start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2009
Posadzenie Dęba poświęconego pamięci dr med. Tadeusza Krukara
example1

W dniu 13 listopada 2009 r. na terenie Szpitala odbyło się uroczyste posadzenie Dęba z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża – poświęconego pamięci dr med. Tadeusza Krukara - w ramach ogólnopolskiego projektu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża "90 dębów na 90-lecie PCK".

Tadeusz Krukar (1897 – 1987) to wieloletni lekarz i dyrektor Szpitala Powszechnego w Tarnowie, który przez całe życie wspierał akcje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż. Był wolontariuszem PCK w okresie międzywojennym, w okresie wojny szkolił drużyny sanitarne PCK, udzielał pomocy rannym powstańcom w szpitalach PCK. Po wyzwoleniu jako Prezes Zarządu Powiatowego PCK w Tarnowie m.in.: zajmował się akcją poszukiwania osób zaginionych oraz akcją rozdawania żywności, odzieży, leków i darów z UNRRA. Zorganizował Punkt Etapowy PCK na dworcu zajmujący się dożywaniem repatriantów ze wschodu oraz zaopatrywaniem ich w prowiant, leki i ubrania na dalszą drogę. Z jego inicjatywy kontynuowały swą działalność placówki lecznicze PCK w Tarnowie.

90-ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża jest okazją do przypomnienia ofiarnej i bezinteresownej pracy lekarzy, pielęgniarek, sióstr PCK i wolontariuszy PCK.

14 listopada 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Pomoc humanitarna dla Ukrainy
example1

Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie włączył się w akcję pomocy humanitarnej organizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa na rzecz mieszkańców Tarnopola, z którym Tarnów wiążą stosunki partnerskie. Akcja organizowana jest w związku z trudną sytuacją na Ukrainie z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię grypy. W ramach pomocy medycznej Szpital przekazał niezbędne leki oraz materiały medyczne (jednorazowego użytku: rękawice, maski, fartuchy). Ponadto został przekazany używany, sprawny sprzęt medyczny tj.: defibrylator, kardiomonitory, ssaki, pulsoksymetry oraz lampy bakteriobójcze, które jeszcze przez parę lat będą mogły być wykorzystywane przez tarnopolski szpital.

Wartość przekazanych darów wyniosła około 20 tys. zł.

5 listopada 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Bezpieczny Szpital 2009

W dniu 20 października br. ogłoszone zostały wyniki rankingu "Bezpieczny Szpital". Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu potwierdziła ugruntowaną pozycję naszego Szpitala w gronie najlepszych placówek w kraju. Szpital już po raz szósty znalazł się w "złotej setce" szpitali – plasując się na 69 miejscu.

Ten prestiżowy ranking, organizowany dla ponad 700 szpitali przez dziennik Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wskazuje pacjentom te placówki, które gwarantują wysoką jakość oraz bezpieczeństwo procesu leczenia. Ocenie podlega szereg aspektów m.in.: zarządzanie placówką, poziom infrastruktury technicznej (obiektów, aparatury medycznej, informatyzacji), dobra kondycja finansowa, poziom leczenia, kwalifikacje kadry medycznej, dostęp do diagnostyki, polityka lekowa oraz komfort pobytu. Szpital najwyższe oceny uzyskał w zakresie jakości opieki medycznej nad pacjentami oraz w zarządzaniu placówką.

29 października 2009r
"Nowy" oddział anestezjologii i intensywnej terapii
example1

W dniu 27 października 2009 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który przeszedł gruntowną przebudowę i został doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Prace budowlane prowadzone były od m-ca maja do października br. Przebudowano i zmodernizowano powierzchnię 330 m2. Zakres prac obejmował m.in.: wyburzenie części ścian, wymianę instalacji (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i p/poż., gazów medycznych), zamontowanie klimatyzacji Ponadto dokonano zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego co pozwoliło uzupełnić lub wymienić wyposażenie w tym przede wszystkim zakupiono nowe stanowiska reanimacyjne wraz z kolumnami, respiratory, przyłóżkowy aparat RTG, system monitorujący, aparat do hemofiltracji oraz bronchofiberoskop.

Oddział aktualnie jest jednym z najnowocześniejszych w regionie i został podniesiony do rangi II poziomu referencyjnego dzięki czemu będzie można w nim leczyć chorych w najcięższych stanach.

