start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2008
Szpital wyróżniony w konkursie PERŁY MEDYCYNY 2008
example1

W dniu 29 listopada br. podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiębiorczości ogłoszone zostały wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu medycznego Perły Medycyny.

Patronat nad konkursem sprawują m.in.: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ocenie podlegały m.in.: zakres i poziom usług medycznych, poziom diagnostyki, struktura zatrudnienia, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników, inwestycje wspomagające konkurencyjność, rozwój i innowacyjność, wdrożenie systemów jakości oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Pod uwagę brano także aktywność w środowisku medycznym, przestrzeganie zasad etycznych, opinie pacjentów, posiadane nagrody i wyróżnienia.

Szpital zajął IV miejsce i otrzymał wyróżnienie w kategorii szpitali wieloprofilowych do 400 łóżek. Udział w konkursie i zdobycie wyróżnienia jest dla Szpitala potwierdzeniem profesjonalizmu, rzetelności oraz odpowiedzialności za codzienną działalność.

Po części oficjalnej odbył się uroczysty bal, w którym uczestniczyło ponad 650 osób.

W trakcie balu przeprowadzona została aukcja charytatywna obrazów, z której dochód przeznaczony został na Stowarzyszenie działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Budzimy Nadzieję".

29 listopada 2008r
Modernizacja Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej
example1

Zostały zakończone prace związane z modernizacją Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej funkcjonującego przy Oddziale Kardiologii.

W ramach modernizacji wykonano prace remontowe związane z przebudową dotychczasowych pomieszczeń, wymianą instalacji gazów medycznych, remontem sanitariatów, wymianą podłóg, oświetlenia oraz malowaniem ścian.

Ośrodek został przede wszystkim wyposażony w nowoczesny zestaw aparatury monitorującej podstawowe parametry pacjentów znajdujących się w stanach zagrożenia życia. Wymiana aparatury medycznej była możliwa dzięki zakwalifikowaniu wniosku Szpitala do realizacji "Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008" związanego z dofinansowaniem zakupu w/w systemu monitorującego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Pozostałe koszty jak również koszty remontu OIOK-u oraz wymianę wyposażenia Szpital sfinansował z własnych środków.

Zmodernizowany OIOK posiada obecnie 4 stanowiska (poprzednio 3) co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów leczonych w Oddziale Kardiologii.

17 listopada 2008r
..:: zobacz zdjęcia
"BEZPIECZNY SZPITAL" – ranking 2008
example1

W dniu 28 października 2008 r. ogłoszone zostały wyniki 5 edycji ogólnopolskiego rankingu pn. "Bezpieczny Szpital". Ranking prowadzony przez dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ma na celu wskazanie i promowanie najlepszych polskich szpitali. Coraz wyższe wymogi stawiane szpitalom powodują, iż aby znaleźć się w "złotej setce" niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług medycznych poprzez kształcenie kadr medycznych, doposażanie placówek w aparaturę medyczną, modernizacje i unowocześnianie obiektów, właściwe zarządzanie placówką i jej finansami.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 277 szpitali. Szpital nasz po raz piąty został finalistą rankingu w kategorii 100 najlepszych wieloprofilowych szpitali publicznych w Polsce. Szpital uplasował się na 64 miejscu, co oznacza, że sukcesywnie z roku na rok poprawia swoją pozycję wśród najlepszych placówek w kraju (w roku 2007 – 75 miejsce).

Wysoka pozycja Szpitala w "złotej setce" jest przede wszystkim dla pacjentów gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia.

29 października 2008r
"Szczeklik" na Małopolskiej Nocy Naukowców 2008
example1

W ramach zorganizowanej w dniu 26 września br. przez Mościckie Centrum Kultury imprezy pn. Małopolska Noc Naukowców 2008 – Szpital nasz jako jedyna placówka ochrony zdrowia uczestnicząca w tym wydarzeniu prezentował osiągnięcia współczesnej medycyny.

Noc Naukowców to impreza organizowana cyklicznie od lat w całej Europie, która po raz drugi odbyła się w Małopolsce a w tym roku także w Tarnowie. Ideą imprezy jest umożliwienie szerokiemu gronu mieszkańców bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi osiągnięciami nauki i techniki w różnorodnych zakresach tematycznych. Atmosfera zabawy, odwiedziny w miejscach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, bezpośredni kontakt z ludźmi posiadającymi ogromną wiedzę ułatwiają przekaz informacji o innowacjach.

Doceniając ideę imprezy Szpital włączył się w jej organizację i przedstawił rozwiązania stosowane w nowoczesnej ortopedii na świecie a jednocześnie w Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie. Na stoisku naszego Szpitala zlokalizowanym w foyer MCK dr Grzegorz Sterkowicz – ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii wygłosił wykład omawiający najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnej ortopedii, w tym najnowsze techniki zabiegów operacyjnych.

Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Zespół specjalistów ortopedów prezentował najnowocześniejsze instrumentarium do wykonywania zabiegów operacyjnych w obrębie stawów kolanowych z użyciem nawigacji komputerowej, filmy z przebiegu operacji ortopedycznych, zabiegów implantacji kardiostymulatorów serca.

