AKTUALNOŚCI

Szczeklik dołącza do akcji "Koperta życia"


Akcję zapoczątkowaną w tych dniach przez Urząd Gminy Wierzchosławice podjął także "stary" Szpital. To ważna inicjatywa – zarówno dla mieszkańców jak i personelu medycznego, który będzie udzielał pomocy szczególnie w stanach nagłych.

Idea akcji jest bardzo prosta – w widocznym, łatwo dostępnym miejscu w mieszkaniu powinny znajdować się podstawowe informacje o stanie zdrowia szczególnie osób zamieszkałych samotnie czy też osób w podeszłym wieku. Takim miejscem w każdym domu jest kuchnia i lodówka. To tu powinna znaleźć się plastikowa koperta zawierającą podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe członków rodziny oraz krótką ankietę nt. stanu zdrowia (na co się choruje, jakie są przyjmowane leki, alergie)oraz kserokopia dowodu osobistego lub paszportu. Sytuacje zagrożenia zdrowia czy życia, gdy wzywamy pogotowie ratunkowe mogą zdarzyć się każdemu. Związany z tym stres, zdenerwowanie, a być może utrata przytomności utrudniają ekipie ratunkowej pozyskanie cennych informacji na temat stanu zdrowia osoby, która wymaga interwencji służb medycznych. Odpowiednio oznakowana lodówka i znajdująca się w niej Karta życia w takiej sytuacji może pozwolić na szybkie zapoznanie się z potrzebnymi informacjami, a tym samym zadecydować o życiu chorego.

Szpital dołączając do inicjatywy Wójta Gminy Wierzchosławice p. Wiesława Rajskiego już wydaje "Koperty życia" dla pacjentów z tej gminy; od 1 marca br. wszyscy pacjenci Szpitala, zainteresowani akcją, opuszczając placówkę otrzymają bezpłatnie pakiet (plastikową kopertę zamykaną na zatrzask, ankietę wraz z naklejkami) oraz fachową pomoc w wypełnieniu ankiety i skompletowaniu dokumentacji.

19 lutego 2014r

Plany rozbudowy Specjalistycznego Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie     Od 8 lat w „starym” Szpitalu realizowany jest program modernizacji istniejących pawilonów i oddziałów. Wynikało to z konieczności dostosowania obiektów liczących kilkadziesiąt lat do wymogów stawianych współczesnym placówkom medycznym przez Unię Europejską. Wraz z modernizacją pomieszczeń jednocześnie była wymieniana
i dokupowana nowa, specjalistyczna aparatura i sprzęt medyczny. W efekcie tych prac mamy dzisiaj w Tarnowie nowoczesny wieloprofilowy miejski szpital, który jest wysoko oceniany na rynku usług medycznych a przede wszystkim cieszy się zaufaniem wśród mieszkańców Tarnowa i okolic.

Obecnie przyszedł czas na nowe, od dawna planowane i potrzebne inwestycje rozwojowe. Prace koncepcyjne nad rozbudową placówki trwały od dłuższego czasu
i były trudne - nie było łatwo stworzyć spójną architektonicznie i funkcjonalnie całość
w sytuacji, gdy poszczególne pawilony pochodzą z różnych okresów czasu (najstarsze sprzed ponad 100 lat, najmłodsze - 35 lat) i są w części oddzielnymi obiektami.

Powstały ciekawe koncepcje, które rozwiążą problemy związane z logistyką Szpitala
a jednocześnie są prorozwojowe. Szpital miejski uzyska ponadto nowoczesną bryłę architektoniczną zachowując jednocześnie swoje historyczne walory/aspekty.

Najważniejszą inwestycją będzie budowa nowego pawilonu zabiegowego, który zostanie zlokalizowany od strony ul. Starodąbrowskiej. To w przyszłości będzie nowe „wejście” do Szpitala. Na parterze mieścić się będą nowa izba przyjęć oraz pracownie diagnostyczne. Na I piętrze skoncentrowana zostanie diagnostyczno-zabiegowa działalność pionu kardiologii oraz pracownie endoskopowe. Kolejne piętro przeznaczone zostanie na blok operacyjny z salami operacyjnymi, stanowiący zaplecze nie tylko wszystkich oddziałów zabiegowych ale umożliwiający operacje w systemie chirurgii 1-go dnia w nowych specjalnościach.

Nowy pawilon będzie ponadto budynkiem „węzłowym”, który połączy przewiązkami
4 obiekty szpitalne w jedną całość. Stanie się to możliwe dzięki budowie systemu napowietrznych, przeszklonych przewiązek komunikacyjnych. Brak skomunikowania pawilonów szpitalnych to od wielu lat ogromny problem dla pacjentów, którzy zmuszeni są przemieszczać się (lub są przewożeni) na badania do pracowni diagnostycznych czy pomiędzy oddziałami drogami komunikacji zewnętrznej, w bardzo różnych warunkach pogodowych /śnieg, mróz, deszcz/. Inwestycja ta planowana jest do realizowania w latach 2014-2016 r.

Kolejna inwestycja wiąże się z potrzebą poprawy fatalnych od wielu lat warunków funkcjonowania oddziału zakaźnego dzieci, który obecnie pracuje w dawnym szpitalu żydowskim. Obiekt liczący ponad 100 lat nie nadaje sie do modernizacji i adaptacji na cele lecznicze. Oddział zakaźny dzieci jest jednym z trzech tego typu oddziałów w całej Małopolsce; jest niezbędny z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb epidemiologicznych województwa. Tym bardziej że to świetny oddział, ze znakomitą kadrą. Brak wolnych powierzchni w Szpitalu sprawia, iż nie było możliwości przeniesienia oddziału do innego budynku. Powstała więc koncepcja nadbudowy jednej kondygnacji w pawilonie nr II. Konstrukcja obiektu pozwala na wykonanie tego typu nadbudowy. Pomieszczenia nowego oddziału zapewnią komfort pobytu małym dzieciom i ich rodzicom oraz warunki pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek. Za rok o tej porze mali pacjenci powinni już przebywać w nowym oddziale.

Obie inwestycje będą realizowane jednoczasowo. Szacowany koszt (bez wyposażenia) wyniesie ok. 16 mln zł; planuje sie montaż finansowy ze środków Szpitala, Gminy Miasta Tarnowa, Województwa Małopolskiego oraz PFRON.
Na terenie Szpitala już ruszyły prace przygotowawcze związane z nowymi inwestycjami. We wrześniu br. wyburzony został m.in. budynek dawnej pralni. Przebudowy wymagają sieci energetyczne oraz sieci gazów medycznych. Zostanie przebudowany układ komunikacji wewnętrznej oraz powstaną nowe parkingi.

25 listopada 2013r.                                                        <więcej zdjęć>

 

Ranking szpitali 2013
- „Szczeklik” najlepszym szpitalem publicznym w Małopolsce

      8 listopada 2013 r. Rzeczpospolita wraz z Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia podały wyniki jubileuszowego, dziesiątego już rankingu „Bezpieczny Szpital”. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie uczestniczył we wszystkich edycjach rankingu. Po raz dziesiąty jesteśmy w „złotej setce’ polskich szpitali – w tym roku plasując się na bardzo wysokiej 20 pozycji.
W każdej edycji rankingu uczestniczy ok. 300 szpitali z ponad 800 placówek w kraju. Nie wszystkie szpitale mają odwagę poddać pod ocenę specjalistycznej agencji rządowej (CMJ) sposób zarządzania placówką, jej wyposażenie, bezpieczeństwo leczenia pacjentów i wiele innych standardów. Z roku na rok organizatorzy rankingu stawiają szpitalom coraz wyższe wymogi co powoduje, iż chcąc znaleźć się w gronie najlepszych niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług poprzez kształcenie kadr, zakup nowej aparatury medycznej, modernizacje obiektów, wysoki poziom zarządzania placówką, dbałość o finanse, doskonalenie systemów jakości usług.
W pierwszych rankingach jako sukces odnotowywaliśmy sam fakt zakwalifikowania się naszego Szpitala do setki najlepszych polskich szpitali – początkowo plasowaliśmy się na około 70 miejscu. Sukcesywnie w miarę rozwoju placówki pozycja „starego” Szpitala
w rankingu rosła.
Prowadzony od kilku lat proces inwestycyjny, kwalifikacje kadry medycznej, szeroki zakres usług medycznych i ich wysoka jakość sprawiają, że obecnie jesteśmy jednym
z lepiej prowadzonych szpitali w Polsce.
W tegorocznym rankingu za nami uplasowały się tak renomowane szpitale z naszego regionu jak m. in.: szpital w Suchej Beskidzkiej, szpital w Chrzanowie, Szpital Jana Pawła II w Krakowie Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Wojewódzki Szpital
im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Wysoka pozycja tarnowskich szpitali to dla mieszkańców regionu tarnowskiego gwarancja wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia
a dla naszych pracowników powód do satysfakcji.

8 listopada 2013r. 


Puzzle i kredki dla małych pacjentów zamiast kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela.     28 października br. Młodzież wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie odwiedziła pacjentów Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Dzieci „starego” Szpitala. Podczas wizyty reprezentacja szkoły przekazała zestaw artykułów biurowych i rysunkowych, który będzie do dyspozycji dzieci przebywających na leczeniu w szpitalu. W ten sposób będą mogły choć trochę umilić sobie czas choroby i pobytu w szpitalu.
Pomysł zbiórki zrodził się w szkole w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Zaproponowano, aby zamiast tradycyjnych kwiatów wręczanych nauczycielom w tym dniu, każdy kto ma taki zamiar przyniósł do szkoły kredki, bloki rysunkowe, pisaki czy ołówki. W ten sposób do rąk małych pacjentów trafi blisko 300 upominków.
W imieniu małych pacjentów pomysłodawcom i młodzieży zaangażowanej w organizację akcji serdecznie dziękujemy!!!

28 października 2013r.                                                        <więcej zdjęć>   


Szpital lideruje projektowi utworzenia systemu tele EKG w całej Małopolsce

     17 października 2013 r. w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Teletransmisja EKG – budowa jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce”. Konferencję prowadził lek. med. Marcin Kuta – dyrektor Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku, który
z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego był koordynatorem i osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu. Merytorycznego wsparcia udzielali prof. Piotr Podolec oraz prof. Dariusz Dudek.
     Od kilku lat w Polsce intensywnie rozwija się system teletransmisji danych kardiologicznych. Jednak w Małopolsce dotychczas te możliwości były bardzo ograniczone. Zaledwie z kilku karetek można było przesłać sygnał do niektórych szpitali mających pracownię hemodynamiki. W tej sytuacji Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o wdrożeniu systemu teletransmisji EKG w całej Małopolsce. Po okresie przygotowań zrobiono to w sposób nowatorski w skali kraju. Oznacza to, że po raz pierwszy w Polsce, jednoczasowo i kompleksowo na obszarze województwa zbudowano system przesyłu danych zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej,
w oparciu o jedną platformę informatyczną. Doposażono lub wymieniono defibrylatory we wszystkich 113 karetkach systemu ratowniczego Małopolski na takie, które umożliwiają transmisję zapisu EKG. Również w 10 pracowniach hemodynamiki małopolskich szpitali zainstalowano urządzenia odbierające sygnał EKG, umożliwiające także bezpośredni kontakt z ratownikiem lub lekarzem w miejscu zdarzenia. Cechą wyróżniającą małopolski system jest możliwość komunikacji ratowników z dowolnie wybraną, a nie tylko z najbliższą pracownią hemodynamiki, wpływ pacjenta na wybór szpitala (oczywiście z uwzględnieniem odległości i czasu dotarcia) oraz automatyzm czynności wynikający z działań w jednym systemie co zmniejsza prawdopodobieństwo błędów.
     Koszt wdrożenia systemu wyniósł 1,5 mln zł i zawierał m.in. wymianę 45 defibrylatorów, doposażenie pozostałych 67 w modemy i urządzenia nadawcze
w karetkach pogotowia ratunkowego oraz doposażenie 10 stacji odbiorczych
w szpitalach. Projekt w 85% został sfinansowany ze środków strukturalnych, przy 15% udziale szpitali i stacji pogotowia ratunkowego.


19 październik 2013r.                                                        <więcej zdjęć>   Misie od Fundacji TVN i Allegro dotarły do „starego” Szpitala

     Zakończyła się tegoroczna edycja akcji Fundacji TVN i portalu Allegro „Przesyłka pełna szczęścia”. Pod koniec sierpnia, przez jeden tydzień internauci oddawali na Facebook’u głosy na 4 wytypowane w kraju szpitale. Do szpitali miało trafić 4000 pluszaków stosownie do uzyskanej ilości głosów.
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie uzyskał 2 miejsce
w głosowaniu i taki wynik sprawił, że do Tarnowa przyjechało 1500 misiów. Maskotki już trafiają do najmłodszych pacjentów Szpitala przebywających na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dzieci.
Wszystkim, którzy zaangażowali się i wsparli akcję przekazujemy gorące podziękowania.
DZIĘKUJEMY ZA 1500 MISIOWYCH UŚMIECHÓW!!!


12 września 2013r.                                                                
<więcej zdjęć>

 

Ułatwienia w obsłudze pacjenta - informatyzacja Szpitala Szczeklika wkracza w kolejny etap.

     6 września odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował Pan Marszałek dr Stanisław Sorys zaś ze strony Szpitala podpis złożył Pan Dyrektor Marcin Kuta. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym „Stary” Szpital będzie jednym z pierwszych w Małopolsce i jednym
z niewielu w Polsce, który w pełni wdroży elektroniczną dokumentację medyczną.

„Rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu
im. E. Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych” to już trzeci projekt realizowany w ramach MRPO przez nasz ośrodek. Projekt stanowi kontynuację procesu informatyzacji Szpitala i wprowadza ją na taki poziom zaawansowania, który pozwoli na całkowitą eliminację obiegu dokumentacji papierowej.

Na projekt składają się 3 kluczowe elementy:
1. Elektroniczna dokumentacja medyczna
Cała dokumentacja medyczna Szpitala będzie prowadzona w wersji elektronicznej, co zapewni błyskawiczny dostęp do historii choroby pacjenta wraz z załącznikami (np. wynikami badań)w każdym momencie, bez konieczności czasochłonnych wizyt
w archiwum. Dostęp do pełnej dokumentacji pozwoli na jeszcze lepsze precyzowanie diagnoz i poprawę skuteczności podejmowanego leczenia. Docelowo pacjenci będą mieli możliwość wyboru czy dokumentacje po leczeniu chcą otrzymać
w wersji elektronicznej czy papierowej. Ponad to, w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji przez 20 lat, wprowadzenie obiegu elektronicznego pozwoli ułatwić i zmniejszyć koszty archiwizacji danych.

2. Elektroniczna identyfikacja pacjenta przy łóżku szpitalnym
Zakup tabletów medycznych pozwoli rejestrować świadczenia i zdarzenia medyczne bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Taka elektroniczna identyfikacja pozwoli wyeliminować pewne czasochłonne czynności wykonywane przy łóżku pacjenta czy potem w dyżurce lekarskiej czy pielęgniarskiej. Personel medyczny będzie miał zatem szybki dostęp do danych pacjenta a czynności, które w szczególności narażone były na błędy zostaną zautomatyzowane.

3. Rejestracja do poradni specjalistycznych przez stronę WWW
Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, poczty elektronicznej, czy telefonów komórkowych pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do świadczeń medycznych drogą on-line. Aplikacja e-pacjent umożliwi każdemu zarejestrowanie się w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na konsultacje do poradni przyszpitalnych. To pozwoli pacjentom zaoszczędzić czas a osobom niepełnosprawnym umożliwi rejestrację do lekarza bez konieczności wychodzenia
z domu.

Realizacja projektu zakończy się w połowie przyszłego roku. Koszt projektu to 1,4 mln zł w tym dotacja kształtuje się na poziomie 855 tys. zł zaś pozostałe środki – ponad pół miliona złotych to wkład własny Szpitala


6 wrzesień 2013r.                                                                
<więcej zdjęć>

 

 

„Przesyłka pełna szczęścia” - Misie dla szpitali od Allegro


 

W dniach 19 – 25 sierpnia br. prowadzona jest III ogólnopolska akcja „Misie dla szpitali”, której organizatorami są Fundacja TVN i portal Allegro. W ramach akcji 4 000 pluszowych misiów trafi do dzieci przebywających w szpitalach.
Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znalazł się w gronie 4 placówek z całej Polski zaproszonych do udziału w akcji. Im więcej oddanych głosów na dany szpital tym więcej pluszaków trafi do rąk jego małych pacjentów.
W oddziale obserwacyjno-zakaźnym dzieci tarnowskiego Szpitala leczonych jest rocznie ponad 1 600 dzieci. To szczególna grupa pacjentów – często małe dzieci z ciężkimi schorzeniami jak neuroinfekcje, sepsa, schorzenia neurologiczne, borelioza, choroby nerek, ostre i przewlekłe biegunki. Leczenie jest długie i często wiąże się z bólem i lękiem; dzieci są przestraszone badaniami oraz pobytem wśród obcych osób.
Gorąco zachęcamy wszystkich internautów do włączenia się w głosowanie na tarnowski szpital - podarujmy uśmiech i chwile szczęścia naszym małym pacjentom.

Swój głos można oddać na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/allegro/app_175122222669762

Misie Julia, Zosia, Czesio i Misia czekają już na przyjazd do Tarnowa

            


19 sierpnia 2013r.         

 

Szpital Szczeklika
partnerem międzynarodowego projektu kardiologicznego.

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, jako jeden z czterech małopolskich szpitali, został włączony do prestiżowego projektu w zakresie diagnozowania i leczenia rzadkich chorób kardiologicznych. To ogromne wyróżnienie dla Szpitala zostać wytypowanym do udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.
Liderem projektu jest Klinika Chorób Serca Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II
pod kierunkiem Profesora Piotra Podolca. W projekcie jako Partnerzy uczestniczą: Niemiecki Instytut Serca w Berlinie, Szpital San Rafaele w Mediolanie, Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kownie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rydze.
W tym gronie, ze strony polskiej, znalazł się Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz szpitale w Chrzanowie, w Zakopanem i właśnie tarnowski „stary” szpital. Projekt jest realizowany z dużym udziałem środków unijnych przy zaangażowaniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
10 czerwca 2013 r., w Krakowie odbędzie się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt. Podczas spotkania, w którym będą uczestniczyli dyrektorzy szpitali i kierownicy klinik, przewidziane jest m.in. omówienie pierwszych przypadków chorobowych
z udziałem wszystkich partnerów na platformie internetowej. W trakcje realizacji projektu takie telemedyczne wideokonferencje będą odbywały się cyklicznie, podczas których będzie możliwa wymiana wiedzy i konsultacje przypadków w gronie wybitnych specjalistów.
Choroby rzadkie serca to schorzenia zagrażające życiu lub w znacznym stopniu upośledzające osoby chore. Ich specyfika sprawia, że diagnozowanie i leczenie wymaga szczególnych wysiłków i często wykracza poza ramy ogólnie przyjętych wytycznych. Występowanie tych chorób określa się na poziomie ok. 5 przypadków na 10 000 osób (!) W ostatnich latach leczenie właśnie tej grupy chorych staje się jednym
z priorytetów polityki zdrowotnej krajów zachodnich, z coraz większym udziałem „nowych” członków Unii Europejskiej.

7 czerwca 2013r. Rok 2012 - Szpital na plusie

26 marca br. na posiedzeniu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im.
E. Szczeklika w Tarnowie podsumowano rok 2012. Był to kolejny dobry rok dla miejskiego Szpitala. W oddziałach szpitalnych leczonych było ponad 16 tys. pacjentów, a w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych przyjętych zostało prawie 35 tys. chorych tj. o ¼ więcej niż w roku poprzednim. Istotnym jest fakt, iż NFZ sfinansował leczenie prawie wszystkich pacjentów. Warto również podkreślić, iż prawie 5 % swoich przychodów (ok. 3 mln zł) Szpital pozyskuje z usług realizowanych odpłatnie na rzecz innych placówek medycznych, co jest efektem wysokiej jakości usług diagnostycznych.
Miniony rok to wykonane kolejne inwestycje, które podniosły bezpieczeństwo leczenia i komfort pobytu chorych. I tak w 2012 roku zmodernizowane zostały pomieszczenia oddziałów położnictwa, noworodków, kardiologii oraz pulmonologii. Zostały przygotowane pomieszczenia dla oddziału dziennej rehabilitacji, która powinna zostać uruchomiona w bieżącym roku. Utworzona i uruchomiona została „szkoła rodzenia”, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Podobnie jak
w każdym roku do większości pracowni diagnostycznych oraz oddziałów zakupiono nową aparaturę i sprzęt medyczny m.in. aparaty USG, kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, stoły operacyjne i zabiegowe.
W 2012 r. Szpital wypracował ponad 5 mln zł zysku. To ósmy rok z rzędu, gdy Szpital osiąga dodatni wynik finansowy. Dobre wyniki finansowe są efektem ciężkiej pracy ponad 900 osobowej załogi oraz konsekwencji w działaniu na rzecz poprawy poziomu lecznictwa ze strony dyrektora Marcina Kuty. Dobra sytuacja finansowa sprzyja ambitnym, rozległym zamierzeniom inwestycyjnym związanym
z rozbudową Szpitala a jednocześnie daje gwarancje stabilizacji dla załogi oraz poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego regionu.