Modernizacja Oddziału wraz z jego doposażeniem została wykonana w ramach realizowanego przez placówkę projektu pn. "Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostała część środków została zabezpieczona przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Szpital. Łączne nakłady wyniosły ponad 2 mln zł.

28 października 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Pracownia USG z nowym urządzeniem
example1

We wrześniu br. Centralna Pracownia Ultrasonografii została wyposażona w kolejny nowoczesny ultrasonograf. W naszym Szpitalu rocznie wykonywanych jest około 43 000 obrazowych badań diagnostycznych. Zakup nowego urządzenia pozwala na rozszerzenie zakresu badań a przede wszystkim na znaczne podniesienie jakości wykonywanych badań ultrasonograficznych. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu aparatu USG w komplet głowic (w tym: noworodkowych), Doppler kolor oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym tj. funkcjom obrazowania panoramicznego i trapezowego oraz dużej rozdzielczości powiększanego obrazu.

Zakup ultrasonografu został częściowo dofinansowany przez PZU na Życie S.A w ramach prewencji.

10 października 2009r
"Szpital bez bólu"
example1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jako pierwszy w regionie tarnowskim, przystąpił do programu "Szpital bez bólu". Personel lekarski ma obowiązek informowania pacjentów przed operacją jakiego rodzaju bólu mogą się spodziewać po zabiegu i w jaki sposób będzie on uśmierzany.

Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Szpitale zgłaszające akces do programu muszą spełnić szereg wymogów, zanim otrzymają specjalny certyfikat przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Cały personel Szpitala zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym musi ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu. Kolejny warunek to prowadzenie systemu informowania pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu oraz monitoringu natężenia bólu u pacjentów przynajmniej cztery razy na dobę. W efekcie pacjenci będą oceniać poziom tej dolegliwości posługując się skalą numeryczną (od 0 do 10) lub wzrokową – wskazując kolor odpowiadający jego odczuciom bólowym (od zielonego do czerwonego).

Wyniki takich, prowadzonych kilka razy dziennie, obserwacji pozwolą na dobór odpowiednich dawek leków. Na razie certyfikatem "Szpital bez bólu" legitymuje się jedynie 6 szpitali w Polsce. Kilkadziesiąt kolejnych czeka na weryfikację. Szpital im. E. Szczeklika zabiegając o certyfikat, ma trzy miesiące na dostosowanie się do tych nowych wymogów.

Certyfikat PTBB przyznawany na trzy lata jest gwarancją najwyższych standardów leczenia bólu pooperacyjnego.

18 września 2009r
ISO 9001:2008 – recertyfikacja
example1

W dniach 27-28 sierpnia 2009 r. - po 3 latach od uzyskania przez Szpital im. E. Szczeklika certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 - przeprowadzony został w placówce audit strategiczny przez auditorów z British Standards Institution, mający na celu recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 9001:2008.

Ideą, która przyświecała wdrożeniu w 2006 roku Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu było przede wszystkim zapewnienie pacjentom hospitalizacji gwarantującej bezpieczny i sprawny proces leczenia z równoczesnym poszanowaniem praw pacjenta i indywidualnego systemu wartości.

Wdrożenie Systemu Jakości wpłynęło na usprawnienie funkcjonowania placówki przede wszystkim poprzez: stosowanie w Szpitalu bezpiecznych i wystandaryzowanych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych, udzielanie świadczeń wyłącznie w oparciu o atestowaną aparaturę i sprzęt medyczny przez wykwalifikowany personel, ograniczenie ryzyka prowadzonej diagnostyki, rozszerzanie zakresu świadczonych usług, ich doskonalenie poprzez wprowadzanie standardów i wytycznych klinicznych, doskonalenie kwalifikacji personelu oraz wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania.

Zespół auditorów zewnętrznych wysoko ocenił wszystkie podejmowane działania zarówno na rzecz poprawy standardów leczenia jak również komfortu pobytu (modernizacje i remonty oddziałów, otwarcie nowego oddziału). Kompleksowa ocena Systemu Zarządzania Jakością potwierdziła spełnienie przez Szpital wymagań zgodnych z normą ISO 9001:2008, oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń.

W efekcie naszej placówce na okres kolejnych 3 lat przyznano certyfikat
EN - ISO 9001:2008.

