proces "rozintegrowania" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie - sukcesywnie wydzielano wszystkie włączone wcześniej poradnie, przychodnie i ośrodki zdrowia.

Od 1997 roku Szpital funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Proces przekształceń własnościowych Szpitala całkowicie zakończył się w 2000 roku i od tego czasu działalność skoncentrowana jest przede wszystkim na lecznictwie zamkniętym.

Teraźniejszość

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie to jedna z najstarszych placówek ochrony zdrowia w Małopolsce ale obecnie jeden z najnowocześniej działających, wielospecjalistycznych szpitali w tym rejonie Polski. Bogata tradycja zobowiązuje nas do stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług. Na bieżąco wprowadzany jest nowy sprzęt medyczny i innowacyjne techniki leczenia oraz sukcesywnie modernizowana infrastruktura.

Szpital posiada 12 oddziałów szpitalnych, stację dializ, nowocześnie wyposażone sale operacyjne, pion diagnostyki medycznej, 12 poradni specjalistycznych. Placówka wykonuje wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową posiadając koronarograf, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz nowe aparaty echokardiograficzne i ultrasonograficzne.

Rocznie hospitalizowanych jest ponad 15 tys. pacjentów, przeprowadza się 3 tys. zabiegów operacyjnych, wykonuje ponad 500 tys. badań laboratoryjnych oraz 40 tys. badań z zakresu diagnostyki obrazowej; ponadto wykonywanych jest blisko 2 tys. procedur koronarografii i prawie 1 tys. koronaroplastyk, wszczepianych jest ponad 300 rozruszników serca.

Wysoka jakość diagnostyki w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem personelu medycznego gwarantuje odpowiedni zakres i poziom leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów w naszym Szpitalu.

Szpital prowadzi także działalność dydaktyczno-naukową realizując program szkoleń dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Ponadto placówka uczestniczy w projektach naukowo-badawczych we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami klinicznymi.

Szpital posiada certyfikat ISO 9001:2008.
Efektem naszej pracy jest wysoka pozycja w rankingach oraz nagrody w konkursach, m.in.:

 • ogólnopolski ranking szpitali "Bezpieczny szpital" – laureat konkursu w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (w kategorii: najlepsze publiczne szpitale wieloprofilowe w kraju);
 • laureat konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi" w latach 2006 i 2007;
 • laureat konkursu "Firma Równych Szans 2007" - III miejsce w kraju w kategorii dużych przedsiębiorstw;
 • "Lider Innowacji 2007" – nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego;
 • laureat konkursu "Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie" 2007 – I miejsce w kraju;
 • laureat konkursu "Perły Medycyny" 2008 – IV miejsce w kategorii szpitali wieloprofilowych do 400 łóżek.

Naszą misją jest udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów.

4 marca 2010r
Szczeklik "Szpitalem bez bólu"
example1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jako pierwszy w regionie tarnowskim, otrzymał certyfikat "Szpital bez bólu". Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

By otrzymać certyfikat trzeba było spełnić kilka warunków. Cały personel Szpitala zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym musiał ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie systemu informowania pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu oraz monitoringu natężenia bólu u pacjentów przynajmniej cztery razy na dobę. Personel medyczny ma także obowiązek informować pacjentów przed zabiegiem operacyjnym jakiego rodzaju bólu mogą się spodziewać po zabiegu i w jaki sposób będzie on uśmierzany.

Wszystko to służyć ma dla dobra pacjentów. To oni oceniają poziom odczuwania bólu (posługując się skalą numeryczną od 0 do 10 lub wzrokową – wskazując kolor odpowiadający jego odczuciom bólowym - od zielonego do czerwonego). Wyniki takich, prowadzonych kilka razy dziennie, obserwacji pozwolają lekarzom na dobór odpowiednich dawek leków.

Certyfikatem "Szpital bez bólu" legitymuje się aktualnie około 40 szpitali w całym kraju. Certyfikat PTBB przyznawany na trzy lata jest gwarancją najwyższych standardów leczenia bólu pooperacyjnego.

25 lutego 2010r
Szczeklik – Gwarantem Czystości i Higieny

W miesiącu styczniu 2010 roku Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie otrzymał prestiżowy certyfikat "Gwarant Czystości i Higieny". Przyznanie certyfikatu poprzedził dwuetapowy audit, który objął oddziały szpitalne oraz kuchnię. Certyfikat ten jest jedynym tego typu międzynarodowym branżowym znakiem jakości – przyznawanym w Polsce przez dysponentów programu TÜV Rheinland Polska i Polskie Stowarzyszenie Czystości.

Uzyskanie przez Szpital certyfikatu "Gwarant Czystości i Higieny" oznacza zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pacjentów, stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym, stosowanie atestowanych tj. bezpiecznych środków czystości. To także bezpieczne i higieniczne warunki przygotowania, przechowywania i dystrybucji posiłków. Pozytywnie oceniony został profesjonalny sprzęt do utrzymania czystości oraz długofalowe harmonogramy utrzymania czystości i higieny w szpitalu.

Powyższy certyfikat to kolejny etap dążenia Szpitala do podnoszenia poziomu usług oraz zwiększania bezpieczeństwa pobytu pacjenta i pracy personelu.

Trzeba podkreślić, że posiadaniem certyfikatu "Gwarant Czystości i Higieny" szczyci się niewiele szpitali w Małopolsce.

26 stycznia 2010r
Kolejny zmodernizowany oddział w naszym szpitalu – tym razem to Dermatologia
example1

Został zakończony remont Oddziału Dermatologii w naszym Szpitalu. Remont trwał 3 m-ce. Prace swoim zakresem objęły częściową przebudowę sal chorych, wymianę grzejników, instalacji elektrycznej, wymianę wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymianę stolarki wewnętrznej, malowanie pomieszczeń oraz częściową wymianę wyposażenia w oddziale.

Koszt wykonanych prac wyniósł około 200 tys. zł – został sfinansowany przede wszystkim ze środków własnych placówki oraz w części ze środków Gminy Miasta Tarnowa.
W okresie prac remontowych Oddział nie wstrzymał przyjmowania pacjentów – chorym zagwarantowano leczenie w wydzielonych pomieszczeniach innego pawilonu szpitalnego.

Oddział Dermatologii w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie cieszy się bardzo dobrą opinią i uznaniem zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy. Jest jeden z 3-ch oddziałów szpitalnych tego typu w Małopolsce oraz jedyny poza Krakowem. Corocznie leczy się w nim ponad 700 pacjentów.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji znacznie poprawią się warunki leczenia jak również komfort pobytu pacjentów. O 2 zwiększy się także liczba łóżek w Oddziale.

20 stycznia 2010r
..:: zobacz zdjęcia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023