start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2007
Termomodernizacja Szpitala zakończona
example1

W ostatnich dniach grudnia 2007 roku zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Prace prowadzone były przez okres 6 miesięcy i objęły trzy duże obiekty Szpitala tj. Budynek Główny (mieszczący m.in.: oddziały: Kardiologii Inwazyjnej oraz Ginekologii) Pawilon I (z Izbą Przyjęć, oddziałami: Intensywnej Opieki Medycznej, Położnictwa) oraz Budynek Krwiodawstwa.

W ramach realizowanego projektu wymienionych zostało 270 okien, ocieplone zostało 1 700 m2 stropów oraz docieplono i położono 6 300 m2 nowych elewacji. Wykonano także konserwację i malowanie dachów, wymianę i naprawę rynien oraz inne prace wykończeniowe przy obiektach Największy zakres prac wykonany został przy ponad 170-letnim Budynku Głównym, gdzie oprócz wymiany okien, docieplenia stropów i ścian oraz wymiany elewacji, odtworzone zostały zabytkowe elementy architektoniczne utrzymujące dotychczasowy charakterystyczny wygląd obiektu. W m-cu styczniu 2008 r. zainstalowane zostanie jeszcze nowe oświetlenie budynków Szpitala i będzie to całkowite zamknięcie prowadzonej od m-ca lipca 2007 r. inwestycji.

W chwili obecnej wszystkie pawilony Szpitala im. E.Szczeklika są już odnowione (z wyjątkiem budynku z Oddziałem Zakaźnym Dzieci), gdyż termomodernizacja Pawilonu Chirurgicznego oraz Pawilon II (z oddziałami: Kardiologii, Pulmonologii i Wewnętrznym) została wykonana we wcześniejszym okresie.

Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł ponad 2 200 tys. zł z czego 85 % pochodzi z funduszy zewnętrznych tj. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a 15 % ze środków Gminy Miasta Tarnowa. Szpital pozyskał w/w środki w ramach pierwszego naboru projektów i jest jednym z nielicznych beneficjentów, który zakończył już realizację projektu.

Wykonana termomodernizacja obiektów pozwoli znacznie ograniczyć zużycie energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Niezwykle istotnym aspektem jest przede wszystkim uzyskana poprawa komfortu pobytu pacjentów w "starym" szpitalu – odnowione pawilony, docieplone i sukcesywnie modernizowane oddziały zmniejszają uciążliwości związane z pobytem na leczeniu.

Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie jest jednym z najstarszych szpitali w Małopolsce. Dzięki zrealizowanym ostatnio pracom modernizacyjnym obiekty "starego" Szpitala znowu stają się istotnym elementem zabytkowej architektury centrum Tarnowa.

30 grudnia 2007r
..:: zobacz zdjęcia
Firma nieprzeciętnie przyjazna matkom
example1

W dniu 13 grudnia 2007 r. ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mama w pracy", prowadzonego przez kilka miesięcy przez redakcję dziennika Rzeczpospolita, Fundację Świętego Mikołaja oraz firmę badawczą MillwardBrown SMG KRC.

Projekt "Mama w pracy" to kampania społeczna, której tematem jest obecność matek na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy oraz podniesienie standardów traktowania matek w pracy.

W ramach konkursu badana i oceniana była polityka personalna firm nastawiona m.in. na ułatwianie kobietom rodzenia dzieci, powrotów do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi.

Do konkursu przystąpiło 121 przedsiębiorstw, spośród których wyłonionych zostało 31 finalistów otrzymujących tytuł "Firmy nieprzeciętnie przyjaznej matkom". Organizatorzy konkursu i Kapituła Konkursu uwagę zwrócili na trzy firmy, o których pracownice wypowiadały się najlepiej - w gronie 3 szczególnie wyróżnionych firm w Polsce znalazł się Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (Szpital uzyskał w punktacji konkursowej największą liczbę tzw. punktów pozytywnych) obok Grupy Ikea oraz sieci Tesco. Szpital decyzją Kapituły otrzymał specjalne wyróżnienie GRAND PRIX – gdyż Kapituła doceniła panujący w Szpitalu życzliwy klimat dla pracujących matek, rodzinną atmosferę, wyjątkowe ułatwienia dot. m.in. czasu pracy i urlopów, które sprawiają, że matki czują się w pracy dobrze i bezpiecznie.