26 marca 2013r.                                                                     
 

Pierwsze zabiegi ablacji 3D w Tarnowie

2 marca 2013 r. w godzinach przedpołudniowych odbył się pierwszy w Tarnowie zabieg ablacji zaburzeń rytmu serca podczas którego wykorzystano technikę 3D do pokazania obrazu serca. Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika i Pracownia Kardiologii Inwazyjnej “CARINT” w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Szczeklika rozszerzają zakres świadczonych usług o zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca dzięki czemu mieszkańcy Tarnowa i regionu uzyskali dostęp do nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca finansowanych przez NFZ.
Ablacja to małoinwazyjna metoda leczenia najcięższych postaci zaburzeń rytmu serca, zagrażających życiu pacjentów. W czasie zabiegu dochodzi do podgrzania (do kilkudziesięciu stopni) tkanki serca odpowiadającej za powstawanie arytmii. Efektem ablacji jest powstanie niewielkiej blizny w tkance serca. Tkanka w obrębie blizny, traci swoje właściwości elektryczne i przestaje być źródłem zaburzeń rytmu serca. Precyzyjnej lokalizacji patologicznej tkanki, w której powstaje nieprawidłowy impuls dokonuje się w procesie mapowania serca z wykorzystaniem techniki obrazowania 3D. Pozwala to na ograniczenie promieniowania rtg używanego w czasie zabiegu oraz umożliwia bardzo precyzyjne określenie mechanizmu arytmii i wyznaczenie miejsca najbardziej istotnego dla powodzenia zabiegu. Zabieg jest zazwyczaj bezbolesny i trwa około 1 godziny. U wielu pacjentów ablacja eliminuje ryzyko nagłego zgonu, u części zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Większość pacjentów, dzięki tej metodzie leczenia może uwolnić się od stałego przyjmowania leków lub zmniejszyć ich ilość.
Większość pacjentów niezwykle szybko po zabiegu powraca do pełni normalnych aktywności życiowych.
- Cieszymy się, że ośrodek kardiologiczny w Tarnowie zapewnia pacjentom pełne spektrum możliwości diagnostycznych i leczniczych w zawale serca, stabilnej chorobie wieńcowej oraz zaburzeniach rytmu serca, tak jak wiodące centra kardiologiczne w kraju. Nie było by to możliwe bez współpracy z tarnowskim kardiologami oraz starań dyrekcji Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – podkreśla dr Sebastian Stec kardiolog wykonujący zabiegi ablacji w tarnowskiej placówce.

4 marca 2013r.                                                                
<więcej zdjęć>

 

Pierwsze zajęcia w Szkole Rodzenia

4 lutego 2013r. odbyło się pierwsze spotkanie w Szkole Rodzenia w ramach kursu dla rodziców oczekujących na przyjście swojej pociechy na świat. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowany personel pracujący na co dzień w oddziale położniczym i noworodkowym naszego Szpitala. Spotkania mają zarówno formę wykładów i pokazów jak również składają się na nie zajęcia praktyczne.

Czas zajęć w Szkole Rodzenia to także doskonała możliwość na spotkanie z innymi Przyszłymi Rodzicami, wymiana informacji, dyskusja ale przede wszystkim wzajemne wsparcie dla siebie. To dobry czas aby jeszcze lepiej przygotować się nie tylko do porodu ale przede wszystkim do rodzicielstwa. To dobry czas aby rozwiać ewentualne obawy, co pozwoli z większym spokojem oczekiwać na przyjście Dziecka na świat.

Kurs trwa od 4 do 6 tygodni. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły na terenie Szpitala (budynek I). Harmonogram ustalany jest indywidualnie z grupami, spotkania mogą odbywać się zarówno przed południem jak i w godzinach popołudniowych, możliwe są także zajęcia
w soboty.
Udział w kursie jest BEZPŁATNY a wszelkich informacji można uzyskać po numerami telefonów: 14 63 10 305, 631 10 420 lub 63 10 100.
Serdecznie zapraszamy!


5 luty 2013r.                                                                     

 

Dyrektor Szpitala Laureatem Nagrody „Uskrzydlony”

25 stycznia 2013 w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród „uskrzydlony” przyznawanych przez Tarnowską Fundację Kultury. Laureatem nagrody za rok 2012 w kategorii Firmy kreujące rozwój Małopolski i Podkarpacia został Marcin Kuta, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
W uzasadnieniu werdyktu Wysoka Kapituła Nagrody Uskrzydlony wysoko oceniła osobę Dyrektora Marcina Kuty jako „… wspaniałego menadżera zdrowia, kreatora i twórcę, który potrafi pracować z ludźmi i dla nich”. To kolejne ogromne wyróżnienie obok Portretu Polskiej Medycyny i tytułu Menedżer Rynku Zdrowia 2012. To kolejny dowód na to, że przyjęty kierunek działania szpitala, podejmowane decyzje dotyczące funkcjonowania i związana z tym jakość obsługi pacjenta znajdują najwyższe uznanie.
Nagroda „Uskrzydlony” jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym od 1989 roku. „Uskrzydlony” to symbol pięknego człowieka, który uduchowiony swoim sukcesem potrafi go smakować, nie tracąc jego ludzkiego wymiaru. To symbol zwycięstwa, które jak wiatr pociąga innych za sobą. To ludzkie pragnienie posiadania skrzydeł, dzięki którym można pokonać przestrzeń. To wreszcie spełnienie norwidowskiego posłania zawartego w „Promethidionie”: Bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.


28 stycznia 2013r.                                                                
<więcej zdjęć>

 

SZTUKA ZAGOŚCIŁA W NASZYM SZPITALU

W styczniu 2013 r. zakończyła się kompleksowa modernizacja oddziału chorób płuc. Po 4 miesiącach prac do dyspozycji pacjentów zostały oddane kompletnie przebudowane
i zmodernizowane wnętrza. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz
z kompletnym remontem węzłów sanitarnych. Powstały dwie nowe sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym. Wymieniona została stolarka wewnętrzna, podłogi a wszystkie pomieszczenia oddziału wyposażono w nowe łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, meble oraz pozostały sprzęt. Koszt inwestycji wyniósł ponad 500 tys. zł
i został w całości został sfinansowany przez Szpital.
Na podkreślenie zasługuje nietypowa aranżacja oddziału – na ścianach pojawiły się akwarele, grafiki a także rzeźby, autorstwa absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych
w Nowym Wiśniczu. Wystrój odbiegający od stereotypu szpitala ma zainspirować pacjentów do kontaktu ze sztuką i oderwać myśli od choroby.
W uroczystym oddaniu oddziału, które miało miejsce 18 stycznia 2013 r. uczestniczyli m.in.: p. prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka – Konsultant Wojewódzki w zakresie chorób płuc, p. Roman Ciepiela - V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego,
p. Urszula Augustyn – poseł na Sejm RP, p. Dorota Skrzyniarz – V-ce Prezydent Miasta Tarnowa oraz p. Elżbieta Kucybała – Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.
Oddział, którym kieruje dr n. med. Piotr Nalepa rozszerza działalność w zakresie alergologii oraz wprowadza diagnostykę zaburzeń snu w nowoutworzonej pracowni polisomnografii. To odpowiedź na rosnące problemy zdrowotne społeczeństwa.

18 stycznia 2013r.                                                            
<więcej zdjęć>

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Szpitala „Szczeklika”

W grudniu 2012 r. do Oddziału Noworodków „starego” Szpitala trafił nowoczesny sprzęt medyczny w postaci respiratora, inkubatora i nawilżacza powietrza. Darczyńcą jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Jerzego Owsiaka od ponad 20 lat wspiera polskie ośrodki medyczne. Dla naszego Szpitala to ogromny zaszczyt ale przede wszystkim radość, że nasze starania znalazły swój wymierny efekt.
 
To nie pierwsza pomoc WOŚP dla Szpitala. W minionych latach otrzymaliśmy: respirator, pulsoksymetry, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do pomiaru słuchu oraz przyłóżkowy aparat RTG. Przekazany obecnie respirator noworodkowy oraz inkubator do opieki noworodkowej to najnowocześniejsza aparatura ratująca życie wcześniakom. Wartość sprzętu, który obecnie trafił do naszego szpitala to ponad 200 tys. zł. Dzięki otrzymanym urządzeniom mogliśmy wymienić pracujące od kilkunastu lat aparaty, aby jeszcze lepiej pomagać naszym najmłodszym pacjentom a ich rodzicom dać przede wszystkim tak ważne poczucie bezpieczeństwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że termin otrzymania aparatury z Fundacji zbiegł się
z otwarciem po gruntownej modernizacji Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego
z Blokiem Porodowym i właśnie Noworodkowego. W tej chwili zatem pacjentki mają do dyspozycji komfortowe wnętrza, nowe wyposażenie sal i nowy sprzęt medyczny.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „zagra” w tym roku 21 raz. Finał zbiórki przypada w niedziele 13 stycznia 2013r. Kadra medyczna Szpitala, jak co roku, zaangażuje się
w tarnowską część imprezy. Serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy.

3 stycznia 2013r.
 

Otwarcie kolejnych zmodernizowanych Oddziałów:
Położniczego i Noworodków

10 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie po generalnym remoncie Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Noworodków
z Ośrodkiem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. Ponadto w Szpitalu wyremontowano pomieszczenia, w których utworzone zostały: Szkoła Rodzenia oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. To nowe obszary działalności Szpitala

Prace modernizacyjne objęły powierzchnię ponad 1100 m2, toczyły się na
2 kondygnacjach, w 3 budynkach i trwały zaledwie 5 miesięcy. Prowadzone były etapami co pozwoliło zachować ciągłość udzielania świadczeń na tych oddziałach i nie zmniejszyć liczby porodów, które odbyły się w Szpitalu.
Przebudowane sale, wymiana instalacji wewnętrznych, zwiększenie liczby węzłów sanitarnych to tylko część prac, które podjęto aby zapewnić pacjentkom wysoki komfort pobytu w szpitalu. Obecnie pacjentki rodzące będą przebywały w salach jedno- i dwuosobowych z klimatyzacją co pozwoli na stworzenie jeszcze lepszej atmosfery tak ważnej dla matek z dziećmi oraz ich rodzin. Odnowione pomieszczenia wyposażone są w nowe meble, sprzęty i aparaturę medyczną. Cały wystrój utrzymany jest w ciepłych, pastelowych barwach.
Całość prac kosztowała ponad 2 miliony złotych i została sfinansowana z własnych środków Szpitala.
Na oddziale położniczym oraz oddziale noworodkowym pracuje w sumie 21 lekarzy oraz 54 pielęgniarki i położne. Szpital zabezpiecza pełna opiekę medyczną na każdym etapie ciąży, począwszy od wizyt i badań, przez poród i pobyt na oddziale po kontynuację opieki w poradniach specjalistycznych. W tym miejscu należy dodać, że przyszłe mamy mają do wyboru różne dostępne metody rodzenia jak i różne metody farmakologicznego i niefarmakologicznego łagodzenia bólu porodowego (m.in. gaz rozweselający, tens, techniki oddechowe, okłady ciepłe i zimne, stosowanie sprzętów pomocniczych takich jak worek sako, piłka)
Oba wyżej wymienione oddziały Szpitala posiadają II stopień referencyjności co oznacza, że są przygotowane do opieki nad pacjentkami także w przypadkach skomplikowanych. Rocznie w Szpitalu Szczeklika przyjmuje się średnio ok. 1100 porodów. Po porodzie każdy noworodek przechodzi kompleksowe badania w tym testy na fenyloketonurię i niedoczynność tarczycy oraz przesiewowe badanie słuchu. Pobyt dziecka i matki na oddziale odbywa się na zasadzie systemu „rooming in”, czyli młoda mama może przez cały czas przebywać ze swoi dzieckiem, co pozwala jej na opiekę nad nim już od pierwszych chwil jego życia i umożliwia jeszcze lepsze przygotowanie, pod okiem lekarzy i położnych, do opieki nad nim w domu.
Od stycznia 2013 roku rusza Szkoła Rodzenia. W ramach zajęć przyszłe mamy będą mogły zobaczyć Oddział Położniczy, Blok Porodowy, dowiedzieć się jak przygotować się do porodu i jak będzie on przebiegał. Nasze położne pomogą także poznać zasady opieki i pielęgnacji dziecka. Udział w zajęciach będzie bezpłatny.

 10 grudnia 2012r.                                                           
<więcej zdjęć>
 

Odznaczenia dla zasłużonych pracowników „starego” Szpitala.Podczas uroczystego otwarcia Oddziałów Położnictwa, Patologii Ciąży i Oddziału Noworodków w dniu 10 grudnia 2012 roku odbyło się wręczenie odznaczeń Prezydenta RP i odznaczeń Ministra Zdrowia dla zasłużonych pracowników „Starego” Szpitala. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wojewódzkiego szczebla administracji rządowej i samorządowej, włodarze Tarnowa. Mieliśmy zaszczyt gościć Wojewódzkich Konsulatów: Pana prof. dr hab. Antoniego Bastę – Położnictwo
i Ginekologia oraz Pana prof. dr hab. Ryszarda Lauterbacha – Neonatologia. Udział wzięli radni miejscy, reprezentanci innych zaproszonych jednostek, projektanci i wykonawcy modernizacji, przedstawiciele mediów i pracownicy Szpitala.

Złote medale za długoletnią służbę otrzymali: lekarz Janusz Kobis i pielęgniarka Teresa Kaim. Srebrne medale otrzymali lekarze: Grzegorz Sterkowicz i Krzysztof Morydz oraz pielęgniarki: Ewa Dołęga, Małgorzata Drużba, Danuta Dykacz, Małgorzata Marecik, Grażyna Padło, Dorota Rodzik. Lekarz Jan Michalski otrzymał medal brązowy. Nadania medali dokonał Pan Wicewojewoda Andrzej Harężlak, który wręczył także Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” Ministra Zdrowia. Otrzymali je lekarze: Danuta Mazurek, Juliusz Kacalski, Hanna Felis-Zyguła, Janusz Fiala i Paweł Grudzień oraz pielęgniarki: Renata Gabinek i Irena Wojtanowska.

 10 grudnia 2012r.                                                           <więcej zdjęć>

 

św. Mikołaj w szpitalu Fotorelacja z wizyty św Mikołaja w Szpitalu Szczeklika  <<ZDJĘCIA>>

 6 grudnia 2012r.    
 

50 lat Ortopedii w „Starym” Szpitalu17 listopada 2012 r. odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Oddziału Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego i Miasta Tarnowa, były i obecny personel medyczny, ordynatorzy oddziałów ortopedii małopolskich szpitali.
Podczas uroczystości Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Ryszard Ścigała uhonorował Oddział Ortopedii Tarnowskim Dukatem – wyróżnieniem przyznawanym osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla dobra mieszkańców Tarnowa. Dyrektor Szpitala, Pan Marcin Kuta wręczył medale okolicznościowe oraz listy gratulacyjne osobom, które przyczyniły się do rozwoju tarnowskiej ortopedii.
To doniosłe wydarzenie było okazją do przypomnienia historii Oddziału ale też, do przypomnienia ludzi, którzy tę historię tworzyli i tworzą nadal. W tym czasie oddziałem kierowało 4 ordynatorów: dr Władysław Kosiec – inicjator powstania oddziału, dr Krzysztof Czekaj, Marta Różańska i obecny ordynator Grzegorz Sterkowicz. Wspominano lekarzy, instrumentariuszki i pielęgniarki oddziału, którzy swojej pracy zawsze oddawali się z największym zaangażowaniem i nadal pracują z poświęceniem
i najwyższą troską o zdrowie i dobro pacjenta.
Była to również świetna okazja do posumowania dotychczasowej działalności. Oddział na przestrzeni 50 lat zmieniał się, tak jak zmieniało się otoczenie, tak jak pojawiały się zmiany w medycynie, sposobach leczenia. Ostatnie lata działalności to ciągły rozwój oddziału, wprowadzanie nowych metod leczenia i operowania, stosowanie najnowszych rozwiązań z dziedziny ortopedii i traumatologii.
W trakcie towarzyszącego obchodom Jubileuszu Zebrania Naukowego Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego lekarze-ortopedzi naszego Szpitala zaprezentowali najnowsze trendy i osiągnięcia w alloplastyce i rozwiązania w problemach złamań około protezowych.

                                                                  autorem zdjęć jest Paweł Topolski
19 listopada 2012r.                                                          
<więcej zdjęć>

 

„Bezpieczny Szpital" 20128 listopada 2012r. kolejny raz dziennik „Rzeczpospolita” w połączeniu z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia podały wyniki rankingu „Bezpieczny Szpital”. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie po raz 9 uczestniczył w tym rankingu. Nasz tegoroczny wynik to wysokie 26 miejsce. Tak jak w roku ubiegłym jesteśmy znowu najlepszym z małopolskich szpitali publicznych. W „złotej setce” za nami uplasowały się tak renomowane szpitale z naszego regionu jak m. in.: Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
i Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
W każdym roku organizatorzy rankingu stawiają szpitalom coraz wyższe wymogi co powoduje, iż chcąc znaleźć się wśród najlepszych niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług poprzez kształcenie kadr, zakup nowej aparatury medycznej, modernizacje obiektów, wysoki poziom zarządzania placówką, dbałość o finanse, doskonalenie systemów jakości usług.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wśród finalistów rankingu tarnowski „stary” Szpital jest jedyną placówką liczącą prawie 180 lat co wiąże się z prowadzeniem działalności leczniczej w obiektach w części „historycznych”, budynkach pamiętających czasy przedwojenne. To sprawia, że konkurowanie na rynku medycznym jest znacznie trudniejsze. Musimy też zaznaczyć, że szpital nadal nie jest właścicielem gruntów
i budynków co sprawia, iż niektóre oceniane wskaźniki ekonomiczne są nieporównywalne z innymi szpitalami i wypadają mniej korzystnie. Aby utrzymać dobrą pozycję nadrabiamy jakością usług, opieką medyczną i kwalifikacjami personelu.
Prowadzony od kilku lat proces inwestycyjny, szeroki zakres usług medycznych i ich wysoka jakości (posiadane liczne certyfikaty, uzyskana akredytacji Ministra Zdrowia) łatwy dostęp do specjalistycznej diagnostyki sprawiają, że obecnie jesteśmy jednym
z nowocześniejszych szpitali w Polsce. Dla mieszkańców Tarnowa wysoka pozycja szpitala to gwarancja wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia a dla naszych pracowników powód do satysfakcji.

 8 listopada 2012r.                              

 

Marcin Kuta otrzymał "Portret Polskiej Medycyny" i został uhonorowany tytułem Menedżer Rynku Zdrowia 2012Podczas Gali, wieńczącej pierwszy dzień VIII Forum Rynku Zdrowia 2012 (Warszawa, 24-25 października), już po raz siódmy, uroczyście wręczono Portrety Polskiej Medycyny. Jednym z pięciu laureatów został lek. med. Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Forum Rynku Zdrowia to doroczna konferencja, organizowana przez wydawcę miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia, będąca najważniejszym opiniodawczym wydarzeniem w branży medycznej. Forum stało się miejscem ważnych debat o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia i planowanych w nim zmianach, podczas których poruszane są kluczowe dla branży medycznej sprawy. Tegoroczne Forum to 2 dni obrad, 100 prelegentów, 16 sesji plenarnych na temat organizacji, finansów
i zarządzania w ochronie zdrowia, a także terapii w wybranych dziedzinach medycyny oraz ponad 1200 gości, a wśród nich wybitne postaci polskiej medycyny, politycy, menedżerowie placówek medycznych oraz liderzy przemysłu farmaceutycznego.
Od 7 lat kolegium redakcyjne Rynku Zdrowia honoruje osoby oraz instytucje, które odniosły znaczące sukcesy w sferach: zarządzania placówkami medycznymi i rozwoju terapii oraz których działalność przyczynia się do coraz sprawniejszego funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, nie tylko w skali kraju, ale także konkretnego regionu.
W tym roku tytuł Menedżera Rynku Zdrowia 2012 w kategorii placówki publiczne otrzymał dyrektor Marcin Kuta. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Docenione zostały wieloletnie dokonania
i efekty w zakresie zarządzania, m.in.: współorganizowania instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w Małopolsce oraz kierowania tarnowskim starym szpitalem.
Portretami Polskiej Medycyny 2012 uhonorowani zostali także Andrzej Sapiński - dyrektor SP ZOZ w Lęborku, Dariusz Kostrzewa Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, Grzegorz J. Goryszewski – Grupa Allenort oraz Prof. Witold Rużyłło – Instytut Kardiologii w Warszawie.
Ponadto przyznano wyróżnienia dla Marka Nowickiego – dziennikarza Faktów TVN, Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

<Wyróżnienie - Menedżer Rynku Zdrowia>

Źródło: www.rynekzdrowia.pl
Autorem zdjęć jest Paweł Pawłowski / rynekzdrowia.pl

25 października 2012r.                                                          
<więcej zdjęć>

 

Dyrektor Szpitala na spotkaniu z Prezydentem RP9 października br. Dyrektor Szpitala Marcin Kuta wziął udział w obchodach 85-lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie. Uczestniczył także w poprzedzającym uroczystości blisko godzinnym spotkaniu władz regionu i przedstawicieli wybranych instytucji
w Tarnowie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim.