Prezentacja Szpitala cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

27 września 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych
example1

W pierwszych dniach września 2008 r. w kolejnym oddziale Szpitala ruszyły intensywne prace remontowe. W trakcie zaplanowanego na 3 m-ce gruntowego remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych wykonany zostanie szeroki zakres prac obejmujący m.in.: wymianę stolarki wewnętrznej, przebudowę części pomieszczeń, wymianę glazury i armatury łazienkowej, wymianę wykładzin podłogowych oraz malowanie pomieszczeń. Oprócz poprawy funkcjonalności i estetyki pomieszczeń szczególnie istotnym dla pacjentów będzie powstanie 3 dodatkowych sal chorych, co pozwoli rozwiązać problem chorych leżących na "dostawkach" w korytarzu.

Prace remontowe wykonywane są przy sukcesywnie wyłączanych pomieszczeniach, dzięki czemu Szpital zabezpiecza leczenie tym chorym, którzy wymagają pilnej hospitalizacji.

Koszt remontu Oddziału wyniesie 300 tys. zł i zostanie sfinansowany zarówno przez Gminę Miasta Tarnowa jak i sam Szpital. Prace zakończone zostaną z końcem m-ca listopada br. Dzięki realizacji w/ prac kolejny oddział w "starym" Szpitalu zostanie przystosowany do obowiązujących wymogów.

Oddziałem Chorób Wewnętrznych od m-ca czerwca br. kieruje lek. med. Jan Zyguła.

15 września 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Konferencja - podsumowanie realizacji termomodernizacji
example1

W dniu 23 czerwca br. odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem realizacji termomodernizacji budynków Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Przeprowadzenie remontu największych budynków Szpitala było możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z tzw. funduszy norweskich oraz dotacji przekazanej przez Gminę Miasta Tarnowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 432 tys. zł z czego 1 807 tys. zł stanowiły środki z "funduszy norweskich", 345 tys. zł pochodziło z Gminy Miasta Tarnowa oraz 280 tys. zł ze środków własnych Szpitala. Dzięki realizacji projektu placówka została zmodernizowana i podniosła swój standard a jednocześnie zredukowała zapotrzebowanie na ciepło i zmniejszyła ilość emitowanych zanieczyszczeń. Celem wsparcia udzielanego przez państwa-darczyńców (Norwegię, Islandię, Lichtenstein) jest wyrównywanie różnic pomiędzy "starymi" i "nowymi" państwami członkowskimi UE.

Konferencja połączona została z oddaniem do użytku nowych pomieszczeń dla Oddziału Ginekologii. Nowy oddział mieści się obecnie na parterze Pawilonu Chirurgii, gdzie przez ostatnie pół roku prowadzone były gruntowne prace remontowo-modernizacyjne. Remont oddziału kosztował 402 tys. zł i sfinansowany został przez Gminę Miasta Tarnowa oraz ze środków własnych placówki.

Wykonanie remontu oddziału wpisuje się w realizację kilkuletniego programu modernizacji i dostosowania obiektów Szpitala do wymogów Unii Europejskiej.

25 czerwca 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne
example1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Miasta Tarnowa:

 • "Wczesne wykrywanie raka jajnika" – adresowany do kobiet w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
 • konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym
 • badanie Usg jajników
 • badanie poziomu markera nowotworowego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 14 63-10-420 lub 14 63-10-506.

 • "Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego" – program adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
 • konsultację pulmonologiczną
 • badanie Rtg klatki piersiowej
 • spirometrię
 • poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 14 63-10-378.

Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii (I piętro, budynek L).

Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów:
(14) 63-10-420, (14) 63-10-378, (14) 63-10-303
Programy profilaktyczne realizowane będą do 15.12.2008r.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wycieczka do Pragi
example1

W miesiącu kwietniu br. 200 pracowników Szpitala oraz członków ich rodzin uczestniczyło w zorganizowanych przez Sekcję Kadr czterech wyjazdach autokarowych do Czech. Program wycieczki obejmował dwudniowe zwiedzanie Pragi oraz pobyt na Morawach.

Praga jest jednym z wiodących ośrodków kultury europejskiej. Miasto to zwane także "Złotą Pragą" składa się z kilku historycznych części, które stanowią główny cel przyjazdu tysięcy turystów z całego świata. Podobnie jak i oni zwiedzaliśmy:

 • Hradczany – zespół pałacowy wraz z katedrą św. Wita oraz Złotą Uliczką
 • Małą Stronę - dzielnicę barokowych pałaców (obecnie ambasad)
 • Stare Miasto – z Rynkiem i Ratuszem Staromiejskim (wraz ze słynnym zegarem astronomicznym)
 • Jozefów - Dzielnicę Żydowską z synagogami, cmentarzem
 • Nowe Miasto – ze wspaniałym bulwarem zwieńczonym pomnikiem św. Wacława na koniu oraz monumentalnym obiektem Muzeum Narodowego
 • Wyszogród – dzielnicę parków wraz z Cmentarzem Wyszehradzkim- miejscem spoczynku najwybitniejszych muzyków, pisarzy i artystów czeskich
 • Most Karola – najsłynniejszy średniowieczny most w Europie, z galerią barokowych pomników.