W dniu 19 grudnia 2007 r odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii, w trakcie którego Danuta Nosek wicedyrektor Szpitala odebrała przyznane Szpitalowi wyróżnienie oraz nagrodę specjalną – akwarelę Franciszka Maśluszczaka o symbolicznym tytule "Jest takie miejsce".

Przyznane Szpitalowi wyróżnienie jest tym cenniejsze, iż niezależnie od uznania organizatorów konkursu jest to przede wszystkim wyróżnienie przyznane kierownictwu firmy przez jej pracowników.

20 grudnia 2007
TERTINALIA – Tarnowskie Prezentacje Nowoczesności
example1

W dniach 23 – 24 listopada br. w Mościckim Centrum Kultury w ramach podsumowania obchodów Roku Tadeusza Tertila zorganizowana została przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Biuro Wystaw Artystycznych prezentacja oraz wystawa osiągnięć współczesnej techniki i nauki stworzonej lub wykorzystywanej przez tarnowskie firmy. Szpital znalazł się w gronie 17 największych firm regionu zaproszonych do uczestnictwa w TERTINALIACH i zaprezentował stosowane w placówce od kilku lat nowoczesne technologie medyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz ortopedii, nowoczesny system badań laboratoryjnych, zintegrowany informatyczny system zarządzania placówką oraz zastosowanie telemedycyny.

Na zorganizowanym firmowym stoisku wystawowym Szpitala wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć instrumentarium do endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego, sprzęt do nawigacji komputerowej, aparat do kontroli rozruszników. Na ekranach monitorów prezentowane były slajdy ukazujące zaplecze pracy na Oddziale Kardiologii, Chirurgii Urazowej i Ortopedii a także Laboratorium Analitycznego. Wystawa Szpitala cieszyła się dużym zainteresowaniem osób zwiedzających, którym szczegółowych wyjaśnień udzielali lekarze oddziałów Kardiologii, Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Pracowni Hemodynamiki.

W trakcie uroczystej Gali Finałowej w dniu 24 listopada br. – kończącej cykl imprez - Szpital jako jedyna firma otrzymał przyznaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę "LIDER INNOWACJI 2007". Wicemarszałek Województwa Roman Ciepiela podkreślił znaczenie zastosowania nowoczesnych technologii w medycynie oraz pogratulował z sukcesem wdrożonych rozwiązań m.in.: z zakresu kardiologii inwazyjnej, zabiegów hemodynamicznych, telemedycyny oraz poprawy poziomu usług medycznych.

4 grudnia 2007
..:: zobacz zdjęcia
Rusza remont Oddziałów
example1

Zgodnie z projektem uchwały przyjętej przez Radę Społeczną Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w najbliższych tygodniach nastąpią zmiany na niektórych jego oddziałach. Powierzchnia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń zostanie ograniczona do drugiego piętra pawilonu chirurgicznego, zaś Oddział Ginekologiczno-Położniczy zajmie jego dotychczasowe miejsce na parterze budynku.

Powyższe plany uwzględniają również remont oddziałów, przy czym większość zmian dotyczyć będzie głównie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Prace remontowe obejmą m.in. rozbiórkę ścianek działowych, usunięcie istniejących posadzek i wykonanie nowych, demontaż starych drzwi oraz renowację stolarki okiennej, a w niektórych przypadkach jej całkowitą wymianę. W miejscach występowania wilgoci projekt przewiduje kucie tynku, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian. Prace remontowe obejmują dodatkowo montaż armatury łazienkowej, jak również wyposażenia elektrycznego i oświetleniowego. Docelowo w każdej sali mają zostać zamontowane umywalki. Przewidziano również oddanie do użytku pacjentów czterech węzłów sanitarnych wyposażonych w toaletę, bidet, umywalkę i natrysk. Nie zapomniano również o osobach niepełnosprawnych, dla których zostaną przygotowane sanitaria dostosowane do ich potrzeb.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie dysponował sześcioma salami jedno, dwu, trzy i czteroosobowymi.