28 sierpnia 2009r
Wycieczka do Kazimierza nad Wisłą
example1

Z końcem miesiąca sierpnia 2009 r. w ramach działalności socjalnej dla pracowników Szpitala i ich rodzin zorganizowana została wycieczka zakładowa do Kazimierza nad Wisłą - urokliwego miasteczka w którym świetnie zachowany został historyczny układ ośrodka handlu położonego na szlaku wiślanym. W trakcie spaceru po miasteczku podziwiano Rynek z jego budowlami – kościołami oraz kamienicami z ich bogatym zdobieniem fasad oraz fantazyjnymi dekoracjami i attykami.

Rejs statkiem po Wiśle był okazją do podziwiania spichlerzy zbożowych oraz panoramy tego wyjątkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję zwiedzenia ruin renesansowego zamku w Janowcu oraz wystawę wnętrz domu ziemiańskiego mieszczącego się w dworze polskim. Wycieczka była także okazją do zwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego w Puławach, gdzie podziwiano piękno przyrody w Parku Czartoryskich.

24 sierpnia 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Internet dla pacjentów w "starym" Szpitalu
example1

Od 10 czerwca br. pacjenci przebywający na leczeniu w oddziałach Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie mają zapewnioną możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W tym celu zainstalowano nadajnik, który swoim zasięgiem obejmuje cały teren placówki. To rozwiązanie Szpital wdrożył dostosowując się do oczekiwań wielu osób, którzy na co dzień /potrzebują dostępu do/ korzystają z nowoczesnych technologii. Dostęp do Internetu jest oczywiście bezpłatny – podobnie jak ma to miejsce w innych publicznych hot-spotach.

Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie wśród innych placówek ochrony zdrowia jest liderem we wdrażaniu i stosowaniu systemów informatycznych. Od kilku lat placówka posiada zintegrowany system informatyczny obejmujący zarówno rozbudowane systemy finansowo-księgowe jak również wszystkie obszary świadczeń medycznych, co ułatwia pracę personelu oraz proces opieki nad chorymi a także zapewnia sprawne funkcjonowanie i zarządzanie firmą.

Umożliwienie pacjentom dostępu do Internetu jest działaniem Szpitala na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie.

15 czerwca 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Serce za serce
example1

Miło nam poinformować, iż Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie p. Marcin Kuta został przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie uhonorowany statuetką "Serce za serce".

Jest to wyróżnienie samorządu zawodowego i duży dowód uznania dla Dyrektora Marcina Kuty za działania na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych a zwłaszcza za gotowość niesienia pomocy bezinteresownie i serdecznie.

10 czerwca 2009r
Zabawa w Piotrkowicach
example1

W dniu 6 czerwca br. pracownicy Szpitala bawili się na zakładowej imprezie plenerowej w Piotrkowicach, zorganizowanej przez Dział Kadr w ramach prowadzonej akcji socjalnej. Impreza odbyła się w urokliwie położonym i ciekawie zaaranżowanym gospodarstwie agroturystycznym co pozwoliło uczestnikom bawić się w "klimacie" wiejskiej zabawy.

Serdeczni gospodarze, suto zastawione stoły oraz dobrze grający zespół muzyczny w połączeniu z doskonałym humorem, śpiewami oraz tańcami uczestników sprawiły, iż była to bardzo udana zabawa.

8 czerwca 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne
example1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Miasta Tarnowa:

 • "Wczesne wykrywanie raka jajnika" – adresowany do kobiet w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
 • konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym
 • badanie Usg jajników
 • badanie poziomu markera nowotworowego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 14 63-10-420 lub 14 63-10-506.

 • "Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego" – program adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
 • konsultację pulmonologiczną
 • badanie Rtg klatki piersiowej
 • spirometrię
 • poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 14 63-10-378.

Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii (I piętro, budynek L).

Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów:
(14) 63-10-420, (14) 63-10-378, (14) 63-10-303
Programy profilaktyczne realizowane będą do 15.12.2009r.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wycieczka do Budapesztu
example1

W dniach 17 - 19 oraz 24 - 26 kwietnia 2009 r. 113 osób - pracowników Szpitala oraz członków ich rodzin - uczestniczyło w zorganizowanej przez Szpital 3-dniowej autokarowej wycieczce na Węgry. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Egeru, Budapesztu oraz malowniczo położonych miejscowości w zakolu Dunaju: Szetendre, Visegrad oraz Esztergom.