Dodatkową atrakcją jednego z wieczorów był pokaz "tańczących fontann" do muzyki Vivaldiego "4 pory roku". Innego rodzaju atrakcją były organizowane we własnym zakresie wieczorne imprezy integracyjne – połączone ze śpiewem i tańcami.

W drodze powrotnej, na Morawach uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić jaskinię krasową – wędrówka po kolejnych komorach jaskini oraz przeprawa łódkami pozwalała podziwiać niezwykłe formy skalnych nacieków (stalaktytów i stalagmitów).

Na wyjeździe nie zabrakło oczywiście okazji do spróbowania tradycyjnych potraw kuchni czeskiej oraz piwa. Czas wolny pozwalał zarówno poznać urok różnych zaułków jak i swoiste klimaty licznych piwiarni, kawiarni itp.

Kwiecień 2008
..:: zobacz zdjęcia
Remont "nowego" oddziału ginekologii na finiszu
example1

W kwietniu 2008 r. zakończyły się trwające 5 miesięcy prace adaptacyjno-remontowe prowadzone na parterze Pawilonu Chirurgii. Szeroko zakrojony zakres prac budowlanych obejmował m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek, wymianę stolarki, remont węzłów sanitarnych (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymiana glazury oraz armatury łazienkowej), wymianę instalacji elektrycznych oraz gazów medycznych, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie pomieszczeń. Aktualnie trwa wyposażanie oddziału w nowy sprzęt – łóżka, szafki, materace itp.

Do gruntownie zmodernizowanych pomieszczeń przeniesiony zostanie Oddział Ginekologii, który obecnie mieści się w Budynku Głównym Szpitala. W nowym oddziale na pacjentki czekają estetyczne pomieszczenia: 2-3 łóżkowe sale chorych oraz odpowiednia ilość węzłów sanitarnych. Przyjęcie pierwszych pacjentek na "nowy" oddział przewidywane jest na drugą połowę maja br.

Remont kapitalny oddziału sfinansowany został przez Gminę Miasta Tarnowa oraz ze środków własnych Szpitala.

Oddziałem Ginekologii i Położnictwa od m-ca lutego br. kieruje lek. med. Juliusz Kacalski.

21 kwietnia 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Nowe pracownie diagnostyczne Szpitala
example1

Od stycznia 2008 roku Szpital przejął działalność pracowni rezonansu magnetycznego oraz pracowni tomografii komputerowej, funkcjonujących dotychczas jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w wynajętych pomieszczeniach Szpitala. Przejęcie działalności pracowni RM i TK było związane z problemami finansowymi obu niepublicznych zoz-ów dot. spłaty zakupionej aparatury oraz w tej sytuacji podjętymi staraniami Szpitala, które miały na celu zagwarantowanie w naszym mieście dostępności do w/w wysokospecjalistycznych badań.

W grudniu 2007 roku Szpital sfinalizował wszystkie formalności związane z zakupem i przekazaniem obu urządzeń diagnostycznych, a także przejęciem pracowników oraz kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty nabycia rezonansu magnetycznego pokryte zostały ze środków własnych Szpitala, z kolei przy zakupie tomografu komputerowego Szpital otrzymał wsparcie finansowe ze strony Gminy Miasta Tarnowa, która sfinansowała połowę kosztu.

Obie pracownie weszły w skład Zakładu Rentgenodiagnostyki Szpitala i od stycznia br. kieruje nimi lek.med. Paweł Blicharz. Lokalizacja pracowni pozostaje bez zmian.

Wprowadzone zmiany organizacyjne w ich funkcjonowaniu winny poprawić dostępność badań dla mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego.

28 stycznia 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Szpital laureatem konkursu Firma Równych Szans
example1

21 stycznia 2008 r., podczas uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu Firma Równych Szans. W konkursie, realizowanym w ramach projektu Gender Index, wyłoniono firmy i instytucje wprowadzające najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Projekt opracowany został przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 130 firm z całej Polski.

Kapituła konkursu przyznała Szpitalowi im.E.Szczeklika w Tarnowie III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw oraz Godło Firmy Równych Szans 2007.

Wręczaniu wyróżnień towarzyszyła filmowa prezentacja wszystkich laureatów i wyróżnionych. W trakcie prezentacji Szpitala podkreślono, iż firma wyróżnia się monitorowaniem płac kobiet i mężczyzn, stosowaniem elastycznego czasu pracy, dofinansowaniem wypoczynku pracowników oraz kształcenia dzieci pracowników, działaniami na rzecz zapewnienia pracownikom środowiska wolnego od dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu. Spośród wszystkich uczestniczących w konkursie Szpital uzyskał najwyższą pozycję w obszarze wynagrodzeń oraz obszarze łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Jak przystało na Firmę Równych Szans wyróżnienia odebrali dyrektor Marcin Kuta i z-ca dyrektora Danuta Nosek.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył koncert, w wykonaniu piosenkarzy oraz solistek i solistów scen operowych z Kanady, Austrii, Polski.

23 stycznia 2008r
..:: zobacz zdjęcia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023