Dzięki powyższym zmianom oddziały tarnowskiego szpitala zyskają wyższy niż do tej pory komfort leczenia, zaś pacjenci podczas pobytu w szpitalu z pewnością docenią jego nową estetykę i wygodę. Realizacja tego typu projektów sprawia, iż szpitale stają się coraz bardziej przyjazne dla społeczności lokalnej.

20 listopada 2007
..:: zobacz zdjęcia
Bezpłatne badania spirometryczne
example1

W związku z obchodami Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika organizuje bezpłatne badania spirometryczne. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w dniu 14.11.2007r. w godzinach 7:00 do 15:00 do Poradni Pulmonologicznej mieszczącej się przy Oddziale Pulmonologii tutejszego Szpitala, budynek L, I piętro. Telefon kontaktowy (014)6310 376.

2 listopada 2007
"Bezpieczny Szpital 2007"

25 października 2007 roku odbył się finał czwartej edycji ogólnopolskiego rankingu "Bezpieczny Szpital". Organizatorem projektu jest dziennik "Rzeczpospolita" oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Każdego roku ranking przyciąga dużą ilość szpitali, które poprzez udział w badaniu chcą dokonać oceny swojej pozycji na rynku usług medycznych oraz szukać obszarów do dalszego doskonalenia. Niektórym szpitalom wyniki rankingu pomagają wzmocnić lub poprawić dotychczasowy wizerunek. W tegorocznej edycji uczestniczyło 246 szpitali; warto dodać, iż ponad 450 szpitali (do których skierowano zaproszenie do uczestnictwa placówek) nie poddało się dość wnikliwej ocenie oraz konfrontacji z innymi. Analizowane są dane z wielu obszarów działania szpitali m.in. zarządzania, finansów, infrastruktury technicznej, opieki medycznej, dostępu do diagnostyki, polityki lekowej, kwalifikacji personelu, jakości usług, komfortu pobytu pacjentów, a także systemów informatycznych.

W tym roku nasz Szpital po raz czwarty został finalistą rankingu w kategorii 100 najlepszych wieloprofilowych szpitali publicznych w Polsce. Szpital uplasował się na 75 miejscu w kraju oraz na 6 miejscu w województwie małopolskim – wyniki te są potwierdzeniem ugruntowanej już pozycji Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w gronie polskich szpitali.

Dla pacjentów - miejsce Szpitala w "złotej setce" oznacza, że placówka gwarantuje wysoką jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo procesu leczenia.

26 października 2007
Wycieczka do Lwowa-Przemyśla-Krasiczyna
example1

W dwóch terminach tj. w dniach 5 - 7 oraz 12 - 14 października 2007 r. prawie 100 osób wzięło udział w zorganizowanej przez Szpital 3-dniowej wycieczce zakładowej. W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie Lwowa oraz w drodze powrotnej zwiedzanie Przemyśla a także zamku w Krasiczynie.

Lwów to jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski oraz główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Ukrainie. To miasto wielu wyznań i narodów; historyczne śródmieście Lwowa z cennym zespołem obiektów zabytkowych jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W trakcie dwudniowego pobytu we Lwowie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić m.in.:

  • Katedrę łacińską, Katedrę grecko-katolicką, Katedrę ormiańską, Kaplicę Boomów
  • Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich
  • Lwowską Starówkę z zabytkowymi kamienicami
  • Kopiec Unii Lubelskiej - stąd podziwiano panoramę miasta
  • Operę Lwowską, gdzie pierwsza grupa miała okazję zobaczyć spektakl.

Ślady polskości na każdym kroku oraz spotkania z wieloma przygodnymi Polakami przynosiły wiele refleksji. "Obowiązkowo" zrobiono grupowe zdjęcia pod pomnikiem naszego wieszcza Adama Mickiewicza.

W trzecim dniu zwiedzano Przemyśl – urocze miasteczko z ciekawym zespołem kamienic wokół Rynku oraz potężnymi fortyfikacjami (jedna z największych w Europie). Zwiedzono także Muzeum dzwonów i fajek – jedyne tego typu w Polsce – zapoznając się ze sztuką odlewu dzwonów oraz wyrabiania fajek. Z Wieży Zegarowej podziwiano panoramę miasta i jego okolic. W drodze powrotnej podziwiano zamek w Krasiczynie - restaurowany obecnie jeden z najpiękniejszych zamków renesnansowych w Europie.