10 października 2012r.                                                          
<więcej zdjęć>

 

Oddział kardiologii i elektroterapii w Szczekliku – po modernizacjiZakończył się trwający od lipca br. remont Oddziału Kardiologii i Elektroterapii
w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie (w Pawilonie nr II). W trakcie prac dokonano wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z kompletną modernizacją sanitariatów. Wymieniona została instalacja elektryczna oraz stolarka wewnętrzna, położono nowe wykładziny podłogowe, wymieniono wyposażenie sal. Pomieszczenia oddziału uzyskały nową aranżację. W efekcie wykonanych prac podniesiony został komfort pobytu pacjentów jak również warunki pracy lekarzy i pielęgniarek.
W oddziale tym rocznie jest hospitalizowanych ok. 1 700 pacjentów. Oddział specjalizuje się w implantacji stymulatorów serca, a także w intensywnej terapii nagłych stanów kardiologicznych tj. ostrych zespołów wieńcowych, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej, zaburzeń rytmu i ciężkiej niewydolności krążenia. W Oddziale prowadzona jest ponadto diagnostyka wad serca, diagnostyka oraz leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, a także leczenie współistniejących schorzeń internistycznych.
Oddział jest dobrze wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną; w ostatnim okresie wymieniono systemy monitorujące w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, wymieniono defibrylatory, kardiomonitory i aparaty EKG. Warte podkreślenia jest skomunikowanie kilkunastu łóżek monitorem centralnym, gdzie możliwa jest całodobowa obserwacja pacjentów z implantowanymi rozrusznikami serca bądź
w innych stanach zagrażających życiu.
Powyższe prace wpisują się w sukcesywną, rozłożoną na kilka lat, realizację programu dostosowania „starego” Szpitala do obowiązujących placówki medyczne wymogów budowlanych. Koszty modernizacji Oddziału wyniosły blisko 500 tys. zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Szpitala.

3 października 2012r.                                                          
<więcej zdjęć>

 

Rusza remont Oddziału Kardiologii
  


Po rozpoczętych w ubiegłym miesiącu pracach modernizacyjnych na oddziale położnictwa i patologii ciąży wraz z blokiem porodowym oraz oddziale noworodków przyszła kolej na remont oddziału kardiologii. Podobnie jak w przypadku pierwszych pracy tak i teraz będą się one toczyły etapowo co zapewni nieprzerwane działanie oddziału. Nowe aranżacje wnętrz, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
z kompletnym remontem sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki wewnętrznej i podłóg to prace, które zostały zaplanowane na najbliższe miesiące. Zgodnie z założonym planem już na przełomie września i października pacjenci przebywający na oddziale kardiologii będą mogli korzystać z odnowionych pomieszczeń co w zdecydowanej mierze poprawi komfort przebywania w szpitalu. Musimy w tym miejscu nadmienić, że nie są to ostatnie prace remontowe, które będą się toczyły
w naszym szpitalu w tym roku. Zaraz po zakończeniu remontu oddziału kardiologii rozpoczną się takie same prace modernizacyjne na oddziale pulmonologii.

30 lipiec 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>

 

Modernizacja Oddziałów Noworodków i Położnictwa
  


Końcem czerwca br. ruszyły prace modernizacyjne na oddziale położnictwa i patologii ciąży wraz z blokiem porodowym oraz w oddziale noworodków. Inwestycja zaplanowana na ubiegły rok, w związku z rozszerzeniem zakresu prac została przesunięta na rok 2012. Modernizacja pomieszczeń prowadzona będzie etapami co umożliwi nieprzerwaną działalność oddziałów.
Prace trwać będą 4 miesiące i obejmą przebudowę pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej. Już na jesieni nasi najmłodsi pacjenci i ich mamy będą mogły cieszyć się pobytem w szpitalu w komfortowych warunkach. Nowe sale jedno- i dwuosobowe pozwolą w spokojniejszych i bardziej intymnych warunkach spędzić czas w szpitalu. W ramach modernizacji zaplanowana jest również poprawa warunków sanitarnych (zwiększenie liczby węzłów sanitarnych dostępnych dla pacjentek) co również w zdecydowany sposób wpłynie na polepszenie warunków pobytu.

29 czerwiec 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>

 

Silny Człowiek Regionu Tarnowskiego
  


W dniu 27 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste wręczenie statuetek dla laureatów plebiscytu Gazety Krakowskiej Silny Człowiek Regionu Tarnowskiego. Jedną z nich odebrał Dyrektor Szpitala Marcin Kuta, który zajął w plebiscycie 5 miejsce.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

27 czerwiec 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>Dzień Dziecka w Szpitalu
  


W Dniu Dziecka życzenia zdrowia to chyba najbardziej oczywiste słowa jakie kierujemy do naszych najmłodszych pacjentów. Prócz tego chcemy życzyć samych radosnych momentów i doświadczeń związanych z poznawaniem świata. Chcieliśmy, choć
w niewielkim stopniu, umilić im pobyt w naszym Szpitalu – uśmiechy na ustach dowodzą, że chyba nam się udało...

1 czerwiec 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>

 

Pokazowe zabiegi ginekologiczne prof. R. Moore'a z Atlanty
  


W dniu 13 kwietnia 2012 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Szpitalu
Prof. dr hab. n. med. Roberta D. Moore'a - Dyrektora Ośrodka Laparoskopii Uroginekologicznej i Rekonstrukcyjnej Miednicy Mniejszej w Atlancie (USA).

Prof. R.Moore jest uroginekologiem, chirurgiem, specjalistą w zakresie rekonstrukcji żeńskich narządów płciowych. Aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych i pracach naukowo-badawczych, jest autorem ponad 100 opublikowanych artykułów naukowych, rozdziałów podręcznikowych i abstraktów naukowych Jest autorytetem
w tej wąskiej, a ważnej dla wielu kobiet dziedzinie ginekologii. Osiągnięcia zawodowe plasują Go w ścisłej czołówce amerykańskich lekarzy, czego dowodem jest uzyskanie tytułu Top Doctor w roku 2011, oraz nieprzerwanie od 2009 r. uzyskiwanie tytułu Best Doctors In America Award. Prof. Robert D. Moore swój cenny czas dzieli między pacjentki oraz dydaktykę, ucząc lekarzy najnowszych technik operacyjnych, w których powstawaniu sam ma ogromne zasługi.

Tarnowski „miejski” Szpital był jedną z dwóch placówek medycznych w Polsce (obok Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), w których Prof. Moore zaprezentował najnowsze techniki operacyjne stosowane w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki dna miednicy u kobiet. Jego wizyta w Polsce związana jest z udziałem w Międzynarodowym Kongresie Medycznym w Warszawie
i prowadzeniem jednej z sesji naukowych.

W trakcie wizyty w naszym Szpitalu Prof. R.D.Moore przeprowadził wraz z zespołem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, kierowanym przez lek. Juliusza Kacalskiego trzy zabiegi operacyjne, z użyciem najnowszych rozwiązań amerykańskiej firmy AMS, polegających na wszczepianiu specjalnych implantów siatkowych poprawiających statykę narządu rodnego.
Stosowanie technik operacyjnych wykorzystujących specjalne siatki polipropylenowe nie jest nowością w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; z powodzeniem stosowane są one od kilku lat. Osiągnięcia amerykańskich producentów implantów umożliwiają jednak wprowadzenie mniej urazowych technik operacyjnych, a co za tym idzie zdecydowanie większe bezpieczeństwo dla pacjentek, mniejszą ilość powikłań przy skróconym czasie pobytu w oddziale szpitalnym i niewiarygodnie krótki okres do uzyskania pełnej sprawności nawet w kilka godzin po operacji.
Najważniejsza, praktyczna część wizyty Prof. Roberta D. Moore'a przebiegała w formie prezentacji „live surgery” - bezpośredniej transmisji z sali operacyjnej, a zainteresowani lekarze z naszego oraz innych szpitali Małopolski mogli śledzić przebieg operacji „na żywo”. W przerwie między zabiegami i po ich zakończeniu był czas na dyskusję oraz pytania do gościa.
Wizyta Prof. Roberta D. Moore’a, przeprowadzone szkolenie oraz zdobyte doświadczenia zespołu lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, z pewnością będzie z korzyścią dla pacjentek „starego” Szpitala, gdyż pozwolą wprowadzić najnowsze techniki operacyjne, stosowane dotychczas w nielicznych ośrodkach klinicznych w Polsce.

13 kwietnia 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>

 

Nowe pomieszczenia dla Pracowni Mikrobiologii
  


W miesiącu marcu br. pracownia mikrobiologii zmieniła swoją lokalizację - została przeniesiona z budynku „Warsztatów” do Budynku Głównego Szpitala. Przeprowadzona modernizacja oraz nowa aranżacja pomieszczeń prawego skrzydła na parterze budynku pozwoliły na wydzielenie części powierzchni byłej apteki pod potrzeby pracowni mikrobiologii. Pracownia ta funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych,
w zaadoptowanych pomieszczeniach obiektu liczącego prawie 160 lat. „Wyprowadzenie” pracowni jest związane z sukcesywnymi przygotowaniami do docelowego wyburzenia budynku „Warsztatów” (pełniącego przed laty funkcję domu starców gminy żydowskiej).
Gruntowna modernizacja pomieszczeń, ich adaptacja pod potrzeby pracowni diagnostycznej oraz wyposażenie w nowe urządzenia oraz meble sprawiły, iż zdecydowanej poprawie uległy warunki funkcjonowania pracowni. Lokalizacja pracowni na parterze Budynku Głównego oznacza przede wszystkim funkcjonalne scalenie pionu diagnostyki laboratoryjnej Szpitala, gdyż wszystkie pracownie diagnostyki laboratoryjnej są właśnie tutaj umiejscowione, zajmując lewe skrzydło obiektu.
Aktualnie Laboratorium posiada pracownie: analityki ogólnej, hematologii i koagulologii, biochemii klinicznej i immunochemii, serologii transfuzjologicznej, przyszpitalny bank krwi, oraz pracownię mikrobiologii.
Działem od 2004 r. kieruje specjalista diagnostyki laboratoryjnej mgr Marta Janicka, będąca inicjatorem wdrażania nowoczesnych technologii i rozszerzania zakresu wykonywanych badań. Aktualnie badania (216 rodzajów) wykonywane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych analizatorów.
Od kilku lat to jeden z najnowocześniejszych działów diagnostyki medycznej
w regionie. Rocznie wykonujemy ponad 700 tys. oznaczeń (w dużym stopniu na rzecz innych placówek medycznych). Laboratorium prowadzi całodobowy dyżur diagnosty laboratoryjnego, umożliwiając mieszkańcom wykonanie badań o dowolnej porze. Koszt modernizacji i wyposażenia pomieszczeń apteki oraz pracowni mikrobiologii wyniósł prawie 800 tys. zł i został pokryty przez Szpital.


15 marca 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>

 

Apteka szpitalna po modernizacji
  


W lutym 2012 r. zakończyły się prace związane z modernizacją apteki szpitalnej, mieszczącej się od prawie 70 lat na parterze Budynku Głównego Szpitala. Zgodnie
z opracowaną koncepcją architektoniczną dotychczas zajmowane przez aptekę pomieszczenia tak przeprojektowano, że uzyskano możliwość zlokalizowania w nich oprócz apteki także pracowni mikrobiologii (funkcjonującej w obiekcie tzw. Warsztatów”). Prace remontowo-budowlane prowadzone były od września do grudnia 2011 r. Wyburzono część istniejących ścian i wybudowano nowe pomieszczenia i ciągi komunikacyjne. W sposób kompleksowy wymienione zostały wszystkie instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacja mechaniczna
a także elektryczna i teletechniczna. Po zakończeniu prac modernizacyjnych pomieszczenia apteki wyposażono w nowe meble i pozostały sprzęt, dzięki czemu poprawie uległy warunki przechowywania, sporządzania i dystrybucji leków dla potrzeb oddziałów Szpitala. Poprawione zostały także warunki pracy zespołu apteki. Apteką szpitalną od 2011 r. kieruje p. mgr farmacji Marta Mirek.

27 lutego 2012r.                                                               
<więcej zdjęć>


Technologie informatyczne w diagnostyce obrazowej
   


W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyła się w Szpitalu konferencja prasowa związana
z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu
i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”. W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Małopolski p. Roman Ciepiela.

Szpital im. E Szczeklika od kilkunastu lat inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne. Zrealizowany projekt to kolejny etap rozbudowy funkcjonującego
w placówce systemu informatycznego – obecnie całkowicie została ucyfrowiona pracownia rentgenowska Szpitala i wraz z innymi pracowniami diagnostyki obrazowej (hemodynamiki, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego) objęta jednym elektronicznym systemem.

Projekt pozwolił na przejście z techniki analogowej tj. klasycznych błon RTG i obróbki fotochemicznej, na technikę cyfrową tj. obrazy w światowym standardzie. Wdrożony został także informatyczny system radiologiczny umożliwiający podgląd wszystkich badań diagnostyki obrazowej, ich przetwarzanie i archiwizację w postaci cyfrowej
z możliwością natychmiastowego przesłania na oddziały szpitalne i poradnie.

Najistotniejszą zaletą ucyfrowienia są lepsze możliwości diagnostyczne.
W przeciwieństwie do analogowych metod, które dostarczały tradycyjne zdjęcia, obraz cyfrowy można dowolnie modyfikować: powiększać, zmieniać jego kontrast
i zaczernienie. Na monitorze można dokonać niezbędnych pomiarów, wybrać dowolny obszar w celu przeprowadzenia jego szczegółowych oględzin, co umożliwia wyższą wykrywalność zmian i ich precyzyjne określenie.

Inwestycję zrealizowano w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad
820 tys. zł - ze środków unijnych pochodziło 615 tys. zł ( 75 % wartości projektu), pozostałe środki z budżetu Szpitala.

Dzięki zrealizowanym w okresie ostatniego 1,5 roku inwestycjom pracownia RTG „starego” Szpitala jest jedną z najnowocześniejszych w Małopolsce. W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa pomieszczeń oraz zakupiony został nowoczesny aparat RTG. Ucyfrowienie pracowni to ważny etap zamykający jej gruntowną modernizację. Dla Szpitala nowoczesna diagnostyka obrazowa jest istotnym ogniwem w procesie leczenia pacjentów - od postawienia szybkiej i właściwej diagnozy zależy niejednokrotnie życie pacjenta – stąd w minionym roku zakupiony został także nowoczesny angiograf do pracowni hemodynamiki oraz tomograf komputerowy.

28 grudnia 2011r.                                                               
<więcej zdjęć>
 


św. Mikołaj w szpitalu Fotorelacja z wizyty św Mikołaja w Szpitalu Szczeklika  <<ZDJĘCIA>>

 6 grudnia 2011r.               
 

16-ta pozycja „Szczeklika” w rankingu „Bezpieczny Szpital 2011”W dniu 17 października 2011 r. ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”, organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia”.
W tegorocznym rankingu Szpital nasz uplasował się na 16-tym miejscu w kraju
w gronie zabiegowych publicznych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych.
Z kolei w Małopolsce - wśród szpitali publicznych i niepublicznych - Szpital im.Szczeklika zajął 2-gie miejsce, wyprzedził nas tylko Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
w Krakowie.
Warto przypomnieć, że nasza placówka od 8 lat systematycznie uczestniczy w rankingu „Bezpieczny Szpital” ponieważ pozwala on ocenić własną pozycję na ogólnopolskim rynku usług medycznych. W każdym roku organizatorzy rankingu stawiają szpitalom coraz wyższe wymogi co powoduje, iż chcąc znaleźć się w „złotej setce” niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług medycznych poprzez kształcenie kadr medycznych, doposażanie placówek w aparaturę medyczną, modernizacje i unowocześnianie obiektów, właściwe zarządzanie placówką i jej finansami, wdrażanie systemów jakości usług.
W tegorocznej edycji uczestniczyło 234 szpitale na ponad 800 w kraju. Organizatorzy konkursu podkreślali, iż wiele placówek nie przystąpiło do oceny z uwagi na pogarszającą się rentowność placówek, brak możliwości modernizacji oddziałów czy niski poziom zakupu nowego sprzętu medycznego.
Od pierwszej edycji rankingu tj. od 2004 r. Szpital im. Szczeklika zawsze plasował się
w gronie 100 najlepszych polskich szpitali i sukcesywnie poprawiał swoją pozycję m.in.: w 2009 r. zajął 69 a w 2010 r. – 35 miejsce. 16 pozycja w 2011 r. to kolejny awans dla Szpitala. Do tak znaczącej poprawy pozycji placówki w rankingu w dużym stopniu przyczyniło się wdrożenie i zdobycie akredytacji medycznej, którą może się poszczycić zaledwie ok. 100 szpitali w kraju. To także efekt kolejnych inwestycji – modernizacji obiektów i zakupów aparatury medycznej a także dobra kondycja finansowa. Należy podkreślić, iż wśród finalistów rankingu tarnowski „stary” Szpital jest jedyną placówką liczącą 175 lat co wiąże się z prowadzeniem działalności leczniczej w obiektach w części „historycznych” i sprawia, że konkurowanie na rynku medycznym nie jest łatwe. Kilkuletni proces inwestycyjny, rozszerzony zakres i poziom usług medycznych, kwalifikacje kadr medycznych, rozszerzony dostęp do diagnostyki, wdrożone systemy jakości sprawiają, iż obecnie to jeden z nowocześniejszych szpitali; wyniki tegorocznego rankingu są tego potwierdzeniem. Dla mieszkańców Tarnowa wysoka pozycja szpitala to gwarancja wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia.

 18 października 2011r.                              

 

Akredytacja medyczna dla SzpitalaW dniu 4 października 2011 r. w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacji medycznej dla naszego Szpitala. Na ręce Dyrektora Szpitala Marcina Kuty certyfikat przekazał V-ce Minister Zdrowia p. Marek Haber. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w ochronie zdrowia - potwierdzenie jakości wykonywanych usług medycznych - przyznawane przez Ministra Zdrowia. Wyjątkowe znaczenie akredytacji medycznej dla szpitali podkreślili w swoich wystąpieniach V-ce Minister Zdrowia oraz Dyrektor Szpitala.
Przygotowania do otrzymania akredytacji trwały prawie 2 lata. Jak wyglądało to
w praktyce przypomniała p. Beata Rzegocka-Walaszek – Pełnomocnik Dyrektora
ds. jakości. Wdrożonych zostało przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących wszystkie procedury medyczne zachodzące w placówce, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych
i operacyjnych, właściwej opieki w okresie pooperacyjnym, leczenia bólu, racjonalnej antybiotykoterapii, profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej ochrony radiologicznej w trakcie wykonywanych badań, zapewnienia jakości wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych, działań mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych itd. Były to także wdrożone standardy dot. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego czy prowadzenia segregacji, transportu
i utylizacji odpadów medycznych, itp.
Wdrożenie wszystkich standardów medycznych do codziennej pracy całej załogi Szpitala ma na celu przede wszystkim podnieść jakość procesu diagnozowania
i leczenia, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko występowania błędów i powikłań.
Wiosną br. zespół ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości dokonał przeglądu akredytacyjnego w naszym Szpitalu i wydał pozytywną rekomendację Ministrowi Zdrowia. Uzyskanie akredytacji medycznej jest dowodem na to, że Szpital im. Szczeklika dołączył do grona elitarnych placówek medycznych – na prawie 800 szpitali wielospecjalistycznych w Polsce akredytację posiada 104 placówki.
Prezydent Ryszard Ścigała pogratulował i podziękował kadrze Szpitala za włożony wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki i poprawy bezpieczeństwa leczenia.
Uroczystość wręczenia certyfikatu była okazją do wyróżnienia osób, które swą pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju systemu ochrony zdrowia, rozwoju placówek medycznych oraz rozwoju lecznictwa. Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznane przez Ministra Zdrowia na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa otrzymali z rąk
V-ce Ministra Zdrowia p. Marka Habera oraz Prezydenta Ryszarda Ścigały: dyrektor Szpitala – Marcin Kuta, z–ca dyrektora Danuta Nosek, pełnomocnik dyrektora ds. jakości - Beata Rzegocka-Walaszek, ordynator oddziału zakaźnego dzieci - Grażyna Zawady-Skrobisz, ordynator oddziału chirurgii urazowej i ortopedii - Grzegorz Sterkowicz.
Dyrektor Szpitala wyróżnił kadrę szczególnie zaangażowaną w przygotowanie placówki do akredytacji – listy gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami otrzymali: Maria Bawół - z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa i administracji, Paweł Blicharz – kierownik działu rentgenodiagnostyki, Lucyna Czapla – ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, Halina Ciećko – audytor wewnętrzny, Anna Cioch – pielęgniarka epidemiologiczna, Renata Gabinek – pielęgniarka oddziałowa oddziału noworodków, Marta Janicka – kierownik działu diagnostyki laboratoryjnej, Joanna Łabno - starszy asystent oddziału wewnętrznego, Jan Michalski – starszy asystent oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, Janina Niemiec – kierownik działu higieny szpitalnej, Jacek Pochroń – pielęgniarz oddziałowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, Małgorzata Pyrich-Serwin – pielęgniarka epidemiologiczna, Krzysztof Skuza – starszy asystent stacji dializ, Agnieszka Warzała – pełnomocnik ds. jakości w dziale diagnostyki laboratoryjnej oraz Maciej Wójtowicz – starszy asystent oddziału chirurgii urazowej
i ortopedii.
W uroczystości w Ratuszu uczestniczyła kadra kierownicza Szpitala i pracownicy szczególnie zaangażowani w proces akredytacji oraz zaproszeni goście m.in.: władze Miasta Tarnowa, posłowie ziemi tarnowskiej, dyrektorzy tarnowskich placówek medycznych.
W m-cu wrześniu br. Szpital im. E. Szczeklika przystąpił do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, którego celem jest wspólne działanie służące poprawie jakości usług medycznych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej
w kraju.