Pierwszy dzień pobytu na Węgrzech rozpoczął się od zwiedzania miejscowości uzdrowiskowej Eger – miejsca słynącego z produkcji wina i dużego kąpieliska termalnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe centrum miasta z neoklasyczną bazyliką, barokowym kościołem minorytów, ratuszem miejskim oraz minaretem, będącym pozostałością po dawnym meczecie tureckim. Wycieczkowicze mieli możliwość skorzystania z kąpieli w termalnych basenach, jak również uczestniczyć w degustacji różnego rodzaju win z winniczek położonych w tzw. "Dolinie Pięknej Pani" gdzie mieści się najpopularniejsze skupisko winnic.

Drugi dzień pobytu przeznaczony był na zwiedzanie stolicy Węgier – Budapesztu, jednego z najpiękniejszych miast Europy, zwanego często "Perłą Dunaju". Miasto położone jest nad rzeką Dunaj, które dzieli je na dwie wyraźnie różniące się części: lewobrzeżny Peszt położony na równinie oraz prawobrzeżną zabytkową Budę na wzgórzach. W trakcie zwiedzania Budapesztu uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać liczne zabytki miasta a wśród nich m.in.:

 • Wzgórze Zamkowe ze słynną budapesztańską starówką oraz gotycko-renesansowy zamek królewski z rozległym kompleksem budynków, licznymi bramami i fontannami,
 • Kościół św. Macieja – miejsce koronacji królów oraz Katedrę Św. Stefana,
 • Bastion Rybacki z Basztą Rybacką składającą się z pięciu neoromańskich wieżyczek i jednej dużej baszty połączonych galerią oraz pięknym tarasem widokowym, z którego rozpościera się widok na Dunaj i Peszt,
 • Pomnik Wolności oraz cytadelę na Wzgórzu Gellerta, skąd uczestnicy wycieczki podziwiali panoramę miasta,
 • Plac Bohaterów oraz Muzeum Sztuk Pięknych (z kolekcją malarstwa europejskiego), Budynek Parlamentu, Operę oraz Muzeum Narodowe.

Atrakcją wieczoru była kolacja folklorystyczna w regionalnej węgierskiej czardzie, gdzie wśród rytmów kapeli cygańskiej próbowano tradycyjnych potraw kuchni węgierskiej jak również tamtejszego wina. Klimat cygańskich rytmów porwał wycieczkowiczów do śpiewu i tańca. Dodatkową atrakcją wieczoru był nocny rejs statkiem po Dunaju, który dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

W trzecim dniu wycieczki uczestnicy mieli możliwość podziwiania uroków Zakola Dunaju i miejscowości położonych wzdłuż jego brzegów. Zwiedzono urokliwe miasteczko Szentendre, mekkę artystów i zwiedzających. Miasteczko z barokowym rynkiem, licznymi wąskimi i krętymi uliczkami, małymi i nastrojowymi kafejkami oraz pięknym pasażem wzdłuż brzegu Dunaju. Była możliwość zwiedzenia Muzeum Marcepanu – jedynego tego typu na świecie – i obejrzenia różnego rodzaju przedmiotów, które z mistrzowską precyzją zostały wykonane tylko z marcepanu.

W drodze powrotnej zwiedzano zamek w Visegradzie z ogromną twierdzą – dawną siedzibę królów węgierskich oraz przepięknie położone miasteczko Esztergom - pierwszą stolicę Węgier z największą na Węgrzech i piątą pod względem wielkości na świecie bazyliką.

Była to kolejna udana impreza z uwagi na ciekawy i intensywny program wyjazdu oraz miłą atmosferę.

maj 2009
..:: zobacz zdjęcia
XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca
example1

W dniach 22-25 kwietnia 2009 r. w Rytrze odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współorganizatorem Konferencji był Oddział Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Program Konferencji obejmował tematykę związaną m. in. z implantacją kardiowerterów –defibrylatorów, stymulacją serca, nieinwazyjną i inwazyjną diagnostyką zaburzeń rytmu serca. W trakcie jej trwania równolegle odbywały się wykłady i szkolenia adresowane do pielęgniarek i techników medycznych elektroradiologii zrzeszonych w Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób, w tym m.in. konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy z zakresu kardiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz goście z zagranicy.

Wykłady i szkolenia prowadziło prawie 100 wykładowców z Polski i zagranicy, równolegle w 3 salach odbyło się 36 sesji wykładowych, w tym 6 sesji nocnych, w trakcie których emitowane były filmy obrazujące przebieg zabiegów elektrostymulacji.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Pani dr Ewa Krupa – Ordynator Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala. W organizacji konferencji udział wzięli ponadto dr Krzysztof Młynarczyk oraz pozostali lekarze Oddziału Kardiologii Szpitala. Powierzenie Szpitalowi organizacji przedsięwzięcia tej rangi było dużym wyróżnieniem i wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zaprezentowania gronu profesjonalistów jego osiągnięć i promocji świadczonych usług.