W opinii uczestników wycieczki była to udana impreza z uwagi na ciekawy i intensywny program wyjazdu oraz miłą atmosferę.

15 października 2007
..:: zobacz zdjęcia
VIVID 4 czyli nowe możliwości na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej
example1

Końcem września b.r. Oddział Kardiologii Inwazyjnej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zyskał nowy aparat echokardiograficzny VIVID 4 produkcji General Elektric, Medical Systems. Sprzęt został zakupiony w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia p.t. "Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD".

Nowo zakupiony aparat to nowoczesne cyfrowe urządzenie wysokiej klasy. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest precyzyjna ocena budowy serca i obserwacja jego pracy w stanie spoczynku i obciążenia. Echokardiograf wyposażony jest w dwie sondy kardiologiczne: sektorową, służącą do badań przezklatkowych, oraz wielopłaszczyznową do wykonywania pomiarów przezprzełykowych. Jego innowacyjność daje dodatkowo możliwość zapisu i archiwizacji danych, jak również obrazów statycznych i dynamicznych. Zarchiwizowane dane można przesyłać do innych placówek służby zdrowia np. w celu konsultacji trudnych przypadków klinicznych. Do tej pory Oddział dysponował jednym echokardiografem, który lata swojej świetności dawno ma już za sobą. Dzięki nowej, wyprodukowanej w 2007 roku aparaturze nie tylko poprawi się jakość badań echokardiograficznych, ale także zwiększy się ich ilość.

Nowy echokardiograf stanowi szansę na wczesną identyfikację osób zagrożonych chorobą sercowo-naczyniową, a dla pacjentów po wykonanych zabiegach inwazyjnych lepszą diagnostykę pooperacyjną i szybszy powrót do zdrowia.

9 października 2007
..:: zobacz zdjęcia
Sympozjum naukowe w Krakowie
example1

W dniach 4-6 października b.r. w ramach Dekady Kości i Stawów 2000 – 2010 w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowe Sympozjum "Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego". Organizatorem konferencji jest Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. E. Żeromskiego w Krakowie. Program Sympozjum obejmuje szereg prelekcji wygłoszonych w języku angielskim i polskim, dotyczących alloplastyki stawu kolanowego ze wskazaniem m.in. technik operacyjnych, rehabilitacyjnych oraz wyników leczenia. Całość konferencji podzielona została na dwa bloki tematyczne: Chirurgiczne techniki i nowe technologie oraz Rezultaty i ogólne problemy .

W Sympozjum udział biorą polscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie ortopedii.

W sesjach naukowych uczestniczyć będą również lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – G. Sterkowicz, M. Nowak, S. Zwolenik oraz M. Wójtowicz. Podczas Sympozjum wygłoszą oni dwa referaty. Pierwszy z nich nosi tytuł "Złamania okołoprotezowe w okolicy stawu kolanowego – sposoby zaopatrzenia w materiale Oddziału". Porusza on zagadnienia dotyczące m.in. czynników wpływających na występowanie złamań okołoprotezowych, jak również diagnostyki uszkodzeń i trudności z tym związanych oraz metod leczenia tych złamań.

Drugi referat "Porównanie wczesnych wyników alloplastyki całkowitej stawu kolanowego z użyciem instrumentarium manualnego oraz systemu nawigacji komputerowej" ma na celu porównanie skuteczności zastosowania tych dwóch metod w endoprotezoplastyce. Badania przeprowadzone na grupie 80 pacjentów, którym wykonano zabieg alloplastyki stawu kolanowego, wykazały większą skuteczność zastosowania systemu nawigacji komputerowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu.

W tym roku patronat nad Sympozjum objęło Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

4 października 2007
..:: zobacz zdjęcia
W darze serca czyli finał "Manii Rozdawania"
example1

W połowie września odbył się wielki finał kolejnej edycji akcji "Mania rozdawania". Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa. Pomysłodawcą akcji od kilku lat jest Radio RDN Małopolska. Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia, zaś celem - niesienie pomocy potrzebującym. W tym roku podczas finału zbierano pieniądze na rzecz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Rocznie na oddziale przebywa ok. 1800 dzieci cierpiących na ciężkie choroby zakaźne w tym m. in. na sepsę, zapalenie opon mózgowych zakażenia przewodu pokarmowego. Zarówno dla dzieci jak i czuwających przy ich lóżkach rodziców pobyt w szpitalu jest bardzo stresującym przeżyciem, dlatego też wszelkie sposoby poprawienia ich samopoczucia są jak najbardziej cenne. Nie od dziś wiadomo, że w miłej atmosferze i przyjaznym otoczeniu szybciej powraca się do zdrowia.