 4 październik 2011r.                                                             
<więcej zdjęć>
 


Kolejny certyfikat dla Szpitala - „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
„w życiu i biznesie liczy się zaufanie”W dniu 18 czerwca br. w Warszawie podczas uroczystej Wielkiej Gali, będącej podsumowaniem pierwszej edycji Programu „Rzetelni w Biznesie” z-ca dyrektora Danuta Nosek odebrała certyfikat i statuetkę „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” przyznane naszemu Szpitalowi.
Ideą Programu - nad którym patronat honorowy objął Parlament Europejski pod przewodnictwem Jerzego Buzka - jest promowanie i nagradzanie tych przedsiębiorstw, które uczciwie rozwijają swoją działalność oraz reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom w regionie i kraju. Program „Rzetelni w biznesie” obejmował cztery kluczowe obszary: przedsiębiorczość, samorządność, medycynę oraz instytucje. Dokonania uczestników Programu były poddane ocenie Rady Programowej, w skład której wchodzili przedstawiciele świata polityki, biznesu, a także instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem.
Certyfikat dla tarnowskiego „starego” Szpitala jest dowodem uznania za działalność,
w której liczy się etyka, profesjonalizm, rzetelność, efektywność zarządzania oraz inicjatywy prowadzone na rzecz lokalnej społeczności. Oznacza, że Szpital jest firmą godną zaufania, nowocześnie zarządzaną, bezpieczną dla pacjentów a zarazem przyjazną dla pracowników.
Z grona placówek medycznych województwa małopolskiego oprócz Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie certyfikat uzyskało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
Wieczór uświetnili przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, środowiska medycznego, świata polityki i biznesu. Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz i Aleksandra Szwed W imprezie udział wzięło ponad 600 gości, którzy bawili się przy muzyce: grupy VOX i Pauli.


 20 czerwca 2011r.                                                             
<więcej zdjęć>
 

Otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczegoW dniu 30 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej placówki Szpitala – zakładu opiekuńczo-leczniczego, mieszczącego się w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53. Jak już wcześniej informowaliśmy uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego poprzedziła gruntowna modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku głównego DPS-u, gdzie m.in.: przebudowano część pomieszczeń, skuto i położono nowe tynki, wykonano nowe instalacje (elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania), dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury, płytek ściennych, stolarki wewnętrznej. W dalszym etapie wyposażono zakład opiekuńczo-leczniczy
w nowe łóżka, meble, pościel, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, itp. Zakład opiekuńczo-leczniczy dysponuje 31 łóżkami w pokojach 2 – 3 osobowych. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt utworzenia zakładu wyniósł około 1,1 mln zł.
Uroczystego otwarcia ZOL-u dokonali Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta, którzy podkreślili, że powstanie placówki tego typu jest wyzwaniem, misją oraz odpowiedzią na potrzeby starzejącego się i wymagającego opieki społeczeństwa. Uroczystość zaszczycił swą obecnością ks. Biskup Wiesław Lechowicz, który poświęcił pomieszczenia nowego oddziału. W otwarciu ZOL-u uczestniczyli m.in. posłowie Ziemi Tarnowskiej, radni Rady Miejskiej w Tarnowie, duchowni, dyrektorzy okolicznych placówek medycznych, przedstawiciele Małopolskiego Oddziału NFZ, wykonawcy inwestycji oraz kadra kierownicza Szpitala.
Pierwsi pacjenci zostali przyjęci do nowej placówki w dniu 1 czerwca br. Fachową pomoc i opiekę medyczną zapewnia chorym zespół lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych a także psycholog, logopeda oraz rehabilitanci i terapeuci. Uruchomienie ZOL-u - oprócz powstania kolejnej placówki opieki długoterminowej w Tarnowie - pozwoliło także utworzyć 20 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry medycznej.

 1 czerwca 2011r.                                                             
<więcej zdjęć>


Modernizacja oddziałów położnictwa i noworodkówNajwiększą inwestycją zaplanowaną na rok 2011 jest gruntowna modernizacja oddziału położnictwa i patologii ciąży wraz z blokiem porodowym oraz modernizacja oddziału noworodków. Tu rocznie przychodzi na świat ponad 1200 maluchów. Oddziały te (wraz z blokiem porodowym) mieszczą się na dwóch piętrach w pawilonie nr I i obecnie nie spełniają części wymogów budowlanych określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie opracowywana i uzgadniana jest koncepcja architektoniczna, która pozwoli usprawnić funkcjonowanie oddziałów, dostosować je do obowiązujących norm budowlanych oraz podwyższyć standard pomieszczeń. Szczególnie oddział położnictwa wymagać będzie szerokiego zakresu prac modernizacyjnych tj. przebudowy
i utworzenia sal jedno- i dwuosobowych, zwiększenia liczby sanitariatów, częściowej przebudowy bloku porodowego, utworzenia dodatkowych śluz. Modernizacja oddziału sprawi, iż komfort pobytu kobiet rodzących oraz noworodków ulegnie zdecydowanej poprawie.

28 kwietnia 2011r.                                                             
<więcej zdjęć>
 

Rozszerzenie oddziału kardiologii inwazyjnejRozpoczęły się prace związane z poszerzeniem oddziału kardiologii inwazyjnej. Oddział liczy aktualnie 19 łóżek (w tym 5 intensywnego nadzoru kardiologicznego) i leczy rocznie ponad 1 800 pacjentów. Jest to jeden z wiodących oddziałów Szpitala, który specjalizuje się w inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyce i leczeniu chorób serca oraz chorób układu krążenia. Istniejące ograniczenia lokalowe w budynku głównym nie pozwalały dotychczas na rozszerzenie działalności oddziału, mimo ogromnego zapotrzebowania ze strony pacjentów. Stało się to możliwe dopiero po przeniesieniu w IV kw. 2010 r. centralnej pracowni USG do zmodernizowanych pomieszczeń zakładu rentgenodiagnostyki. Uzyskana dodatkowa powierzchnia pozwoli po przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych zwiększyć o co najmniej 7 liczbę łóżek w oddziale, w tym zwiększyć ilość łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Powstanie ponadto jedna sala 1-osobowa oraz dodatkowe węzły sanitarne dla pacjentów. Przeprowadzony remont pozwoli leczyć większą ilość pacjentów a tym samym skrócić okres oczekiwania na przyjęcia w trybie planowym. Zapewnione zostaną większe możliwości monitorowania chorych w stanach zagrożenia życia. Oczywiście podniesiony zostanie także standard pobytu pacjentów jak i warunki pracy lekarzy. Część prac prowadzona jest przez pracowników zaplecza technicznego Szpitala; całość zostanie sfinansowna ze środków własnych placówki.
 
18 kwietnia 2011r. 
 

Zakład opiekuńczo-leczniczy niedługo otwartyDobiegają końca prace związane z uruchomieniem przez Szpital zakładu opiekuńczo-leczniczego. Będzie to zamiejscowy oddział Szpitala - ZOL powstaje w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53. Dla jego utworzenia konieczna była modernizacja i dostosowanie wydzielonej części obiektu (parter budynku głównego DPS-u) do wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej. Koszt utworzenia zakładu wyniósł około 1,2 mln zł; inwestorem jest Gmina Miasta Tarnowa a inwestycja prowadzona była przy czynnym udziale pracowników Szpitala. Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych m.in. przebudowanych zostało część pomieszczeń oraz łazienki, dzięki czemu obiekt stał się bardziej funkcjonalny
i przestrzenny. W ramach prac zostały skute i położone nowe tynki, wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymieniono stolarkę wewnętrzną, wymalowano pomieszczenia. Obiekt, w którym będzie mogło przebywać 31 pacjentów został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie dobiega końca wyposażanie zakładu opiekuńczo-leczniczego w nowe łóżka, meble, pościel, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, itp. Równocześnie trwają ostatnie formalności związane z odbiorem obiektu przez sanepid, rejestracją placówki w obowiązujących rejestrach oraz wykupieniem usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakłada się, iż oddział powinien rozpocząć swą działalność z początkiem miesiąca czerwca br.

12 kwietnia 2011r.                                                        
<więcej zdjęć>
 

Plany modernizacji Apteki szpitalnej i MikrobiologiiRuszają kolejne prace modernizacyjno-adaptacyjne w Szpitalu, które obejmą praktycznie wszystkie pawilony szpitalne. Jest to kontynuacja realizowanego od kilku lat programu dostosowania placówki do wymagań stawianych nowoczesnym szpitalom. Większość oddziałów szpitalnych i pracowni została już zmodernizowana. Niedługo rozpoczną się prace budowlane w pomieszczeniach apteki szpitalnej, mieszczącej się na parterze budynku głównego. Opracowana została koncepcja architektoniczna, która zakłada gruntowną przebudowę pomieszczeń i wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalnych.
I tak oprócz poprawy warunków pracy pracowników apteki szpitalnej znajdzie tu także swoją nową lokalizację pracownia mikrobiologii. Przeniesienie pracowni mikrobiologii
z budynku tzw. „warsztatów” pozwoli usprawnić pracę pionu diagnostyki laboratoryjnej Szpitala, gdyż wszystkie pracownie diagnostyczne znajdują się na parterze budynku głównego. Jednocześnie pozwoli to zdecydowanie poprawić warunki pracy diagnostów, gdyż pomieszczenia dotychczas zajmowane są w złym stanie technicznym a obiekt „warsztatów” jest docelowo przewidziany do wyburzenia. Prace trwać będą około 4 miesięcy i sfinansowane zostaną ze środków własnych placówki.

4 kwietnia 2011r. 
 

Potwierdzony certyfikat ISO 9001:2008W dniach 17-18 marca br. gościliśmy w Szpitalu przedstawicieli firmy British Standards Institution Menagement Systems Sp.z.o.o., którzy w ramach okresowego audytu nadzorczego skontrolowali wytypowane oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne oraz inne komórki pod kątem zgodności ich funkcjonowania z obowiązującą normą ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 został w Szpitalu wdrożony przed czterema laty, aby usprawnić funkcjonowanie placówki w celu zapewnienia pacjentom bezpiecznego i sprawnego procesu leczenia. Utrzymanie przez Szpital certyfikatu ISO jest dla pacjentów gwarancją, iż w placówce wykonywane są wystandaryzowane procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne, że stosowana jest wyłącznie atestowana aparatura i sprzęt medyczny. W powiązaniu z wysokimi kwalifikacjami kadry medycznej pozwala to ograniczyć ryzyko prowadzonej diagnostyki
i leczenia. W trakcie obecnego auditu wysoko ocenione zostało funkcjonowanie wszystkich kontrolowanych komórek a także działania na rzecz poprawy standardów leczenia oraz komfortu pobytu (poprzez prowadzone modernizacje i remonty oddziałów). Wysoko oceniono poziom zarządzania placówką a także pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Szpitala. Audit nadzorczy potwierdził spełnienie przez Szpital wymagań zgodnych z normą ISO 9001:2008 oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń.

21 marca 2011r. 
 

Akredytacja w Specjalistycznym SzpitaluSpecjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie kończy prawie dwuletni okres zmierzający do otrzymania akredytacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia.
Realizacja tego projektu odbywa się dzięki przystąpieniu Szpitala do programu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przegląd akredytacyjny będzie miał miejsce w dniach od 9 do 11 marca bieżącego roku i zostanie przeprowadzony przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Proces przygotowywania szpitala był bardzo skomplikowany i trudny, obejmujący wszystkie procesy medyczne zachodzące w placówce. Wdrażanie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, wymagało zaangażowania i żmudnej pracy całej kadry medycznej, a zmierzało przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, usystematyzowania działań zmniejszających ryzyko wystąpienia błędów i powikłań, uporządkowania procedur związanych z procesem leczenia pacjenta oraz dostosowywaniem dokumentacji medycznej do aktualnych wymogów prawa.
Efektem powyższych działań winno być podniesienie jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie kompetencji, wiedzy i doświadczenia pracowników Szpitala w procesie prowadzonej diagnostyki i leczenia pacjentów.

4 luty 2011r. 
 

Fundusze europejskie dla Szpitala
   


Zakończyła się realizacja projektu „Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia
w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Z tej okazji 4 lutego br.
w Urzędzie Miejskim w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli wicemarszałek Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz dyrektor Szpitala Marcin Kuta.
Projekt - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – realizowany był w latach 2009 - 2010 i swoim zakresem objął:
1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia oddziału oraz wymieniono wszystkie instalacje. Zakupiono nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny tj.: 7 stanowisk reanimacyjnych wraz
z kolumnami, respiratory, systemy monitorujące, aparat do hemodializ, bronchofiberoskop oraz aparat rentgenowski przyłóżkowy. Oddział po modernizacji stał się jednym z najnowocześniejszych w Małopolsce.
2) Blok Operacyjny, który został doposażony w nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie chirurgiczne oraz kolonoskop.
3) Centralną Sterylizatornię, w której przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia dokonano wymiany wszystkich instalacji. Zakupione zostały nowe sterylizatory parowe, myjnie dezynfektory, myjnia ultradźwiękowa oraz całość pozostałego wyposażenia.
4) Pracownię Hemodynamiki, dla potrzeb której zakupiono nowoczesny koronarograf.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 7 003 tys. zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej stanowiła 4 122 tys. zł, dotacja z Gminy Miasta Tarnowa - 1 464 tys. zł oraz środki własne Szpitala w wysokości 1 417 tys. zł.

Dyrektor M. Kuta poinformował, iż w styczniu br. Szpital rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Wdrożenie elektronicznego obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Projekt ten stanowi kontynuację procesu informatyzacji Szpitala, który trwa od kilkunastu lat a systemem informatycznym obejmowane są kolejne obszary. W ramach projektu ucyfrowiona zostanie pracownia RTG – dotychczasowe zdjęcia na błonach fotograficznych zastąpione zostaną obrazem cyfrowym, który może być dalej dowolnie przekształcany dzięki czemu zwiększy się rozpoznawalność schorzeń. Wdrożona zostanie elektroniczna archiwizacja badań oraz przekazywanie badań do systemu informatycznego szpitala. Ułatwi to lekarzom proces diagnozowania pacjentów (poprzez możliwość podglądu obrazu przez kilku specjalistów), będzie łatwiejszy i szybszy dostęp do badań, możliwość porównywania zdjęć zleconych we wcześniejszym okresie czy też zdjęć zleconych przez inne oddziały.
Wartość projektu wynosi 1 150 tys. zł z czego Unia Europejska dofinansuje 75 % kosztów (860 tys. zł); pozostałe środki to środki własne Szpitala. Okres realizacji przewidziany jest na I półrocze 2011 r.

4 luty 2011r.                                                                   
<więcej zdjęć>
 

Nowy tomograf już działaOd 1 lutego 2011r. badania są wykonywane przy użyciu nowego, 16-rzędowego tomografu firmy General Electric.
Nowoczesne urządzenie istotnie poprawia jakość obrazowania, a jego możliwości pozwalają wykonać pełny zakres badań klinicznych obejmujący badania klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz badania naczyniowe zarówno czaszkowe, jak i obwodowe.
Nowy aparat uwidacznia 16 przekrojów nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu lampy – detektora.
Trójwymiarowe projekcje gwarantują pacjentom precyzyjną diagnozę, a szczególne korzyści to zmniejszenie dawki promieniowania, nieinwazyjna ocena zmian oraz skrócenie czasu badania do niezbędnego minimum.
Dotychczas używany, stary 2-rzędowy tomograf pracował w Szpitalu ponad 7 lat,
a ostatnio z powodu częstych awarii wykonywano około 2000 badań rocznie.
Dobrą wiadomością jest podpisany lepszy kontrakt z NFZ na 2011r., co pozwoli zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów.
Koszt inwestycji wyniósł około 1,5 mln złotych i pochodził w całości z budżetu Szpitala.


1 luty 2011r.                                                               
<więcej zdjęć>
 

Od stycznia wznawia działalność Pracownia Hemodynamiki
 
 Kilka dni temu wznowiła działalność Pracownia Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. W czasie ponad miesięcznej przerwy został wymieniony aparat angiograficzny oraz wykonano niezbędne prace adaptacyjno-remontowe. Nasz Szpital wzbogacił się o cyfrowy angiograf Artis Zee firmy Siemens, który umożliwia przeprowadzenie diagnostyki i leczenie schorzeń w zakresie nie tylko tętnic wieńcowych ale obecnie i tętnic obwodowych. Dodatkowo Pracownia posiadająca aparat do wykonywania badania ultrasonograficznego wewnątrznaczyniowego (IVUS), została wyposażona w urządzenie ComboMap, umożliwiające przeprowadzanie czynnościowej oceny istotności zwężeń wewnątrznaczyniowych. Sprzęt nowej generacji znacząco poszerza możliwości diagnostyki wewnątrznaczyniowej w naszym ośrodku.
Pracownia Hemodynamiki, którą kieruje dr Bogdan Januś ma już 10-cio letnią historię.
W ciągu tych lat działalności wykonano prawie 15 000 koronarografii i ponad 6 000 koronaroplastyk. Pracownia pracuje w trybie ostrodyżurowym od ponad 5 lat przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Doświadczenie, wiedza oraz sprawność manualna lekarzy spowodowała, że Pracownia uzyskała akredytację Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej. W zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z grudnia 2010 roku – zostaliśmy wymienieni, jako jeden z ośrodków kardiologii inwazyjnej w Małopolsce i jedyny w Tarnowie wykonujący zabiegi w ostrym zespole wieńcowym.
Modernizacja Pracowni Hemodynamiki to ostatni etap realizowanego od ponad 2 lat projektu „Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Koszt aparatu wyniósł 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków projektu to niecałe 1,5 mln zł, pozostałe 600 tys. zł przekazała Gmina Miasta Tarnowa
a 400 tys. zł pochodziło ze środków własnych Szpitala.

14 stycznia 2010r.                                                           
<więcej zdjęć>


Jubileusz 175 lecia Szpitala

17 grudnia 2010 r. odbyły się uroczystości kończące rok jubileuszowy naszego Szpitala. W okresie całego 2010 roku odbyło się szereg wydarzeń mających pokazać mieszkańcom Tarnowa i regionu chlubną tradycję oraz dzisiejszy wizerunek „starego” Szpitala. Zorganizowanych zostało szereg akcji bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców. Zrealizowane zostały kolejne ważne inwestycje – zmodernizowano oddział chirurgii ogólnej, zmodernizowano i wyposażono w nowoczesną aparaturę zakład rentgenodiagnostyki, zmodernizowana została centralna sterylizacja, zakupiono nowy angiograf oraz nowy tomograf komputerowy.

W dniu 17 grudnia br. odbyły się imprezy, które symbolicznie zamknęły okres 175-lecia istnienia „starego” Szpitala i otworzyły nowy etap w jego historii. Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w tarnowskiej Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża, w której uczestniczyli zarówno obecni jak i byli pracownicy Szpitala. Wzruszającym akcentem było koncelebrowanie mszy św. przez 7 byłych kapelanów naszego Szpitala wraz
z obecnym kapelanem, którzy bez względu na swój wiek i miejsce posługi kapłańskiej przyjechali do Tarnowa by wraz z nami uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach.
Po nabożeństwie złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze na grobach byłych 10 dyrektorów Szpitala, którzy spoczywają na Starym Cmentarzu w Tarnowie tj. Włodzimierza Skowrońskiego, Henryka Kowalskiego, Karola Grabowicza, Teodora Kozeli, Józefa Starkla, , Piotra Prikrila, Włodzimierza Rogalskiego, Tadeusza Krukara, Adama Syrka, Jerzego Kapusty a także na grobie wieloletniej naczelnej pielęgniarki Szpitala – Emilii Potępy.

Wieczorem odbyła się Wielka Gala z okazji Jubileuszu w Mościckim Centrum Kultury. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Ministra Zdrowia, Wojewoda Małopolski, Wicemarszałek Małopolski, Prezydent m. Tarnowa, przedstawiciele władz miasta, samorządów, środowisk akademickich a przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, technicy, oraz pracownicy administracyjni Szpitala. Przybyli także emerytowani lekarze i pielęgniarki, dla których była to okazja do spotkania po latach ze swoimi młodszymi kolegami. Na Galę przybyli licznie ponadto byli pracownicy „starego” Szpitala – obecna kadra medyczna innych placówek służby zdrowia w Tarnowie
i regionie. Po otwarciu uroczystości odbyła się prezentacja dziejów Szpitala – bogata dokumentacja zdjęciowa wzbogacona odpowiednim tłem muzycznym  przedstawiała przeplatające się wzajemnie losy placówki  z historią Tarnowa, ukazywała Szpital
i jego kadrę, przeszłość i współczesność. Prezentacja poruszyła widownię – ożyły wspomnienia. Historię Szpitala w „pigułce” przedstawili następnie Antoni Sypek – tarnowski historyk oraz Marcin Kuta – obecny dyrektor placówki. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz Szpitala dla wyróżniających się pracowników. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski odznaczony został Jerzy Marciniak poprzedni dyrektor Szpitala. Złote Krzyże Zasługi za zasługi na rzecz rozwoju ochrony zdrowia otrzymali Danuta Nosek, Bogusław Derlaga i Dorota Kuca. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Danuta Mazurek, Janusz Fiala, Julisz Kacalski, Grzegorz Sterkowicz, Grażyna Zawada-Skrobisz, Brązowy Krzyż Zasługi wręczono Teresie Twaróg.
22 pracowników otrzymało Złoty Medal za Długoletnią Służbę i 13 pracowników otrzymało Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. 20 osób zostało wyróżnione statuetkami Szpitala, listami gratulacyjnymi i pamiątkowymi medalami za wkład pracy w rozwój i zasługi na rzecz Szpitala. Szczególnym akcentem było uhonorowanie osób, którym placówka wiele zawdzięcza – byłym 4 prezydentom miasta Tarnowa oraz byłym 6 dyrektorom Szpitala.