Zorganizowana z dużym rozmachem konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lekarskiego i mediów.

22-25 kwietnia 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
example1

Rozpoczynają się prace związane z gruntowną modernizacją oraz doposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tymi pracami Szpital rozpoczyna realizację projektu pn. Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W konferencji inaugurującej realizację projektu, która odbyła się Szpitalu w dniu 20.04.2009 r. uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta.

Prace obejmą przebudowę pomieszczeń oraz modernizację wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto oddział zostanie wyposażony w nowoczesne łóżka reanimacyjne, przyłóżkowy aparat RTG, aparat do hemodializ, respiratory; rozbudowany zostanie system monitorujący funkcje życiowe pacjentów.

Równolegle prowadzone jest doposażenie bloku operacyjnego w nowy sprzęt i aparaturę medyczną, gdzie w ramach projektu zakupione zostaną: nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie, aparatura do videoskopii.

Modernizacja oddziału anestezjologii – to kolejny etap realizacji programu dostosowania obiektów "starego" Szpitala do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Unia Europejska sfinansuje 60 % kosztów realizacji projektu. Pozostałe 40 % kosztów pokryje w połowie Miasto Tarnów oraz Szpital.

20 kwietnia 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Nowy Oddział Rehabilitacji
example1

W dniu 20 kwietnia br. w Szpitalu otwarty został nowy oddział szpitalny - oddział rehabilitacji. Uroczystego otwarcia oddziału dokonali Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta.

Oddział mieści się na II piętrze Budynku Głównego Szpitala – w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się oddział ginekologii. Prace remontowo-modernizacyjne prowadzone były przez ponad 6 m-cy. Konieczność dostosowania starych budynków do nowych standardów wymagała wykonania bardzo dużego zakresu prac m.in. wyburzenia części ścian i wykonanie nowych, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych z wybudowaniem nowych węzłów sanitarnych, wymiany centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, wykonania nowych posadzek oraz założenia nowej armatury sanitarnej. Koszt prac budowlanych oraz wyposażenia nowego oddziału wyniósł ponad 2 mln zł. – z czego 35 % stanowiły środki własne Szpitala. Pozostałe koszty sfinansowane zostały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miasta Tarnowa.

Nowy oddział posiada 30 łóżek oraz nowoczesną bazę zabiegową do kinezyterapii i fizykoterapii. Wszystkie pomieszczenia oddziału (sale chorych, łazienki, sale i gabinety zabiegowe, korytarze) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność nowego oddziału będzie uzupełnieniem zakresu świadczeń rehabilitacyjnych świadczonych przez inne placówki ochrony zdrowia w naszym mieście i pozwoli poprawić dostępność do deficytowych świadczeń leczniczych w tym zakresie.

Oddziałem kieruje lek. med. Magdalena Gromadzka-Wójtowicz.

20 kwietnia 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Nowy Projekt - Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia

W miesiącu lutym 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie – współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

26 luty 2009r
..:: więcej informacji
Wiceminister Zdrowia p. dr Marek Haber z wizytą w Szpitalu
example1

W dniu 4 lutego 2009 r mieliśmy przyjemność gościć w szpitalu Wiceministra Zdrowia p. dr Marka Habera wraz z grupą posłanek z Parlamentarnej Grupy Kobiet. Goście zwiedzili kilka oddziałów szpitalnych, zapoznali się z zakresem zrealizowanych w ostatnim okresie inwestycji a także dalszymi planami rozwoju tarnowskiego "starego" szpitala.

Spotkanie było okazją do bliższego zaprezentowania efektów pomyślnie przeprowadzonych procesów restrukturyzacji w naszym szpitalu oraz bezpośredniej wymiany poglądów na temat proponowanych przez Rząd kolejnych zmian systemowych, w tym dotyczących komercjalizacji szpitali. Z względu na przypadający w dniu 4 lutego Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, sporą część czasu poświęcono także zagadnieniom związanym z profilaktyką chorób nowotworowych oraz programów prozdrowotnych realizowanych w Tarnowie.

4 luty 2009r
..:: zobacz zdjęcia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023