Każdy kto wspomógł finansowo akcję otrzymał butelkę wody mineralnej "Piwniczanka", a także balony, smycze i książki. Łącznie rozdano ok. 5 000 butelek wody.

Podczas finału nie zabrakło również konkursów i zabaw dla dzieci. Dużą atrakcją dnia był "puszko jad" – maszyna do zgniatania puszek, którą oblegali głównie najmłodsi uczestnicy akcji chcąc ją nakarmić przyniesionymi przez siebie puszkami.

W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zebrać 5378 PLN oraz 20 EUR !, a Dyrektor Szpitala zadeklarował podwojenie tej sumy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

21 września 2007
..:: zobacz zdjęcia
Audit Nadzorczy ISO

W dniu 28.08.2007r. auditorzy British Standards Institution przeprowadzili kolejny audit nadzorczy w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika, który miał na celu potwierdzenie jakości udzielanych świadczeń oraz podtrzymanie certyfikacji udzielonej placówce. Szpital otrzymał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w miesiącu październiku ubiegłego roku i od tego czasu poddaje się cyklicznie (co sześć miesięcy) tego typu kontroli zewnętrznej.

W trakcie obecnego auditu nadzorczego nie stwierdzono żadnych niezgodności w działalności Szpitala a przeprowadzona kontrola potwierdziła wysoką jakość usług świadczonych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz udzielanie usług w warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo procesu leczenia. Podkreślona została duża świadomość oraz zaangażowanie całego personelu w utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu. Jest to niezwykle istotne, gdyż bez właściwej postawy pracowników nie byłoby możliwe ani wdrożenie ani doskonalenie procesów zarządzania placówką. Warto podkreślić, iż celem wdrożenia Systemu ISO 9001:2000 w Szpitalu im. E.Szczeklika było zapewnienie pacjentom optymalnych warunków hospitalizacji, w których proces leczenia przebiegał będzie sprawnie, bezpiecznie i skutecznie.

28 sierpnia 2007
Remont Ortopedii na finiszu
example1

Dobiega końca remont Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Cześć prac dotycząca malowania ścian sal pacjentów, dyżurki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz sekretariatu została już zakończona. Dodatkowo w salach chorych zamontowano telewizory. Remont obejmie również wymianę podłóg, wykładzin, oświetlenia i poręczy. Do dyspozycji pacjentów oddziału zostanie dodatkowo oddana jedna sala, co niewątpliwie poprawi komfort pobytu chorych w szpitalu. Prace remontowe potrwają do końca lipca. W tym czasie oddział pozostaje zamknięty dla pacjentów.

26 lipca 2007
..:: zobacz zdjęcia
Badania Profilaktyczne

Z dniem 11 lipca 2007r. szpital został realizatorem "Programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jajnika" finansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnowa i zainteresowane osoby mogą już korzystać z badań. Program adresowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa w wieku 55 lat i powyżej (ze szczególnym uwzględnieniem grupy wysokiego ryzyka z obciążającym wywiadem rodzinnym). Rejestracja telefoniczna na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 14.30, numer telefonu (014) 63 10 420 lub 63 10 506.

W ramach akcji zapewniamy konsultacje ginekologiczno-położnicze z badaniem ginekologicznym (budynek B II piętro, poniedziałek. i piątek 10.00 -14.00), badania ultrasonograficzne (poniedziałek i piątek 12.00 -14.00), badanie poziomu markera Ca (całodobowo). Pacjentki wymagające pogłębionej diagnostyki mogą podjąć dalsze leczenie w Poradni bądź Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Badania profilaktyczne udzielane są bezpłatnie. Program realizowany będzie do 15 grudnia 2007r.