               

Na ręce dyrektora Szpitala Marcina Kuty  złożono wiele listów gratulacyjnych.

                                        

Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu Wiceminister Zdrowia Marek Haber przekazał gratulacje i wyrazy uznania od Minister Zdrowia Ewy Kopacz, podkreślił wysiłek oraz osiągnięcia ostatnich lat, które sprawiły, że placówka znalazła się w czołówce polskich szpitali. Zwrócił uwagę na ciągłość i kontynuację działań na rzecz rozwoju Szpitala przez jego kolejnych dyrektorów oraz przychylność władz miasta Tarnowa.   

Wicemarszałek Roman Ciepiela gratulując wspaniałej rocznicy podziękował  wszystkim, którzy zapracowali na tak bogatą historię Szpitala. Podkreślił, że Szpital ma bardzo dobrą opinię wśród pacjentów, a w imieniu mieszkańców Tarnowa podziękował za sprawowaną opiekę. Na ręce dyrektora Szpitala przekazał historyczny dokument: oryginał dyplomu nadania stopnia doktora nauk medycznych  w 1855 roku przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla pierwszego lekarza zatrudnionego w tarnowskim Szpitalu - Wilhelma Jana Kocha.

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała podziękował wszystkim pracownikom Szpitala za wieloletni trud niesienia pomocy medycznej pacjentom, za to że pacjenci w naszym mieście mogą czuć się bezpieczni. Podkreślił zaangażowanie pracowników Szpitala oraz ich oddanie pracy. Zwrócił uwagę na zmiany jakie dokonują się w ostatnich latach w placówce a które wpisują się w unowocześnianie naszego miasta. Dyrektorowi Marcinowi Kucie wręczył Tarnowskiego Dukata „za zasługi dla miasta
i rozwoju Tarnowa”. Prezydent Ścigała przekazał ponadto dyrektorowi symboliczny klucz do nowo tworzonego przez Gminę Miasta Tarnowa zakładu opiekuńczo-leczniczego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53, który będzie trzynastym oddziałem Szpitala.

Słowa podziękowania i uznania za wysiłek całej załogi oraz gratulacje przekazali ponadto Wojewoda Tarnowski Stanisław Kracik, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Mirosław Banach oraz Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Antoni Sydor. 

            Kolejnym punktem programu Gali był wykład profesora dr hab. n. med. Andrzeja Szczeklika, syna patrona Szpitala, wybitnego lekarza, będącego uznanym autorytetem w dziedzinie kardiologii i pulmonologii. Wykład „Marzenia o szpitalu” pokazał inny wymiar medycyny, inny wymiar relacji pomiędzy lekarzem a chorym oraz „inny” szpital. Źródła medycyny w czasach starożytnych, sposoby leczenia sprzed lat oraz historia szpitalnictwa zostały odniesione do relacji pomiędzy lekarzem a chorym, do przestrzeni w której zderzają się oczekiwania chorego i rola lekarza. Prof. A. Szczeklik pokazał szpital jako miejsce nadziei i marzeń, z których odradza się życie. Wykładem z pogranicza filozofii, literatury oraz medycyny prof. Andrzej Szczeklik potwierdził swą sławę wybitnego humanisty.

W dalszej części uroczystości zaprezentowane zostało jubileuszowe wydanie monografii „Dzieje starego szpitala w Tarnowie 1835-2010”, autorstwa Antoniego Sypka i Danuty Nosek. Autorzy monografii oraz jej wydawca Dariusz Kobylański (wydawnictwo SCAN) podzieli się swoimi refleksjami związanymi z powstaniem tej pierwszej monografii Szpitala.  Opracowanie prezentuje bogatą historię Szpitala na tle wydarzeń historycznych w kraju, regionie oraz naszym mieście. Ukazuje dzieje placówki w kontekście rozwoju lecznictwa i kształtowania się systemu ochrony zdrowia w Polsce w różnych okresach historycznych. Monografia pokazuje losy placówki, jej pracę oraz ludzi związanych ze szpitalem na przestrzeni prawie dwóch wieków. Zawarto w niej archiwalne dokumenty oraz liczne fotografie, dzięki którym praca i personel Szpitala w minionych i obecnych czasach zostały uwidocznione. Wydanie to – dziś jubileuszowe i pamiątka dla pracowników Szpitala  – będzie ważnym źródłem informacji dla następnych pokoleń oraz historyków.

                                  

           Uroczystość uświetnił koncert tarnowskiego Kwartetu Smyczkowego CON AFFETTO oraz pianisty jazzowego Piotra Kity, w wykonaniu których goście wysłuchali znanych utworów muzyki klasycznej oraz filmowej i rozrywkowej. Kolęda oraz życzenia świąteczne i noworoczne zakończyły część oficjalną, po której obecni i byli pracownicy naszego Szpitala mieli okazję do spotkań i rozmów po latach, do wymiany poglądów oraz wielu wspomnień.   
            W foyer wystawiona była okolicznościowa wystawa „Stary Szpital w Tarnowie na dawnych fotografiach i dokumentach”. Zaprezentowano na niej zmieniający się na przestrzeni lat Szpital - tworzone i zmieniające się pawilony oraz oddziały szpitalne. Wystawa była okazją do przedstawienia przede wszystkim pracowników naszego Szpitala w różnych okresach historycznych a także w różnych sytuacjach – zarówno przy pracy, jak i nauce oraz w chwilach przerw czy wypoczynku.

                                            

Wszyscy goście otrzymali monografię oraz drobne upominki jako upamiętnienie tego wyjątkowego i podniosłego wieczoru w „życiu” naszego Szpitala, będącego podsumowaniem 175 lat jego istnienia.        

17 grudnia 2010r.                                                             
<więcej zdjęć>

Złoty Krzyż Zasługi dla Dyrektora Szpitala
 

W dniu 10 listopada 2010 r., podczas IV Rautu Prezydenckiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Dyrektor Szpitala Marcin Kuta odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to zostało przyznane  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa za wyróżniającą postawę i zaangażowanie oraz osiągnięcia  w podejmowanej z pożytkiem dla kraju, miasta i społeczeństwa pracy zawodowej, a przede wszystkim za wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia..

10 listopad 2010r. 


Nowoczesna radiologia w szpitalu

3 listopada oddano do użytku zmodernizowane pomieszczenia Zakładu Rentgenodiagnostyki w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zakład radiologii od ponad 30 lat mieści się w centralnej części Pawilonu I, a wykonana obecnie modernizacja była pierwszą gruntowną jego przebudową.
Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych m.in. wyburzone
i przebudowane zostały ściany działowe w pracowni oraz korytarzu, dzięki czemu
pomieszczenia stały się bardziej funkcjonalne i przestrzenne.
W ramach prac zostały skute i położone nowe tynki, wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymieniono stolarkę wewnętrzną, wymalowano pomieszczenia oraz częściowo wymienione zostało wyposażenie w pracowni. Modernizacja pomieszczeń trwała ponad 4 miesiące,
w trakcie których nie przerwano wykonywania badań. W październiku br. został zainstalowany w pracowni nowoczesny aparat rentgenowski typu telekomando, który zastąpił stary, wysłużony aparat.
Aktualnie Zakład Rentgenodiagnostyki, którym kieruje lek. med. Paweł Blicharz, jest wyposażony w dwa nowoczesne, zdalnie sterowane aparaty rentgenowskie typu telekomando i trzy aparaty do zdjęć przyłóżkowych. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,4 mln zł, z czego ponad 500 tys. zł to koszt zakupu aparatu RTG. Gmina Miasta Tarnowa przekazała 250 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatu RTG, pozostałe koszty inwestycji pokrył Szpital ze środków własnych.
Wraz z modernizacją pomieszczeń radiologii nową lokalizację uzyskała Centralna Pracownia USG, którą kieruje lek. med. Marek Brodacki. Przeniesienie Pracowni do nowych wyremontowanych pomieszczeń pozwala poprawić warunki pracy lekarzy oraz przyjmowania i diagnozowania pacjentów. Wraz z oddaniem zmodernizowanego Zakładu RTG odbyło się w Szpitalu oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń przyziemia w Pawilonie I, gdzie mieszczą się szatnie dla ponad 400 pracowników placówki.
Zakres prac budowlanych objął izolację i przebudowę ścian, wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych węzłów sanitarnych, wymianę posadzek oraz wymianę wyposażenia. Dzięki tej inwestycji, której koszt wyniósł około 800 tys. zł prawie połowa załogi Szpitala ma zapewnione odpowiednie warunki socjalno-bytowe w zakładzie pracy. Pozostałe szatnie wyremontowane i wyposażone zostały w okresie ostatnich
3 lat. Do modernizacji pozostały jeszcze pomieszczenia dla około 50 pracowników.

3 listopada 2010r.                                                           
<więcej zdjęć>

 

Złota Perła Medycyny dla „starego” Szpitala w Tarnowie

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY ogłosiła laureatów tegorocznej edycji zmagań o prymat instytucji w branży medycznej. Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie okazał się najlepszy w swojej kategorii.
- Zdobyliśmy I miejsce w kraju i otrzymaliśmy ZŁOTĄ PERŁĘ MEDYCYNY w gronie wieloprofilowych szpitali do 400 łóżek, tym samym znaleźliśmy się wśród placówek medycznych nagrodzonych za ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług. „Złota Perła Medycyny” to dla nas wielki zaszczyt ale i zobowiązanie wobec naszych pacjentów.
Konkurs Perły Medycyny, organizowany w kraju już po raz czwarty jest synonimem profesjonalizmu i efektywności zarządzania, a przede wszystkim wszelkich działań podejmowanych na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia. W skład Kapituły Konkursu wchodzą m.in.: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskie Towarzystwo Lekarskie, przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskiego oraz instytucji medycznych. W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku to kolejne wyróżnienie dla szpitala nie jest to jednak efekt działań podejmowanych wyłącznie w ciągu ostatnich miesięcy. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy program wszechstronnego rozwoju szpitala oraz zmiany jakościowej podejścia do pacjentów.
W konkursie oceniane są dokonania i osiągnięcia ostatnich lat m.in.: zakres oraz poziom usług medycznych, możliwości i jakość badań diagnostycznych, struktura i wykształcenie kadr medycznych, podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników, zrealizowane inwestycje, rozwój i innowacyjność w medycynie, wdrożenie systemów jakości oraz prowadzona międzynarodowa współpraca naukowa. Pod uwagę brana jest także aktywność w środowisku medycznym, przestrzeganie zasad etycznych, opinie pacjentów.
Nasz szpital często zwyczajowo nazywany „starym” zdobywa coraz większe uznanie łącząc tradycję z osiągnięciami medycyny i życzliwym traktowaniem chorych ludzi. Złota Perła Medycyny dla Szpitala jest uhonorowaniem ciężkiej pracy i starań wszystkich naszych pracowników, którym za ten trud oraz zaangażowanie składamy wielkie podziękowania.

23 października 2010r.                                                         
<więcej zdjęć>

 

Sukces w rankingu „Bezpieczny Szpital” 2010 r.

Już po raz siódmy Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie wziął udział
w corocznie organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia rankingu polskich szpitali. Ten prestiżowy ranking przedstawia
i proponuje pacjentom te szpitale, które gwarantują wysoką jakość oraz bezpieczeństwo procesu leczenia. W tym roku nasz Szpital zajął 35 miejsce tj. o ponad 30 pozycji wyżej niż rok temu. Trzeba podkreślić, że nasz Szpital jest najstarszym spośród tych placówek, które znalazły się „w złotej setce”, a to sprawia, że tym bardziej cenimy sobie to wyróżnienie.
Każdy ze szpitali był oceniany w 15 obszarach i w kilku spośród nich zdobyliśmy maksymalną lub prawie maksymalną liczbę punktów ( np. w zarządzaniu szpitalem,
w ocenie bloku operacyjnego, systemu sterylizacji, polityki lekowej, diagnostyki, analizy zdarzeń niepożądanych i skarg, zarządzaniem finansami, systemami informatycznymi
a przede wszystkim jakości usług !! )
Lepiej niż rok temu oceniono komfort pobytu pacjenta, co jest wynikiem wielu prac modernizacyjnych oddziałów, które wykonano w ostatnim czasie. Nie było to łatwe wyzwanie bo trzeba pamiętać, że leczenie odbywa się także w budynkach pamiętających czasy przedwojenne. Niestety niekorzystnie na końcowy wynik wpływało to, że szpital nadal nie jest właścicielem gruntów i budynków co sprawiło,
iż niektóre oceniane wskaźniki ekonomiczne są nieporównywalne z innymi szpitalami
i wypadają mniej korzystnie.
Trzeba jednak podkreślić, że wysoka pozycja szpitala w tym roku cieszy i daje powód do satysfakcji, gdyż znajduje potwierdzenie w innych rankingach i uzyskanych certyfikatach. Warto dodać, że zdobywając 3 pozycję wśród ocenianych szpitali
w Małopolsce szpital tym bardziej ugruntował swoją mocną pozycje na rynku usług medycznych, wyprzedzając po raz pierwszy wszystkie szpitale krakowskie.

20 października 2010r. 
 

Będzie nowy tomograf !

W Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie już niebawem pojawi się nowy tomograf. Nowoczesny aparat uzupełni bogatą ofertę medyczną tej najstarszej tarnowskiej placówki zdrowia.
- Trwa postępowanie przetargowe – wyjaśnia Marcin Kuta, Dyrektor Szpitala – a to oznacza, że decyzja o zakupie już zapadła. Po wyborze najlepszej oferty niezwłocznie podpiszemy umowy z producentem.
Tomografia to metoda nieinwazyjnego i bardzo dokładnego diagnozowania szeroko stosowana we współczesnej medycynie.
- To bezpieczna metoda, którą można stosować praktycznie w każdym przypadku – dodaje Dyrektor.
Aktualnie Szpital posiada aparat TK- dwurzędowy wykonujący kilka tysięcy badań rocznie. Siedmioletni sprzęt jest już wysłużony i mało precyzyjny w stosunku do obecnie stosowanych technik. Nowoczesny aparat TK będzie umożliwiał wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmujących badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, badania naczyniowe zarówno czaszkowe jak i obwodowe. Urządzenie będzie umożliwiało akwizycję 16 nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu lampą-detektorem. Konsola lekarska połączona z tomografem poprzez sieć komputerową będzie otrzymywała obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0. Nowoczesne urządzenie pozwoli na uzyskanie dokładniejszych zdjęć, skróci czas wykonywania badań oraz doprecyzuje diagnozy lekarskie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1,5 mln złotych. Środki finansowe na zakup w/w aparatu będą pochodzić w całości z budżetu Szpitala.
Przypomnijmy ten rok jest wyjątkowy dla „Szczeklika”. Upływa pod znakiem wielu inwestycji i remontów. Kilka tygodni temu Szpital otrzymał także spadek w wysokości prawie miliona złotych. To piękne podkreślenie zasług Szpitala i jego pracowników za nieprzerwane leczenie mieszkańców miasta i regionu już od 175 lat!

15 października 2010r. 
 

Oddział jak nowy dzięki spadkowi zza oceanu

W dniu 27 września 2010 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Jego remont doszedł do skutku dzięki niezwykłej darowiźnie z Kanady. Ostatnią wolą zmarłego tam cztery lata temu Leona Ligusa było przekazanie części majątku właśnie szpitalowi w jego rodzinnym mieście.
Oddział w kilka miesięcy zmienił się nie do poznania, lśni teraz nowością i jest jedną
z wizytówek szpitala. W ramach prac wymieniono wszystkie okna i drzwi, całość wymalowano oraz wymieniono podłogi. W salach chorych stoją nowiutkie łóżka, zakupiono nowy sprzęt diagnostyczny. Całość kosztowała blisko milion złotych. Pieniądze pochodziły z darowizny Leona Ligusa. Przypomina o tym tablica poświęcona darczyńcy i jego matce, którą odsłonięto w holu oddziału.
- „Pan Ligus zdecydował się umieścić nasz szpital w gronie beneficjentów jego ostatniej woli chcąc w ten sposób podziękować za opiekę, jaką otoczyli jego matkę lekarze
i pracownicy jeszcze podczas II wojny światowej” – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala.
W 1943 roku do szpitala trafiła Franciszka Ligus. Kobieta umierała na raka wątroby. Personel zdobywał dla niej silne środki przeciwbólowe zarezerwowane wyłącznie dla Niemców, by ulżyć cierpieniom kobiety.
W finalizowaniu ostatniej woli Kanadyjczyka pochodzącego z Tarnowa pośredniczyły kancelarie adwokackie w Toronto i Warszawie oraz krewni zmarłego. – „Wujek niemal cały majątek przekazał szpitalom, dwóm w Kanadzie oraz tarnowskiemu” – mówi Elżbieta Kuta, dysponentka ostatniej woli Leona Ligusa. W sumie na konto placówki wpłynęło już około 900 tysięcy złotych, przekazanych w dwóch transzach.
W najbliższym czasie dotrze tu jeszcze trzecia i ostatnia wpłata.
Remont zbiegł się z obchodzoną w tym roku rocznicą 175-lecia istnienia szpitala.
W jubileuszowym roku w szpitalu oddano do użytku nowoczesną sterylizatornię oraz wyremontowany oddział dermatologiczny. Te inwestycje finansowano już dzięki funduszom unijnym, miasta oraz z budżetu szpitala.

27 września 2010r.                                                            
<więcej zdjęć>


Otwarcie nowoczesnej Sterylizatorni - kolejna inwestycja zrealizowana w Szpitalu

W dniu 19 lipca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu. Zakończona inwestycja to kolejny etap realizowanego od 2 lat projektu „Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu
im. E. Szczeklika” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013.

Centralna Sterylizatornia to jeden z kluczowych działów każdego szpitala, który zapewnia bezpieczeństwo pracy bloków operacyjnych i oddziałów szpitalnych. Tu przygotowuje się sterylne narzędzia chirurgiczne do zabiegów operacyjnych, sterylne pakiety z materiałami opatrunkowymi i narzędziami medycznymi. Procesy sterylizacji są zautomatyzowane i poddane pełnej kontroli skuteczności. Praca tego niewidocznego działu zapewnia pacjentom bezpieczeństwo, eliminując możliwości powikłań pozabiegowych związanych z zakażeniami szpitalnymi.

W ramach modernizacji przebudowano całkowicie dotychczasowy punkt sterylizacji. Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych: rozebrane
i przebudowane zostały ściany działowe, skuto i położono nowe tynki, usunięto
i położono nowe posadzki, wymieniono okna i drzwi. Wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Gruntownie zmodernizowane pomieszczenia zostały w całości wyposażone w nowe urządzenia i sprzęt – nowoczesne myjnie-dezynfektory, wysokiej jakości sterylizatory parowe i pozostałe wyposażenie.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł z czego 1 mln zł pochodziło ze środków strukturalnych, 340 tys. zł przekazała Gmina Miasta Tarnowa oraz 500 tys. zł ze środków własnych Szpitala.

19 lipca 2010r.                                                            <więcej zdjęć>


ZMARŁ TWÓRCA TARNOWSKIEJ KARDIOLOGII

 
15 lipca 2010 r. zmarł po długiej chorobie dr n. med. Stefan Słowiński. Internista,  kardiolog. W 1980 r. zorganizował od podstaw oddział kardiologiczny wraz z ośrodkiem  intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, dziś Szpitalu Specjalistycznym  im. E. Szczeklika.  Jako znakomity fachowiec i organizator wkrótce doprowadził oddział do poziomu klinicznego. Pod jego kierunkiem 97 lekarzy uzyskało
I i II stopień specjalizacji  zawodowej.

15 lipca 2010r.                                                       <więcej informacji>


Zebranie Naukowe Oddziału Małopolskiego PTOiT

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w Pałacu w Janowicach odbyło się zebranie naukowe Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Uroczysta sesja wyjazdowa zorganizowana została z okazji jubileuszu 175-lecia Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Organizatorem Konferencji był Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Program Konferencji obejmował tematykę związaną m. in. z prezentacją wyników stosowanych metod alloplastyki, złamaniami okołoprotezowymi, metodami leczenia operacyjnego patologii stawowych, rehabilitacją z wykorzystaniem magnetoterapii
u pacjentów ze złamaniami kości długich, oraz niestabilnością endoprotez stawu kolanowego.
Wykłady połączone były z warsztatami prowadzonymi przez zaproszone firmy medyczne, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się
z najnowocześniejszymi systemami endoprotez stosowanych
w endoprotezoplastykach stawów kolanowych pierwotnych oraz rewizyjnych.
W konferencji uczestniczyli lekarze zajmujący się dysfunkcjami ruchu w województwie małopolskim, w tym m.in. konsultant wojewódzki z zakresu ortopedii i traumatologii
dr Julian Dutka oraz zaproszeni goście.
Konferencja była okazją do zaprezentowania gronu profesjonalistów osiągnięć
i doświadczeń Szpitala w dziedzinie ortopedii, jak również doskonałą promocją świadczonych usług.

19 czerwca 2010r.                                                            <więcej zdjęć>
 

Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez tarnowski Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie w ramach Jubileuszu 175 – lecia istnienia.

Tym razem akcją badań objęte były dzieci. Z okazji Dnia Dziecka Szpital przygotował specjalistyczne, bezpłatne badania postaw ciała, realizowane przez Oddział Rehabilitacji. Badaniem objęte były dzieci od 4 do 17 roku życia.
W Dniu Dziecka specjalne prezenty w postaci wyprawek dla niemowląt otrzymały pacjentki Oddziału Położniczego, natomiast przez cały miesiąc czerwiec dzieci przebywające na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym dostawały drobne upominki.

