start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
example1
DYREKTOR: lek. med. Marcin Kuta

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych oraz z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek – Zarządzanie Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania w tym m.in. cykl szkoleń zagranicznych w ramach programu Banku Światowego i amerykańskiej fundacji „Projekt Hope”.

W latach 1995-1998 pełnił funkcję Lekarza Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Ponadto w 1998 r. był pełnomocnikiem wojewody małopolskiego ds. przekształceń jednostek ochrony zdrowia w województwie tarnowskim, a następnie współtworzył system ubezpieczeniowy będąc w latach 1999-2002 Dyrektorem ds. Medycznych i członkiem Zarządu Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie. W 2002 r. był członkiem Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego. W 2003r. Naczelny Lekarz a od stycznia 2004r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. W latach 2005–2008 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolski a od 2008 do kwietnia 2012 r. był Prezesem. W latach 2004–2007 członek Rady Nadzorczej Izby Lecznictwa Polskiego. Obecnie radny V kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, aktywnie biorący udział w pracach Komisji Ochrony Zdrowia jako jej Przewodniczący.

Ma wiele dokonań w zakresie zarządzania, m.in.: zainicjowanie współpracy pomiędzy szpitalami Tarnowa a szpitalami w Besancone we Francji, wprowadzenie rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia województwa tarnowskiego, współudział w organizowaniu instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w Małopolsce a przede wszystkim był jednym z inicjatorów wprowadzenia systemu interwencyjnego leczenia chorych z zawałami serca (2001) – programu, który był pionierski nie tylko w skali ogólnopolskiej ale zdobył uznanie uczonych na świecie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023