11 lipca 2007
Ruszyły remonty
example1

W pierwszych dniach lipca br. ruszyły od dawna oczekiwana prace remontowe obiektów Szpitala w ramach realizacji projektu "Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie". Całość szacowanej na ponad 2 mln zł inwestycji, finansowana jest ze środków zewnętrznych – 85% środków pochodzić będzie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozostałe 15% i zapewnia Gmina Miasta Tarnowa.

Pracami objęty zostanie Budynek Główny, Pawilon II oraz Budynek Krwiodawstwa.

W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie Budynek Krwiodawstwa , gdzie już w miesiącu czerwcu Br. rozpoczęto przygotowania do właściwego remontu – wykonana została izolacja przeciwwilgociowa ścian oraz wymieniono okna w piwnicach.

Największy zakres prac wykonany zostanie przy ponad 170-letnim Budynku Głównym, gdzie oprócz wymiany okien, docieplenia stropów i ścian oraz wymiany elewacji, odtworzone zostaną wszystkie zabytkowe elementy architektoniczne utrzymujące dotychczasowy charakterystyczny wygląd obiektu.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na miesiąc listopad 2007r., a zakończenie całego projektu na marzec 2008 roku.

10 lipca 2007
..:: zobacz zdjęcia
Kapoplastyka szansą dla aktywnych
example1

Kilka dni temu Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wdrożono nową metodę operacyjną stawu biodrowego – kapoplastykę, będącą alternatywą dla endoprotezoplastyki całkowitej. Technika ta polega na zastąpieniu uszkodzonych powierzchni stycznych metalem o niskiej ścieralności. Dzięki niej możliwe jest zachowanie naturalnego ustawienia głowy i szyjki kości udowej, przez co praca stawu jest niemal anatomiczna. Różnica w technice operacyjnej polega na braku konieczności usunięcia (resekcji) głowy kości udowej.

Biorąc pod uwagę długą żywotność protezy sięgającą 30 lat, kapoplastyka polecana jest szczególnie ludziom młodym, dla których szczególnie ważny jest krótki okres rekonwalescencji i szybki powrót do pełnej aktywności fizycznej.

Nowatorska metoda jest szansą dla wszystkich chorych chcących znów cieszyć się pełnią życia. W tarnowskim szpitalu pierwszą operację z zastosowaniem powyższej techniki przeprowadzili specjaliści z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii pod kierunkiem dr Grzegorza Sterkowicza.

Szpital dysponuje obecnie 5 kompletami protez. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne zakupy.

14 czerwca 2007
..:: zobacz zdjęcia
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007
example1

31 maja w Warszawie podczas uroczystej Gali finałowej ogłoszone zostały wyniki VIII Ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Kapituła Nagrody po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego przyznała nagrody najlepszym spośród firm objętych audytem. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znalazł się wśród 11 nagrodzonych przedsiębiorstw i był jedyną firmą z branży ochrony zdrowia, która znalazła się w gronie laureatów.

Szpital otrzymał wyróżnienie "za doskonalenie i standaryzację procesów zarządzania zasobami ludzkimi". Jest to już druga nagroda przyznana Szpitalowi przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, będącego pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu.

W poprzedniej edycji otrzymaliśmy tytuł laureata - w tym roku uhonorowano nas wyróżnieniem, a już teraz mobilizujemy siły i dokładamy wszelkich starań, aby w następnych latach zdobyć statuetkę Lidera.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotę efektywnego kierowania ludźmi, która w sposób bezpośredni i wymierny przyczynia się do wzrostu wydajności pracy i podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa. Kapituła konkursu po wnikliwej analizie obowiązujących standardów z obszaru zarządzania personelem w jednostkach stających do konkursu, dokonanej przez niezależnych ekspertów, po przeprowadzeniu audytów wyróżnia te podmioty, które prezentują wysoki poziom zarządzania.

W odróżnieniu od przedsiębiorstw gospodarczych, gdzie polityka personalna przekłada się bezpośrednio na zyski firm w przypadku Szpitala ma nieco inny i szerszy wymiar społeczny tj. inwestycja w pracownika, jego wykształcenie oraz satysfakcję ma przełożyć się na właściwy poziom leczenia i opieki nad chorymi. Stąd też zmierzenie się w tak elitarnym konkursie publicznego szpitala z firmami reprezentującymi biznes jest dla nas wielkim wyzwaniem a decyzja Kapituły Nagrody Konkursu o uhonorowaniu nas tytułem laureata oraz przyznanie wyróżnienia jest potwierdzeniem prawidłowości i konsekwencji w prowadzonej polityce personalnej.