Przypomnijmy – w tym roku Szpital obchodzi jubileusz 175 - lecia istnienia. Oprócz regularnych akcji bezpłatnych badań skierowanych do mieszkańców Tarnowa i okolic, trwają prace nad publikacją monografii „Szczeklika”.
Funkcjonuje także specjalna, jubileuszowa strona www.175latszpitala.pl, na której publikowane są informacje jubileuszowe, a także życzenia od pacjentów. Zapraszamy!
 

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Miasta Tarnowa:
„Wczesne wykrywanie raka jajnika” – adresowany do kobiet w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
- konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym,
- badanie Usg jajników,
- badanie poziomu markera nowotworowego.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 14 63-10-420 lub 14 63-10-506.

„Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego” – program adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
- konsultację pulmonologiczną,
- badanie Rtg klatki piersiowej,
- spirometrię,
- poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu.
Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 14 63-10-378.
Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii
(I piętro, budynek L).
Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów: 14 63-10-420, 63-10-378, 63-10-303.
Programy profilaktyczne realizowane będą do 15.12.2010r.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


 

Światowy Dzień Zdrowia w „Szczekliku”Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest na całym świecie od 7 do 11 kwietnia. Tegoroczny przebiegał pod hasłem „Człowiek i Miasto” i był dedykowany głównie mieszkańcom miast i metropolii. Takie przesłanie zostało wybrane nieprzypadkowo przez WHO (Światową Organizację Zdrowa) (WHO) – żyjąc i pracując w miastach jesteśmy bardziej narażeni na zwiększoną zapadalność na choroby cywilizacyjne
(m.in. nowotwory i choroby układu krążenia), które są efektem nieprawidłowego odżywiania, zanieczyszczenia środowiska, braku aktywności fizycznej, permanentnego stresu. Jeśli nie możemy zmienić trybu życia – powinniśmy zadbać o to, by regularnie się badać co pozwoli wcześniej wykryć wiele schorzeń.
„Stary” szpital – w ramach obchodów jubileuszu 175-lecia placówki - przygotował na
9 kwietnia br. kolejną akcję bezpłatnych badań analitycznych. Tym razem zaoferowano mieszkańcom badania nakierowane na wczesne wykrycie cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Były to badania wskaźników tłuszczowych i poziomu cukru. Diabetycy mogli zrealizować retrospektywne badania wskaźników cukrzycy, by móc zdiagnozować postępy w leczeniu cukrzycy. Można było także zmierzyć ciśnienie i nauczyć się metod prawidłowego mierzenia. Ponadto były wykonywane badania przesiewowe na wirusowe zapalenie wątroby typu „B”. Pacjenci otrzymywali także specjalne broszury informacyjne i drobne upominki.
Akcja badań analitycznych prowadzona była w holu Budynku Głównego od 8:00-12:00
a wyniki badań były dostępne tego samego dnia po godzinie 15.
Wykonano ponad 500 oznaczeń pobranego materiału. Stwierdzono, iż 30 % wyników było nieprawidłowych - głównie w zakresie gospodarki tłuszczowej (poziomu cholesterolu) oraz nieprawidłowego poziomu cukru we krwi. Najgorzej sytuacja wyglądała po oznaczeniu hemoglobiny glikozylowanej - czyli wskaźnika obrazującego retrospektywnie skuteczność leczenia cukrzycy – tu poziom nieprawidłowych wyników wyniósł aż 70 %. Blisko 100 osobom wykonano oznaczenie na obecność antygenu HBs (żółtaczka); dwóch pacjentów nie wiedziało, że są nosicielami żółtaczki zakaźnej. Z akcji edukacyjno-zdrowotnej pomiaru ciśnienia skorzystało ponad 200 osób, z czego dalsze konsultacje zalecono kilkunastu osobom.
Niezależnie od akcji badań dla mieszkańców Szpital przygotował także propozycję dla swoich pracowników. Na terenie Szpitala zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia typu aerobik, gdyż aktywność fizyczna ma wielkie znaczenie dla zdrowia. Jest to jednocześnie ważny aspekt w działalności firmy.

9 kwietnia 2010r.                                                            <więcej zdjęć>
 

Oddział Zakaźny bez opłatOd 7 kwietnia br. zniesione zostają opłaty za całodzienny pobyt rodziców dzieci przebywających na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dzieci. Jest to reakcja na prośby rodziców dzieci, którzy często zmuszeni byli do okresowego rezygnowania z pracy, by czuwać przy dziecku a pobyt w szpitalu wiązał się z dodatkowym obciążeniem finansowym. Badania medyczne wykazują, że chory szybciej powraca do zdrowia, gdy leczony jest w warunkach zbliżonych do domowych. Obecność osób bliskich wyzwala
u pacjentów dodatkową motywację do walki. Jest to widoczne szczególnie właśnie
u dzieci. Obecność rodziców lub rodzin przy łóżkach tych najmłodszych chorych – jest więc wskazana.

7 kwietnia 2010r. 
 

Badania bez skierowania, konkurs i stronaTo najważniejsze elementy przygotowane przez szpital im. E. Szczeklika z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 175-lecia istnienia tej firmy.

- Dla pacjentów najważniejsze będą zapewne badania, na które będą mogli przyjść bez skierowania – tłumaczy Dyrektor Szpitala, Marcin Kuta – za nami już akcja związana
z wczesnym wykrywaniem nowotworów, a już w poniedziałek, w Dniu Kobiet zapraszamy wszystkie zainteresowane panie na badania cytologiczne (UWAGA SZCZEGÓŁY w kolejnym newsie).

Warto dodać, że podobne przedsięwzięcia realizowane będą także przy innych okolicznościowych okazjach np. w Dniu Chorego, czy w Dniu Dziecka.

Ale to nie jedyne atrakcje przygotowane w roku jubileuszowym.

- Chcemy wydać monografię – dodaje dyrektor Kuta

Prace nad publikacją już się rozpoczęły. Wydawnictwo będzie zbiorem materiałów archiwalnych związanych ze szpitalem, pracownikami, pacjentami i samym Tarnowem.

Jest tu także miejsce na wspomnienia ludzi związanych ze „starym” szpitalem.

- Uruchomiliśmy specjalny portal jubileuszowy, na którym będziemy publikować informacje związane z naszą rocznicą – wyjaśnia Marcin Kuta.

Pod adresem
www.175latszpitala.pl będzie można znaleźć informacje historyczne
i wspomnienia internatów. Ogłoszono także specjalny konkurs na najciekawsze
 wspomnienie. Udział może wziąć w nim każdy. Nagrodami w rywalizacji będą monografie szpitala oraz możliwość publikacji wspomnień w tym przekrojowym dziele
o historii szpitala.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

4 marca 2010r. 
 

Zdrowie – nasz prezent na Dzień KobietKolejną akcję badań profilaktycznych w ramach jubileuszu 175 lecia istnienia przygotował tarnowski „stary” Szpital. Tym razem dokładnie 8 marca w dniu święta wszystkich kobiet, personel medyczny czekać będzie na Panie z ofertą badań przesiewowych.

I podobnie jak w naszej poprzedniej akcji, nie są wymagane skierowania. Zachęca się jednak osoby zainteresowane o zabranie ze sobą wyników ostatnich badań, szczególnie cytologii, gdyż ułatwia to znacznie diagnozę po realizacji badań.
Otwarte drzwi będą
w pracowni ginekologicznej (cytologia - w godz. 8.00 – 15.00 Poradnia K, I piętro, budynek M; badania ginekologiczne - w godz. 10.00 – 15.00
w Izbie Przyjęć Ginekologicznej parter, budynek D).
Wyniki wszystkich badań dostępne będą do końca tygodnia. Wszystkie osoby,
u których stwierdzone zostaną niepokojące objawy otrzymają od razu skierowania na dalszą diagnostykę - badania te zostaną niezwłocznie wykonane w "starym" Szpitalu.

Akcja z okazji Dnia Kobiet kierowana jest do kobiet bez żadnych ograniczeń wiekowych, bez względu na miejsce zamieszkania.
Badania i konsultacje dla pacjentek będą bezpłatne - wszystkie koszty poniesie Szpital.
Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu:
14 63-10-420.

Szczegółowe informacje na temat Akcji będzie można uzyskać również pod numerem:

14 63-10-303

Liczba miejsc jest ograniczona
Jest to już druga taka akcja realizowana przez Szpital im.E.Szczeklika. W pierwszej przebadano ponad pół tysiąca osób pod kątem wykrycia nowotworów.

4 marca 2010r. 
 

175 lat tradycjiHistoria

Tarnowski „Stary” Szpital został założony w 1835 r. w budynku nieczynnego browaru księcia Sanguszki – w okresie panującej epidemii tyfusu, cholery oraz klęsk powodzi
i głodu. Już 15 lat później placówka zaczęła spełniać wszystkie normy obowiązujące
w Cesarstwie Austriackim, dzięki czemu mogła działać jako szpital publiczny. Po rozbudowie dokonanej w latach 1860-1865 był to jeden z największych i wzorowo urządzonych szpitali w Galicji.

W wyniku zniszczeń, jakich Szpital doznał w czasie II wojny światowej, leczenie przeniesiono do szpitala żydowskiego, mieszczącego się po drugiej stronie ulicy po czym wkrótce oba szpitale połączono w jedną placówkę. Po wojnie zdewastowany Szpital został odbudowany i stał się drugim pod względem wielkości w byłym województwie krakowskim. W latach 1945-89 struktura Szpitala była kilkakrotnie zmieniana.

W 1973 roku w ramach reorganizacji służby zdrowia - na bazie Szpitala utworzony został Zespół Opieki Zdrowotnej, scalający całość lecznictwa zamkniętego i otwartego. Zmiany administracyjne, które nastąpiły w kraju w 1975 roku tj. utworzenie 49 województw sprawiły, iż Tarnów został miastem wojewódzkim a Zespół Opieki Zdrowotnej w Tarnowie przekształcony został w Wojewódzki Szpital Zespolony
w Tarnowie. W jego strukturze oprócz Szpitala im. Domańskiego (taka była ówczesna nazwa placówki) znalazły się: m.in. szpital w Tuchowie, miejskie przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia z terenu powiatu tarnowskiego, a ponadto znajdujący się w trakcie budowy „nowy” szpital. Zmiana polityki zdrowotnej w kraju uruchomiła od 1996 roku proces „rozintegrowania” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie - sukcesywnie wydzielano wszystkie włączone wcześniej poradnie, przychodnie i ośrodki zdrowia.

Od 1997 roku Szpital funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Proces przekształceń własnościowych Szpitala całkowicie zakończył się w 2000 roku i od tego czasu działalność skoncentrowana jest przede wszystkim na lecznictwie zamkniętym.


Teraźniejszość

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie to jedna z najstarszych placówek ochrony zdrowia w Małopolsce ale obecnie jeden z najnowocześniej działających, wielospecjalistycznych szpitali w tym rejonie Polski. Bogata tradycja zobowiązuje nas do stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług. Na bieżąco wprowadzany jest nowy sprzęt medyczny i innowacyjne techniki leczenia oraz sukcesywnie modernizowana infrastruktura.

Szpital posiada 12 oddziałów szpitalnych, stację dializ, nowocześnie wyposażone sale operacyjne, pion diagnostyki medycznej, 12 poradni specjalistycznych. Placówka wykonuje wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową posiadając koronarograf, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz nowe aparaty echokardiograficzne i ultrasonograficzne.

Rocznie hospitalizowanych jest ponad 15 tys. pacjentów, przeprowadza się 3 tys. zabiegów operacyjnych, wykonuje ponad 500 tys. badań laboratoryjnych oraz 40 tys. badań z zakresu diagnostyki obrazowej; ponadto wykonywanych jest blisko 2 tys. procedur koronarografii i prawie 1 tys. koronaroplastyk, wszczepianych jest ponad 300 rozruszników serca.

Wysoka jakość diagnostyki w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem personelu medycznego gwarantuje odpowiedni zakres i poziom leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów w naszym Szpitalu.

Szpital prowadzi także działalność dydaktyczno-naukową realizując program szkoleń dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Ponadto placówka uczestniczy w projektach naukowo-badawczych we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami klinicznymi.

Szpital posiada certyfikat ISO 9001:2008.

Efektem naszej pracy jest wysoka pozycja w rankingach oraz nagrody w konkursach, m.in.:
• ogólnopolski ranking szpitali „Bezpieczny szpital” – laureat konkursu w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (w kategorii: najlepsze publiczne szpitale wieloprofilowe w kraju);
• laureat konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 2006 i 2007;
• laureat konkursu "Firma Równych Szans
2007” - III miejsce w kraju w kategorii dużych przedsiębiorstw;
• „Lider Innowacji 2007” – nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego;
• laureat konkursu „Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie” 2007 – I miejsce w kraju;
• laureat konkursu „Perły Medycyny” 2008 – IV miejsce w kategorii szpitali wieloprofilowych do 400 łóżek.

Naszą misją jest udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów.

4 marca 2010r. 
 

Szczeklik „Szpitalem bez bólu”Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jako pierwszy w regionie tarnowskim, otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

By otrzymać certyfikat trzeba było spełnić kilka warunków. Cały personel Szpitala zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym musiał ukończyć szkolenie
z zakresu uśmierzania bólu. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie systemu informowania pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu oraz monitoringu natężenia bólu u pacjentów przynajmniej cztery razy na dobę. Personel medyczny ma także obowiązek informować pacjentów przed zabiegiem operacyjnym jakiego rodzaju bólu mogą się spodziewać po zabiegu i w jaki sposób będzie on uśmierzany.
Wszystko to służyć ma dla dobra pacjentów. To oni oceniają poziom odczuwania bólu (posługując się skalą numeryczną od 0 do 10 lub wzrokową – wskazując kolor odpowiadający jego odczuciom bólowym - od zielonego do czerwonego). Wyniki takich, prowadzonych kilka razy dziennie, obserwacji pozwolają lekarzom na dobór odpowiednich dawek leków.
Certyfikatem „Szpital bez bólu” legitymuje się aktualnie około 40 szpitali w całym kraju. Certyfikat PTBB przyznawany na trzy lata jest gwarancją najwyższych standardów leczenia bólu pooperacyjnego

25 lutego 2010r. 
 

Szczeklik – Gwarantem Czystości i HigienyW miesiącu styczniu 2010 roku Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
otrzymał prestiżowy certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”. Przyznanie certyfikatu poprzedził dwuetapowy audit, który objął oddziały szpitalne oraz kuchnię. Certyfikat ten jest jedynym tego typu międzynarodowym branżowym znakiem jakości – przyznawanym w Polsce przez dysponentów programu TÜV Rheinland Polska i Polskie Stowarzyszenie Czystości.
Uzyskanie przez Szpital certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” oznacza zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pacjentów, stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym, stosowanie atestowanych tj. bezpiecznych środków czystości. To także bezpieczne i higieniczne warunki przygotowania, przechowywania i dystrybucji posiłków. Pozytywnie oceniony został profesjonalny sprzęt do utrzymania czystości oraz długofalowe harmonogramy utrzymania czystości i higieny w szpitalu.
Powyższy certyfikat to kolejny etap dążenia Szpitala do podnoszenia poziomu usług oraz zwiększania bezpieczeństwa pobytu pacjenta i pracy personelu.
Trzeba podkreślić, że posiadaniem certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” szczyci się niewiele szpitali w Małopolsce.

26 stycznia 2010r.  
 

Kolejny zmodernizowany oddział w naszym szpitalu – tym razem to DermatologiaZostał zakończony remont Oddziału Dermatologii w naszym Szpitalu. Remont trwał
3 m-ce. Prace swoim zakresem objęły częściową przebudowę sal chorych, wymianę grzejników, instalacji elektrycznej, wymianę wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymianę stolarki wewnętrznej, malowanie pomieszczeń oraz częściową wymianę wyposażenia w oddziale.
Koszt wykonanych prac wyniósł około 200 tys. zł – został sfinansowany przede wszystkim ze środków własnych placówki oraz w części ze środków Gminy Miasta Tarnowa.
W okresie prac remontowych Oddział nie wstrzymał przyjmowania pacjentów – chorym zagwarantowano leczenie w wydzielonych pomieszczeniach innego pawilonu szpitalnego.
Oddział Dermatologii w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie cieszy się bardzo dobrą opinią i uznaniem zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy. Jest jeden z 3-ch oddziałów szpitalnych tego typu w Małopolsce oraz jedyny poza Krakowem. Corocznie leczy się
w nim ponad 700 pacjentów.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji znacznie poprawią się warunki leczenia jak również komfort pobytu pacjentów. O 2 zwiększy się także liczba łóżek w Oddziale.


20 stycznia 2010r.                                                           <więcej zdjęć>
 

Posadzenie Dęba poświęconego pamięci dr med. Tadeusza KrukaraW dniu 13 listopada 2009 r. na terenie Szpitala odbyło się uroczyste posadzenie Dęba
z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża – poświęconego pamięci
dr med. Tadeusza Krukara - w ramach ogólnopolskiego projektu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża  „90 dębów na 90-lecie PCK”.
Tadeusz Krukar (1897 – 1987) to wieloletni lekarz i dyrektor Szpitala Powszechnego
w Tarnowie, który przez całe życie wspierał akcje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż. Był wolontariuszem PCK w okresie międzywojennym, w okresie wojny szkolił drużyny sanitarne PCK, udzielał pomocy rannym powstańcom w szpitalach PCK. Po wyzwoleniu jako Prezes Zarządu Powiatowego PCK w Tarnowie m.in.: zajmował się akcją poszukiwania osób zaginionych oraz akcją rozdawania żywności, odzieży, leków
i darów z UNRRA. Zorganizował Punkt Etapowy PCK na dworcu zajmujący się dożywaniem repatriantów ze wschodu oraz zaopatrywaniem ich w prowiant, leki
i ubrania na dalszą drogę. Z jego inicjatywy kontynuowały swą działalność placówki lecznicze PCK w Tarnowie.
90-ta rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża jest okazją do przypomnienia ofiarnej i bezinteresownej pracy lekarzy, pielęgniarek, sióstr PCK i wolontariuszy PCK.

14 listopada 2009r.                                                        <więcej zdjęć>


Pomoc humanitarna dla UkrainySzpital im. E.Szczeklika w Tarnowie włączył się w akcję pomocy humanitarnej organizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa na rzecz mieszkańców Tarnopola, z którym Tarnów wiążą stosunki partnerskie. Akcja organizowana jest w związku z trudną sytuacją na Ukrainie z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię grypy. W ramach pomocy medycznej Szpital przekazał niezbędne leki oraz materiały medyczne (jednorazowego użytku: rękawice, maski, fartuchy). Ponadto został przekazany używany, sprawny sprzęt medyczny tj.: defibrylator, kardiomonitory, ssaki, pulsoksymetry oraz lampy bakteriobójcze, które jeszcze przez parę lat będą mogły być wykorzystywane przez tarnopolski szpital.
Wartość przekazanych darów wyniosła około 20 tys. zł.

5 listopada 2009r.                                                             <więcej zdjęć>


„Bezpieczny Szpital 2009”W dniu 20 października br. ogłoszone zostały wyniki rankingu „Bezpieczny Szpital”. Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu potwierdziła ugruntowaną pozycję naszego Szpitala w gronie najlepszych placówek w kraju. Szpital już po raz szósty znalazł się
w „złotej setce” szpitali – plasując się na 69 miejscu. Ten prestiżowy ranking, organizowany dla ponad 700 szpitali przez dziennik Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wskazuje pacjentom te placówki, które gwarantują wysoką jakość oraz bezpieczeństwo procesu leczenia. Ocenie podlega szereg aspektów m.in.: zarządzanie placówką, poziom infrastruktury technicznej (obiektów, aparatury medycznej, informatyzacji), dobra kondycja finansowa, poziom leczenia, kwalifikacje kadry medycznej, dostęp do diagnostyki, polityka lekowa oraz komfort pobytu. Szpital najwyższe oceny uzyskał w zakresie jakości opieki medycznej nad pacjentami oraz w zarządzaniu placówką.


29 października 2009r.
 

„Nowy” oddział anestezjologii i intensywnej terapiiW dniu 27 października 2009 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który przeszedł gruntowną przebudowę i został doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Prace budowlane prowadzone były od m-ca maja do października br. Przebudowano i zmodernizowano powierzchnię
330 m2. Zakres prac obejmował m.in.: wyburzenie części ścian, wymianę instalacji (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych
i p/poż., gazów medycznych), zamontowanie klimatyzacji Ponadto dokonano zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego co pozwoliło uzupełnić lub wymienić wyposażenie w tym przede wszystkim zakupiono nowe stanowiska reanimacyjne wraz z kolumnami, respiratory, przyłóżkowy aparat RTG, system monitorujący, aparat do hemofiltracji oraz bronchofiberoskop.
Oddział aktualnie jest jednym z najnowocześniejszych w regionie i został podniesiony do rangi II poziomu referencyjnego dzięki czemu będzie można w nim leczyć chorych
 w najcięższych stanach.
Modernizacja Oddziału wraz z jego doposażeniem została wykonana w ramach realizowanego przez placówkę projektu pn. „Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostała część środków została zabezpieczona przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Szpital. Łączne nakłady wyniosły ponad 2 mln zł.

28 października 2009r.                                                         <więcej zdjęć>
 

Pracownia USG z nowym urządzeniemWe wrześniu br. Centralna Pracownia Ultrasonografii została wyposażona w kolejny nowoczesny ultrasonograf. W naszym Szpitalu rocznie wykonywanych jest około
43 000 obrazowych badań diagnostycznych. Zakup nowego urządzenia pozwala na rozszerzenie zakresu badań a przede wszystkim na znaczne podniesienie jakości wykonywanych badań ultrasonograficznych. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu aparatu USG w komplet głowic (w tym: noworodkowych), Doppler kolor oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym tj. funkcjom obrazowania panoramicznego
i trapezowego oraz dużej rozdzielczości powiększanego obrazu.
Zakup ultrasonografu został częściowo dofinansowany przez PZU na Życie S.A
w ramach prewencji.


10 października 2009r.
 

"Szpital bez bólu"Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jako pierwszy w regionie tarnowskim, przystąpił do programu „Szpital bez bólu”. Personel lekarski ma obowiązek informowania pacjentów przed operacją jakiego rodzaju bólu mogą się spodziewać po zabiegu
i w jaki sposób będzie on uśmierzany. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Szpitale zgłaszające akces do programu muszą spełnić szereg wymogów, zanim otrzymają specjalny certyfikat przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Cały personel Szpitala zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym musi ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu. Kolejny warunek to prowadzenie systemu informowania pacjentów
o możliwościach i metodach uśmierzania bólu oraz monitoringu natężenia bólu
u pacjentów przynajmniej cztery razy na dobę. W efekcie pacjenci będą oceniać poziom tej dolegliwości posługując się skalą numeryczną (od 0 do 10) lub wzrokową – wskazując kolor odpowiadający jego odczuciom bólowym (od zielonego do czerwonego). Wyniki takich, prowadzonych kilka razy dziennie, obserwacji pozwolą na dobór odpowiednich dawek leków. Na razie certyfikatem „Szpital bez bólu” legitymuje się jedynie 6 szpitali w Polsce. Kilkadziesiąt kolejnych czeka na weryfikację. Szpital
im. E. Szczeklika zabiegając o certyfikat, ma trzy miesiące na dostosowanie się do tych nowych wymogów. Certyfikat PTBB przyznawany na trzy lata jest gwarancją najwyższych standardów leczenia bólu pooperacyjnego.

18 września 2009r.
 

ISO 9001:2008 – recertyfikacja

W dniach 27-28 sierpnia 2009 r. - po 3 latach od uzyskania przez Szpital im. E. Szczeklika certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 - przeprowadzony został w placówce audit strategiczny przez auditorów z British Standards Institution, mający na celu recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 9001:2008.
Ideą, która przyświecała wdrożeniu w 2006 roku Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu było przede wszystkim zapewnienie pacjentom hospitalizacji gwarantującej bezpieczny i sprawny proces leczenia z równoczesnym poszanowaniem praw pacjenta
i indywidualnego systemu wartości.
Wdrożenie Systemu Jakości wpłynęło na usprawnienie funkcjonowania placówki przede wszystkim poprzez: stosowanie w Szpitalu bezpiecznych i wystandaryzowanych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych, udzielanie świadczeń wyłącznie
w oparciu o atestowaną aparaturę i sprzęt medyczny przez wykwalifikowany personel, ograniczenie ryzyka prowadzonej diagnostyki, rozszerzanie zakresu świadczonych usług, ich doskonalenie poprzez wprowadzanie standardów i wytycznych klinicznych, doskonalenie kwalifikacji personelu oraz wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania.
Zespół auditorów zewnętrznych wysoko ocenił wszystkie podejmowane działania zarówno na rzecz poprawy standardów leczenia jak również komfortu pobytu (modernizacje i remonty oddziałów, otwarcie nowego oddziału). Kompleksowa ocena Systemu Zarządzania Jakością potwierdziła spełnienie przez Szpital wymagań zgodnych z normą ISO 9001:2008, oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń.
W efekcie naszej placówce na okres kolejnych 3 lat przyznano certyfikat EN - ISO 9001:2008.
 
28 sierpnia 2009r.                                                      

 

Wycieczka do Kazimierza nad Wisłą

Z końcem m-ca sierpnia 2009 r. w ramach działalności socjalnej dla pracowników Szpitala i ich rodzin zorganizowana została wycieczka zakładowa do Kazimierza nad Wisłą - urokliwego miasteczka w którym świetnie zachowany został historyczny układ ośrodka handlu położonego na szlaku wiślanym. W trakcie spaceru po miasteczku podziwiano Rynek z jego budowlami – kościołami oraz kamienicami z ich bogatym zdobieniem fasad oraz fantazyjnymi dekoracjami i attykami. Rejs statkiem po Wiśle był okazją do podziwiania spichlerzy zbożowych oraz panoramy tego wyjątkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję zwiedzenia ruin renesansowego zamku w Janowcu oraz wystawę wnętrz domu ziemiańskiego mieszczącego się w dworze polskim. Wycieczka była także okazją do zwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego w Puławach, gdzie podziwiano piękno przyrody w Parku Czartoryskich.
 
24 sierpnia 2009r.                           
                                      <więcej zdjęć>


 

Internet dla pacjentów w "starym" Szpitalu

Od 10 czerwca br. pacjenci przebywający na leczeniu w oddziałach Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie mają zapewnioną możliwość korzystania
z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W tym celu zainstalowano nadajnik, który swoim zasięgiem obejmuje cały teren placówki. To rozwiązanie Szpital wdrożył dostosowując się do oczekiwań wielu osób, którzy na co dzień /potrzebują dostępu do/ korzystają
z nowoczesnych technologii. Dostęp do Internetu jest oczywiście bezpłatny – podobnie jak ma to miejsce w innych publicznych hot-spotach.
Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie wśród innych placówek ochrony zdrowia jest liderem we wdrażaniu i stosowaniu systemów informatycznych. Od kilku lat placówka posiada zintegrowany system informatyczny obejmujący zarówno rozbudowane systemy finansowo-księgowe jak również wszystkie obszary świadczeń medycznych, co ułatwia pracę personelu oraz proces opieki nad chorymi a także zapewnia sprawne funkcjonowanie i zarządzanie firmą.
Umożliwienie pacjentom dostępu do Internetu jest działaniem Szpitala na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie.
15 czerwca 2009 r.
 
15 czerwca 2009r.                                                          
       <więcej zdjęć>

 

Serce za serce

Miło nam poinformować, iż Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika
w Tarnowie p. Marcin Kuta został przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie uhonorowany statuetką „Serce za serce”. Jest to wyróżnienie samorządu zawodowego i duży dowód uznania dla Dyrektora Marcina Kuty za działania na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych a zwłaszcza za gotowość niesienia pomocy bezinteresownie i serdecznie.

10 czerwca 2009r.                                                          
      
 

Zabawa w Piotrkowicach

W dniu 6 czerwca br. pracownicy Szpitala bawili się na zakładowej imprezie plenerowej w Piotrkowicach, zorganizowanej przez Dział Kadr w ramach prowadzonej akcji socjalnej. Impreza odbyła się w urokliwie położonym i ciekawie zaaranżowanym gospodarstwie agroturystycznym co pozwoliło uczestnikom bawić się w „klimacie” wiejskiej zabawy. Serdeczni gospodarze, suto zastawione stoły oraz dobrze grający zespół muzyczny w połączeniu z doskonałym humorem, śpiewami oraz tańcami uczestników sprawiły, iż była to bardzo udana zabawa.
 
8 czerwca 2009r.                                                          
       <więcej zdjęć>

 

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczneSpecjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Miasta Tarnowa:

• „Wczesne wykrywanie raka jajnika” – adresowany do kobiet w wieku 45 lat
i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
- konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym,
- badanie Usg jajników,
- badanie poziomu markera nowotworowego.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 0-14 63-10-420 lub 0-14 63-10-506.

• „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego” – program adresowany do kobiet i mężczyzn
w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
- konsultację pulmonologiczną,
- badanie Rtg klatki piersiowej,
- spirometrię,
- poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu.
Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 0-14 63-10-378.
Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii
(I piętro, budynek L).
Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów: 0-14 63-10-420, 63-10-378, 63-10-303.
Programy profilaktyczne realizowane będą do 15.12.2009r

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Wycieczka do Budapesztu


W dniach 17 - 19 oraz 24 - 26 kwietnia 2009 r. 113 osób - pracowników Szpitala oraz członków ich rodzin - uczestniczyło w zorganizowanej przez Szpital 3-dniowej autokarowej wycieczce na Węgry. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Egeru, Budapesztu oraz malowniczo położonych miejscowości w zakolu Dunaju: Szetendre, Visegrad oraz Esztergom.  Więcej informacji i zdjęć - w dziale Sprawy Wewnętrzne
                                                         
<kliknij aby przejść automatycznie>
 

XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca

W dniach 22-25 kwietnia 2009 r. w Rytrze odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współorganizatorem Konferencji był Oddział Kardiologii Specjalistycznego Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Program Konferencji obejmował tematykę związaną m. in. z implantacją kardiowerterów –defibrylatorów, stymulacją serca, nieinwazyjną i inwazyjną diagnostyką zaburzeń rytmu serca. W trakcie jej trwania równolegle odbywały się wykłady i szkolenia adresowane do pielęgniarek i techników medycznych elektroradiologii zrzeszonych w Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób, w tym m.in. konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy z zakresu kardiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz goście z zagranicy.

Wykłady i szkolenia prowadziło prawie 100 wykładowców z Polski i zagranicy, równolegle w 3 salach odbyło się 36 sesji wykładowych, w tym 6 sesji nocnych,
w trakcie których emitowane były filmy obrazujące przebieg zabiegów elektrostymulacji.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Pani dr Ewa Krupa – Ordynator Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala. W organizacji konferencji udział wzięli ponadto dr Krzysztof Młynarczyk oraz pozostali  lekarze Oddziału Kardiologii Szpitala. Powierzenie Szpitalowi organizacji przedsięwzięcia tej rangi było dużym wyróżnieniem
i wyzwaniem, a jednocześnie okazją  do zaprezentowania gronu profesjonalistów  jego osiągnięć  i promocji  świadczonych usług.

Zorganizowana z dużym rozmachem konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lekarskiego i mediów.
 

22-25 kwietnia 2009r.                                                            
<więcej zdjęć>

 

Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Rozpoczynają się prace związane z gruntowną modernizacją oraz doposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tymi pracami Szpital rozpoczyna realizację projektu pn. Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
W konferencji inaugurującej realizację projektu, która odbyła się Szpitalu w dniu 20.04.2009 r. uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta.

Prace obejmą przebudowę pomieszczeń oraz modernizację wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto oddział zostanie wyposażony w nowoczesne łóżka reanimacyjne, przyłóżkowy aparat RTG, aparat do hemodializ, respiratory; rozbudowany zostanie system monitorujący funkcje życiowe pacjentów.
Równolegle prowadzone jest doposażenie bloku operacyjnego w nowy sprzęt
i aparaturę medyczną, gdzie w ramach projektu zakupione zostaną: nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie, aparatura do videoskopii.

Modernizacja oddziału anestezjologii – to kolejny etap realizacji programu dostosowania obiektów „starego” Szpitala do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Unia Europejska sfinansuje 60 % kosztów realizacji projektu. Pozostałe 40 % kosztów pokryje w połowie Miasto Tarnów oraz Szpital.


20 kwietnia 2009r.                                                          
       <więcej zdjęć>

 

Nowy Oddział  Rehabilitacji

W dniu 20 kwietnia br. w Szpitalu otwarty został nowy oddział szpitalny - oddział rehabilitacji. Uroczystego otwarcia oddziału dokonali Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta.

Oddział mieści się na II piętrze Budynku Głównego Szpitala – w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się oddział ginekologii. Prace remontowo-modernizacyjne prowadzone były przez ponad 6 m-cy. Konieczność dostosowania starych budynków do nowych standardów wymagała wykonania bardzo dużego zakresu prac m.in. wyburzenia części ścian i wykonanie nowych, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych z wybudowaniem nowych węzłów sanitarnych, wymiany centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, wykonania nowych posadzek oraz założenia nowej armatury sanitarnej. Koszt prac budowlanych oraz wyposażenia nowego oddziału wyniósł ponad 2 mln zł. – z czego 35 % stanowiły środki własne Szpitala. Pozostałe koszty sfinansowane zostały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miasta Tarnowa.

Nowy oddział posiada 30 łóżek oraz nowoczesną bazę zabiegową do kinezyterapii
i fizykoterapii. Wszystkie pomieszczenia oddziału (sale chorych, łazienki, sale i gabinety zabiegowe, korytarze) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność nowego oddziału będzie uzupełnieniem zakresu świadczeń rehabilitacyjnych świadczonych przez inne placówki ochrony zdrowia w naszym mieście i pozwoli poprawić dostępność do deficytowych świadczeń leczniczych w tym zakresie.

Oddziałem kieruje lek. med. Magdalena Gromadzka-Wójtowicz.20 kwietnia 2009r.                                                                  <więcej zdjęć>

 

Nowy Projekt - Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia

W miesiącu lutym 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: Poprawa jakości
oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie
– współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.26 luty 2009r.                                                                  <więcej informacji>

 

Wiceminister Zdrowia p. dr Marek Haber z wizytą w Szpitalu

W dniu 04 lutego 2009 r. mieliśmy przyjemność gościć w szpitalu Wiceministra Zdrowia p. dr Marka Habera wraz z grupą posłanek z Parlamentarnej Grupy Kobiet. Goście zwiedzili kilka oddziałów szpitalnych, zapoznali się z zakresem zrealizowanych w ostatnim okresie inwestycji a także dalszymi planami rozwoju tarnowskiego „starego” szpitala. Spotkanie było okazją do bliższego zaprezentowania efektów pomyślnie przeprowadzonych procesów restrukturyzacji w naszym szpitalu oraz bezpośredniej wymiany poglądów na temat proponowanych przez Rząd kolejnych zmian systemowych, w tym dotyczących komercjalizacji szpitali. Z względu na przypadający
w dniu 4 lutego Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, sporą część czasu poświęcono także zagadnieniom związanym z profilaktyką chorób nowotworowych oraz programów prozdrowotnych realizowanych w Tarnowie.


4 luty 2009r.                                                                           <więcej zdjęć>

 

Szpital wyróżniony w konkursie PERŁY MEDYCYNY 2008

W dniu 29 listopada br. podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiębiorczości ogłoszone zostały wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu medycznego Perły Medycyny.
Patronat nad konkursem sprawują m.in.: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ocenie podlegały m.in.: zakres i poziom usług medycznych, poziom diagnostyki, struktura zatrudnienia, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników, inwestycje wspomagające konkurencyjność, rozwój i innowacyjność, wdrożenie systemów jakości oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Pod uwagę brano także aktywność
w środowisku medycznym, przestrzeganie zasad etycznych, opinie pacjentów, posiadane nagrody i wyróżnienia.
Szpital zajął IV miejsce i otrzymał wyróżnienie w kategorii szpitali wieloprofilowych do
400 łóżek. Udział w konkursie i zdobycie wyróżnienia jest dla Szpitala potwierdzeniem profesjonalizmu, rzetelności oraz odpowiedzialności za codzienną działalność.
Po części oficjalnej odbył się uroczysty bal, w którym uczestniczyło ponad 650 osób.
W trakcie balu przeprowadzona została aukcja charytatywna obrazów, z której dochód przeznaczony został na Stowarzyszenie działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieję”.


29 listopada 2008r.
            

 

Modernizacja Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Zostały zakończone prace związane z modernizacją Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej funkcjonującego przy Oddziale Kardiologii.
W ramach modernizacji wykonano prace remontowe związane z przebudową dotychczasowych pomieszczeń, wymianą instalacji gazów medycznych, remontem sanitariatów, wymianą podłóg, oświetlenia oraz malowaniem ścian.
Ośrodek został przede wszystkim wyposażony w nowoczesny zestaw aparatury monitorującej podstawowe parametry pacjentów znajdujących się w stanach zagrożenia życia. Wymiana aparatury medycznej była możliwa dzięki zakwalifikowaniu wniosku Szpitala do realizacji „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-
2008” związanego z dofinansowaniem zakupu w/w systemu monitorującego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Pozostałe koszty jak również koszty remontu OIOK-u oraz wymianę wyposażenia Szpital sfinansował z własnych środków.
Zmodernizowany OIOK posiada obecnie 4 stanowiska (poprzednio 3) co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów leczonych w Oddziale Kardiologii.


17 listopada 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>

 

„BEZPIECZNY SZPITAL” – ranking 2008

W dniu 28 października 2008 r. ogłoszone zostały wyniki 5 edycji ogólnopolskiego rankingu pn. „Bezpieczny Szpital”. Ranking prowadzony przez dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ma na celu wskazanie
i promowanie najlepszych polskich szpitali. Coraz wyższe wymogi stawiane szpitalom powodują, iż aby znaleźć się w „złotej setce” niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług medycznych poprzez kształcenie kadr medycznych, doposażanie placówek w aparaturę medyczną, modernizacje i unowocześnianie obiektów, właściwe zarządzanie placówką i jej finansami. W tegorocznej edycji uczestniczyło 277 szpitali. Szpital nasz po raz piąty został finalistą rankingu w kategorii 100 najlepszych wieloprofilowych szpitali publicznych w Polsce. Szpital uplasował się na 64 miejscu, co oznacza, że sukcesywnie z roku na rok poprawia swoją pozycję wśród najlepszych placówek w kraju (w roku 2007 – 75 miejsce). Wysoka pozycja Szpitala
w „złotej setce” jest przede wszystkim dla pacjentów gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia.


29 października 2008r.
                                                                

 

„Szczeklik” na Małopolskiej Nocy Naukowców 2008

W ramach zorganizowanej w dniu 26 września br. przez Mościckie Centrum Kultury imprezy pn. Małopolska Noc Naukowców 2008 – Szpital nasz jako jedyna placówka ochrony zdrowia uczestnicząca w tym wydarzeniu prezentował osiągnięcia współczesnej medycyny.
Noc Naukowców to impreza organizowana cyklicznie od lat w całej Europie, która
po raz drugi odbyła się w Małopolsce a w tym roku także w Tarnowie. Ideą imprezy jest umożliwienie szerokiemu gronu mieszkańców bezpośredniego kontaktu
z nowoczesnymi osiągnięciami nauki i techniki w różnorodnych zakresach tematycznych. Atmosfera zabawy, odwiedziny w miejscach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, bezpośredni kontakt z ludźmi posiadającymi ogromną wiedzę ułatwiają przekaz informacji o innowacjach. Doceniając ideę imprezy Szpital włączył się
w jej organizację i przedstawił rozwiązania stosowane w nowoczesnej ortopedii na świecie a jednocześnie w Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie. Na stoisku naszego Szpitala zlokalizowanym w foyer MCK dr Grzegorz Sterkowicz – ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii wygłosił wykład omawiający najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnej ortopedii, w tym najnowsze techniki zabiegów operacyjnych. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Zespół specjalistów ortopedów prezentował najnowocześniejsze instrumentarium do wykonywania zabiegów operacyjnych w obrębie stawów kolanowych z użyciem nawigacji komputerowej, filmy z przebiegu operacji ortopedycznych, zabiegów implantacji kardiostymulatorów serca.
Prezentacja Szpitala cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.


27 września 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>

 

Remont Oddziału Chorób Wewnetrznych

W pierwszych dniach września 2008 r. w kolejnym oddziale Szpitala ruszyły intensywne prace remontowe. W trakcie zaplanowanego na 3 m-ce gruntowego remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych wykonany zostanie szeroki zakres prac obejmujący m.in.: wymianę stolarki wewnętrznej, przebudowę części pomieszczeń, wymianę glazury i armatury łazienkowej, wymianę wykładzin podłogowych oraz malowanie pomieszczeń. Oprócz poprawy funkcjonalności i estetyki pomieszczeń szczególnie istotnym dla pacjentów będzie powstanie 3 dodatkowych sal chorych, co pozwoli rozwiązać problem chorych leżących na „dostawkach” w korytarzu.
Prace remontowe wykonywane są przy sukcesywnie wyłączanych pomieszczeniach, dzięki czemu Szpital zabezpiecza leczenie tym chorym, którzy wymagają pilnej hospitalizacji.
Koszt remontu Oddziału wyniesie 300 tys. zł i zostanie sfinansowany zarówno przez Gminę Miasta Tarnowa jak i sam Szpital. Prace zakończone zostaną z końcem m-ca listopada br. Dzięki realizacji w/ prac kolejny oddział w „starym” Szpitalu zostanie przystosowany do obowiązujących wymogów.
Oddziałem Chorób Wewnętrznych od m-ca czerwca br. kieruje lek. med. Jan Zyguła.


15 września 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>

 

Konferencja - podsumowanie realizacji termomodernizacji

W dniu 23 czerwca br. odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem realizacji termomodernizacji budynków Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Przeprowadzenie remontu największych budynków Szpitala było możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z tzw. funduszy norweskich oraz dotacji przekazanej przez Gminę Miasta Tarnowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 432 tys. zł z czego 1 807 tys. zł stanowiły środki z „funduszy norweskich”, 345 tys. zł pochodziło z Gminy Miasta Tarnowa oraz 280 tys. zł ze środków własnych Szpitala. Dzięki realizacji projektu placówka została zmodernizowana i podniosła swój standard a jednocześnie zredukowała zapotrzebowanie na ciepło i zmniejszyła ilość emitowanych zanieczyszczeń. Celem wsparcia udzielanego przez państwa-darczyńców (Norwegię, Islandię, Lichtenstein) jest wyrównywanie różnic pomiędzy „starymi” i „nowymi” państwami członkowskimi UE.
Konferencja połączona została z oddaniem do użytku nowych pomieszczeń dla Oddziału Ginekologii. Nowy oddział mieści się obecnie na parterze Pawilonu Chirurgii, gdzie przez ostatnie pół roku prowadzone były gruntowne prace remontowo-modernizacyjne. Remont oddziału kosztował 402 tys. zł i sfinansowany został przez Gminę Miasta Tarnowa oraz ze środków własnych placówki. Wykonanie remontu oddziału wpisuje się w realizację kilkuletniego programu modernizacji i dostosowania obiektów Szpitala do wymogów Unii Europejskiej.