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się między innymi: Bank BPH, Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "Odra", Grupa LOTOS, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, Urząd Miasta Poznania zaś złota statuetka i tytuł lidera przypadła firmie Michelin Polska S.A.

Podsumowaniem każdej edycji Konkursu LZZL jest raport pt. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, kreowanie nowoczesności" (wydawca: IPiSS) oraz publikacje zawierajace opisy najlepszych praktyk zzl stosowanych przez nagrodzone firmy.

31 maja 2007
..:: zobacz zdjęcia
Pionierski zabieg w Małopolsce
example1

Od kilku dni szpital dysponuje zestawem do nawigacji komputerowej firmy Stryker do bardzo precyzyjnego przeprowadzania zabiegów stawów biodrowych i kolanowych. Jest to jak do tej pory najnowocześniejsza metoda wykonywania tego typu operacji, która została po raz pierwszy zastosowana w Małopolsce właśnie w "starym szpitalu" w Tarnowie.

Metoda ta pozwala na precyzyjne umiejscowienie protezy, zmniejsza ryzyko powikłań i w sposób zasadniczy skraca okres rekonwalescencji. System komputerowy wspomagający pracę operatora umożliwia trójwymiarowe obrazowanie stawu, przez co zabieg przebiega z zachowaniem maksymalnej dokładności i precyzji.

Wszystkie dotychczasowe operacje, które wykonali lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii pod kierunkiem dr Grzegorza Sterkowicza przebiegały bez komplikacji a pacjenci czują się dobrze.

Szpital przez kilkanaście dni będzie testował system tak by może w niedługim czasie móc zakupić te urządzenia i z ich pomocą wykonywać zabiegi rutynowo. Jest to tym bardziej istotne, że w tym roku planuje się wykonać w Szpitalu ponad 200 operacji endoprotezoplastyki biodra i 65 endoprotez stawu kolanowego.

9 maja 2007
..:: zobacz zdjęcia
Szpital Szczeklika beneficjentem Funduszy Norweskich
example1

W ostatnich dniach kwietnia otrzymaliśmy z Brukseli ostateczną decyzję Komitetu Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn: Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E .Szczeklika w Tarnowie".

Szpital ubiegał się o przyznanie dotacji w ramach pierwszego naboru wniosków ogłoszonego w 2005 roku. Wniosek Szpitala wśród 665 projektów złożonych w priorytecie "ochrona środowiska" został bardzo wysoko oceniony - znalazł się na 7 pozycji wśród 34 projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący w Polsce w zakresie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Otrzymana obecnie "oferta pomocy" ze strony państw-darczyńców (obejmujących 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia, Lichtenstein) jest jedną z pierwszych w kraju.

Prace remontowo-modernizacyjne obejmą trzy duże obiekty Szpitala tj. Budynek Główny (mieszczący m.in.: oddziały: Kardiologii Inwazyjnej oraz Ginekologii) Pawilon I (z Izbą Przyjęć, oddziałami: Intensywnej Opieki Medycznej, Położnictwa, Pracownią, Zakładem Rtg) oraz Budynek Krwiodawstwa.

Zakres realizowanych prac obejmie wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropów i ścian oraz wymianę elewacji we wszystkich w/w budynkach. Wymienionych zostanie 270 okien oraz ocieplonych 6 500 m2 ścian zewnętrznych.

Przewiduje się wykonanie całości prac jeszcze w tym roku.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie ze strony państw-darczyńców dotyczy 85 % kosztów projektu tj. ponad 0,5 mln Euro. Pozostałe 15 % kosztów zabezpiecza Gmina Miasta Tarnowa – jako jednostka samorządowa, będąca organem założycielskim dla Szpitala.

Dzięki otrzymanym środkom pomocowym zrealizowane zostaną główne cele projektu związane z ochroną środowiska naturalnego i ograniczeniem zużycia energii. Ponadto poprawi się komfort pobytu pacjentów i co także ważne - zdecydowanej poprawie ulegnie estetyka obiektów "starego" Szpitala i tej części miasta.