25 czerwca 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>

 

Bezpłatne badania profilaktyczne

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz Gmina Miasta Tarnowa zapraszają mieszkańców naszego Miasta do skorzystania z możliwości bezpłatnego wykonania badań w ramach następujących programów profilaktycznych:

         Programy profilaktyczne realizowane były do 15.12.2008r

• „Wczesne wykrywanie raka jajnika” – adresowany do kobiet w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego zapewniamy:
- konsultacje lekarskie z badaniem ginekologicznym,
- badanie Usg jajników,
- badanie poziomu markera nowotworowego.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie. Rejestracja telefoniczna: 0-14 63-10-420 lub  0-14 63-10-506.
Badania wykonywane będą w Punkcie Konsultacyjnym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
• „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego” – program adresowany do kobiet i mężczyzn
w wieku 30 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w ramach którego oferujemy:
- konsultację pulmonologiczną,
- badanie Rtg klatki piersiowej,
- spirometrię,
- poradnictwo antynikotynowe dla osób uzależnionych od tytoniu.
Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację telefoniczną: 0-14 63-10-378.
Badania wykonywane będą w Poradni Pulmonologicznej przy Oddziale Pulmonologii
(I piętro, budynek L).
Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel Szpitala pod następującymi numerami telefonów: 0-14 63-10-420, 63-10-378, 63-10-303.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


2 czerwca 2008r.
                                                         
 

Remont"nowego" oddziału ginekologii na finiszu

W kwietniu 2008 r. zakończyły się trwające 5 miesięcy prace adaptacyjno-remontowe prowadzone na parterze Pawilonu Chirurgii. Szeroko zakrojony zakres prac budowlanych obejmował m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek, wymianę stolarki, remont węzłów sanitarnych (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymiana glazury oraz armatury łazienkowej), wymianę instalacji elektrycznych oraz gazów medycznych, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie pomieszczeń. Aktualnie trwa wyposażanie oddziału w nowy sprzęt – łóżka, szafki, materace itp.
Do gruntownie zmodernizowanych pomieszczeń przeniesiony zostanie Oddział Ginekologii, który obecnie mieści się w Budynku Głównym Szpitala. W nowym oddziale na pacjentki czekają estetyczne pomieszczenia: 2-3 łóżkowe sale chorych oraz odpowiednia ilość węzłów sanitarnych. Przyjęcie pierwszych pacjentek na „nowy” oddział przewidywane jest na drugą połowę maja br.
Remont kapitalny oddziału sfinansowany został przez Gminę Miasta Tarnowa oraz ze środków własnych Szpitala.
Oddziałem Ginekologii i Położnictwa od m-ca lutego br. kieruje lek. med. Juliusz Kacalski.

21 kwietnia 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>

 

Nowe pracownie diagnostyczne Szpitala

Od stycznia 2008 roku Szpital przejął działalność pracowni rezonansu magnetycznego oraz pracowni tomografii komputerowej, funkcjonujących dotychczas jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w wynajętych pomieszczeniach Szpitala. Przejęcie działalności pracowni RM i TK było związane z problemami finansowymi obu niepublicznych zoz-ów dot. spłaty zakupionej aparatury oraz w tej sytuacji podjętymi staraniami Szpitala, które miały na celu zagwarantowanie w naszym mieście dostępności do w/w wysokospecjalistycznych badań.
W grudniu 2007 roku Szpital sfinalizował wszystkie formalności związane z zakupem
i przekazaniem obu urządzeń diagnostycznych, a także przejęciem pracowników oraz kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty nabycia rezonansu magnetycznego pokryte zostały ze środków własnych Szpitala, z kolei przy zakupie tomografu komputerowego Szpital otrzymał wsparcie finansowe ze strony Gminy Miasta Tarnowa, która sfinansowała połowę kosztu.
Obie pracownie weszły w skład Zakładu Rentgenodiagnostyki Szpitala i od stycznia br. kieruje nimi lek.med. Paweł Blicharz. Lokalizacja pracowni pozostaje bez zmian.
Wprowadzone zmiany organizacyjne w ich funkcjonowaniu winny poprawić dostępność badań dla mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego.


28 stycznia 2008r.
                                                                 <więcej zdjęć>
 


Szpital laureatem konkursu Firma Równych Szans


21 stycznia 2008 r., podczas uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu Firma Równych Szans. W konkursie, realizowanym w ramach projektu Gender Index, wyłoniono firmy i instytucje wprowadzające najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
Projekt opracowany został przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 130 firm z całej Polski.
Kapituła konkursu przyznała Szpitalowi im.E.Szczeklika w Tarnowie III miejsce
w kategorii dużych przedsiębiorstw oraz Godło Firmy Równych Szans 2007.
Wręczaniu wyróżnień towarzyszyła filmowa prezentacja wszystkich laureatów
i wyróżnionych. W trakcie prezentacji Szpitala podkreślono, iż firma wyróżnia się monitorowaniem płac kobiet i mężczyzn, stosowaniem elastycznego czasu pracy, dofinansowaniem wypoczynku pracowników oraz kształcenia dzieci pracowników, działaniami na rzecz zapewnienia pracownikom środowiska wolnego od dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu. Spośród wszystkich uczestniczących w konkursie Szpital uzyskał najwyższą pozycję w obszarze wynagrodzeń oraz obszarze łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.
Jak przystało na Firmę Równych Szans wyróżnienia odebrali dyrektor Marcin Kuta i z-ca dyrektora Danuta Nosek.
Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył koncert, w wykonaniu piosenkarzy oraz solistek i solistów scen operowych z Kanady, Austrii, Polski.

                                                                 
krótka prezentacja mulitmedialna
23 stycznia 2008r.
                                                                   <więcej zdjęć>


Termomodernizacja Szpitala zakończona

W ostatnich dniach grudnia 2007 roku zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Prace prowadzone były przez okres 6 miesięcy i objęły trzy duże obiekty Szpitala tj. Budynek Główny (mieszczący m.in.: oddziały: Kardiologii Inwazyjnej oraz Ginekologii) Pawilon I (z Izbą Przyjęć, oddziałami: Intensywnej Opieki Medycznej, Położnictwa) oraz Budynek Krwiodawstwa.
W ramach realizowanego projektu wymienionych zostało 270 okien, ocieplone zostało
1 700 m2 stropów oraz docieplono i położono 6 300 m2 nowych elewacji. Wykonano także konserwację i malowanie dachów, wymianę i naprawę rynien oraz inne prace wykończeniowe przy obiektach Największy zakres prac wykonany został przy ponad 170-letnim Budynku Głównym, gdzie oprócz wymiany okien, docieplenia stropów i ścian oraz wymiany elewacji, odtworzone zostały zabytkowe elementy architektoniczne utrzymujące dotychczasowy charakterystyczny wygląd obiektu. W m-cu styczniu 2008 r. zainstalowane zostanie jeszcze nowe oświetlenie budynków Szpitala i będzie to całkowite zamknięcie prowadzonej od m-ca lipca 2007 r. inwestycji.
W chwili obecnej wszystkie pawilony Szpitala im. E.Szczeklika są już odnowione
(z wyjątkiem budynku z Oddziałem Zakaźnym Dzieci), gdyż termomodernizacja Pawilonu Chirurgicznego oraz Pawilon II (z oddziałami: Kardiologii, Pulmonologii i Wewnętrznym) została wykonana we wcześniejszym okresie.
Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł ponad 2 200 tys. zł z czego 85 % pochodzi
z funduszy zewnętrznych tj. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a 15 % ze środków Gminy Miasta Tarnowa. Szpital pozyskał w/w środki
w ramach pierwszego naboru projektów i jest jednym z nielicznych beneficjentów, który zakończył już realizację projektu.
Wykonana termomodernizacja obiektów pozwoli znacznie ograniczyć zużycie energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Niezwykle istotnym aspektem jest przede wszystkim uzyskana poprawa komfortu pobytu pacjentów w „starym” szpitalu – odnowione pawilony, docieplone i sukcesywnie modernizowane oddziały zmniejszają uciążliwości związane z pobytem na leczeniu.
Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie jest jednym z najstarszych szpitali w Małopolsce. Dzięki zrealizowanym ostatnio pracom modernizacyjnym obiekty „starego” Szpitala znowu stają się istotnym elementem zabytkowej architektury centrum Tarnowa.
30 grudnia 2007r.
                                                                 <więcej zdjęć>
 


Firma nieprzeciętnie przyjazna matkomW dniu 13 grudnia 2007 r. ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Mama w pracy”, prowadzonego przez kilka miesięcy przez redakcję dziennika Rzeczpospolita, Fundację Świętego Mikołaja oraz firmę badawczą MillwardBrown SMG KRC.
Projekt „Mama w pracy” to kampania społeczna, której tematem jest obecność matek na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy oraz podniesienie standardów traktowania matek w pracy.
W ramach konkursu badana i oceniana była polityka personalna firm nastawiona m.in. na ułatwianie kobietom rodzenia dzieci, powrotów do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi.

Do konkursu przystąpiło 121 przedsiębiorstw, spośród których wyłonionych zostało
31 finalistów otrzymujących tytuł "Firmy nieprzeciętnie przyjaznej matkom”.
Organizatorzy konkursu i Kapituła Konkursu uwagę zwrócili na trzy firmy, o których pracownice wypowiadały się najlepiej - w gronie 3 szczególnie wyróżnionych firm
w Polsce znalazł się Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (Szpital uzyskał w punktacji konkursowej największą liczbę tzw. punktów pozytywnych) obok Grupy Ikea oraz sieci Tesco. Szpital decyzją Kapituły otrzymał specjalne wyróżnienie GRAND PRIX – gdyż Kapituła doceniła panujący w Szpitalu życzliwy klimat dla pracujących matek, rodzinną atmosferę, wyjątkowe ułatwienia dot. m.in. czasu pracy
i urlopów, które sprawiają, że matki czują się w pracy dobrze i bezpiecznie.
W dniu 19 grudnia 2007 r odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii,
w trakcie którego Danuta Nosek wicedyrektor Szpitala odebrała przyznane Szpitalowi wyróżnienie oraz nagrodę specjalną – akwarelę Franciszka Maśluszczaka o symbolicznym tytule „Jest takie miejsce”.

Przyznane Szpitalowi wyróżnienie jest tym cenniejsze, iż niezależnie od uznania organizatorów konkursu jest to przede wszystkim wyróżnienie przyznane kierownictwu firmy przez jej pracowników.
20 grudnia 2007
                                                             

 

TERTINALIA – Tarnowskie Prezentacje Nowoczesności - 4 grudnia 2007

Rusza remont Oddziałów - 20 listopada2007  

Bezpłatne badania spirometryczne - 02 listopada 2007

"Bezpieczny Szpital 2007” - 26 października 2007

VIVID 4 czyli nowe możliwości na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej - 9 października 2007

Sympozjum naukowe w Krakowie
- 4 października 2007

W darze serca czyli finał „Manii Rozdawania” - 21 września 2007

Audit Nadzorczy ISO
- 28 sierpnia 2007

Remont Ortopedii na finiszu - 26 lipca 2007

Badania Profilaktyczne - 11 lipca 2007

Ruszyły remonty - 10 lipca 2007

Kapoplastyka szansą dla aktywnych - 14 czerwca 2007

Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007  - 31 maja 2007

Pionierski zabieg w Małopolsce  - 9 maja 2007    

Szpital Szczeklika beneficjentem Funduszy Norweskich - 26 kwietnia 2007

Wiosenne porządki czyli nowa jakość leczenia - 23 kwietnia 2007

Wszczepienie "sztucznego stawu barkowego" - 20 kwietnia 2007          

Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie  - Marzec 2007

Program Profilaktyczny - styczeń 2007

Pożegnanie dr n. med. Stefana Słowińskiego  - 28 grudnia 2006

Nowy sprzęt i aparatura medyczna  - 20 grudnia 2006

Firma Przyjazna Mamie  - 12 grudnia 2006

Nowa winda przy budynku głównym  - 10 grudnia 2006

Termomodernizacja Pawilonu nr II  - 12 listopada 2006   

CERTYFIKAT  JAKOŚCI ISO 9001:2000  - 8 listopada 2006

Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2006" - 26 paźdz. 2006 

Firma Równych Szans  - 9 października 2006  

Dni Serca  - 24 września 2006 

Nowa aparatura w Szpitalu  - 15 września 2006  

Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi  - 10 czerwca 2006   

 

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Wycieczka do Budapesztu


W dniach 17 - 19 oraz 24 - 26 kwietnia 2009 r. 113 osób - pracowników Szpitala oraz członków ich rodzin - uczestniczyło w zorganizowanej przez Szpital 3-dniowej autokarowej wycieczce na Węgry. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Egeru, Budapesztu oraz malowniczo położonych miejscowości w zakolu Dunaju: Szetendre, Visegrad oraz Esztergom.

Pierwszy dzień pobytu na Węgrzech rozpoczął się od zwiedzania miejscowości uzdrowiskowej Eger – miejsca słynącego z produkcji wina i dużego kąpieliska termalnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe centrum miasta z neoklasyczną bazyliką, barokowym kościołem minorytów, ratuszem miejskim oraz minaretem, będącym pozostałością po dawnym meczecie tureckim. Wycieczkowicze mieli możliwość skorzystania z kąpieli w termalnych basenach, jak również uczestniczyć w degustacji różnego rodzaju win z winniczek położonych w tzw. „Dolinie Pięknej Pani” gdzie mieści się najpopularniejsze skupisko winnic.

Drugi dzień pobytu przeznaczony był na zwiedzanie stolicy Węgier – Budapesztu, jednego
z najpiękniejszych miast Europy, zwanego często „Perłą Dunaju”. Miasto położone jest nad rzeką Dunaj, które dzieli je na dwie wyraźnie różniące się części: lewobrzeżny Peszt położony na równinie oraz prawobrzeżną zabytkową Budę na wzgórzach. W trakcie zwiedzania Budapesztu uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać liczne zabytki miasta a wśród nich m.in.:
- Wzgórze Zamkowe ze słynną budapesztańską starówką oraz gotycko-renesansowy zamek królewski z rozległym kompleksem budynków, licznymi bramami i fontannami,
- Kościół św. Macieja – miejsce koronacji królów oraz Katedrę Św. Stefana,
- Bastion Rybacki z Basztą Rybacką składającą się z pięciu neoromańskich wieżyczek
i jednej dużej baszty połączonych galerią oraz pięknym tarasem widokowym,
z którego rozpościera się widok na Dunaj i Peszt,
- Pomnik Wolności oraz cytadelę na Wzgórzu Gellerta, skąd uczestnicy wycieczki podziwiali panoramę miasta,
- Plac Bohaterów oraz Muzeum Sztuk Pięknych (z kolekcją malarstwa europejskiego), Budynek Parlamentu, Operę oraz Muzeum Narodowe.
Atrakcją wieczoru była kolacja folklorystyczna w regionalnej węgierskiej czardzie, gdzie wśród rytmów kapeli cygańskiej próbowano tradycyjnych potraw kuchni węgierskiej jak również tamtejszego wina. Klimat cygańskich rytmów porwał wycieczkowiczów do śpiewu i tańca. Dodatkową atrakcją wieczoru był nocny rejs statkiem po Dunaju, który dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

W trzecim dniu wycieczki uczestnicy mieli możliwość podziwiania uroków Zakola Dunaju
i miejscowości położonych wzdłuż jego brzegów. Zwiedzono urokliwe miasteczko Szentendre, mekkę artystów i zwiedzających. Miasteczko z barokowym rynkiem, licznymi wąskimi i krętymi uliczkami, małymi i nastrojowymi kafejkami oraz pięknym pasażem wzdłuż brzegu Dunaju. Była możliwość zwiedzenia Muzeum Marcepanu – jedynego tego typu na świecie – i obejrzenia różnego rodzaju przedmiotów, które
z mistrzowską precyzją zostały wykonane tylko
z marcepanu. W drodze powrotnej zwiedzano zamek w Visegradzie z ogromną twierdzą – dawną siedzibę królów węgierskich oraz przepięknie położone miasteczko Esztergom - pierwszą stolicę Węgier z największą na Węgrzech i piątą pod względem wielkości na świecie bazyliką.
Była to kolejna udana impreza z uwagi na ciekawy i intensywny program wyjazdu oraz miłą atmosferę.
 
maj 2009                                                                                <więcej zdjęć>

 

Wycieczka do Pragi


W miesiącu kwietniu br. 200 pracowników Szpitala oraz członków ich rodzin uczestniczyło w zorganizowanych przez Sekcję Kadr czterech wyjazdach autokarowych do Czech. Program wycieczki obejmował dwudniowe zwiedzanie Pragi oraz pobyt na Morawach.

Praga jest jednym z wiodących ośrodków kultury europejskiej. Miasto to zwane także „Złotą Pragą” składa się z kilku historycznych części, które stanowią główny cel przyjazdu tysięcy turystów z całego świata. Podobnie jak i oni zwiedzaliśmy:
§ Hradczany – zespół pałacowy wraz z katedrą św. Wita oraz Złotą Uliczką
§ Małą Stronę - dzielnicę barokowych pałaców (obecnie ambasad)
§ Stare Miasto – z Rynkiem i Ratuszem Staromiejskim (wraz ze słynnym zegarem astronomicznym)
§ Jozefów - Dzielnicę Żydowską z synagogami, cmentarzem
§ Nowe Miasto – ze wspaniałym bulwarem zwieńczonym pomnikiem św. Wacława na koniu oraz monumentalnym obiektem Muzeum Narodowego
§ Wyszogród – dzielnicę parków wraz z Cmentarzem Wyszehradzkim- miejscem spoczynku najwybitniejszych muzyków, pisarzy i artystów czeskich
§ Most Karola – najsłynniejszy średniowieczny most w Europie, z galerią barokowych pomników.
Dodatkową atrakcją jednego z wieczorów był pokaz „tańczących fontann” do muzyki Vivaldiego „4 pory roku”. Innego rodzaju atrakcją były organizowane we własnym zakresie wieczorne imprezy integracyjne – połączone ze śpiewem i tańcami.
W drodze powrotnej, na Morawach uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić jaskinię krasową – wędrówka po kolejnych komorach jaskini oraz przeprawa łódkami pozwalała podziwiać niezwykłe formy skalnych nacieków (stalaktytów i stalagmitów).
Na wyjeździe nie zabrakło oczywiście okazji do spróbowania tradycyjnych potraw kuchni czeskiej oraz piwa. Czas wolny pozwalał zarówno poznać urok różnych zaułków jak
i swoiste klimaty licznych piwiarni, kawiarni itp.
kwiecień 2007                                                                         <więcej zdjęć>

 

Wycieczka do Lwowa-Przemyśla-Krasiczyna


W dwóch terminach tj. w dniach 5 - 7 oraz 12 - 14 października 2007 r. prawie 100 osób wzięło udział w zorganizowanej przez Szpital 3-dniowej wycieczce zakładowej.
W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie Lwowa oraz w drodze powrotnej zwiedzanie Przemyśla a także zamku w Krasiczynie.
Lwów to jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski oraz główny ośrodek nauki
i kultury polskiej na Ukrainie. To miasto wielu wyznań i narodów; historyczne śródmieście Lwowa z cennym zespołem obiektów zabytkowych jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W trakcie dwudniowego pobytu we Lwowie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić m.in.:
- Katedrę łacińską, Katedrę grecko-katolicką, Katedrę ormiańską, Kaplicę Boomów
- Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich
- Lwowską Starówkę z zabytkowymi kamienicami
- Kopiec Unii Lubelskiej - stąd podziwiano panoramę miasta
- Operę Lwowską, gdzie pierwsza grupa miała okazję zobaczyć spektakl.
Ślady polskości na każdym kroku oraz spotkania z wieloma przygodnymi Polakami przynosiły wiele refleksji. „Obowiązkowo” zrobiono grupowe zdjęcia pod pomnikiem naszego wieszcza Adama Mickiewicza.
W trzecim dniu zwiedzano Przemyśl – urocze miasteczko z ciekawym zespołem kamienic wokół Rynku oraz potężnymi fortyfikacjami (jedna z największych w Europie). Zwiedzono także Muzeum dzwonów i fajek – jedyne tego typu w Polsce – zapoznając się ze sztuką odlewu dzwonów oraz wyrabiania fajek. Z Wieży Zegarowej podziwiano panoramę miasta
i jego okolic. W drodze powrotnej podziwiano zamek w Krasiczynie - restaurowany obecnie jeden z najpiękniejszych zamków renesnansowych w Europie.

W opinii uczestników wycieczki była to udana impreza z uwagi na ciekawy i intensywny program wyjazdu oraz miłą atmosferę.
15 października 2007                                                             <więcej zdjęć>
 

Projekt DELTAH - 26 czerwca 2007 

Grill w Żukowicach  - 16 czerwca 2007

Wycieczka w Bieszczady  - 24 września 2006  

 

 

 

           wszelkie prawa zastrzeżone przez  Specjalistyczny Szpital - 2007