26 kwietnia 2007
..:: zobacz zdjęcia
Wiosenne porządki czyli nowa jakość leczenia
example1

W ostatnich dniach kwietnia dwa odziały Szpitala zmieniły swoją lokalizację ; Oddział Dermatologiczny został przeniesiony do budynku E (IV piętro) ; Oddział Pulmonologii do budynku L (I piętro).

Dodatkowo Oddział Pulmonologii zyskał większą przestrzeń użytkową. Na pacjentów tego oddziału czeka obecnie 15-ście sal w większości dwu i trzy osobowych. Łącznie przybyło 17 łóżek i na dzień dzisiejszy oddział może już przyjąć 42 osoby. W razie potrzeby do dyspozycji chorych pozostaje separatka.

Zwiększyła się również liczba personelu pielęgniarskiego, dzięki czemu każdy pacjent otrzyma szybką i fachową pomoc. Powyższe zmiany pozwolą na przyjęcie, diagnozowanie i leczenie większej niż do tej pory liczby pacjentów.

23 kwietnia 2007
..:: zobacz zdjęcia
Wszczepienie sztucznego stawu barkowego
example1

W dniu dzisiejszym (20.04.2007) po raz pierwszy w Tarnowie wykonano operacyjne wszczepienie pacjentowi sztucznego stawu barkoweg".

Zabieg enodprotezoplastyki całkowitej stawu barkowego stosuje się u pacjentów z silnymi zespołami bólowymi występującymi przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych, jak również ograniczających ruchomość stawu barkowego. Operację przeprowadzili specjaliści z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii pod kierunkiem dr Grzegorza Sterkowicza, którzy przygotowywali się do niego od kilku tygodni w ośrodkach klinicznych. Operacja przebiegła pomyślnie i należy sądzić, iż kilka tego typu zabiegów zostanie przeprowadzonych jeszcze w tym roku.

20 kwietnia 2007
..:: zobacz zdjęcia
Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie

Szpital znalazł się w gronie 150 szpitali z całej Europy ( w tym 38 z Polski), które wezmą udział w projekcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – pod nazwą "Narzędzia dla Oceny i Poprawy Jakości w Szpitalach" (PATH). Patronat nad tym projektem w Polsce objęło Ministerstwo Zdrowia, a głównym koordynatorem na szczeblu krajowym jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Głównym celem projektu jest zebranie i porównanie określonych wskaźników charakteryzujących działalność szpitali oraz wymiany doświadczeń pomiędzy szpitalami, po to aby poprawić bezpieczeństwo leczenia i jakość opieki nad pacjentami.

Projekt został tak rozplanowany by do końca tego półrocza zakończyć zbieranie danych ze szpitali; dalszym etapem będzie weryfikacja danych i tworzenia raportów opracowywanych (przy wsparciu WHO we Włoszech w Anconie) oraz warsztaty na poziomie krajowym. Projekt zakończy konferencja w Barcelonie zaplanowana na marzec 2008, gdzie nastąpi wymiana doświadczeń, zrecenzowanie oraz ewentualne rozszerzenie projektu. Badanie zostało opracowane przez grupę międzynarodowych ekspertów w oparciu o 4 dominujące obszary (kliniczna wydajność, orientacja na personel, skuteczność i odpowiednie zarządzanie, bezpieczeństwo i skupienie na pacjencie). Mamy nadzieję, ze realizowany projekt pozwoli szpitalowi i określić obszary do dalszej analizy i korzystać z doświadczeń najlepszych.

Marzec 2007
Program Profilaktyczny
example1

W związku z prowadzaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia kampanią na rzecz aktywnej profilaktyki – "4 pory roku dla zdrowia", Szpital włączył się w Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Program adresowany jest do Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały cytologii w ramach wspomnianego wcześniej programu. Wystarczy zgłosić się z dowodem ubezpieczenia do naszej Poradni Ginekologiczno-Położniczej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 13.30), gdzie bezpłatnie wykonane zostanie badanie cytologiczne. Istnieje możliwość konsultacji wyniku badania oraz w razie potrzeby, leczenia w Poradni Ginekologiczno- Położniczej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 – 14.30. W razie konieczności wykonywane będą badania pogłębione (kolposkopia, badanie histopatologiczne wycinków).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 014 6310-420.

Styczeń 2007
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023